Duchovní důsledky pití alkoholu

Zahrah Sita,
Waking Times

Ačkoli se alkohol v obrovských množstvích legálně vyrábí po celém světě a dnes a denně ho konzumuje množství lidí, málokdo bere v úvahu spirituální důsledky jeho pití – a většina jeho věrných konzumentů je ani nezná.

Začněme tím, že se blíže podíváme na etymologii, tedy původ samotného slova.

Slovo alkohol pochází z arabského „al-kuhl“ ((al-ghūl), což znamená „duch pojídající tělo“. Z tohoto arabského výrazu mimochodem pochází i slovo ghúl, označení pro zlého démona požírajícího mrtvoly nebo i živé lidi, hlavně děti.

Slova alembik a alkohol jako metafory „živé vody“ či „ducha“ ve středovýchodní alchymii odkazovala k destilované tekutině, jež byla výsledkem magických zkoumání.

Slovy spisovatele a propagátora zdravého stravování Jasona Christoffa:

„V alchymii se alkohol používá k extrakci esence duše příslušné entity. Odtud jeho využití v extrakci esenciálních olejů a sterilizaci lékařských nástrojů. Je-li alkohol zkonzumován, extrahuje v podstatě samotnou esenci duše, čímž umožňuje větší citlivost těla vůči okolním entitám, z nichž mnohé mají nízkou frekvenci (proč myslíte, že se některým alkoholickým nápojům říká „špiritus“?). To proto lidé, kteří pijí nadměrná množství alkoholu, mívají „okna“ a nepamatují si, co se dělo. Stává se to, když dobrá duše (ta, s níž jsme sem byli vysláni) opustí tělo, protože je jeho prostředí příliš zanesené, příliš traumatizující a tím pádem nesnesitelné. Dobrá duše dočasně odejde z těla, k němuž zůstává připojena vláknem. Těla se mezitím zmocní temná entita, která je vezme na divokou projížďku včetně hedonistického, nelogického řádění. Naše těla jsou vozy pro duchy. Když jeden odejde, projede se jiný. V zásadě je to tak, že když má někdo okno kvůli alkoholu nebo jinému druhu znečištění, posedne jeho tělo jiná entita.“

Tohoto jevu jsem si začal být vědom před lety, když jsem obdržel jistou duchovní vizi. Během ní jsem byl transportován jako pozorovatel nad jeden oblíbený bar a noční klub. Kolem něj kroužilo množství entit připomínajících ghúly. V baru lidé pili alkohol, bavili se s ostatními, tančili a tak dál. Pozoroval jsem, jak se někteří lidé velmi opili. Spatřil jsem, jak jejich duše, nadále spojeny vlákny s těly, opouštějí jejich těla. Pochopil jsem, že duše odcházejí kvůli velkému nepohodlí plynoucímu z pobytu v těle silně intoxikovaném alkoholem. Když duše odešla, chopily se prázdné schránky nepřívětivé entity nebo do něj rovnou vstoupily. Jakmile se entita zmocnila těla, pustila se do všemožných druhů temných skutků, jako je násilnické a destruktivní chování, sexuální kontakty, znásilnění a další.

O několik let později jsem v knize Věčná pouť člověka, jejímž autorem je duchovní mistr Paramahansa Yogananda, četl přesně totéž, co jsem viděl ve své vizi. Začal jsem vzpomínat a vybavil jsem si situace, v nichž jsem viděl, jak se kolem velmi opilých lidí motají temní duchové. Rád bych to trochu rozvedl. Od dětství mám schopnost jasnozření (schopnost vnímat věci za hranicí běžných smyslů), jasnoslyšení (díky němuž slýchám zvuky či slova z vnějších zdrojů – ze světa duchů), spirituální intuice a silné empatie. Vidím energie a duchovní manifestace, které většina lidí nevidí. Když jsem si takto rekapituloval zkušenosti, vzpomněl jsem si na mnoho případů, kdy jsem v blízkosti osob pod vlivem alkoholu/drog vnímal nepřívětivé duchy. Také jsem si vybavil, že jsem se několikrát díval do očí lidem, kteří byli bezpochyby „posedlí“ temnými energiemi, které nebyly jejich vlastní.

Také si vzpomínám, že jsem se jednou zúčastnil jednoho kurzu psychologie, v jehož rámci jsme krom jiného zkoumali reklamu a její účinek na člověka. Zaměřili jsme se na reklamu na alkohol. Učitel poukázal na to, že většina reklam na alkoholické nápoje je protkána skrytými sděleními a obrazy, které člověk nevnímá na vědomé, ale na podvědomé úrovni. Vychytralé prodejní týmy producentů alkoholu (a tabáku a jiných výrobků) vzhledem ke své znalosti mimořádného vlivu podvědomí na naše rozhodování používají tuto zákeřnou metodu, aby nás nalákaly ke koupi svých produktů a k účasti na sociálním kultu mentální apatie a kulturní poslušnosti. Mnoho těchto skrytých sdělení a obrazů bylo nesmírně sexuálních a působilo na ty nejnižší pudy. Nechť tento příklad probudí vaši zvědavost – proč marketingové týmy pociťují potřebu lákat nás podprahovými zprávami ke koupi výrobků, které škodí lidskému tělu a duši?

Kolikrát jste se (nebo někdo, koho znáte) v opilosti chovali způsobem, jenž je pro vás (nebo pro něj/ni) značně nezvyklý? Možná jste zaznamenali změnu hlasu, násilí, sexuální promiskuitu, požívání škodlivých látek, ničení majetku, konfliktní chování a jiné negativní projevy. Zamyslete se nad těmito důsledky pití alkoholu a zeptejte se sami sebe – je tohle projev světla, lásky a pozitivity? Je součástí cesty k vědomí a zdraví?

Je známo, že pití alkoholu poškozuje nervovou soustavu, ničí mozkové buňky, škodí játrům, oslabuje imunitní systém a má mnoho dalších škodlivých účinků. Dlouhodobá konzumace alkoholu může vést k tloustnutí, poklesu inteligence a ohrožení endokrinního systému. Pije-li těhotná žena, může plod utrpět vrozené vady včetně mentální retardace a znetvoření. Přesto se alkohol v naší kultuře hromadně propaguje a jeho pití se považuje za standard. Zamysleli jste se někdy nad tím, že alkohol je rafinovaný nástroj podporovatelů matrixu (programu globální kontroly mysli a utlačování) určený k tomu, aby se lidé ochotněji vzdávali moci nad svým životem a byli nemocnější, slabší?

Musíme si položit otázku, proč je alkohol ve většině světa legální, zatímco psychedelika zákon nepovoluje. Přitom rozumné a bezpečné užívání psychedelik prokazatelně podporuje expanzi mysli a navozuje duchovní prožitky, při nichž lidé komunikují s božstvím, léčí se z fyzických i psychických nemocí, zvyšuje se jim inteligence, v mozku vznikají nové dráhy, lidé nacházejí smysl svého života a inspirují se k tvorbě uměleckých děl či jiných kreativních výtvorů. Pokud skutečně existuje agenda, jejímž cílem je udržet nás v temnotě, pak je jen logické, že tyto látky jsou a budou zakázané.

Modlím se, abychom se při naší snaze o probuzení a transformaci světa konečně probrali a uvědomili si, jaký špinavý trik se na nás s alkoholem hraje. Nepřívětivé síly si přejí, abychom byli utiskovaní, slabí a spící.

Kolik z nás už vidělo rodiny rozbité a životy zničené kvůli alkoholu a alkoholismu?

Myslíte, že z nás alkohol dělá chytřejší, zdravější nebo celkově lepší lidi?

Je čas to změnit.

Podporujme nahrazení všudypřítomného zneužívání alkoholu zdravějšími alternativami – a naučme se, jak žít probuzený život plný síly!

Než tento text uzavřu, chci se ještě vrátit k dějinám slova alkohol. Několik lidí se zabývalo jeho etymologií a objevili toto vysvětlení:

alkohol  – slovo se v angl. verzi (alcohol) používá cca od r. 1540 (dříve „alcofol“) – jemný prášek získaný sublimací; ze středověké latiny „prášková antimonová ruda“; z arabštiny „al-kuhul“; jemný kovový prášek určený k nanášení na oční víčka – z „kahala“ – „barvit“.

Paracelsus (1493-1541) toto slovo používal k označování jak prášku, tak těkavé kapaliny. Přibližně do roku 1670 se výraz v angličtině užíval pro „jakoukoli sublimovanou substanci, čistého ducha čehokoli“ včetně různých tekutin. Význam „omamná složka v tvrdých lihovinách“ byl poprvé zaznamenán roku 1753, dále byl význam rozšířen tak, že zahrnoval i omamnou složku v lihovinách vzniklých kvašením vč. vína. Kolem roku 1850 se slovo začalo v organické chemii standardně používat pro tento typ látek.

Při dalším hledání zjistíme, že ve starém Egyptě si muži i ženy malovali kolem očí silné linky práškem známým jako kohl, kajal či mesdemet. Namalované oko svým mandlovým tvarem připomínalo oko sokolího boha Hóra (tvar vidíme v dobře známém symbolu Hórova oka). Má se za to, že tento tvar přivolává ochranu tohoto boha a zahání zlé duchy.

Když se člověk ponoří hlouběji – jako pravý vědec, badatel nebo prostě hledač pravdy – objeví i jiná zajímavá fakta … jako například dr. Rachel Hajar, zkušená editorka, autorka a lékařská poradkyně, která při rozsáhlé rešerši ke článku o alkoholu narazila na další významy tohoto slova, jak jsou uvedeny ve starých arabských textech a jinde:

  • Al kol: v arabské mytologii džin (duch), který umí měnit podobu, nebo jiné nadpřirozené stvoření.
  • Al kol: jakákoli droga či látka, která člověka připravuje o rozum nebo ho zastírá.
  • Slovo alkohol má vztah k proměnné hvězdě Algol, známé také jako hlava démona (doslova Medúzy).
  • Současné arabské označení pro alkohol (etanol) je الغول (al-ġawl), což doslova znamená duch („spirit“) či démon.

Není náhoda, že se alkoholu někdy říká „špiritus“ (angl. „spirits“). Tato omamná látka má za sebou dlouhou historii. V naší kultuře existují celé vrstvy informací a my se někdy musíme podívat pořádně hluboko pod povrch, chceme-li najít celou pravdu. Doporučuji vám, abyste se důkladně zamysleli nad informacemi uvedenými v tomto textu, podívali se na efekt alkoholu na váš život, na životy jiných lidí kolem vás a na společnost jako takovou. Rozhodujte se vědomě, informovaně a tak, aby to bylo vašemu zdraví ku prospěchu. Čím více lidí si uvědomí pravdu a bude usilovat o zdraví a o osvobození od agendy kontroly mysli, tím větší pravděpodobnost, že změníme situaci k lepšímu a společně vytvoříme svět, kde se nám bude dobře žít.

 

Zdroj

Napsat komentář