David ICKE: ODPOVĚĎ (3. kapitola, část 6/6) Kniha od 11.11. v prodeji, fyzicky a k doslání v Hledajícím od 30.11.-1.12. !

Z vlastní zkušenosti


Mé vlastní vědomé probuzení se opravdu naplno rozběhlo, když jsem byl na jaře roku 1990 v trafice a to, co se stalo, spojuje všechna výše zmiňovaná témata dohromady. Stál jsem u dveří, když se najednou změnila atmosféra, což, jak už dnes vím, bylo pole elektromagnetické vlnové energie. Začal jsem mít pocit, jakoby moje nohy k zemi přitahovaly magnety (elektromagnetická vlnová energie) a slyšel jsem silnou myšlenku (komunikace skrze vlnové propletení), která mi procházela myslí:


“Běž a podívej se na knihy tam vzadu.” Zmateně jsem prošel obchodem k jedinému regálu s knihami a moji pozornost okamžitě upoutal titul Mysl k mysli (proběhlo tam vlnové spojení). Přečetl jsem si anotaci na zadní straně knihy a zjistil jsem, že se jedná o životopis profesionální senzibilky Betty Shineové. „Synchronně“ se mi už po celý rok před tímto okamžikem stávalo, že jsem kolem sebe cítil něčí přítomnost (vlnové pole vědomí), i když jsem byl ve zdánlivě prázdné místnosti.


Bylo to stále silnější a hmatatelnější. Těsně před mým zážitkem v trafice to dosáhlo vrcholu a to mě přimělo setkat se s Betty Shine a zkusit, zda se jí podaří “zachytit”, co se to kolem mě děje. Neřekl jsem jí nic, jen že mám artritidu a snad by mi mohlo pomoci její léčení přikládáním rukou (výměna vlnové energie).


První dvě návštěvy se nic moc nestalo a pak, když jsem u ní byl potřetí, zrovna rukama energeticky působila na mé levé koleno, když vtom jsem na tváři ucítil něco jako pavučinu (elektromagentická vlnová energie). Vzpomněl jsem si, že jsem v její knize četl, že když se “duchové” snaží komunikovat, můžete cítit tento pocit, jakoby se vás dotýkala pavučina. Jiné dimenze reality se s námi spojují skrze elektromagnetické propletení. Nic jsem neřekl, ale za pár vteřin Betty prudce zaklonila hlavu a řekla: “Můj bože, to je síla. Na tohle budu muset zavřít oči.”


Řekla, že postava v její mysli (vlnová projekce z jiné reality) jí sděluje informace, které mi má předat. V roce 1990 jsem byl televizním moderátorem v BBC a tiskovým mluvčím Strany zelených. A teď mi bylo řečeno, že vstoupím na světovou scénu a “odhalím velká tajemství”. Ve zprávě se dále říkalo:


“Jeden člověk nemůže změnit svět, ale může šířit poselství, které svět změnit může.” Vše, co mi bylo sděleno toho dne a během následujícího týdne, (což jsem podrobně popsal v jiných mých knihách, se stalo nebo se to právě děje.


Od chvíle, kdy jsem toho dne opustil dům Betty, stal se můj život nepřetržitým sledem synchronicit a “souher okolností”. Při pohledu zpět mi došlo, že se to dělo i dříve, ale teď to bylo vědomé. Synchronní “souhry náhod” mě od té doby zavedly na neuvěřitelnou cestu objevování, která trvá dodnes. Tato kniha je nejnovějším dílem této cesty.


Životní plány


Život není to, co nám říkají, a lidstvo není “samo”, jak se tvrdí. Stvoření překypuje životem – Stvoření je manifestace života. Vědomí, které je za hranicemi krátkozrakých omezení viditelného světla, vede (nebo manipuluje) jiné vědomí, které právě prožívá krátkou lidskou zkušenost.
Uvíznete-li v čistě pětismyslové realitě, můžete ztratit spojení s vysokofrekvenční dobrotivostí a tím se vytvoří místo pro nízkofrekvenční zlomyslnost. To je cílem Kultu a jeho vládců z jiných dimenzí. Život není jen nějaká náhoda. Volba se stává následkem a z následku se stává nová volba.
Existují konkrétní zážitky, které jsme se rozhodli prožít, i když nám v tom může bránit zmanipulované vnímání. Proto se rodíme konkrétním rodičům v konkrétní situaci a na konkrétním místě. Proto se můžeme rozhodnout vstoupit do životního cyklu v určitém astrologickém bodě, abychom podpořili směr, kterým se hodláme ubírat. Do našich vlnových polí můžou být zakódovány informace, které spustí určité události a děje.


Když se podívám na svůj život, jasně tyto situace rozpoznávám. V patnácti letech se u mě zničehonic objevila artritida a v jednadvaceti ukončila mou fotbalovou kariéru, což mě přivedlo k novinařině a všemu, co pak následovalo. Bez artritidy by se můj život odvíjel jinak a zcela jistě by se ve mě neprobudilo tak brzy tolik odhodlání překonávat nepřízeň osudu, které se mi později docela hodilo.


Obrovský výsměch, kterému jsem byl vystaven v 90. letech, mě zbavil strachu z toho, co si o mně myslí druzí lidé. O pár let později jsem tak neměl problém otevřeně mluvit a psát o zcela bizarních tématech, která přitahovala všeobecný výsměch a nadávky. Tehdy, když se mi všichni smáli, tak jsem nevěděl, že ty informace přicházejí. Jiné úrovně mé bytosti to přitom věděly a vědělo to i to, co mě odkudsi z jiných realit celé ty roky vedlo.


Tato intenzívní zkušenost mě osvobodila od strachu z toho, co o mě říkají druzí, a připravila mě tak na to, co následovalo. Život nikdy není o jednotlivých zkušenostech. Je to dlouhá řada zkušeností, které jsou všechny propojeny buďto volbami, které děláme z perspektivy pěti smyslů nebo které byly naplánovány už před naším zrozením. To druhé můžeme prožít jako pocit “osudovosti” a řekl bych, že to tak v jistém smyslu je, pokud chápete osud jako něco, co jste si předsevzali zažít či dosáhnout.


Ať se stane cokoli, je to jen zkušenost a po ní přijde další. Plán vytvořený před narozením může dokonce předem určit, kdy člověk “zemře”, a to tak, že naprogramuje okamžik, kdy se mysl uvolní z propletení s tělem. Někdo může zemřít na vzácnou srdeční chorobu “mladý”, přičemž jeho vyměřený čas se odpočítával od narození, protože to tak bylo naprogramováno v jeho vlnovém poli.


Z lidského pohledu se to může zdát těžko uvěřitelné, což je pochopitelné. Když se osvobodíte z vězení, kterým je vnímání tělesné mysli a jejích pěti smyslů, život najednou vypadá úplně jinak. Víte, že život je vše, co existuje, smrt je iluze a lidský život jen velmi dočasná zkušenost.


Paranormální je dokonale normální (ale to “normální” normální není)
Vlnová povaha reality rozpouští všechny klasické paranormální “záhady”. Jak může mysl člověka zastavit hodinky? Vlny myšlenky/záměru zaměřené na hodinky se proplétají s vlnovým polem hodinek a ovlivňují jejich funkci. Proč si při výkladu tarotových karet, když si chcete nechat přečíst svou budoucnost, vyberete kartu “A” a ne kartu “B”? Tak předně to není vaše budoucnost, pouze sled možností a pravděpodobností, které může zkušený vykladač určit podle toho, jaké karty si vyberete a v jakém pořadí. I tak je to ale ještě pořád šílené, co? No, není.


Celé se to odehrává na úrovni vlnových polí. Tarotové karty jsou vlnová pole, která představují určité stavy mysli, emocí a možností/pravděpodobností (frekvence). Vaše vlnové pole se synchronizuje s kartami, které představují frekvence myšlenek, emocí a možností/pravděpodobností, které existují ve vašem poli. Vytvářejí elektromagnetické frekvenční propojení mezi rukou a kartou, aby se to, co se děje ve vašem poli, zobrazilo v podobě řady karet vyložených na stůl (obr. 106).


Na stejném principu fungují runové kameny symbolizující různé stavy vnímání a možnosti stejně jako další formy věštění. Nechal jsem si číst runy od šamanů v africké verzi, kde jsou do kostek vyryty různé symboly.
Nejprve musíte dát ruku nad košík s kameny, aby se vaše vlnové pole zesynchronizovalo a propojilo s polem kamenů. Ruce jsou mocná centra energetické výměny. Runy neboli kameny jsou pak hozeny na podlahu a šaman je přečte podle toho, v jakém vzájemném uspořádání dopadnou na zem. Uzavřené mysli to připadá jako blábol, dokud si neuvědomíte, že to, kam kameny dopadnou a v jakých vzájemných pozicích, se rozhodlo ještě dříve, než byly hozeny, a to díky spojení s elektromagnetickým polem dané osoby. Kameny pak toto pole zobrazí na podlaze a člověk, který tomu rozumí, to dokáže přečíst (kvalita vykladače je rozhodující).


Numerologie je čtení z čísel. Popsal jsem, jak se vlnová pole dekódují do digitálních hologramů. Hologram je digitální verze informací obsažených ve vlnovém poli. Numerologové a senzibilové čtou různé formy téže informace. V rámci svého výzkumu jsem si nechal ve stejné době číst informace od různých senzibilů a numerologů a informace, které mi předali, byly co do tématu naprosto stejné.


Synchronicita vytvářená vlnovými poli se projevuje také tím, že se lidem v životě opakují určitá čísla. Zdá se, že mě životem provází číslo 8, a taky je to už od dětství moje oblíbené číslo. Už dvacet let bydlím v domě s číslem 8 a ten dům si “našel” mě, ne já jeho. Čísla jsou digitální verze frekvencí a opakující se číslo je opakující se frekvence.


Jazyk je projevem vlnových frekvencí stejně jako čísel. Hebrejština je do značné míry jazykem čísel, kdy slova jsou tvořena určitými číselnými hodnotami, které jsou zase vyjádřením určitých frekvencí. Tak sám jazyk a jeho používání tvoří první linii programování vnímání.


Velká část paranormálních jevů se odehrává prostřednictvím elektrických systémů. Světla se stmívají, zhasínají nebo rozsvěcují, zapínají a vypínají se přehrávače a tak podobně. Vlnová pole jsou v naší realitě elektrická/elektromagnetická a můžete to pocítit, když se vám ve strašidelné situaci zježí vlasy, protože jste v blízkosti vlnového pole neviditelné entity neboli “ducha”.


Totéž se děje v rozrušeném davu, který generuje masu kolektivní vlnové energie. “Atmosféra” na sportovním stadionu (“byla tam nabitá atmosféra”) je výsledkem elektromagnetických vln, které vyzařuje dav a které se díky propletení stávají kolektivně silnějšími než vlny jednotlivců. Elektrické obvody tak mohou být ovlivněny vlnami generovanými lidmi nebo entitami, které projektují elektrické vlny napříč realitami, a my pak tomuto jevu říkáme “straší tam”. Takové manipulace můžou být někdy zlovolné, ale většinou nejsou a vnímají je tak pouze ti, kdo se bojí neznámého. Kult se snaží udržet obyvatelstvo ve stavu nevědění, aby bylo ještě víc neznámého, kterého se lidé mohou bát.


Všimněte si, jak bylo náboženství zneužito k manipulaci svých stoupenců, aby se báli neznámého, protože to je “okultní”, a přitom to slovo neznamená nic jiného než “skrytý”. Takové skryté vědění lze využít k dobrému i zlému. Čeho se lidé bojí, tomu mají tendenci se vyhýbat – v tomto případě je to vědění, které je osvobodí. Můj bratr Paul zažil “nevysvětlitelné” náhody a události s elektrikou a čísly poté, co zemřela naše matka. Tak se nám naši blízcí snaží říct – “Poslyš, je to v pohodě, žádná smrt neexistuje”.


První noc mé zkušenosti s ayahuascou v Brazílii jsem ležel v naprosté tmě na matraci ve velké kruhové chýši uprostřed deštného pralesa.
Kromě mne tam byl pouze šaman, který dohlížel na proces a který už ayahusacu užil mnohokrát. Vlastně bych řekl, že už pil nebo kouřil všechno, co v pralese našel. Když pouštěl z cédéčka nějakou hudbu, zrovna u mě ayahuasca začínala účinkovat. Pocítil jsem neuvěřitelně silnou energii, jak proudí obloukem ze středu mého hrudníku (srdeční čakra) do oblasti čela (čakra třetího oka).


Bylo to, jakoby nějaké ruce svíraly můj hrudník a mé čelo. Hudba přestala hrát a pak se znovu spustila, jako by někdo vypnul a zase zapnul elektřinu. Pak se rozsvítila jedna zářivka, a po ní druhá a třetí. Říkal jsem si, co to ten šaman dělá s hudbou a osvětlením. Když jsem se však podíval, tak seděl kousek ode mne a neměl na dosah ani přehrávač hudby ani vypínač světla. A i kdyby byl u vypínače, tak by se světla rozsvítila všechna najednou a ne jedno po druhém. Elektromagnetická energie, kterou jsem tak silně cítil, ovlivňovala elektrické obvody, a to se při paranormálních jevech stává.
Jedním z nejděsivějších příkladů je pro lidi takzvaný jev poltergeist, kdy se mohou “fyzické” objekty pohybovat a dokonce létat po místnosti. Pokud k tomu také přistoupíme z té perspektivy, kterou popisuji, lze i toto vysvětlit. “Fyzické objekty” nejsou fyzické. Jsou to dekódované holografické projekce vlnových polí, se kterými mohou jiná pole vytvářet propletení a “pohybovat” jimi. To mohou dělat ne-lidské entity z “jiného světa”, ačkoliv pohybování objekty, které jsou energeticky husté, může vyžadovat spoustu energie. A může to znít šíleně, ale nevědomky to mohou způsobovat i lidé.
Mockrát jsem četl o tom, že se při jevu poltergeist často vyskytují dospívající dívky, které procházejí nějakým emocionálním traumatem. Na úrovni vlnového pole tyto dívky vyzařují chaotické, nevyvážené a potenciálně velmi silné emoční frekvence, které se určitě mohou proplést s jinými poli v místnosti a vytvořit chaos, který se pak připisuje “poltergeistovi”.


Lidé popisují, jak se při “strašení” v místě najednou velmi ochladí. “Duch” (vědomí v jiné realitě) z pole vysává energii v podobě tepla, aby získal energetickou sílu potřebnou ke komunikaci mezi realitami. Když lidé uvádějí, že cítí mrazení v zádech, jedná se o elektromagnetické pole entity, které ovlivňuje centrální nervový systém.


Mohli bychom s naprosto jednoduchými vysvětleními zdánlivě nemožných události a dějů pokračovat dál a dál – pokud se zbavíme falešné verze reality, kterou nám po celý život po lžičkách láduje všechno mainstreamové, řízené Kultem.


A teď uvažte, že politika, vlády, korporace, věda, medicína, akademický svět, média a všechny další globální instituce dělají každý den rozhodnutí, která ovlivňují směřování lidské společnosti na základě světa, který vlastně ve skutečnosti neexistuje a je pouze dekódovanou iluzí. No dopr…?! Není divu, že v tom dělají takový chaos. Nemůže to být jinak, když svět, v němž vše souvisí se vším ostatním, je vnímán tak, že nic nesouvisí z ničím? Sen je spáč a spáč je sen. Když toto nebudeme mít na paměti, můžeme vytvořit hodně zlý sen.

David ICKE, The Answer, v českém překladu Hany Konvalinkové ODPOVĚĎ, vychází koncem listopadu 2021, v prodeji v knihkupectví duchovní a esoterní literatury Hledající. Objednávky již spuštěny ZDE.

ODPOVĚĎ! Knihu již si můžete od 11.11. koupit a nechat poslat zde, vychází 29.11.2021

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 771 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář