Dnes zahajujeme v 11:00 prodej! David ICKE: ODPOVĚĎ (3. kapitola, část 5/6)

minulý díl zde

ODPOVĚĎ! Knihu již si můžete koupit a nechat poslat zde, vychází 29.11.2021

 


Slunce má na lidstvo (“astrologicky”) zcela zásadní vliv tím, že nás bombarduje fotony (informacemi), které Slunce vysílá jako …. vlny. Fotony (sluneční světlo) jsou v pokožce transformovány (dekódovány) cholesterolem na životně důležitý vitamín D. Cholesterol má mnoho dalších důležitých funkcí a v mozku se ho nachází 20% z celkového množství v těle, protože je nezbytnou součástí buněčných membrán podílejících se na buněčné signalizaci.


Alzheimerova choroba a demence, které se v poslední době šíří přímo epidemicky, označují stav, kdy signály mozkových buněk selhávají a chybně komunikují. Jistě jste si všimli, jak Kult systematicky démonizuje cholesterol a vyvíjí tlak na snížení jeho obsahu prostřednictvím změny stravovacích návyků a trvalého užívání léků se statiny. Je to jenom další náhoda? Ani náhodou.


Slunce definujeme jako světelný kruh na obloze, přičemž to je pouze ta část, kterou vidíme. Vliv Slunce se přenáší napříč sluneční soustavou v podobě vln a fotonů, které jsou stejně tak součástí Slunce jako ona pozorovaná ohnivá koule. Všechno od planety až po člověka má frekvenční pole, které vidíme, a ještě mnohem větší “auru” vlnového pole, kterou nevidíme. Čím silnější je mysl a čím rozšířenější je vědomí, tím větší je jejich aurický rozsah a vliv.

Zrovna jsem na to myslel

Vlnová spojení vysvětlují i “paranormální” telepatii a další paranormální jevy. Zapomeňte na “vzdálenost”, to je jen iluze holografické dekódované reality. Všechno, co si myslíte, že “vidíte” na noční obloze v té podobě, o které si myslíte, že ji “vidíte”, existuje pouze ve vaší “hlavě” – dekódovacím systému vašeho těla a mysli. A co teď s hvězdami vzdálenými miliardy světelných let i biliony kilometrů, když se v té podobě ve skutečnosti nachází mezi našima ušima?


Jak o realitě mimo tělo řekl jeden člověk, který prožil blízkou smrt: “Není tam žádný čas, žádná posloupnost událostí, žádná omezení vzdáleností, dobou nebo místem. Mohl jsem být kdekoliv, kde jsem chtěl, současně.” Jsme vlny a jakmile se osvobodíme od zaměřené pozornosti tělesné mysli, můžeme být kdekoliv chceme a zároveň na tolika “místech”, kolik si budeme přát. Jiné úrovně nás samotných už teď působí současně v celém Stvoření, zatímco tato vlna téhož vědomí právě prožívá lidskou zkušenost. Ještě stále se bojíte smrti?


Ještě pořád si myslíte, že jste “bezvýznamná” Marie od pokladny nebo Karel z kanclu? Naše vlny se mohou spojit s jinými vlnami a prostřednictvím tohoto propletení si vyměňovat informace s těmi, kdo jsou na opačném konci světa nebo v jiné dimenzi reality. Říká se tomu telepatie, intuice, předtucha a čtení myšlenek. Ohromná řada experimentů dokázala, že je to reálné a hojně se toho využívá při tajných operacích zpravodajských agentur a armád.


Stejná vlnová spojení umožňují rostlinám, stromům a přírodě komunikovat mezi sebou a nám s nimi. Ano, můžeme “mluvit” se stromy a rostlinami. Nerozumějí sice lidské řeči, ale vnímají vibrace zvukových vln z hlasivek a obecně vlny, které vysíláme. Cítí je, poznají lásku, nebezpečí, přítele či nepřítele. Lidé v blízkém vztahu se naladí na vlnové pole druhého silněji a telepatie mezi nimi je pravděpodobnější. Jeden něco říká a druhý odpoví: “Zrovna jsem na to myslel.”


Existuje nekonečné množství příběhů o tom, jak lidé na někoho myslí a pak zazvoní telefon a na druhém konci se jim ozve právě ta osoba, na kterou mysleli. Jiní mají předtuchu, že se někomu blízkému něco stalo a ukáže se, že to byla pravda. “Primitivní” starověké národy o tom věděli a tak vznikl termín “telegraf v buši”, kdy se lidé z domorodých kmenů dozvídali o událostech, ke kterým došlo “daleko” od nich, a dokázali telepaticky komunikovat se svou rodinou a přáteli ve vesnici, když byli na lovu. Všichni toho jsme schopni – tak máme fungovat – ale programováním našeho vnímání byly tyto přirozené procesy u většiny lidí zablokovány. Musíme je oživit.


Senzibilní komunikace je další formou telepatie, při které se jasnovidec nebo médium naladí (vytvoří propletení) na vlnová pole “lidí”, kteří již odešli z lidské reality nebo na vlnová pole lidí, kteří jsou stále zde. Možná jste v televizi viděli pořady o “jasnovidných detektivech”, kteří řeší případy, které se policii nepodařilo objasnit.


Dělají to tak, že se vlnově naladí na zločince a/nebo zemřelou či pohřešovanou osobu a z tohoto zdroje informací získají přístup k tomu, co se stalo. To se někdy provádí tak, že se tito lidé vypraví na místo činu. V energetickém poli tam bude stále uložený zakódovaný obraz toho, co se stalo. Všechny události a činy jsou zaznamenány ve vlnových polích a musí tomu tak být, protože všechny události a činy jsou vlnovými poli.
Stejně to funguje, když v domech “straší” informační pole obsahující záznam událostí, které se tam staly. Můžete si to představit jako záznam vlnového pole, něco jako CD nebo DVD, a čím silnější emoce se s událostí pojí, tím silnější bude záznam. Mnohá “strašidelná” místa nejsou způsobena nefyzickými entitami, ale událostmi zakódovanými ve vlnovém poli, jako třeba když lidé slyší “zvuky bitvy” na místě nějakého historického masakru.
Jasnovidci nečtou “minulost” nebo “budoucnost”, když ani jedno z toho neexistuje. Čtou vlnové vzorce v přítomném okamžiku TEĎ. Nejcitlivější senizibilové a média se dokáží napojit na rozšířené stavy vědomí, které mohou zprostředkovat úžasný vhled do reality a lidského údělu (obr. 105).


To se mi stalo při mém zážitku s ayahuascou a mnohem méně dramatickým způsobem při obrovské spoustě dalších příležitostí. Říkám obrovské. Je to prakticky každý den a většinou se to děje formou intuitivního “vědění”, spíš než že bych slyšel slova. Informace vlnových polí z těchto zdrojů jsou dekódovány mozkem stejně jako lidská řeč a když k tomu dojde, může se někdy člověku zdát, že “slyší hlasy”.


Když lidé takovýto zážitek popisují, často je druzí mají za blázny a odsuzují je. Ale co slyšíte, když s vámi mluví kamarád nebo přítel? Slyšíte ve svojí hlavě hlasy! V mozku dochází ke stejnému zpracování informací, akorát pocházejí z jiného zdroje. Médium dokáže nechat své tělo, aby posloužilo jako dočasné vozítko pro netělesné entity a ty tak mohou skrze ně hovořit. Entita podnítí dostatečně silné vlnové propletení, aby mohla promlouvat přímo k mozku média a komunikace je dekódována do slov. Byl jsem svědkem situací, kdy bylo spojení tak silné, že se změnil hlas média a dokonce i jeho tvář. Kdyby tak ti, kdo nevěří v shapeshifting, mohli vidět to, co jsem v těchto případech viděl já. Tento proces je určitá forma dočasného posednutí. Narozdíl od posednutí se však médium samo rozhodne, že to dovolí, není mu to vnuceno.


Pokud uvažujete o tom, že byste kontaktovali nějakého senzibila nebo médium, doporučím vám dvě věci. Prověřte si je a prozkoumejte jejich historii, přesnost nebo nepřesnost předpovědí, u předchozích klientů. Zdaleka ne každý, kdo si říká senzibil, je dobrý, a pamatujte, že když skrze jasnovidce/médium s vámi hovoří nějaká entita, neznamená to automaticky, že to s vámi ta entita myslí dobře. Smrt není lékem na nevědomost. V těchto situacích jsem velmi kritický. Člověk musí být kritický, aby se nenechal napálit.


Páni, to je ale náhodička!


Synchronicita je další vlnový jev, kdy lidé zažívají “úžasné shody náhod”, které nedávají smysl, když je porovnáme se statistickou pravděpodobností. “No teda, kdo by řekl, že tě tady potkám, to by člověk nevěřil, co?” Inu, pravděpodobnost je vlastně docela vysoká, pokud vytvoříte propletení vlnových polí s daným místem a mezi sebou navzájem. Takto funguje synchronicita a lidé takové zážitky popisují slovy “to byl osud”. Někdy opravdu byl, v tom smyslu, že vlnová pole jsou předem zakódovaná tak, aby se v rámci plánované životní zkušenosti setkala. Těmito vlnovými poli mohou být dva lidé nebo také jedna osoba a situace, informace či místo.
Jindy se to, co se “má stát” jednoduše “stane” díky synchronizaci a propletení vlnových vzorců vyprodukovaných vlnami mysli (vnímání) zúčastněných stran. Synchronicita je ústředním rysem mého života. Nemohl bych za posledních 30 let mého života shromáždit tak obrovské soubory informací, jaké mám, kdyby mě k nim nepřivedla synchronicita.
Mnoho lidí mi vyprávělo, jak se procházeli knihkupectvím, když vedle nich vypadla z regálu jedna z mých knih. Někomu to přijde “strašidelné” a jinému jako obyčejná náhoda, ale stalo se to příliš mnohokrát, než aby to šlo takto vysvětlit. Osoba procházející knihkupectvím je vlnové pole a kniha také. Pokud něco v podvědomém poli člověka chce, aby se vědomá mysl podívala na určitou informaci, vytvoří se elektromagnetické vlnové spojení, které knihu vytáhne z police a řekne: “Haló, podívej se na tohle.”
Další možnost je, že pokud chce člověk pochopit, hledá odpovědi, jeho vlnové pole odráží tento záměr a proplete se s informacemi, které k onomu pochopení přispějí prostřednictvím symbiotického frekvenčního spojení – “hledejte a naleznete”. Lidé, kteří začnou “hledat”, často zažívají to, že do jejich života “náhodou” přicházejí lidé a informace, které souvisí s tím, co “hledají”. Mně se to tak děje už 30 let.


Další příklad je, když si prohlížíte řádku knih a vaši pozornost upoutá jedna z nich, i když zpočátku nevíte, o čem je. Podvědomí neustále komunikuje s vědomou myslí prostřednictvím synchronicit, shod náhod a “paranormálních” zážitků a vy se můžete naučit tato znamení a symboly číst stejně jasně jako čtete slova. Říkám tomu jazyk života. Všechno, co se děje, nám něco říká. Trik spočívá v tom, uvidět to a pochopit, co nám jazyk života říká.


Když lidé procházejí procesem probuzení z tělesné mysli do rozšířeného stavu vědomí, začnou si ve svých životech všímat mnohem větší synchronicity. Rozšířené vědomí generuje jednak silnější vlnovou komunikaci a také vyšší a širší frekvenci. To znamená, že můžeme navazovat spojení propletením s mnohem větším rozsahem jiných vlnových polí – s lidmi, místy, situacemi, informacemi, vhledy. Když se nám to stane, říkáme “Můj Bože, to je ale náhoda” a přitom ve skutečnosti jde o vlnový magnetismus v akci.


S tím, jak se vaše frekvence zrychluje v důsledku rozšiřování vašeho vědomí, dochází k odpovídajícímu zvýšení rychlosti a rozsahu zpracování informací. Kdybyste se určitou věc snažili pochopit dříve, akorát by vás z toho rozbolela hlava, najednou je to však jasné a jednoduché. Rychlejší zpracování informací může ovlivnit vaše vnímání “času”, což je ve skutečnosti rychlost, kterou zpracováváte informace.

(dokončení příště)

(c) David ICKE, The Answer, v českém překladu Hany Konvalinkové ODPOVĚĎ, vychází koncem listopadu 2021, v prodeji v knihkupectví duchovní a esoterní literatury Hledající. Objednávky již spuštěny ZDE.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 660 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář