Přišly nám pomoci: duše-pomocníci

Tento text již vyšel na webu Osud.cz.

Tom Montalk

Proč se lidé rozhodnou narodit na tento svět? Odpovědí je tolik jako lidí samotných. Někteří sem přicházejí něco udělat, prožít, naučit se něco, co mimo tento svět nejde. Vlastně jsou tu z toho samého důvodu, proč hrají hry nebo se dívají na filmy: chtějí prožít věci, k jakým by se jinak nedostali.

Žít na Zemi ve fyzickém těle bývá těžké. Život je jako překážková trať, jako vzpěračský tréninkový program nebo jako rychlokurs nějakého obtížného předmětu. Vedle zábavy a radosti nám přináší i zlost, strach a utrpení. Ale ta negativní stránka věci dělá z celé hry života jedinečnou výzvu.

Fyzický život je pro duši něco jako posilování a problémy, jimž v jeho průběhu čelíme, jsou závaží, díky kterým nám sílí „duchovní svaly“ – máme-li dost síly na to, abychom se jim postavili.

Nápomocné duše

Jiný důvod příchodu na tento svět může představovat snaha pomoci probouzet ostatní. Takové duše-pomocníci při pozemské inkarnaci čelí značným rizikům. Život může odvést jejich pozornost od účelu jejich zdejší přítomnosti do té míry, že vůbec neobjeví vědění, jež se v nich skrývá, a selžou ve svém poslání pomáhat druhým.

Představte si třeba studenta střední školy, který se po maturitě vrátí, aby mohl ostatním studentům pomáhat naučit se látku, kterou už sám zvládl. Jenže problém je v tom, že narozením dojde k vymazání vzpomínek na to, odkud jste a kdo vůbec jste. Jako by se ten student-pomocník vrátil na střední školu a zapomněl, že už má odmaturováno a teď studuje na vysoké škole.

Látka se mu může zdát zvláštním způsobem povědomá a učení mu jde samo od sebe. Má tedy dost energie na to, aby pomáhal spolužákům. Ale jestliže se příliš ponoří do různých rozptýlení, která jsou součástí středoškolského života, může zapomenout na to, co se naučil na vysoké a možná ho vyloučí i z té střední.

Možná jste nápomocná duše právě vy. Pokud vás baví přicházet věcem na kloub, hloubat o záhadách života a pokud vás upřímně těší, když jiní lidé nacházejí způsoby, jak zlepšit svůj život i sebe, tak je to velmi pravděpodobné.

Pak je velmi důležité, abyste věnovali nějaký čas přemýšlení, čtení a učení o vyšších pravdách, a znovu se tak obeznámili se svým původem a s věděním, které jste výmazem vzpomínek ztratili.

V hloubi duše ty pravdy už dávno znáte, jen jste je zapomněli. Vzpomínání je obtížné, protože ve srovnání s vaším vyšším já je vaše nižší já neskutečně ospalé a roztěkané, takže je opětovné zjišťování toho, co uvnitř víte, podobné, jako byste se to učili poprvé.

Rozdíl je v tom, že pokud už ve vás nějaká pravda je, tak se k ní pomocí zkušeností, zkoumání a rozjímání dostáváte mnohem snáze, přirozeněji a se vzrušujícím pocitem provázejícím setkání s něčím, co nevidíte poprvé.

Až konečně porozumíte něčemu, co už v nitru dávno víte, bude to zvláštní pocit. Pravda se ve vás rozezní. Nejen že to něco bude dávat logický smysl, ale budete intuitivně cítit, že je to pravdivé. Kdykoli se na něčem shodnou hlava i srdce, neopovažujte se to ignorovat.

Mise: pomoc

Průměrný člověk si víceméně hledí svého a nijak zásadně se nesnaží manipulovat druhé lidi, ani jim pomáhat. Přeje si žít pokud možno v pohodlí a nestojí o to, aby se pídil po nějakých vyšších pravdách, pokud mu z toho neplyne nějaký hmatatelný prospěch. Je běžným obyvatelem energetické farmy: nepředstavuje ani hrozbu pro negativní síly, ani není nijak zásadně důležitý pro činnost sil pozitivních.

Pak jsou tu lidé, kteří se rodí s potenciálem změnit situaci. Je v nich přirozená zvídavost, touha pomáhat a jsou obdařeni zralostí a schopnostmi nevysvětlitelnými na základě genetických vlivů a sociálního programování. To jsou právě výše zmíněné duše-pomocníci.

Přesněji řečeno jsou to nadlidské duše, které se dobrovolně nabídly, že se inkarnují do běžných fyzických těl, aby podpořily únik vnímavých lidských jedinců z Kontrolního systému. Jsou to pokročilé bytosti, které se do Kontrolního systému rodí, aby jej pomohly svrhnout zevnitř.

Negativní síly nahlížejí na nápomocné duše jako na nevypočitatelné, nekontrolovatelné tvory, kteří představují hrozbu pro jejich agendu.

Existence Kontrolního systému závisí na energii, kterou od lidí získává naprogramovanou vírou v iluzorní omezení a v nemožnost lepších alternativ. Kdyby se duchovně probudilo dost lidí, kteří by začali uvádět do praxe vyšší schopnosti a vědění, sesypal by se systém jako domeček z karet.

Takže vedle hromadné manipulace lidí a parazitování na jejich energii používají negativní bytosti Kontrolní systém i k tomu, aby odhalily a zlikvidovaly duše-pomocníky, ještě než jejich síla vzroste takovou měrou, že budou schopni naplnit své poslání.

Spodní polovina Kontrolního systému (média, školy, armáda, náboženství atd.) se věnuje masové manipulaci. Je to převážně třetidimenzionální podnik, provozovaný lidmi, kteří profitují na úkor ostatních.

Naproti tomu vrchní polovinu řídí negativní astrální, mimozemské a démonické síly, které používají sofistikovaných technik náležejících do vyšších dimenzí, aby cílily na pomocníky nebo verbovaly konkrétní jedince, kteří mohou být užiteční jejich agendě.

Duše-pomocníci slouží v rámci celého božského plánu k velmi důležitému účelu: představují protiváhu negativní agendy. Pro vyšší pozitivní síly jsou něco jako odvážní parašutisté, kteří se dobrovolně spouštějí do nepřátelského území, kde mají důležitou misi: osvobodit místní obyvatelstvo.

Jak již bylo zmíněno, hlavní riziko, jemuž čelí, je to, že zapomenou důvod svého příchodu. Narodit se jako lidský kojenec je extrémně traumatické a léta sociálního výcviku, která následují, dokážou efektivně potlačit vyšší schopnosti a vzpomínky duší-pomocníků.

Pokud dokážou projít uličkou víceméně nezranění, mají slušnou šanci, že se jim to, kvůli čemu sem přišli, podaří.

Možná přemýšlíte o tom, zda také nejste takový pomocník. Na tom ale v podstatě nezáleží, protože se můžete rozhodnout žít jako nápomocná duše, ať jste se sem původně narodili z jakéhokoli důvodu.

Jediné, co k tomu potřebujete, je myslet, cítit, mluvit a jednat z pozice vašeho pravého, vyššího já – identifikovat se se zájmy, které z něj vycházejí. Je nutné sejmout masku obav a přízemních přání, která vám od narození vštěpuje Kontrolní systém.

Jen tlakem milionů lidí opřených do stěn tohoto vězení mohou ve zdech vzniknout trhliny, z nichž se pak stanou větší otvory, jimiž budou lidé moci proudit ven.

To zní dramaticky, ale prakticky vzato to znamená, že vyšší duše, které zůstanou samy sobě věrné, budou v ostatních inspirovat sebedůvěru. Ukážou jim cestu, jak překonat tento fyzický svět.

Základem všeho je pěstovat si optimistický přístup, rozhodovat se na základě intuice (a ne sociálních očekávání) a sloužit duchovnímu posílení ostatních v závislosti na okolnostech a také na jejich schopnostech.

 

Zdroj

1 komentář: „Přišly nám pomoci: duše-pomocníci

Napsat komentář