19 doporučení Marie Montessori, která vám pomohou stát se perfektními rodiči

z brightside.me

Maria Montessori je jedna z mála pedagožek, které se ve 20. století postaraly o revoluci v našem přístupu k výchově dětí. Mimo jiné vešla ve známost svými stručnými „přikázáními“ pro rodiče, která formulovala velmi věcně, ale zároveň tak, aby se v nich skrývala veškerá moudrost, kterou se Montessori snažila předávat ostatním.

My v Bright Side doporučujeme, abyste si tato doporučení přečetli aspoň jednou ročně.

 1. Děti se učí tím, co je obklopuje.
 2. Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.
 3. Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.
 4. Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.
 5. Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlivosti.
 6. Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.
 7. Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.
 8. Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.
 9. Pokud je dítěti často dáváno zapravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.
 10. Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.
 11. Budeme-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.
 12. Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se nalézat v tomto světě lásku.
 13. Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno nebo ne.
 14. Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.
 15. Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.
 16. Važte si dítěte, i když udělá chybu, a ono hned nebo o něco později napraví.
 17. Buďte připraveni pomoci dítěti, které vaši pomoc potřebuje, a poskytněte prostor dítěti, které už má, co potřebuje.
 18. Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.
 19. Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých

 

Zdroj

Napsat komentář