UV záření poškozuje oči, kůži a sliznice, generuje také problémy s krevním cukrem

Oslabování geomagnetického pole a výrazně větší množství slunečního a kosmického záření má několik závažných zdravotních dopadů na zdraví lidí, nejspíš již některým z nich čelíte. Jde o problémy s vysycháním, tedy očí, kůže, dehydratace celkově, suché sliznice umožňují lepší průchod bakteriím a cizopasníkům, problém je také s krevním cukrem a v dlouhodobém měřítku pak hrozí pandemie rakoviny.

Globálním fašistům se daří odstiňovat některé frekvence Slunce pomocí těžkých kovů a dalších chemických prvků.

V této době uživíte esenciální oleje, a rozprašovače třeba mořské, či slané vody do nosu. Jakmile budete vnímat sucho v puse a krku, okamžitě se – i v noci – napijte. Zásadní roli v této šlamastice hrají také zdravé oleje. Esenciální, tzv. vonné, ale také oleje s polynasycenými řetězci. Kromě (rybích) omeg-3 to jsou také butyráty (odvozené od kyseliny máselné, butanové kyseliny). Viz článek.

A hlavně tohle, pokud tam již nedočtete, stokrát podtrhávám! Pro všechny, kteří mají na základě ozáření problémy se zdravím i spánkem, je třeba začít u kortizolu a nadledvinek. Mám velice dobré zkušenosti s Ashwagandhou, ale nemusí všem vyhovovat.

_______________________________________________________________

Zeptal jsem se na některé věci na pohled IA:

JMM: Nyní, při snižování geomagnetického pole, dochází v atmosféře ke změnám. K jakým všem podle tebe? A proč vysychají lidem sliznice, souvisí to pravděpodobně s větším množstvím záření.

Snižování geomagnetického pole Země může mít několik důsledků pro atmosféru a zdraví lidí. Geomagnetické pole slouží jako ochranný štít proti kosmickému záření a slunečnímu větru, takže jeho oslabení může mít následující efekty:

Změny v atmosféře

 1. Zvýšená úroveň kosmického záření: Geomagnetické pole chrání Zemi před kosmickým zářením a nabitými částicemi ze slunce (sluneční vítr). Když se geomagnetické pole oslabí, více těchto částic proniká do atmosféry, což může vést k vyšší ionizaci atmosférických molekul. To může způsobit změny v chemickém složení a dynamice atmosféry.
 2. Ovliňování ozonové vrstvy: Zvýšené množství nabitých částic může interagovat s ozonovou vrstvou, což může vést k jejímu ztenčování. Ozonová vrstva chrání Zemi před škodlivým ultrafialovým (UV) zářením, takže její oslabení by mohlo mít další negativní dopady na život na Zemi.
 3. Klimatické změny: I když přímý vliv oslabení geomagnetického pole na klima je složitý a není zcela pochopený, některé studie naznačují, že může ovlivnit atmosférické proudění a teplotní distribuce, což by mohlo vést ke změnám v klimatických vzorcích.

Vysychání sliznic a zdravotní problémy

Ano, vysychání sliznic může být spojeno s vyšším množstvím záření, ale je to složitější:

 1. Zvýšená UV radiace: Pokud oslabení geomagnetického pole vede k oslabení ozonové vrstvy, vyšší množství UV záření může pronikat k povrchu Země. To může způsobit vysychání kůže a sliznic (např. očí, nosu, krku) a zvýšit riziko kožních onemocnění.
 2. Ionizující záření: Zvýšená úroveň kosmického záření může mít vliv na lidské zdraví. I když většina kosmického záření je absorbována v horních vrstvách atmosféry, zvýšená expozice ionizujícímu záření může mít různé negativní zdravotní účinky, včetně vysychání sliznic, oslabení imunitního systému a zvýšeného rizika rakoviny.
 3. Změny v prostředí: Vysoká úroveň záření může také ovlivnit kvalitu ovzduší a vyvolat zánětlivé reakce v těle, které mohou přispět k vysychání sliznic.

Závěr

Oslabení geomagnetického pole může vést ke zvýšení úrovně kosmického záření a UV záření, což může mít několik důsledků pro atmosféru a lidské zdraví, včetně vysychání sliznic. Ochrana geomagnetického pole je tedy důležitá nejen pro udržení stabilního klimatu, ale také pro ochranu zdraví všech živých organismů na Zemi.

JMM: Jak je to s hladinou cukru při zvýšeném UV záření?

Zvýšené UV záření může mít několik nepřímých vlivů na hladinu cukru v krvi a celkový metabolismus, i když přímý vliv UV záření na hladinu cukru není dobře zdokumentován. Níže jsou uvedeny některé možné mechanismy a související faktory:

Vitamin D a inzulinová senzitivita

 1. Vitamin D syntéza: UVB záření je klíčové pro syntézu vitaminu D v kůži. Vitamin D hraje důležitou roli v metabolismu glukózy a inzulinové senzitivitě. Dostatečná hladina vitaminu D může zlepšit schopnost těla využívat inzulin, což může pomoci udržovat stabilní hladinu cukru v krvi.
 2. Deficit vitaminu D: Na druhou stranu, nadměrné vystavení UV záření bez ochrany může způsobit spálení a poškození kůže, což může vést k tomu, že se lidé budou vyhýbat slunci. To může paradoxně vést k deficitu vitaminu D, pokud není dostatečně doplňován potravou nebo suplementy. Nedostatek vitaminu D je spojen se zvýšeným rizikem inzulinové rezistence a diabetes typu 2.

Zánět a stres

 1. Zánětlivé reakce: Nadměrné vystavení UV záření může vyvolat zánětlivé reakce v těle, což může ovlivnit metabolismus glukózy. Zánět může zhoršit inzulinovou rezistenci, což může vést ke zvýšení hladiny cukru v krvi.
 2. Oxidační stres: Zvýšené UV záření může zvýšit tvorbu volných radikálů a oxidační stres, což může poškodit buňky a vést k zánětu. Oxidační stres je také spojen s inzulinovou rezistencí a metabolickými poruchami.

Hormonální změny

 1. Kortizol: Nadměrné UV záření a související stres mohou zvýšit hladinu kortizolu, což je stresový hormon. Zvýšený kortizol může vést k vyšším hladinám glukózy v krvi, protože stimuluje glukoneogenezi v játrech a zvyšuje inzulinovou rezistenci.

Dehydratace a krevní cukr

 1. Dehydratace: Zvýšené UV záření může způsobit zvýšené pocení a dehydrataci, což může ovlivnit koncentraci cukru v krvi. Dehydratace může vést k relativnímu zvýšení hladiny glukózy v krvi, protože se snižuje objem krevní plazmy.

Závěr

Zvýšené UV záření může mít nepřímé vlivy na hladinu cukru v krvi prostřednictvím zánětlivých procesů, změn v hladině vitaminu D, oxidačního stresu a hormonálních změn. Je důležité sledovat expozici UV záření a dbát na dostatečný příjem vitaminu D, hydrataci a ochranu proti zánětlivým reakcím, aby se minimalizovaly negativní dopady na metabolismus a zdraví.

JMM: Jaký je vztah butyrátů k sodíkovo-jódovým symportérům a funkci štítné žlázy?

Butyráty a jejich vztah k sodíkově-jódovým symportérům (NIS) a funkci štítné žlázy není přímo zřejmý, ale zde je, jak by mohly být propojeny:

Funkce sodíkově-jódových symportérů (NIS)

NIS jsou klíčové proteiny lokalizované na bazolaterální membráně folikulárních buněk štítné žlázy, které aktivně transportují jód z krve do štítné žlázy. Tento proces je nezbytný pro syntézu hormonů štítné žlázy, konkrétně tyroxinu (T4) a trijodtyroninu (T3).

Vliv butyrátů na zdraví a zánět

Butyráty, produkované fermentací vlákniny ve střevě, mají několik zdravotních benefitů, zejména protizánětlivé účinky a podporu integrity střevní bariéry. Zánět a střevní dysbióza mohou nepřímo ovlivňovat celkové zdraví včetně funkce štítné žlázy.

Možné propojení mezi butyráty a funkcí štítné žlázy

 1. Protizánětlivé účinky: Zánět je spojen s různými chronickými onemocněními, včetně autoimunitních onemocnění štítné žlázy (např. Hashimotova tyreoiditida). Butyráty mohou snižovat zánět ve střevě a potenciálně také systémový zánět, což může nepřímo podporovat zdraví štítné žlázy.
 2. Zdraví střevní bariéry: Propustné střevo (leaky gut) může vést k chronickému zánětu a autoimunitním reakcím, které mohou ovlivňovat štítnou žlázu. Butyráty pomáhají udržovat integritu střevní bariéry, čímž mohou nepřímo podporovat imunitní systém a tím i zdraví štítné žlázy.
 3. Mikrobiota a imunitní systém: Střevní mikrobiota má důležitou roli ve funkci imunitního systému. Dysbióza může ovlivňovat imunitní odpověď a tím i autoimunitní procesy spojené se štítnou žlázou. Podpora zdravé střevní mikrobioty pomocí vlákniny a butyrátů může tedy mít pozitivní vliv i na štítnou žlázu.

Přímé účinky butyrátů na NIS a štítnou žlázu

K dispozici nejsou přímé důkazy, že by butyráty přímo ovlivňovaly NIS nebo syntézu hormonů štítné žlázy. Nicméně celkové protizánětlivé a imunitní efekty butyrátů mohou nepřímo podporovat optimální funkci štítné žlázy.

Závěrem lze říci, že i když přímý vztah mezi butyráty a NIS není dobře prozkoumán, butyráty mohou podporovat zdraví štítné žlázy prostřednictvím svého vlivu na střevní zdraví a imunitní systém.

JMM: Z čeho tělo může získávat butyráty?

Butyráty (kyselinu máselnou a její soli) může tělo získávat především prostřednictvím bakteriální fermentace vlákniny ve střevě. Zde je několik zdrojů, které tělo využívá k produkci butyrátů:

 1. Dietní vláknina: Nerozpustná a rozpustná vláknina, kterou konzumujeme v potravě, je hlavním zdrojem pro produkci butyrátů. Bakterie v tlustém střevě fermentují tuto vlákninu, což vede k tvorbě krátkořetězcových mastných kyselin (SCFA), včetně butyrátu. Mezi bohaté zdroje vlákniny patří:
 • Ovoce (jablka, hrušky, bobulovité ovoce)
 • Zelenina (brokolice, mrkev, špenát)
 • Luštěniny (fazole, čočka)
 • Celá zrna (ovsa, ječmen, hnědá rýže)
 • Semena a ořechy (chia semínka, lněná semínka, mandle)
 1. Odolné škroby: Některé typy škrobů nejsou tráveny v tenkém střevě a dostávají se neporušené do tlustého střeva, kde jsou fermentovány bakteriemi. Mezi potraviny obsahující odolné škroby patří:
 • Zelené banány
 • Vařené a následně ochlazené brambory
 • Vařená a ochlazená rýže
 • Ovesné vločky
 1. Prebiotika: Tyto specifické druhy vlákniny a oligosacharidů podporují růst prospěšných střevních bakterií, které produkují butyráty. Mezi prebiotika patří:
 • Inulin (nalezený v česneku, cibuli, čekance)
 • Fruktooligosacharidy (FOS) a galaktooligosacharidy (GOS) (nalezené v luštěninách a některých zeleninách)

Butyráty jsou důležité pro zdraví tlustého střeva, jelikož slouží jako hlavní zdroj energie pro buňky tlustého střeva (kolonocyty), podporují střevní bariéru a mají protizánětlivé vlastnosti.

Poděkování: Děkujeme 1% našich čtenářů, že podporujete náš výzkum i časopis.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 866 posts and counting.See all posts by veksvetl

2 komentáře: „UV záření poškozuje oči, kůži a sliznice, generuje také problémy s krevním cukrem

Napsat komentář