40 nejčastějších snových symbolů

(Článek již vyšel na webu Osud.cz)

Sny k nám hovoří v symbolech. Co tedy může znamenat, když nám vypadají zuby, když jsme ve stoupajícím výtahu nebo když se nemůžeme hnout z místa? Článek nabízí nejčastější možnosti výkladu, ale jako vždy platí, že nejlepším vykladačem snů je přímo dotyčný snící, který také nejlépe zná kontext situace.

BodyMindSoulSpirit.com

Jsou-li vaše sny celkově pozitivní a možná i futuristické, jedná se o sdělení, že jste udělali svoji „vnitřní práci“, nutnou k vyřešení problémů v bdělém životě.

Pokud jsou ale z větší části negativní, je to znakem existence problémů, jimž byste se měli věnovat. Považujte to za požehnání, protože tyto sny vám dávají příležitost k jejich řešení.

Pokud vás pravidelně pronásledují noční můry, zamyslete se nad tím, na co jste se předešlý večer dívali v televizi. Nikdy neusínejte u televize! Hororové a dramatické filmy se často nějakým způsobem promítají i do snů.

Níže uvedený seznam symbolů samozřejmě zdaleka nepokrývá vše. Každý symbol lze navíc interpretovat mnoha způsoby – my uvádíme jen ty nejčastější.

40 HLAVNÍCH SNOVÝCH SYMBOLŮ A JEJICH VÝZNAM

Věk – Vidíte-li se jako mladší, může se jednat o upozornění na ztracené životní příležitosti. Pokud jste starší, ukazuje to možná na současné zdravotní problémy. Vidět ve snu staré lidi je prý předzvěst štěstí.

Apokalypsa – Může se jednat o vyjádření stresu a zranitelnosti. Tento typ snů často symbolizuje i dramatické životní změny a možné nové počátky.

Miminko – Nový začátek, nevinnost a čistota. Pokud se ve snu objeví miminko, může to být i proroctví nového romantického vztahu. Pokud dítě mluví, měli byste více naslouchat svému vnitřnímu dítěti.

Pronásledování – Pronásledování ve snu většinou znamená, že se v bdělém životě vyhýbáte nějaké situaci. Může nějakým způsobem souviset s odpovědností a s pocitem selhání. Pronásledování může odkazovat k traumatickému dětství nebo k nějaké současné nepříjemné situaci. Vaše reakce ve snu obvykle reprezentuje i vaši reakci v bdělém životě. Snažíte se utéct před něčím, čemu byste se měli postavit?

Nemůžete mluvit nebo křičet – V takových snech se snažíme křičet o pomoc, ale z úst nám nevyjde vůbec nic. Pokud se vám takové sny opakují, máte možná podvědomý pocit, že v nějaké situaci vašeho bdělého života není váš hlas = názor slyšet.

Smrt – Pokud sníte o smrti nějakého blízkého člověka, může to znamenat, že se nedokážete vyrovnat s jeho úmrtím. Pokud je to vaše vlastní smrt, trápí vás otázka vlastní smrtelnosti.

Řízení auta – Když se vám zdá o řízení, zkuste si zapamatovat co nejvíc podrobností o autě, protože to auto jste VY. Vaše jízda ukazuje, jak si dokážete poradit s „jízdou“ životem.

Při řízení nic nevidíte – Auto jste tedy vy (viz výše). Pokud nevidíte na cestu, je vaše životní cesta zamlžená. Možná vám chybí ambice nebo správný směr. Máte-li pocit, že toto neplatí a vaše cesta je správná, může takový sen ukazovat na to, že se v blízké budoucnosti vynoří něco, co vás donutí dát se úplně jinou cestou.

Výtah – Pokud jede dolů, lze na to nahlížet jako na něco negativního. Může se to týkat ztráty společenského postavení, bohatství, přátel atd. Pokud jede nahoru, je situace opačná: v bdělém životě získáváte. Z metafyzického hlediska stoupající výtah může představovat vzestup či přesun do jiné dimenze a klesající inkarnaci na tuto planetu.

Zkoušky – Ty se mohou vztahovat k obavám z práce či ze školy. Mohou i představovat obtíže ve vztahu, pocit, že jste neustále posuzováni. Dále mohou znamenat, že se v životě obáváte nějakého selhání nebo nesplněného závazku. Pokud se vám zdá o podvádění při zkoušce, tak k sobě v nějaké oblasti svého života nejste čestní.

Pád – Pokud padáte, pravděpodobně to znamená ztrátu kontroly v nějaké oblasti života.

Létání – Volné a radostné létání obvykle představuje svobodu od pozemských omezení. Může také znamenat, že jste se povznesli nad něco, co vám dřív dělalo starosti. Pokud vás létání ve snu spíše děsí, může symbolizovat nějakou bezprostředně hrozící výzvu nebo neschopnost v nějakém ohledu podniknout další krok. Z metafyzického pohledu mohou sny o létání představovat symbolické spojení s vyšším já a uvědomění si skutečnosti, že jste svobodná duše.

Jídlo – Sny o jídle často znamenají hlad po vědomostech. Zabýváte se v dané době něčím, co považujete za fascinující? Jídlo může také představovat váš pocit ze vztahu, v němž se nacházíte. Je chutné, nebo naopak hnusné?

Brána – Vstup, nebo naopak bariéra. Znamená konec něčeho starého a začátek čehosi nového. Je zamčená? Mohli jste jí projít? Odpověď vám napoví, zda vás čekají překážky nebo „bezproblémová plavba“. Metafyzicky se může jednat o portál do jiné dimenze vědomí nebo o přechod z fyzické sféry do duchovních sfér.

Obři – Pokud obra/obry vidíte, znamená to v bdělém životě nějaký nezvládnutelný boj. Pokud jste nad ním zvítězili, je úspěch na cestě.

Střelné zbraně – Potřeba ochrany, strach z něčeho. Zbraně symbolizují maskulinitu a agresi. Ve freudovské psychologii jsou symbolem mužských genitálií a střelba z nich představuje ejakulaci.

Vlasy – Zdravé, lesklé vlasy vyjadřují zdraví a elán, zatímco padání vlasů, lysající hlava a vlasy špatné kvality značí nejistotu a možné problémy s libidem.

Ruce – Levá symbolizuje ženské, přijímající vlastnosti a pravá ty mužské, projektivní. Když si ve snu poraníte ruku, může to souviset s nějakými problémy ega. Také to může znamenat, že se někdo jiný dočká úspěchu tím, že bude dělat něco, co jste měli dělat vy. Vypadají-li vaše ruce příliš malé, může to odrážet nejistotu. Pokud je nevidíte vůbec, ztrácíte možná nad něčím ve svém životě kontrolu. Špinavé ruce mohou souviset se žárlivostí. Pokud je máte čisté, jste nejspíš spokojeni se životem.

Dům – Stejně jako auto, i dům představuje vás samotné. Snění o vašem rodném domě znamená snový návrat do dob, kdy byl život mnohem jednodušší.

Nemoc – Upozorňuje vás na něco, čeho si v bdělém životě nejste vědomi. Také může představovat nedostatek duchovního vědomí. Může se jednat i o symbol opuštění a pocitu, že se o vás nikdo nestará.

Hmyz – Snění o hmyzu obecně znamená, že v bdělém stavu prožíváte nepříjemné pocity. Může také představovat nějaký druh boje, který v životě prožíváte.

Žebřík – Podobně jako je tomu se schody, i žebřík symbolizuje touhu dosáhnout vyšší úrovně v nějaké oblasti života. Metafyzicky může představovat aktivaci DNA nebo touhu po ní.

Pozdní příchod – Možná nemáte dobrý pocit z nějaké zásadní změny ve svém životě. Možná se také cítíte přemoženi nějakou událostí, kterou v brzké době čekáte, nebo k ní máte váhavý postoj. Z metafyzického hlediska naše duše nezná čas a pocit, že někam přicházíte pozdě, souvisí právě s časem, naznačuje tedy vaše hluboké ukotvení v 3D realitě.

Loterie – Sny o výhře v loterii odrážejí vaši touhu osvobodit se od finančních a hmotných záležitostí. Metafyzicky loterijní hra či výhra představuje, že se spoléháte na osud.

Magie – Symbolizuje neočekávané změny, sílu a kreativitu. Vidíte-li někoho kouzlit, čeká vás štěstí.

Peníze – Sny o nedostatku peněz mohou znamenat nízké sebehodnocení. Sny o spoustě peněz symbolizují moc a kontrolu.

Hory – Pokud na horu stoupáte, znamená to, že čelíte nějaké výzvě nebo překážkám. Pokud jste vylezli na vrchol, znamená to překonání překážek.

Nahota – Nahota na veřejnosti odráží starosti, jak vás vnímají ostatní; obavu z ukázání svého pravého já. Může znamenat nejistotu, zranitelnost. Pokud se nahotou chlubíte, může to symbolizovat touhu být poznán. Také to může odrážet očividnou sexuální touhu.

Paralýza/nehybnost – Takové sny často znamenají, že se cítíte uvězněni ve své práci či ve vztahu. Také to může znamenat, že se nejste schopni vyjádřit způsobem, jemuž okolí porozumí. Metafyzicky paralýza znamená stažení z vnějšího světa a touhu „jít dovnitř“.

Romantický vztah – Sny o romantice odrážejí vaše touhy ohledně partnerských vztahů nebo i současný stav věcí. Pokud z takových snů máte špatný pocit, možná vám to ukazuje, že se romantických vztahů vskrytu duše bojíte.

Příliš pomalý běh – Pokud ve snu utíkáte jak ve zpomaleném filmu, může to značit nedostatek sebedůvěry a sebeúcty. Trápí vás v životě nějaké potíže? Tyto sny mohou symbolizovat i něco, co ve vás v bdělém životě vzbuzuje úzkost.

Škola – Dopravní prostředek nebo budova obecně znamená vás samotné. Pokud se jako dospělí vracíte ve snu do školy, možná se pokoušíte pochopit sami sebe. Pokud se vám zdá o prvním dni ve škole, máte možná obavu, jak zapadnete do nového kolektivu nebo jak se vám bude v nějaké oblasti života dařit.

Sex – Sny o sexu typicky hovoří o touze po blízkosti a intimitě. Mohou představovat i touhu získat moc nad ostatními. Pokud se vám zdá o sexu se současným partnerem/partnerkou, vyjadřuje to stabilitu, náklonnost, harmonii a naplnění v tomto vztahu.

Schody – Vystupujete-li po schodech, ukazuje to na vzrůst společenského statusu nebo na zlepšování finanční situace. Podobně sestup po schodech znamená smůlu. Z metafyzického hlediska mohou schody představovat další úrovně duchovního postupu a sestup po schodech může znamenat inkarnaci.

Zuby – Časté sny o vypadávání zubů odrážejí obavy ze stárnutí a ze ztráty atraktivity nebo symbolizují úzkost z nějaké konkrétní situace ve vašem životě.

Past – Sny o tom, že jste chyceni, symbolizují pocit uvěznění v nějaké oblasti vašeho života, nejčastěji v práci, ve vztahu nebo v nemoci. Mohou souviset s nějakým rozhodnutím, které jste buď učinili, nebo v brzké době učiníte.

UFO – UFO ve snu může vyjadřovat touhu po nalezení smyslu života a také chuť ponořit se do zkoumání neznámých oblastí.

Dopravní prostředky – Znovu: domy a dopravní prostředky jste VY. Jede se vám dobře, nebo je dopravní prostředek mimo vaši kontrolu? Pokud ano, ukazuje to na problémy ve vašem bdělém životě a možná také na vaši neochotu převzít zodpovědnost za své činy. Pokud jste jen pasažér, může to představovat ztrátu kontroly nad některou oblastí vašeho života nebo možná i strach z toho, že vás někdo bude kontrolovat.

Voda – Ta má v závislosti na situaci mnoho významů. Pokud se topíte, máte všeho až nad hlavu. Pokud se těšíte z plavání v moři nebo je pozorujete z klidné pláže, přináší vám něco do života vnitřní mír. Je-li voda nebezpečná (bouřlivé moře, studená řeka apod.), pak možná něco ve svém podvědomí potlačujete. Potopa ukazuje na to, že jste v bdělém životě naprosto zavaleni.

Počasí – Vždy věnujte pozornost počasí, které ve vašich snech vládne, protože odráží vaši celkovou náladu a citový stav. Mlha například hovoří o zmatení, déšť o depresi nebo o očištění, slunečné počasí s modrým nebem symbolizuje štěstí a stav, kdy máte vše pod kontrolou.

Sny nám poskytují příležitost nahlédnout do podvědomí a pracovat na problémech, které jsou ve vědomém stavu potlačeny. Z toho důvodu v podstatě neexistují zlé sny, jen příležitosti k růstu a pochopení sebe.

Častokrát se díky výkladu snů můžeme postavit svým skrytým strachům. Jakmile se s nimi popasujeme, stanou se naše sny mnohem pozitivnějšími.

 

Zdroj

Napsat komentář