Ano, mikrovlnky škodí, ale možná jste nevěděli, že AŽ TAK

z HealhyFoodHouse.com

Možná vás překvapí, že se podle posledních statistik v 90 % amerických domácností dosud připravuje jídlo v mikrovlnné troubě. Mikrovlnky, původně prodávané jako „radaranges“ (trouby na bázi radarových vln) fungují na základě technologie, která zajišťuje proudění elektromagnetických vln skrz jídlo, čímž vybuzuje molekuly a nutí je, aby se pohybovaly a tím i zahřívaly.

Víte, co jsou mikrovlny? Jsou to elektromagnetické vlny, které cestují rychlostí světla. Jako generátor mikrovlnného záření slouží speciální elektronka nazývaná magnetron. Vlnová energie mění polaritu molekul z pozitivní na negativní. Tyto změny polarity probíhají uvnitř trouby milionkrát za každou sekundu. Tato aktivita pokrm zahřívá a zároveň vede ke „strukturnímu isomerismu“, neboli poškozování struktury molekul jídla.

První vědecky podložená varování před účinky pravidelné konzumace pokrmů ohřívaných či přímo vařených v mikrolvnné troubě se přitom objevila před více než dvaceti lety.

Na počátku 90. let proběhla studie, kterou zrealizoval známý švýcarský biolog a nutriční specialista dr. Hans Hertel. Ten požádal osm dobrovolníků, aby osm týdnů žili v kontrolovaném prostředí bez dalších vlivů, jako je alkohol a dokonce sex, a v daných intervalech jedli tepelně neupravená (raw) jídla, normálně vařená jídla a jídla z mikrovlnky. Po každém intervalu probíhal odběr krevních vzorků a jejich testování. Ukázalo se, že jídlo z mikrovlnné trouby významně mění vlastnosti krve. Jednalo se zejména o pokles hodnot hemoglobinu, HDL („dobrého“) cholesterolu a lymfocytů.

Hans Hertel uvedl:

„Žádné atomy, molekuly ani buňky organického systému nemohou být schopny přestát takovou mocnou destruktivní sílu po delší dobu, dokonce ani v nízkém energetickém rozmezí miliwattů… Takto vzniká pomocí mikrovln teplo, jímž se jídlo ohřívá nebo vaří – mohutným třením v molekulách vody. Struktura molekul se trhá a ony jsou násilně deformovány (říká se tomu strukturní isomerismus), čímž trpí jejich kvalita.“

Možná jste už přemýšleli nad tím, proč je jídlo po vytažení z mikrovlnky nerovnoměrně prohřáté. To proto, že mikrovlny pracují s molekulami vody, a jelikož je v různých částech pokrmu voda zastoupena nerovnoměrně, je nerovnoměrně rozděleno i teplo.

Skupina expertů ze Stanfordovy univerzity zkoumala účinky mikrovlnného ohřevu na mateřské mléko. Zjistili, že ohřívání lidského mateřského mléka, a to i na nízkou teplotu, v mikrovlnné troubě vede k tomu, že mléko ztrácí některé vlastnosti, které podporují imunitu dítěte. Prohlásili, že kromě žádané změny teploty se mléko vyznačovalo i řadou jiných, ovšem znepokojivých změn.

Měli byste též vědět, že v roce 1991byla podána žaloba na jednu nemocnici v Oklahomě poté, co jeden pacient zemřel v důsledku podání transfuze krve ohřáté v mikrovlnce. Ostatně v Rusku byly mikrovlnky původně (v roce 1976) zakázány v důsledku jejich negativních účinků na zdraví.

Je deset dobrých důvodů, proč byste neměli používat mikrovlnku:

  • Jídlo ohřáté v mikrovlnce může poškodit mozek „zkratováním“ elektrických impulsů mezi neurony.
  • Jídlo ohřáté v mikrovlnce může v lidské krvi zvýšit koncentraci rakovinných buněk.
  • Jídlo ohřáté v mikrovlnce obsahuje méně vitaminů, minerálů a jiných prospěšných nutričních látek.
  • Jídlo ohřáté v mikrovlnce může vyvolat rakovinu žaludku a střev.
  • Jídlo ohřáté v mikrovlnce může vyvolat změny v lymfě a krevním séru a tím poškozovat imunitní systém.
  • Jídlo ohřáté v mikrovlnce může způsobovat zhoršení paměti, koncentrace, citovou nestabilitu a pokles inteligence.
  • Ohřívání mléka s cereáliemi v mikrovlnce vedlo ke vzniku karcinogenů z některých aminokyselin.
  • Rozehřívání zmrzlého ovoce v mikrovlnce změnilo galaktosidy a glukosidy na karcinogenní látky.

Z článku, který vyšel v časopise Raum & Zeit:

„Tvorba nepřirozených molekul je nevyhnutelná. Bylo zpozorováno, že přirozeně se vyskytující aminokyseliny podstupují pod vlivem mikrovln vznikajících v troubách isomerické změny (změny tvaru) a transformaci v toxické formy. Při jedné krátkodobé studii byly zjištěny významné a znepokojivé změny v krvi osob, jež konzumovaly mléko a zeleninu, ohřívané v mikrovlnce (jedná se o onu výše zmíněnou studii s osmi dobrovolníky). Ke zjištění energetických změn krve byly použity luminiscentní  (světlo uvolňující) bakterie. Když přišly do kontaktu s krevním sérem osob, které předtím konzumovaly pokrmy připravované v mikrovlnce, jejich světelná aktivita značně vzrostla.“

ZÁVĚR – dámy a pánové, mikrovlny způsobují rakovinu a jiné nemoci. Ničí v našem jídle to, co je dobré, a oslabují nám tělo. To znamená, že byste se jim měli důsledně vyhýbat.

 

Zdroj

Zdroj 2

Napsat komentář