Candida – záchrana před energetickou krizí: nouzový režim systému, který nemá energii a kyslík

Tommy Wells

Editorial: Badatel Tommy Wells má opravdu zásadní postřehy k věci a k době. Dnes mne uchvátil jeho článek – souhrn k něčemu, co trápí stále více lidí a čemu jsme také v tomto smyslu na stopě. Dříve si říkalo, že jde o přebytek cukru v organismu, který má za následek výskyt candidy, kvasinky. Ta je v organismu normálně přítomna, ale v kyselém prostředí dojde k jejímu prudkému rozšíření. Je to jenom část pravdy. Ta další byla, že také cukr už je následek toho, že je systém otráven, a organismus nemá kyslík, tedy energii. A to je to hlavní. Candida dokonce zřejmě řeší i důvod, dochází i jejím prostřednictvím k detoxikaci, například těžkých kovů. kterou už jinak tělo nestíhá. Tommyho článek jsme nechali přeložit, thank you, Tommy! (jmm)

Níže jsou uvedeny mé myšlenky a názory na MTHFR (Methylentetrahydrofolatereduktáza je enzym omezující rychlost v methylovém cyklu a je kódován genem MTHFR) a candidu, které jsem chtěl sepsat na jednom místě. Jedná se o rozšířený problém u lidí… a myslím, že mám jedinečný pohled na tyto stavy, které podle mého názoru zbytečně zkomplikovalo mnoho lékařů, z nichž většině chybí velký kus skládačky a nedívají se na tento problém z pravého pohledu shora dolů. Tím, že se zaměřují na geny, enzymy, foláty, obnovu trávicího traktu, zlepšení detoxikace atd. jim uniká podstata a ztrácejí se v plevelu. (Btw plně vítám kritiku – udržuje mě to v poctivém vztahu k důkazům).

Abych tedy svůj pohled zjednodušil, rád bych udělal analogii mezi MTHFR a „nouzovým režimem“ na počítači. Pokud má váš počítač virus, došlo mu úložiště nebo se jinak katastrofálně zhoršila jeho schopnost správně zpracovávat informace, může se automaticky přepnout do nouzového režimu. (Nebo to alespoň dělaly staré počítače.) V tomto režimu nebudete moci hrát hry, sledovat videa, nahrávat hudbu, malovat a vlastně dělat nic nad rámec kritického minima, které vám umožní dostat se dovnitř, odstranit viry, odstranit poškozené soubory, zapojit se do různých oprav atd.


MTHFR vnímám jako biologický „nouzový režim“. Když máte tuto mutaci (nebo se může jednat o rodinu příbuzných mutací), je to v podstatě stav, kdy vaše tělo kvůli kritickému nedostatku energie cíleně snižuje své energetické nároky. A dělá to tak, že snižuje nebo odstraňuje nepotřebné energetické prasata. Protože například produkce kožních olejů není nezbytná pro přežití a je také energetickým žroutem, má vaše tělo tendenci tuto funkci vypnout… následkem toho vaše obrana kůže zaniká, což umožňuje alergenům, aby do vás pronikly a vyvolaly imunitní reakci. MTHFR také sníží produkci žaludeční kyseliny, která je extrémním energetickým žroutem. Stejně jako produkce žluči. Stejně jako trávicí enzymy. Stejně jako funkce mozku/paměti… stejně jako produkce hormonů. Tyto a mnohé další látky jsou tedy záměrně sníženy ve snaze ušetřit energetické nároky. Ze stejného důvodu se snižují i s přibývajícím věkem.
Ale je to ještě horší. Krevní cukr se může zvyšovat, když tělo nemá energii na jeho spalování..nebo nemůže pohánět enzymy potřebné k tvorbě inzulínu.. Stejně tak je umožněno, aby se vaše střevní sliznice stala děravou, když nemáte enzymy nebo správné střevní bakterie pro správné trávení. A vaše detoxikační dráhy jsou vytočené, protože autofagie je poháněna komplexem mTOR, který je obrovským spalovačem energie. A váš mechanismus oprav DNA je uvolněný v mnoha z vašich 36 bilionů buněk, protože to také vyžaduje spoustu energie. Už chápeme, o čem je řeč? MTHFR (mutace genu) není skutečným viníkem vašich dysfunkcí – Místo toho je váš gen MTHFR spíše energetickým senzorem, který signalizuje vašemu tělu, kdy je čas začít odhazovat náklad, jako loď, která veze příliš mnoho nákladu na širém moři. MTHFR vám dělá laskavost a zachraňuje vás před plnou/smrtelnou energetickou krizí….aka zástavě srdce, vypnutí orgánů atd.


Zdá se to až příliš jednoduché na to, aby to byla pravda. Ale jednoduchost často ukazuje na pravdu.
Zdá se však, že v souvislosti s léčbou onemocnění MTHFR všem uniká velký kousek skládačky, kterým je sluneční světlo. Myslím, že MTHFR se v podstatě redukuje na nedostatek slunečního světla. Prvním „zřejmým“ důkazem toho je, že s vitaminem D a foláty dochází k rovnováze; když jeden stoupá, druhý klesá; Když se snižuje expozice slunečnímu záření, zvyšuje se hladina/potřeba folátů, protože tělo přechází od využívání slunečního záření jako paliva k využívání komplexu folátů/vitamínů B jako paliva. Proto je třeba doplnit MTHFR foláty.

Ale vraťme se zpět… věděli jste, že téměř každá z vašich 36 bilionů buněk má potřebu melatoninu? Melanin je ten hluboký, hustý, tmavý pigment, který slouží jako hlavní zdroj energie pro vaše buňky a chrání životaschopnost vašich mitochondrií, které jsou „oficiálními“ továrnami na energii v buňce….Říkám „oficiálními“, protože následující výzkumník/příspěvek naznačuje, že melatonin (vytvářený působením slunečního světla) je podobný chlorofylu u rostlin a je zodpovědný za 90 % energetických potřeb našich buněk. ATP přeměněný ze stravy se více využívá pro stavbu biomasy/struktur.

„Po letech neúspěšných výsledků jsme si konečně uvědomili, že chemická energie uvolněná disociací molekuly vody melaninem představuje více než 90 % energetické potřeby buněk. Tato zjištění odhalují nový aspekt buněčné biologie, neboť glukóza a ATP mají biologické funkce spojené především s biomasou a ne tolik s energií. Naše zjištění o nečekané vnitřní vlastnosti melaninu přeměňovat energii fotonů na chemickou energii prostřednictvím disociace molekuly vody, což je role, kterou u rostlin údajně plní pouze chlorofyl, vážně zpochybňuje posvátnou roli glukózy, a tím i mitochondrií jako primárního zdroje energie a výkonu pro buňky.“ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25645910/#:~:text=Abstract,the%20main%20source%20of%20energy

Pokud je toto tvrzení správné alespoň z 1/2 nebo z 1/3, je vám jasné, proč mají chroničtí lidé vyhýbající se slunci problémy s produkcí energie/MTHFR, a jsou tak silně závislí na folátech, které přeměňují potraviny na glukózu, aby získali energii.


Deprese/mlha v mozku jsou klasické příznaky/znaky MTHFR…., které přirovnávám k sezónní afektivní poruše, což je porucha nálady/depresivní porucha, která postihuje lidi v zimě a pramení z nedostatku kontaktu slunečního světla na kůži a v očích, což způsobuje depresivní myšlenky a nedostatek energie. …alias „chemická nerovnováha v mozku“ podle vašeho lékaře (vložte sem hlasité zakašlání) ; Pokud člověk žije roky trvale ve tmě (alias trvale v zimě), pak se SAD může změnit v plnohodnotnou chronickou depresi. Deprese tedy nevyplývá z „chemické nerovnováhy“, jak tvrdí lékařský establishment… místo toho je deprese v podstatě SAD ve velkém… neboli nedostatek slunečního světla.


Což mě přivádí ke kandidě. Mohu vám slíbit, že toto vysvětlení jste pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli. Ale teď, když znáte pozadí, vám bude dávat dokonalý smysl, proč pokusy o léčbu kandidy (a jejích příznaků) pomocí léků, diet, detoxikace nebo různých bylinných přípravků často selhávají nebo nejsou úspěšné.


Zde je mé tvrzení: MTHFR ve vás záměrně umožňuje/podporuje přemnožení kandidy… ale proč???? Zůstaňte se mnou. 🙂


Když máte nedostatek melatoninu a vaše tělo nemá dostatek fotonové energie ze slunce k plné a správné detoxikaci, pak má vaše tělo přirozeně tendenci začít hromadit těžké kovy a další toxiny, zejména pokud jich nedostává dostatek z komplexu vitamínů B. V takovém případě se vaše tělo může dostat do stavu, kdy bude mít tendenci hromadit těžké kovy a další toxiny. V reakci na to však vaše tělo umožní šíření plísně kandidy, protože kandidy mohou ve skutečnosti pomáhat s dodáváním energie. Cože? Jak?
Vzpomeňme si na rakovinu. Od dob Warburga je známo, že rakovinné buňky jsou ty, které přepínají svůj metabolismus z využívání kyslíku k získávání energie na kvašení cukru (glykolýza – dělají to všechny anaerobní bakterie/houby). K tomu často dochází v tkáních, které se dusí, a jedná se tedy o život zachraňující energetický metabolický posun, který je realizován s cílem udržet při životě hypoxické/dusící se buňky, které by jinak hromadně odumíraly, což by způsobilo rozsáhlou otravu/nekrózu, zahlcení organismu toxicitou a následnou smrtelnou sepsi nebo otravu krve. „Rakovina“ je tedy ve skutečnosti obranný mechanismus zahrnující energetický metabolický přepínač, který udržuje místní dusící se tkáně naživu, aby se zabránilo katastrofálnímu nahromadění miliard mrtvých buněk.


Candida dělá totéž. Candida vytváří acetaldehyd jako vedlejší produkt svého metabolismu. Tento acetaldehyd v kombinaci s amoniakem, cukrem a dalšími toxickými látkami kvasí a tvoří palivo pro glykolýzu, která je jakýmsi „plánem B“ v oblastech těla, kde dochází k lokální energetické krizi… (glykolýza totiž vytváří malé množství pyruvátu, který pohání produkci ATP). Candida také sekvestruje těžké kovy, takže neotravují všechno.


Ještě něco zajímavého; pokud sledujete Stephanii Seneffovou, víte, že cholesterol sulfát (aktivní forma vitaminu D) se vytváří v kožních buňkách v reakci na sluneční světlo, což umožňuje transport kyslíku milující síry do celého těla. A síran se připojuje téměř ke všemu (buněčným membránám, hormonům atd.), aby jim poskytl kyslík/energii… Síran cholesterolu podle doktorky Seneffové pohání prakticky celou naši biologii.


Bez cholesterol sulfátu (vznikajícího v naší kůži při kontaktu se sluncem) nemůžeme detoxikovat, nemůžeme syntetizovat hormony a další… Naše tělo ho tedy MUSÍ mít….. ale pokud ho nezískáme ze slunečního záření, musíme se opět spolehnout na „plán B“, který opět zahrnuje kandidu, která pohodlně vyrábí malé množství cholesterol sulfátu tím, že vytváří velké množství vodíku sulifidu (který se později může přeměnit na sulfát.) Opět, stejně jako glykolýza, je to vše součástí plánu „B“ – který pomáhá, když máme nedostatek energie kvůli nedostatku slunečního záření.
Je tedy odpovědí na kandidu přejít do útočného režimu a zaútočit/zahubit ji? Nebo je rozumnější odpovědí řešit energetický problém. Jakmile se vyřeší energetický problém (sluneční světlo na kůži/očích), tělo zaplaví sulfáty a kandidy přirozeně ustoupí… až se tak stane, zvýší se vaše vnitřní napětí, klesne pH a všechny vaše buňky budou moci opět správně dýchat a detoxikovat. Vzpomínáte si, jak Bible říká, že máte milovat své nepřátele?
Každodenní pobyt na slunci vám dobije baterie. Díky němu budou vaše biliony buněk zářit… Vaše kůže je obrovský solární panel. Mitochondrie ve vaší kůži budou absorbovat světlo a přenášet sluneční energii na excitaci elektronů vašeho těla. To zásadně ovlivní všechny aspekty vaší bytosti: vaše oči, pokožku, trávení, spánek, hormony, mozek, detoxikační cesty….etc atd.
Vystavení slunečnímu světlu způsobí téměř okamžitý nárůst energie. Takže se zvýší vaše zásoby melaninu, detoxikují se těžké kovy, ustoupí plísně, ustoupí patogenní bakterie, zvýší se hladina vitaminu D, otevřou se detoxikační dráhy, revitalizují se orgány, hormony se znovu nastartují, mozek se vyčistí, naděje se pozvedne a celé tělo se rozzáří.


Jedinou výhradou je, že někteří budou citliví na sluneční světlo. Někdy je MTHFR (vyčerpání energie) tak extrémní, že způsobuje, že nejsme schopni zvládnout interakci s okolním světem… dokonce ani zdravé věci, které se nacházejí v přírodě. To je důvod, proč potravinové alergie propadají šílenství. A vystavení dešti/vlhkosti atd… Pokud je to tento případ, Stephanie Seneffová navrhuje pravidelné koupele v Epsonově soli, která zaplaví vaše tělo hořčíkem a sírany, které mohou v kombinaci s cholesterolem dodat energii vašim buňkám. Také bych doporučila pravidelnou malou denní dávku slunečního záření, abyste si vybudovali toleranci.


„Světlo je energie a je to také informace, obsah, forma a struktura. Je to potenciál všeho.“ … „Veškerá hmota je zmrzlé světlo.“ Fyzik David Bohm


„Veškerý život vzniká a vyvíjí se pod vlivem světla.“ Goethe


„Hmota je energie… Energie je světlo… Všichni jsme světelné bytosti.“ Albert Einstein

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 869 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář