Co nám o intuitivní inteligenci srdce říká věda

(tento článek již jednou vyšel na webu OSUD.cz)

Arjun Walia, Collective Evolution

Báječní a brilantní vědci z Institutu HeartMath provedli nejrůznější zajímavé výzkumy, díky nimž se podařilo vrhnout světlo na energetické fungování srdce.

Institut HeartMath je mezinárodně uznávaná výzkumná a vzdělávací instituce, která se zaměřuje na pomoc lidem v oblasti zvládání stresu, emocí, budování odolnosti a získávání energie tak, aby mohli vést šťastný, zdravý život. Nástroje, technologie a výukové postupy, které HeartMath používá, jsou cíleny na to, aby se lidé naučili spoléhat na inteligenci svého srdce tak, aby pro ně pracovala v harmonii s inteligencí mysli.

Velký díl práce výzkumných pracovníků z tohoto institutu je věnován interakci srdce a mozku. Vědci zkoumají, jak spolu srdce a mozek komunikují a jaký vliv to má na naše vědomí a na způsob, jímž vnímáme svět. Například když člověk pociťuje silně pozitivní emoce jako je láska, vděčnost a uznání, srdce svým tlukotem vysílá určité poselství. Jelikož srdce vytváří největší elektromagnetické pole v celém těle, dokáží z něj vědci odečítat určité údaje. Ředitel výzkumu institutu HeartMath Rolin McCratey, Ph.D, říká:

Do těchto polí jsou vlastně zakódované emoční informace. Když se naučíme měnit své emoce, začnou se měnit i tyto informace zakódované do magnetického pole, které srdce vysílá, a to může mít na lidi kolem nás významný vliv. Jsme zcela zásadním, hlubokým způsobem spojeni jak spolu, tak s celou planetou.

Srdce tedy hraje ještě mnohem důležitější roli, než se obecně ví. Věděli jste, že vysílá elektromagnetická pole, která se mění v závislosti na našich emocích? Věděli jste, že lidské srdce vytváří magnetické pole, které lze naměřit až 1-2 m od povrchu těla? Věděli jste, že pozitivní emoce mají na vaše tělo příznivý fyziologický vliv? A že vám zlepšují imunitu? Věděli jste, že negativní emoce vyvolávají chaos v nervové soustavě, zatímco pozitivní v ní naopak nastolují konstruktivní řád? Věděli jste, že srdce disponuje systémem neuronů, které mají jak krátkodobou, tak dlouhodobou paměť, a že signály, které tyto neurony vysílají do mozku, mohou ovlivňovat naše emoční zkušenosti? Věděli jste, že v lidském embryu vzniká srdce (a začíná tlouct) ještě předtím, než se začne vyvíjet mozek? Věděli jste, že se mozkové vlny matky mohou synchronizovat s tlukotem srdce jejího miminka? Věděli jste, že srdce vysílá do mozku více informací, než mozek do srdce?

Všechny tyto informace včetně publikovaných výzkumných prací (a jiné) lze najít na heartmath.org.

Tento institut tedy odvádí velmi záslužnou práci v tom směru, že zdůrazňuje, jak kritické je změnit způsob, jak se uvnitř cítíme. Z pozice smutku, úzkosti či hněvu toho nelze mnoho dokázat. Naše lidská existence, náš každodenní život si na mnoha z nás vybírá svou daň. Cítíme, že životní styl, kdy neustále pracujeme a bojujeme o to, abychom poplatili všechny účty, není pro člověka přirozený. Za takových podmínek je těžké udržet si „vysokou frekvenci“. Tato nešťastná realita je ještě o to horší, že to tak přece vůbec nemusí být – jsme schopni mnohem větších věcí.

Lidé po celém světě zápasí o to, aby zajistili jídlo, oblečení a přístřeší jak sobě, tak svým dětem. Země je neustále ničena a čas, který máme na to, abychom věci změnili, se zdá být tak omezený. To je pravda, se kterou se nutně musíme srovnat. Může být těžké udržet si pozitivní stav mysli, když se na světě děje tolik hrozných věcí, ale té změny, kterou potřebujeme, můžeme dosáhnout jedině z pozice pozitivního, klidného stavu.

Navzdory vší té negativitě ve světě a také osobním bojům v sobě dokážou někteří lidé skutečně najít vnitřní mír a radost a to je skutečně pozoruhodné. Je to celé o perspektivě – vidět celkový obraz situace a změnit způsob, jímž na ni pohlížíme.

Pocit štěstí je bezpochyby otázkou vnitřní práce, ale nerezonuje-li s okolím, bývá těžké si ho udržet. To je patrné v řadě různých oblastí, kde se lidé začínají vzpouzet a požadovat změnu. Více a více lidí si přeje něco jiného, než je tu teď – život, v němž se bude všem lidem dařit dobře; v němž budou mít dobrý pocit jak ze sebe, tak ze svého místa na světě. Když trpí jeden člověk, trpíme všichni.

Na pocitech je zajímavé to, že jsou z větší části důsledkem našich vlastních rozhodnutí. Můžeme se rozhodnout změnit své pocity tím, že se rozhodneme změnit své myšlenky. Negativní emoce jsou obvykle důsledkem našich myšlenek týkajících se lidí, věcí a událostí v našem životě.

To nejpodstatnější je, že pocity lásky, vděčnosti a soucitu – a vlastně jakékoli pozitivní pocity – mají větší dopad, než si obvykle představujeme. Jsou to charakteristické rysy vědomí, a jak nás učí kvantová fyzika, vědomí hraje v tvorbě naší reality důležitou roli. Není tedy nijak přehnané, řekneme-li, že pro globální změnu je dost možná fundamentální cítit se dobře.

Jeden ze zásadních závěrů, které můžeme vyvodit z této nové fyziky, zní, že pozorovatel vytváří realitu. Jakožto pozorovatelé se osobně podílíme na tvorbě naší vlastní reality. Fyzikové jsou nuceni přiznat, že vesmír je „mentální“ konstrukce. Průkopník v oboru fyziky sir James Jeans napsal: „tok vědění míří k ne-mechanické realitě; vesmír začíná vypadat spíše jako velká myšlenka než jako velký stroj. Mysl už se nezdá být nahodilým vetřelcem ve světě hmoty, spíše bychom ji měli velebit jako tvůrce a vládce světa hmoty. Smiřte se s tím a přijměte nepopiratelný závěr, že vesmír je nehmotně-mentální a spirituální.“ –  (R. C. Henry, esej The Mental Universe; vyd. 2005 v časopise Nature, profesor fyziky a astronomie a Univerzitě Johnse Hopkinse)

 

Zdroj

Napsat komentář