Dědek Kořenář: vlastnosti krve v této době a magnetické náramky

Velice zajímavé, dává mi to smysl, podívejte se, prosím.

popisek videa: 

Bioenergetický náramek 7 mm kuličky, BEN7. Obepínají ve třech řadách ve trojúhelníkovém uspořádání zápěstí jako nádherný stříbrný magnetický šperk, který se různě rychle barevně mění vyloučenými sirnými odpady z pokožky na tmavošedý sulfátově nevyčistitelný a dobře zahoditelný za účelem nákupu nového.
Červené krvinky erytrocyty jsou zajímavé tím, že mají na svém povrchu záporný náboj, se kterým se vzájemně od sebe odpuzují, protože, když se neodpudí, tvoří řetízkové chuchvalce, které neprocházejí kapilárním systémem vůbec nebo za cenu zvýšení předkapilárního tlaku rozšiřujícího a ztenčujícího stěny arteriol, takže způsobují cezení vody do tkání. V hlavě se rozšířením arteriol zvětšuje objem krve za přiměřené reakce tlakových čidel mozkových plen hlásících do mozku bolest hlavy. To navíc akcelerují blokády krční páteře C1/2 vpřed nesené hlavy (jako Spejbl), které přiskřinutím nervových svazků odstupujících od míchy znedostatečňují inervaci do svaloviny cévních stěn, které se tak bez odporu podvolují tlačení se krve do hlavy za pilného bolehlavě nežádoucího zvětšení objemu zadržované krve. V ledvinách dochází k bolestivému zaplavení parenchymu, aniž by protékalo nezbytné množství krve ledvinovými klubíčky, glomeruly. Netvoří se dostatek primární moči. Člověk potom trpí nejen na bolesti oteklých ledvin, ale neodplavením vody ledvinami se tato mohutně hromadí v celém těle, zvláště v tukové tkáni. Ledviny ale kupodivu v tomto případě nezvedají krevní tlak. Levá komora srdce zvyšuje tep, protože když do ní z plic přitéká méně krve, tak se snaží tělo požadovanou porci okysličené krve zajistit zvýšením tepu. To vyhovuje kolabující pravé komoře vytahané a unavené zvyšováním tlaku do plic, kam nechtějí připosražené erytrocyty do shluků a řetízků prolézt kapilárami. Erytrocyty se totiž do kapiláry musí položit na bok a kapilára se zploští, aby se vešel. Musí kapilárou jít vždy jen po jednom. Shluk se tedy nevejde a průtok blokuje až trombózuje. Tím brzdí tok a namáhá snaživé srdce do vyššího pravostranného tlaku, na který není postaveno. A zároveň se z roztažených plicních arteriol cedí voda do plicní tkáně. Ta se jejího nadbytku neodplavitelného lymfou zbavuje do průdušek, a ve zvláštním případě do pohrudnice. U srdce sama se nadbytečná voda natlačená přetlakem krve do přiucpaných věnčitých cév shluklými erytrocyty vylučuje obvykle do osrdečníku jako perikardiální výpotek. V játrech dochází k nesnadno diagnostikovatelnému zaplavení v podobě otoku, který se naštěstí odplavuje do žlučovodů a lymfy. Všechno toto brždění průtoku vede ke zvětšení hydrodynamického odporu krve z pravé komory do plic a nedostatku krve na levé straně, což se projevuje příznivým snížením případného vysokého tlaku krve občana ve velkém oběhu na pozadí nebezpečně vysokého tlaku v oběhu malém a selháváním pravé srdeční komory, kdo má… Srdce se snaží situaci řešit zvýšením tepu o 50-100 %. To majitele přiměřeně neděsí, protože nechápe, že takto má srdce mnohem méně času na vlastní výživu a poněkud rychleji chřadne. Až se případně k všeobecnému překvapení zdánlivě bez příčiny úplně uchřadne i se zbytkem občana. Náboj na povrchu erytrocytů vybíjí mnoho událostí: 1. Frekvenční záření z WIFI, 4G, 5G…, GSM telefon, vysílačky po dobu vysílání, zářivky, radar, neodstíněné mikrovlny (vysílače na anténách, mikrovlnky jen zcela nepatrně), transformátory, tlumivky a měniče, motory a kdo ví, co… 2. Viry, plísně a mikroby napadající erytrocyty, které nejen umi měnit náboj na jejich povrchu, ale i změnit jejich tvar na patvar nebo hydrofobii na hydroafinitu (vodoodpudivost na vodosavost). 3. Přítomnost sebemenšího množství atomů rtuti, hliníku, grafenu, fullerenu atp. 4. Překyselení organizmu nezdetoxikovanými zplodinami látkové výměny v anaerobním režimu (hypoxickými či vlivem katecholaminů odkrvenými játry) a nízké pH krve. 5. Pravděpodobně to dělají i aplikované S-proteiny, jejichž úkolem je vrtat díry pro vir do membrán buněk, což se bez elektrochemického působení neobejde.Podle orákula se mi jeví, že tato zběsilost se vyskytuje i v mikrokapičkách dechu prskajících nositelů. 6. Vychází mi to i infekcí u světoznámého retroviru známého jako 20-1, kde ale rychle nastupující imunita s pomocí BEN7 problém rychle minimalizuje. BEN7 v podmínkách našeho prostředí se chová podle mého dogmatu jako kruhová anténa a zachycuje frekvence všech zářičů kolem a rozkmitává již tak dost nepravidelné magnetické pole trojúhelníkově uspořádaných magnetů. Krev procházející v dosahu tohoto pole je vzhledem k přítomnosti železa rozkmitávána také a to je násobeno rychlostí krve pod náramkem. Potom dochází k homogenizaci povrchových nábojů erytrocytů a tím jejich vzájemné odpudivosti. Zároveň dochází …

Zdroj: viz video info pro Klub Dědka Kořenáře.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 869 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář