Dermatologie vede válku se slunečním svitem, důsledky jsou hrozivé (1/2)

A Midwestern Doctor

Vždycky mi přišlo divné, že všichni trvají na tom, abych se venku vyhýbal slunci a používal krém s ochranným faktorem, jelikož jsem si všiml, že být na slunci je báječný pocit a že se mi roztahují cévy, což ukazuje, že tělo po slunečním svitu hluboce touží. Později jsem zjistil, že blokování přirozeného světla sklem (okenním nebo v brýlích) má významný vliv na zdraví a že mnoha lidem pomáhá speciální sklo, které umožňuje průchod celého spektra slunečního záření.

To má vztah k jedné z mých oblíbených terapeutických metod, ozařování krve UV zářením, což vyvolává dlouhou řadu pozoruhodných benefitů; sluneční ultrafialové záření se při aplikaci této metody dostává dovnitř do těla.

Na medicínské fakultě mě vzhledem k mému povědomí o prospěšnosti slunce ohromila extrémní averze dermatologů vůči slunečnímu svitu. Pacienti byli neustále varováni, aby se vyhýbali slunci a i v severních šířkách, kde lidé běžně trpí sezónní afektivní poruchou, dermatologové po studentech dokonce požadovali, aby používali krém s ochranným faktorem a sluneční brýle uvnitř v místnostech.

V tomto okamžiku jsem pochopil, že toto křižácké tažení proti slunci má původ právě u dermatologů a začal jsem si říkat, co to vlastně s nimi je, že se takhle chovají.

Monopolizace života

V průběhu svého života jsem si uvědomil, že medicínský průmysl má sklony:

  • propagovat zdravé aktivity, které jsou pro lidi obtížné (např. cvičení, přestat kouřit).
  • propagovat nezdravé aktivity, na nichž vydělají jiné sektory průmyslu (např. jíst průmyslově zpracované potraviny, užívat hromady škodlivých medikamentů).
  • útočit na zdravé aktivity, které jsou snadné (např. opalování nebo pojídání vaječných žloutků, másla a nepasterovaných mléčných výrobků).

To má z velké části kořeny v kontroverzní historii Americké lékařské asociace (AMA).1 V roce 1899 tato chátrající organizace prožila svoji renezanci, když začala nabízet své oficiální schválení produktům, jejichž výrobci dali AMA k dispozici úplné složení produktu a inzerovali v publikacích, které AMA vydávala.

Tato strategie v průběhu deseti let zvýšila asociaci příjem z reklamy pětkrát a členská základna se jí rozrostla devětkrát. Připomeňme si, jak AMA schvalovala kouření cigaret, třebaže se o jejich škodlivosti vědělo už tenkrát:

(Například podle tohoto reklamního článku kouřili lékaři ze všech cigaret nejvíce CAMELky)

Pak AMA v medicíně nastolila monopol – založila radu pro všeobecné medicínské vzdělání, která asociaci umožnila stát se akreditačním orgánem lékařských škol a účinně eliminovat veškeré konkurenční metody, jako je homeopatie, chiropraxe, naturopatie a v menší míře i osteopatie. Jednotlivé federální státy často odmítaly udělit licenci absolventům škol, jimž AMA dala nízké hodnocení.2

AMA si tento monopol ještě upevnila, když přiměla média, aby intenzivně upozorňovala na její kampaně proti „šarlatánství“ (např. proti metodám léčby, k nimž si nemohla koupit práva), a když proti konkurenci zmobilizovala FDA a FTC.3 Od té doby se jí podařilo z dějin medicíny úspěšně vymazat mnoho inovací. Mnoho těchto cenzurovaných postupů je součástí mého života a používám je ve své praxi.

Tato monopolistická taktika nikdy neskončila. Například poté, co dr. Pierre Kory svědčil před Senátem o léčení COVIDu-19 ivermektinem, dočkal se ostré odezvy jak uvnitř akademické a lékařské obce, tak na sociálních sítích. Professor William B. Grant pak Korymu napsal e-mail s tím, že totéž se desítky let děje s vitaminem D.4

Poznámka: Vyšlo několik shora řízených studií, které „vyvrátily mýtus“ ivermektinu, což AMA umožnilo vymazat obrovské množství důkazů jeho prospěšnosti. To je standardní taktika, před 72 lety udělali totéž s ozařováním krve UV zářením.

Prospěšnost slunečního světla

Jedna z nejstarších prokázaných terapií je pobyt na slunci, jenž úspěšně léčil španělskou chřipku v roce 1918,6 tuberkulózu7 a různé jiné nemoci.8 Úspěch slunění dokonce inspiroval vývoj ozařování krve UV zářením.

Vzhledem k bezpečnosti, účinnosti a dostupnosti slunění a absenci lobbistů, kteří by si je mohli uzurpovat pro sebe, lze očekávat, že ti, kdo usilují o monopolizaci medicíny, se budou snažit omezit přístup veřejnosti ke slunečnímu světlu. Medicínská kampaň proti slunečnímu světlu je tak efektivní, že si mnozí ani neuvědomují prospěšnost pobytu na slunci, a to v tak zásadních oblastech, jako je:

1. Duševní zdraví — Sluneční světlo je nezbytné pro psychickou pohodu zejména při problémech typu sezónní afektivní poruchy, ale jeho benefity zasahují ještě dál, neboť umělé světlo narušuje cirkadiánní cyklus.

2. Prevence rakoviny — Jedna velká epidemiologická studie9 odhalila, že mezi ženami, na které častěji působí UVB záření, je o polovinu nižší výskyt rakoviny prsu – tentýž poměr platí u mužů a rakoviny prostaty. Tento 50% pokles incidence dalece překonává účinnost současných preventivních a léčebných postupů. Dále bylo opakovaně pozorováno, že umělé světlo zhoršuje prognózu onkologických onemocnění.10

3. Dlouhověkost a zdraví srdce — Jedna prospektivní studie o délce 20 let, jež byla založena na datech o 29 518 švédských ženách, ukázala, že respondentkám, které se vyhýbaly slunci, více hrozilo předčasné úmrtí (umíraly o 130 % více než ženy ze skupiny s největší expozicí slunečnímu záření).11 Je zajímavé, že kuřačky, které chodily na slunce, měly stejnou mortalitu jako nekuřačky, které na slunce nechodily, neboť největší benefit slunečního záření je snížení úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění.

Poznámka: Spojitosti mezi ztrátou přirozeného světla a zdravotními problémy, jako je neplodnost, cukrovka, rakovina, špatný krevní oběh, deprese, ADHD a špatné studijní výsledky, se věnuji zde.

Rakovina kůže

Podle Americké dermatologické akademie12 je rakovina kůže v USA nejčastější onkologické onemocnění. Podle aktuálních odhadů postihne za jeho život jednoho z pěti Američanů. Diagnózu karcinomu kůže si denně v USA vyslechne přibližně 9 500 lidí.

Akademie zdůrazňuje, že expozice UV záření představuje rizikový faktor, jemuž se lze nejsnáze vyhnout, a radí lidem, aby nechodili do solárií a venku si chránili kůži pobytem ve stínu, oblečením s ochranou proti UV a širokospektrálními opalovacími krémy se SPF aspoň 30.13 Nadace pro léčbu rakoviny kůže uvádí, že každou hodinu v USA v průměru zemřou minimálně dva lidé,14 což zní znepokojivě. Pojďme si rozebrat, co to všechno znamená.

Bazaliom

Bazaliom je nejčastější typ rakoviny kůže, připadá na něj 80 % případů.15 Jeho rizikovými faktory jsou nadměrné opalování, světlá kůže a výskyt v rodině. Vyskytuje se především na těch částech těla, jež jsou nejvíc vystaveny slunci; typicky je to obličej.

Bazaliom tvoří metastázy jen vzácně16 a úmrtnost na něj se blíží nule,17 ale zato se často vrací i po odstranění (v 65 % – 95 % případů). Standardní postup spočívá v excizi (vyříznutí) a často vůbec neřeší skryté příčiny, což vede k opakovaným chirurgickým zákrokům a možnému zohavení.

Bazaliom sice bez léčby může značně vyrůst, ale není bezprostředně nebezpečný. Léčba je zapotřebí, ale ne urgentně. Alternativní terapie dokážou i velké bazaliomy vyléčit bez mrzačící operace.

Poznámka: Od začátku očkování proti COVIDu-19 jsem slyšel o pár případech, v nichž bazaliom metastázoval, ale i tak je to mimořádně vzácné.

Skvamocelulární karcinom

Kožní skvamocelulární karcinom je druhý nejčastější typ rakoviny kůže, v USA se ho podle odhadů vyskytuje 1,8 milionu případů.18 Jeho incidence se značně různí v závislosti na množství slunečního světla, ale pohybuje se mezi 260 a 4 970 případy na milion osob a rok. Navzdory starším optimističtějším předpokladům je jen o polovinu méně častý než bazaliom.

Na rozdíl od bazaliomu může tvořit metastázy, kvůli čemuž je nebezpečnější. Pokud se odstraní ještě před vznikem metastáz, přežívají pacienti v 99 % případů, pokud až po něm, klesá tento počet na 56 %. Jestliže se zachytí časně, typicky přežije 95 % nemocných.19 V USA na tento karcinom ročně umírají dva tisíce osob.20

Poznámka: Na rozdíl od smrtelných karcinomů kůže není bazaliomy ani skvamocelulární nádory nutné hlásit. Neexistuje žádná centralizovaná databáze pro evidenci jejich výskytu, tudíž jsou tyto oficiální údaje víceméně odhady.

-pokračování-

Napsat komentář