Dopis Nejvyššímu správnímu soudu stran rozhodování senátu o homeopatii jako (ne)lékařské službě

V reakci na tuto právní analýzu jsem adresoval tento dopis NSS v Brně.

 

Nejvyšší správní soud

Moravské náměstí 6

657 40 Brno

Dopis je určen všem, koho se může týkat ve věci rozhodnutí Homeopatie, jako zdravotní služba, či nikoliv, zejména pak členům připravovaného zasedání rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu

 

v návaznosti na rozsudek NSS ze dne 8. 6. 2017, č. j. 1 As 50/2017-32 a

ze dne 19. 7. 2018, č. j. 2 As 122/2017-26

 

 

Vážení,

Z právního posouzení publikovaného na internetu jsem se dnes dozvěděl, že Nejvyšší správní soud bude v blízké době rozhodovat o tom, zda homeopatii zařadit mezi tzv. „zdravotní služby“ a tudíž závěru zablokovat další výkon této jedné z metod alternativní medicíny, či práce na sobě, pro stovky, možná tisíce terapeutů – nelékařů. Sám jsem jedním z nich.

Je mi 47 let, a v podstatě celou porevoluční dobu (17.listopadu 1989 jsem byl coby student VŠE jedním z napadených tvrdým zákrokem Veřejné bezpečnosti na Národní třídě) se věnuji alternativní medicíně.

Z alternativní medicíny jako suverenně nejefektivnější metodu jsem vyhodnotil po delším zkoumání a sledování zlepšení pacientů a klientů klasickou homeopatii, neboť má schopnost pracovat s podvědomými programy člověka, tedy jeho nevědomím. Právě homeopatii se věnuji posledních přibližně 6 let naplno a profesionálně.

Za dobu mé praxe dosahujeme skvělých úspěchů a vyléčení, z nichž některé jsme schopni doložit i lékařskými zprávami, mnohé další pak dobrozdáními našich klientů.  Mnohým klientům jsme dokázali pomoci přesto, že je „klasická medicína“ a lékaři označili za nevyléčitelné a odkázali je na doživotní braní léků s vážnými vedlejšími následky.

Do svého vzdělání jsem v 3 roky trvající víkendové Homeopatické České škole klasické homeopatie investoval desítky tisíc, spolu s dalšími poplatky za knihy, přednášky, účast na seminářích, jde v součtu o investici v řádu více jak dvou stovek tisíc. Spolu s časem stráveným v učebnicích a vlastním učením a výzkumem pak svojí investici hodnotím vysoce nad 500 tisíc korun.

O tuto investici mne nyní  stát rozhodnutím senátu Nejvyššího správního soudu tedy může připravit. O ochranu mých investic mi ale jde  v tuto chvíli nejméně.

Homeopatie pomáhá, o čemž svědčí nejen desítky studií, ale také zařazení homeopatie do systému preventivní péče o zdraví hrazenou některými zdravotními pojišťovnami, namátkou v Německu, Švýcarsku, nebo Rakousku. Pro preventivní péči o zdraví slouží také například fitness centra, takže je otázkou, zda i u nich bude nakonec stát přešetřovat, zda jde či nejde o zdravotní službu.

Homeopatii vidím osobně zejména jako filosofii a životní styl, který se kromě zdraví dotýká i dalších parametrů života lidí. Jsou jimi například vztahy, otázka sebe-vědomí, schopnost čelit stresu, schopnosti těla v oblasti stravování a trávení, úprava spánkových cyklů, práce s re-traumatizací šokových reakcí v dřívějším životě, problematika návykově závislých, a mnoho dalších oblastí.

Mou práci pak spatřuji nejen jako profesi, ale spíš jako obecně prospěšné poslání. Kromě aktivní práce s klienty se snažím ještě publikovat, provozuji vlastní web a fcb skupinu Cesta životem s dosahem přes 5 tisíc čtenářů, mimo jiné jsem v nedávné době založil skupinu Za svobodu ve výběru medicíny, za svobodu volně praktikovat, kde je na sociální síti Facebook v tuto chvíli soustředěno již téměř 4,5 tis. členů.

Budu rád, když Nejvyšší správní soud rozhodne pro liberální variantu a jednou provždy ukončí tyto tahanice a pomůže dát ruce státu či lékařské lobby pryč od snahy zregulovat oblast, která dosud v Československu a v Česku spokojeně funguje jako doplnění tzv. klasické medicíny již téměř tři desítky let.

V opačném případě budu muset odejít z vlasti, abych mohl v této započaté práci pokračovat, v další péči o české nemocné a nešťastné občany mi to však nepříznivé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jen těžko zabrání.

V Praze dne 30.7. 2018

 

 

Jiří Maria Mašek, v.r.

 

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 838 posts and counting.See all posts by veksvetl

1 komentář: „Dopis Nejvyššímu správnímu soudu stran rozhodování senátu o homeopatii jako (ne)lékařské službě

Napsat komentář