Evropa, zejména Itálie, čelí silnému chemickému zamoření

ituace s NO2 není aktuálně vůbec dobrá. Jak vidíte na snímcích, zcela v háji je Itálie. Vlnu nových „chřipek“ lze však odečíst od silného znečištění atmosféry, stejně jako kulminace úplňku a severní deklinace. Vzpomeňte na to, jak covid příznaky začaly právě díky silnému znečištění právě v severní Itálii. Ještě horší je tam situace s oxidem uhelnatým. Odkaz na on-line sledování.

IA o NO2.

Nitrogen dioxide (NO2) je plyn, který vzniká především spalováním fosilních paliv, jako jsou uhlí, nafta a plyn. Tento plyn může mít řadu škodlivých efektů na lidské zdraví:

Dýchací problémy: Expozice vysokým hladinám NO2 může způsobit podráždění dýchacích cest, což vede k respiračním potížím. Osoby s předchozími onemocněními dýchacího systému, jako jsou astma nebo chronická obstrukční plicní nemoc (COPD), jsou obzvláště citlivé na účinky NO2.

Zhoršení astmatu: NO2 může zhoršit symptomy astmatu u jedinců s touto respirační chorobou. Může způsobit bronchokonstrikci a zvýšit zánětlivé procesy v plicích.

Kardiovaskulární problémy: Vystavení NO2 může být spojeno s kardiovaskulárními problémy, jako jsou srdeční arytmie, srdeční infarkty a zvýšený krevní tlak. Osoby s existujícími kardiovaskulárními onemocněními jsou zvláště ohroženy.

Ovlivnění imunitního systému: Výzkumy naznačují, že NO2 může ovlivnit imunitní systém, což může zvýšit náchylnost k infekcím dýchacího ústrojí.

Ovlivnění růstu dětí: Děti jsou obzvláště citlivé na znečištění ovzduší, včetně NO2. Dlouhodobá expozice může mít negativní dopad na růst plic a celkové zdraví dětí.

Ekologické důsledky: Kromě vlivu na lidské zdraví může NO2 přispívat k tvorbě smogu, kyselých dešťů a ovlivňovat ekosystémy.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 815 posts and counting.See all posts by veksvetl

2 komentáře: „Evropa, zejména Itálie, čelí silnému chemickému zamoření

Napsat komentář