Jak to jde s očkováním v Americe? Zatím „jen“ 501 úmrtí a 10 748 případů jiné újmy na zdraví

z Waking Times

K 29. lednu 2021 zaevidoval Systém hlášení vedlejších účinků očkování (VAERS) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) 11 249 případů vedlejších účinků očkování proti covidu-19, z čehož 501 případů skončilo úmrtím pacientů. Tyto údaje byly nashromážděny v období od 14. 12. 2020 až 29. 1. 2021.

VAERS je primární mechanismus hlášení vedlejších účinků očkování ve Spojených státech. Po zaevidování ve VAERSu jsou případy dále zkoumány a až poté dojde k oficiálnímu potvrzení konkrétního vedlejšího účinku vakcíny.

Tabulka odshora dolů: úmrtí, doživotní postižení, návštěva lékaře, návštěva pohotovosti, hospitalizace, uzdravených, vývojová vada, život ohrožující stav, mírné vedlejší účinky. Jelikož byli někteří pacienti očkováni víckrát a vyskytlo se u nich vícero vedlejších účinků, může být jeden případ zanesen do tabulky víckrát. To je také důvod, proč je součet vyšší než 11247, což je součet případů, a celkové procento vyšší než 100 %:

Do 29. ledna dostalo v USA 35 milionů osob buď jednu, nebo dvě dávky očkování proti covidu-19. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v nouzovém režimu prozatím schválil pouze dvě vakcíny: od společností Pfizer a Moderna. Podle vyjádření samotné FDA jsou vakcíny stále považovány za experimentální – dokud nebudou plně licencovány.

Získané údaje ukazují, že 453 z 501 nahlášených úmrtí se odehrálo na území USA, přičemž 53 % zemřelých byli muži, 43 % ženy a u zbytku nebylo specifikováno pohlaví. Průměrný věk zesnulých byl 77 let, nejmladšímu člověku bylo 23 let. Co se týče konkrétních vakcín, 59 % osob, které zemřely, dostaly tu od Pfizeru, zbytek od Moderny.

Nejnovější data zahrnují 690 zpráv o anafylaktických reakcích na obě vakcíny, přičemž zřetelná převaha je patrná u produktu společnosti Pfizer: 76 % případů.

Jak dnes informoval The Defender, 30. ledna zemřela po aplikaci první dávky vakcíny od Pfizeru 56letá žena. Její dceři lékaři sdělili, že úmrtí nastalo v důsledku akutního edému plic, pravděpodobně vyvolaného anafylaktickým šokem. Úmrtí prošetřuje úřad hlavního soudního vyšetřovatele státu Virginie a CDC.

Minulý týden uvedlo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) pro USA TODAY, že „na základě prozatím získaných dat o bezpečnosti vakcín lze soudit, že jsou tak bezpečné, jak ukázaly studie, a každý, kdo utrpěl nějakou alergickou reakci, byl úspěšně vyléčen; mezi prvními 22 miliony očkovaných osob se neobjevily jiné vážné problémy“. To je ve světle záznamů z VAERS mimořádně optimistické prohlášení.

V systému VAERS se po aktualizaci v tomto týdnu objevily záznamy o dalších případech újmy z očkování včetně 139 případů paralýzy lícního nervu, čili symptomů odpovídajících Bellově obrně, a 13 potratů.

A toto jsou pouze bezprostřední vedlejší účinky podání mRNA vakcín proti covidu-19. O těch dlouhodobých se zatím neví vůbec nic – u takto experimentálních očkovacích látek můžeme jen spekulovat.

Zdroj

Napsat komentář