Jakým způsobem vytvářejí frekvence a vibrace „hmotný“ svět

  1. P. L. Chang

Chceme-li porozumět tomu, jak je vytvářen hmotný svět a co ho udržuje v permanentním pohybu, musíme zkoumat jazyk živoucích energetických kódů hmoty, která je utvořena ze světla, zvuku a vibrace. Většina z nás ví, že hmotný svět se prostě skládá z hmoty, ale nerozumíme mechanice, jež se za ní skrývá.

Konvenční věda nás učí, že hmotný svět začal existovat náhodou. Budeme-li se zkoumání hmoty věnovat do patřičné hloubky, dojdeme nevyhnutelně k závěru, že hmotný svět nevznikl z důvodu náhody. Fakt, že fyzikové mohou vesmír popsat pomocí matematických vzorců, je důkazem toho, že hmotný čili vnější svět vymyslela a stvořila nějaká božská bytost.

Když se podíváme na frekvenci a vibrace z pohledu vnějšího Stvoření, vidíme určité prvky. Frekvence je cyklický vzor skalárních vln, které naskakují a opět hasnou. Tempo frekvence je určováno tím, jak rychle se stahují a expandují nejzákladnější energetické jednotky (partiki). Partiki jsou nejmenší stavební kameny hmoty. Jsou ještě menší než ty nejnepatrnější částice známé lidstvu. Z tohoto důvodu o nich moderní vědci ještě nevědí. Partiki jsou vytvořeny z jednotek vědomé energie a utvářejí šablonu, do níž se přichází projevit vědomí.

Proces, kdy se energie smršťuje směrem k neutrálnímu bodu, je znám jako vibrace. Proces, kdy energie expanduje od neutrálního bodu, je znám jako oscilace. Kombinace vibrace a oscilace je to, co určuje frekvenční tempo (cyklický vzor skalárních vln) všeho, co je. Skalární vlny jsou stojící vlny, jež naskakují a vypínají se. Tento proces vytváří energetické vzory, které zpracovává naše vědomí a DNA, čímž vzniká naše vnější realita. Tento zapínající se a vypínající se energetický vzor je velmi prostý, ale má nezměrný potenciál. Toto je ta záhadná a fascinující síla inteligence Stvoření.

Jak realita funguje na té nejzákladnější úrovni

Základní struktury reality fungují podobně jako počítač. Počítač komunikuje a pracuje na základě používání binárního kódu, který sestává z jedničky (zapnuto) a nuly (vypnuto). Binární kód je absolutně jednoduchý, ale při správné kombinaci nul a jedniček pomáhá počítači dosáhnout pozoruhodných věcí. Například když si pomocí počítačového software malujeme obrázek, základní látkou barev a tvarů, které vidíme na obrazovce, jsou nuly a jedničky binárního kódu. Náš obrázek ovšem jako nuly a jedničky nevidíme – centrální procesorová jednotka (CPU) a její obdoby zpracovávají binární kód jako barvy a tvary. Nejúžasnější věc na binárním kódu je to, že jeho kombinace nemají žádné hranice.

Následující úryvek ze stránek Fix-Your-Computer-Today.com skvěle vysvětluje, jak binární kód funguje.

Binární kód funguje tak, že představuje obsah (písmena, symboly, barvy) ve formě, které počítač rozumí. K tomu je nutné rozložit obsah do dvoučíslicového číselného systému, na „0“ a „1“. Aby toho bylo dosaženo, užívají počítače elektrických impulzů, které se vypínají a zapínají, čímž odpovídají těmto dvěma číslům. Lépe to pochopíme, když budeme vědět, jak funguje počítačový čip.

Počítačový čip se skládá z milionů tranzistorů, které fungují jako vypínače; do značné míry podobně jako vypínač, kterým si doma rozsvěcíte světlo. Když chcete, aby se svítilo, uvedete vypínač do polohy „zapnuto“, čímž umožníte proudění elektřiny skrz žárovku, která se rozsvítí, ale když chcete zhasnout, vrátíte ho do polohy „vypnuto“, čímž se elektrický signál přeruší a světlo zhasne. Přepínání v počítačovém čipu je podobné v tom smyslu, že tranzistory znají jen dva výsledky, „zapnuto“ a „vypnuto“. Tyto výsledky dobře odpovídají dvojčíselnému numerickému systému jedniček a nul.

Prostý proces vypínání a zapínání klíčových, nejdrobnějších součástí počítačového hardware je velmi podobný tomu, jak Stvoření vytváří vnější realitu neboli hmotný svět. Hmotný svět funguje velmi podobně jako virtuální realita. Hmotný svět je v jádru tvořen výhradně světlem (energií), které se zapíná a vypíná, aby vytvářelo energetické kódy. Tento základní proces, spočívající v zapínání se a vypínání světla, je znám jako fázování partiki.

Fázováním partiki vznikají energetické vzory, které pak zpracovává naše vědomí a DNA, ještě než si začneme být vědomi své existence v hmotném světě. Právě v tom okamžiku jsme oklamáni a uvěříme, že se naše realita skládá z pevné hmoty. Ve skutečnosti se hmotný svět skládá jen z energetických vzorů. To je to velké tajemství Umění Tvoření. Pokud vás zajímají tajemství reality, doporučuji vám k přečtení moji knihu Staradigm, protože obsahuje posvátné vědění, které vám pomůže pochopit realitu na hlubší úrovni.

Za tvorbu naší vnější reality jsou zodpovědné partiki. Díky dynamice jejich interakce vznikají elektromagnetická pole frekvence zvuku a světelné spektrum, začínají existovat frekvence a vibrace. Frekvence a vibrace hrají velmi důležitou roli při tvorbě struktur hmoty, protože pomáhají hmotu uspořádávat, dodávají jí určitého vzezření a jedinečnosti. Z tohoto důvodu jsou frekvence a vibrace pro existenci života klíčové.

Pro zajímavost – toto video pěkně ilustruje, jak frekvence a vibrace uspořádávají hmotu do tvarů posvátné geometrie.

 

Zdroj

Napsat komentář