Je více roušek lepší než jedna? Roušky a respirátory na viry zoufale nefungují, a můžete si jich dát třeba 10.

dr. Joseph Mercola

Ve videu dr. Ted Noel dokonale demonstruje, proč jsou roušky a běžné respirátory k ničemu. Sice mohou zachycovat kapénky, ale aerosoly, v nichž se šíří virus, nekontrolovaně proudí skrz místa, kde maska nedoléhá, tedy typicky pod očima a před ušima. Aerosoly (které dr. Noel „vyrábí“ vapováním), se dostávají i skrz netkanou textilii – a ta tkaná, tzn. donedávna uctívané textilní roušky, to je úplný cedník.

„Roušky a běžné respirátory aerosoly nezastaví,“ konstatuje dr. Noel. „Na to nepotřebujete žádnou velkou studii. Stačí tohle (a zvedne vaporizér). Vzniklý aerosol má dokonce větší molekulární rozměry než aerosol, který normálně vydechujete.“ Oblaka páry vystupující z míst, kde masky odstávají, a skrz samotné roušky, hovoří za vše.

Tato praktická demonstrace je jen dalším z důkazů, že ochrana obličeje, pokud se nebude jednat o dokonale přiléhající masky s vysokou úrovní nepropustnosti, je co do prevence přenosu koronaviru na nic. Totéž dokládají studie, které porovnávají počet případů ve státech USA, kde jsou povinné roušky, a kde ne. 1

Vyřeší to dvě nebo tři vrstvy roušek na sobě?

List New York Times navrhl v lednu 2021, že by lepší ochranu mohlo zajistit nošení dvou roušek naráz, zejména lidem, kteří nosí jen tenkou ochranu obličeje.

Autor článku se odvolával na komentář Linsey Marrové z Virginia Tech, která doporučuje kombinování dvou typů roušek nebo rovnou tří vrstev.3

I ona však přiznává existenci jednoho „otravného problému“ – čím více vrstev, tím hůř se dýchá.

Na základě svých výzkumů realizovaných s Monicou Gandhi z UCLA Marrová doporučuje:5

„Pro maximální ochranu může veřejnost buď (1) nosit textilní roušku pevně přitisklou na chirurgické roušce, přičemž chirurgická rouška bude zajišťovat filtraci a textilní krom další filtrační vrstvy zajistí lepší přiléhání celé masky; nebo (2) nosit třívrstvou masku, přičemž dvě svrchní vrstvy bude tvořit pružná tkanina, díky níž bude maska těsnit, a spodní vrstvu vysoce filtrační netkaný materiál (například ze sáčků do vysavače, které měly v testech mimořádnou úspěšnost).“

Když budou masky dobře přiléhat, měly by tyto kombinace zajistit celkovou účinnost nad 90 % záchytu částic o velikosti minimálně 1 µm, což odpovídá rozměrům respiračních aerosolů, které jsou podle našeho názoru nejdůležitější při přenosu covidu-19.“

Pochopitelnou nevýhodou tohoto vrstvení je, jak přiznávají i NY Times, že „dýchání bude mnohem těžší než obvykle“. 6

COVID-19 se šíří aerosolizovanými částicemi

Podle nových výzkumů se SARS-CoV-27 šíří v aerosolech, jejichž částice mají rozměr kolem 0.125 μm. Dříve se uvažovalo v první řadě o kapénkách, ale nyní i CDC připouští, že „šíření aerosolem se považuje za hlavní způsob přenosu“. 8

Tato informace se na stránkách instituce objevila 20. září 2020, ale kupodivu hned den poté zmizela s tím, že se jednalo o omyl. 9

Bohužel je tento „omyl“ pravdou. Nejen že se koronavirus šíří pomocí takto malých částic, ale ty navíc vzhledem ke své mizivé hmotnosti zůstávají ve vzduchu i více než tři hodiny a putují až na vzdálenost deseti metrů. Je zřejmé, že textilní roušky nijak nepomohou.

A nepomohou ani chirurgické roušky…

První randomizovaná studie s více než 6 000 jednotlivci ukázala, že chirurgické roušky nepředstavují žádnou významnou ochranu proti SARS-CoV-2. Ze skupiny osob, které nosily chirurgické roušky „přesně podle instrukcí“, bylo následně testováno na koronavirus pozitivně 1,8 % účastníků, zatímco v kontrolní skupině 2,1 %.13

Jiný výzkum se zaměřil na chování lidí 14 dní předtím, než onemocněli covidem-19 a byli přijati do nemocnice. I ti poctivě nosili textilní či chirurgické roušky.14 Většina – 70,6 % — uváděla, že „nosili roušku vždycky“, ale onemocněli i tak.

To nepochybně souvisí s faktem, že textilní maska, kterou většina lidí nosí, má velikost póru mezi 80 a 500 μm.16 Porovnejte si to s výše uvedenou velikostí částeček aerosolů. Dokonce i obyčejné kapénky se svými 5 to 10 μm17 jsou daleko menší než otvory v textilii. Filtrační schopnost textilních roušek navíc klesá po každém vyprání.

Nechrání ani proti chřipce

V květnu 2020 vědci posuzovali schopnost roušek chránit proti přenosu chřipky. Zkoumali přitom deset dříve provedených studií. Výsledky hovořily proti nošení roušek. Například:

  • Během pouti hadždž v Austrálii se mezi lidmi, kteří nosili roušku, a lidmi, kteří ji nenosili, neprojevil žádný výrazný rozdíl, co do nákazy chřipkou 20
  • Žádný významný rozdíl mezi těmito skupinami se neprojevil ani u univerzitních studentů žijících na VŠ kolejích 21,22
  • Stejný výsledek přinesla i studie, jejíž autoři se zabývali účinností roušek proti přenosu chřipky v domácnostech.23

Autoři souhrnné studie se sice vyslovili pro nošení těsně přiléhajících, testovaných a pravidelně obměňovaných respirátorů, ale běžné chirurgické roušky podle nich žádnou významnější ochranu neposkytují a mohou dokonce zvýšit riziko nákazy, nejsou-li používány řádně.24

Tam, kde jsou povinné roušky, je více případů COVIDu-19

Navzdory absenci solidních studií, jež by dokládaly účinnost roušek v obecné populaci, se povinné nošení ochrany obličeje stalo oblíbeným proticovidovým opatřením v mnoha různých zemích včetně řady federálních států USA. Z toho se zrodil nápad porovnat počet případů covidu-19 ve státech, kde se roušky nosit nemusí, a ve státech, kde jsou povinné. O zpracování dat se postarali vědci a výpočetní analytici, kteří stojí za webem Rational Ground. Posuzovali počet případů od 1. 5. 2020 do 15. 12. 2021 ve všech padesáti státech USA.

Spočítali, kolik případů denně se objevovalo v populacích s povinnými rouškami a bez nich.26 Mezi státy bez povinnosti nosit roušku bylo za 5 772 dnů napočteno 5 781 716 případů. Výsledek analýzy:27

  • Bez povinných roušek: 17 případů denně na 100 000 osob
  • Povinné roušky: 27 případů denně na 100 000 osob

Z toho je zřejmé, že tam, kde byly roušky povinné, byl paradoxně vyšší počet případů onemocnění COVID-19. Jak poznamenal Daniel Horowitz, editor webu The Blaze:28

„Ta čísla můžeme obracet tak či onak, ale ať je budeme zkoumat, jak se nám zachce, neexistuje důkaz, že nošení roušek vede k menšímu šíření. Spíš to vypadá, že opak je pravdou… Je zřejmé, že virus se chová tak, jak je mu přírodou dáno, a jeho šíření se řídí velmi mechanickými vzorci bez ohledu na státní nařízení…“

Podle studie Amerického národního institutu pro ekonomický výzkum 29 tento vzorec vypadá asi takto: jakmile se odehraje 25 kumulativních úmrtí na covid, denní růst v oblasti během 20 – 30 dnů klesne z původně vysokých čísel skoro k nule. Tento průběh byl patrný ve všech zkoumaných zemích bez ohledu na nefarmaceutické intervence včetně povinnosti nosit roušku, omezení cestování, zákazu vycházení, karantén a lockdownů.

„Tato nařízení a omezení se v různých zemích odehrávala v různou dobu, ale výsledný trend byl stále stejný,“ informoval institut. 30

Opravdu musíte nosit roušku?

Možná si říkáte, že je lepší mít na obličeji něco než nic. Víme však, že nošení „masek“ může poškodit zdraví i psychiku.31

Tam, kde je rouška nekompromisně nařízena, zejména v uzavřených prostorách, není zbytí. Co se týče pohybu venku, zpravidla platí nařízení o „povinném nošení ochrany obličeje tam, kde není možné dodržet odstup šesti stop (cca 2 m)“. To znamená, že budete-li se vyhýbat hustě zalidněným místům, nic na obličeji mít nemusíte.

Zdroj (kráceno)

Napsat komentář