Antroposofický lékař hovoří o souvislostech mezi pandemiemi a náhlými nárůsty elektromagnetického záření

(přepis videa)

Dr. Thomas Cowan vykonával funkci viceprezidenta Lékařské asociace pro antroposofickou medicínu a je zakládajícím členem Nadace Westona A. Pricea. Během své kariéry se věnoval v rámci medicíny mnoha tématům, o nichž napsal řadu článků a knih. Náleží mezi ně výživa, antroposofická medicína a bylinná medicína. V tomto videu nachází zajímavé souvislosti v situaci týkající se koronaviru.

Nemohu si pomoci, abych se nevyjádřil i k té záležitosti s koronavirem. Když znáte Steinera, máte nějaké odpovědi, ale musíte ještě doladit detaily. Když se Steinera po roce 1918, kdy proběhla obrovská pandemie, zeptali, co bylo důvodem, řekl: „Inu, viry jsou prostě výměšky toxických buněk.“ Viry jsou kousky DNA či RNA s pár dalšími proteiny – uvolňují se z buněk a objevují se, když je buňka otrávená. Nejsou příčinou ničeho.

Rád bych vám ukázal jiný pohled na věc, než ten, který nyní převládá. Představte si, že jste slavný odborník na delfíny. Zkoumáte delfíny za polárním kruhem, máte poznatky za stovky let. A delfíni jsou v pohodě. Jenže najednou vám někdo zavolá „Frede, za polárním kruhem umírají delfíni, mohl bys přijet a prozkoumat to? Položíte si jednu otázku. Kdo z vás by se ptal „je něco špatně s genetikou těch delfínů?“ Nikdo. Protože je to blbost. Kolik z vás by se ptalo „jestlipak tenhle delfín a tamten delfín nemají nějaký virus, který by mohl být nakažlivý?“ Jen tamten chlapík. Kolik z vás by řeklo „Někdo do té vody musel vypustit nějaké svinstvo“? Jako třeba Exxon Valdez? Všichni. Protože přesně to se stalo.

Když jsou buňky otráveny, pokouší se čistit tím, že uvolňují odpad, kterému říkáme viry. Zjistěte si něco o teorii fungování virů, které je založeno na exosomech, jak vysvětluje mj. šéf NIH, který hovoří o komplexnosti virů, a uvidíte, do jaké míry je v souladu se současným názorem na podstatu viru.

Jeden dramatický příklad se mi udál, když jsem byl ještě dítě. Kousek od domu jsme měli mokřinu plnou žab a ty skřehotaly tak nahlas, že jsem si musel na noc zalepovat okna, jinak bych se nevyspal. Pak se stalo, že žáby postupně zmizely. Kolik z vás si myslí, že ty žáby měly nějakou genetickou nemoc? Kolik z vás si myslí, že měly nějaký virus? Kolik z vás si myslí, že do té vody někdo dal DDT? To se totiž stalo.

Nemoci jsou příznaky otravy. Co se tedy stalo v tom roce 1918? Za posledních 150 let každá pandemie časově korelovala s nějakým kvantovým skokem v elektrifikaci Země. V letech 1917/1918 došlo k zavedení rádiových vln po celé Zemi. Kdykoli vystavíte živé organismy nějakému novému elektromagnetickému poli, otrávíte je, některé zabijete a ty ostatní dostanete do stavu jakési pozastavené živosti, takže paradoxně žijí o něco déle – ale jsou nemocnější.

Pak začala druhá světová válka a další pandemie, která souvisela s rozšířením radarových zařízení po celé zeměkouli. Celý povrch Země byl obklopen radarovými poli. V roce 1968 svět postihla Hongkongská chřipka a to bylo poprvé, co lidé provedli umělý zásah do Van Allenových pásů, které chrání Zemi před zářením z kosmu včetně Slunce, Jupiteru atd., rozptylují toto záření a sesílají je dolů na povrch. My jsme do nich vyslali satelity vysílající rádiové frekvence a do šesti měsíců jsme tu měli novou virovou epidemii. Proč virovou? Protože lidé jsou otráveni, vylučují toxiny, ty vypadají jako viry a lidé si myslí, že je to epidemie chřipky.

V roce 1918 se v Bostonu rozhodli zjistit nakažlivost té nemoci. Odebírali hlen nemocným a injekčně ho podávali zdravým lidem. Ani jednou se jim nepovedlo, aby někdo z těch lidí onemocněl. Dělali to znovu a znovu a nebyli schopni demonstrovat nakažlivost. Zkoušeli to i s koňmi, kteří tou chřipkou trpěli také. Koním, kteří kýchali, na hlavy dávali pytle, které pak navlékli na zdravé koně. Ani jeden kůň neonemocněl. O tom si můžete přečíst v knize Neviditelná duha od Arthura Firstenberyho, který zachytil všechny kroky v postupné elektrifikaci Země. Jak se ta chřipka dostala z Kansasu do Jižní Afriky za dva týdny? Lidé po celém světě měli symptomy v tu samou dobu, ačkoli se přepravovali leda na koňském hřbetě a na lodích. Není pro to žádné vysvětlení.

Ale když se zamyslíte – tyhle rádiové vlny a jiné frekvence, co je někteří z vás mají v kapse nebo na zápěstí, můžou poslat signál do Japonska a on dorazí okamžitě. Takže pokud někdo nevěří, že Zemi obklopuje elektromagnetické pole, které vzájemně komunikuje v řádu sekund, nevěnuje pozornost zjevným věcem.

Zakončím tím, že upozorním na dramatický kvantový skok, který se v oblasti elektrifikace Země odehrál v průběhu posledních šesti měsíců. Jsem si jistý, že většina z vás ví, o čem mluvím. Říká se tomu 5G a nám teď nad hlavami létá 20 000 satelitů vysílajících záření. To není kompatibilní se zdravím. Nerad to říkám, ale není. Jsou to zařízení, která vyvolávají destrukturalizaci vody. A pokud si někdo z vás říká, my přece nejsme elektrické bytosti, jsme prostě fyzická hmota, pak ať se neobtěžuje chodit na EKG, EEG nebo na test vodivosti nervů, protože my jsme elektrické bytosti a chemické látky jsou jen vedlejším produktem všech těch elektrických impulsů.

Tipne si někdo, které město na světě bylo jako první kompletně pokryto signálem 5G? (posluchači: Wu-chan!) Přesně. Když se nad tím zamyslíte, nacházíme se právě v existenciální krizi o takových rozměrech, jaké svět ještě neviděl. To je něco naprosto bezprecedentního. Umístit takové množství satelitů do ochranné „deky“ Země… A má to jistou souvislost i s otázkou očkování. Příklad: před cirka rokem jsem měl pacienta, který pracoval jako elektrikář. Instaloval bohatým lidem wi-fi. Elektrikáři mají obecně vysokou mortalitu, ale tento člověk byl úplně v pořádku, surfoval atd. – do doby, než si zlomil ruku a voperovali mu do ní kovovou destičku. Tři měsíce poté nebyl schopný vstát z postele, trpěl arytmiemi, byl to úplný kolaps.

Vnímavost vůči těmto vlivům má souvislost s tím, kolik máte v těle kovu, a zároveň s kvalitou vody ve vašich buňkách. Když začnete lidem do těla píchat hliník, stanou se z nich přijímače vstřebávající elektromagnetická pole. To bude dokonalá bouře, jež povede k úpadku lidského rodu, který momentálně prožíváme.

Na závěr bych rád uvedl jeden citát Rudolfa Steinera. Ten je mimochodem cca z roku 1917, to byla úplně jiná doba. „V době, kdy nebyl elektrický proud, kdy se vzduch nehemžil elektrickými vlivy, bylo snazší být člověkem. Z toho důvodu, máme-li dnes vůbec být lidmi, je nezbytné vynakládat mnohem silnější spirituální kapacity než před sto lety.“ Rozloučím se tedy doporučením – cokoli můžete udělat pro to, abyste zvýšili své duchovní kapacity, udělejte to, protože v těchto dnech je zatraceně těžké být člověkem.

Napsat komentář