Jirkovou optikou (374. Začala válka, která nejspíš přinese největší tyranii svobody v dějinách lidstva)

Doprovodným jevem každého nástupu totality je určitá forma omámení, až šoku. Je to způsobené tím, že na začátku toho všeho často stojí nějaká psychicky náročná a zpravidla zmanipulovaná operace, často spojená s nějakou formou ostentativní agrese či násilí. V té chvíli přebírá pozorovatel pocity napadené oběti a začíná bojovat o život. V organismu začíná nouzový stav pudu sebezáchovy, který mění zcela vše, co se v lidském těle i lidských polích děje. Lidé se začínají chovat zcela jinak, řada z nich je mimo sebe a v podstatě v psychotickém stavu. V té chvíli se touží přimknout k někomu silnému, kdo ho zachrání. A toho využívá totalitní moc k tomu, aby tam nastrčila sebe a své předáky. Vše je podpořené masivní propagandou sdělovacích prostředků v rukou moci, což je v podstatně nějaký spíš silně ekonomický, spíš než ideologický zájem malé skupiny jednotlivců. Obrovský jang, a protože nečekaný, přináší to až šokový stav. Je to jako kdyby najednou auto či letadlo prudce zrychlilo, zatlačí vás to do sedačky, že skoro až omdlíte. To jsou dny, týdny, měsíce, které totalitní moc následně využívá k už ničím nestíněného a nepokrytého nástupu moci a upevnění se v ní, zabarikádování se v ní. Přijímají se překotně nové zákony, na které neumí reagovat ani opozice, vše je dokonale připravené.. v té chvíli je třeba také vybudovat rychle bariéru v tom, aby lidé mohli aspoň trošku volně dýchat a mohli se něčeho na chvíli chytit.. pálí se knihy, přestanou pouštět do veřejného prostoru jiné než oficiální názory a demagogii, zatýkají se předáci, tvrdě jsou trestáni ti, kteří nedodržují i fádní nařízení, totalitní moc zasahuje neúměrnou silou, až drtivou, což přináší další šok, a je tak rozstřílena ta malá hrstka, aby zastrašili tu většinu.


O pár měsíců později je již zpravidla po všem. Zlo už se dostalo k řídícím centrům a orgánům a ovládlo je, přiškrtilo přívod kyslíku (v případě korona fejku zcela tak) a zničit jej může jedině boj za svobodu, dlouholetá válka, či revoluce. Nastává čekání v řádu měsíců, spíš let, až se najde část lidí, kteří jsou nejen chytří, moudří, ale také dostatečně odvážní a svobodní na to, aby se tyranii postavili. A také na to, až najdou prostředky jak v nesvobodném prostředí komunikovat, jak se spojovat, jak růst. Je to takový partyzánský boj, který časem začíná útočit na centra infrastruktury totalitní moci. Nejprve prostřednictvím vynášení informací, později sabotáží lidí uvnitř státní totalitní moci, ještě později již otevřených rychlých akcí, které totalitní systém zasahují a začíná krvácet. Ztrácí energii.


To, co to všechno de facto rozbíhá, jsou dvě základní energie. Energie agrese a energie strachu. V každém z nás jsou přítomny obě. Vše je proloženo a obloženo dlouhodobým stresem, kdy se lidé nemají čas zastavit, mají takové starosti, které jim neumožňují plnohodný život a hlavně růst a vzdělávání sebe sama. Jejich pocit bezpečí je dlouhodobě před nástupem totality (záměrně) narušován a narušen. Je později mnohem snadnější využít nejen momentu překvapení, ale také porobit vyčerpané obyvatelstvo, kterému jsou předhozeny falešné iluze nové doby a nového bezpečí.


Z historie víme, že v čele zemí v té chvíli – pokud není ona země přímo iniciátorem a vykonavatelem zla – stojí nezbytně slabé, loutkové vlády, instalované k moci populistickým způsobem. Ty začínají zpočátku de facto ochotně a jako by „v zájmu státu“ ustupovat a později již přímo plní příkazy agresora a egregoru zla zvnější, bez velkého odporu, ti, kteří se vzpírají, je jim vyhrožováno a později jsou odstraněni a nahrazeni, ti kteří slouží, jsou zabezpečeni. Také mocní se bojí, o sebe, své rodiny, o svůj život. Takovou vládou je nyní i loutková vláda premiéra Babiše.


Tohle všechno se, nyní, přátelé děje. Skutečně žijeme v době, kdy začíná nejstrašnější tyranie v dějinách. Část lidí to věděla dopředu, větší část procítila, když to začalo, ale drtivá většina se stále nyní nachází v psychóze a strachu, za kterou později obrovsky zaplatí. Ano, přesně v takovém úseku dějin nyní znovu jsme, tahle válka proti zlu bude znovu dlouhá a bude zřejmě nejstrašnější v lidských dějinách. Bude stát znovu milióny bytostí život, stovky miliónů bytostí zdraví. Ale bude vítězná, tím jsem si jist už nyní, na jejím začátku…


Co vy, stanete se v téhle počínající válce obětí, nebo vítězem?


veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 392 posts and counting.See all posts by veksvetl

4 komentáře: „Jirkovou optikou (374. Začala válka, která nejspíš přinese největší tyranii svobody v dějinách lidstva)

Napsat komentář