Kniha Průmysl rakoviny: Kdo a na čem vybudoval jedno z nejvýnosnějších odvětví bílé medicíny.. pomáhají chemické léky a procedury, nebo pacienty zabíjejí?

Ne všichni bezmyšlenkovitě berou to, co jim bílá sekta nabídne či donutí brát. Dobrý počin českého nakladatelství Bodyart, kniha Průmysl rakoviny už je pár měsíců na pultech.

Kde je lék na rakovinu?

Přemýšleli jste někdy o tom, proč se za posledních 100 let nepodařilo najít lék na rakovinu?  Nejste sami!

Všichni jsme kvůli rakovině ztratili někoho, koho jsme milovali, a všichni si přejeme, aby rakovina zmizela.

Ale poté, co jsme za posledních 50 let utratili 500 miliard dolarů z našich štědrých darů na výzkum rakoviny, nám lidé, kteří nám slíbili lék, nedali doslova nic na prevenci nebo vyléčení této nemoci. 

Jsou neschopní?  Nebo jsou léky a účinná léčba záměrně potlačovány, aby průmysl mohl dál vydělávat peníze?  Je čas zjistit pravdu.

Pravda o rakovině
Poté, co ve dvanácti letech ztratil svou matku na rakovinu, provedl autor bestsellerů Mark Sloan historické a monumentální vyšetřování rakovinového průmyslu, aby zjistil, proč zemřela tak trýznivou smrtí.  Jsem tu, abych položil obtížné otázky.  Zemřela moje matka na rakovinu?  Nebo byla zavražděna za účelem zisku průmyslem, kterému jde více o vydělávání peněz než o záchranu životů?

Kniha Průmysl rakoviny, podložená důkazy z více než 600 vědeckých a klinických odkazů, vás provede cestou léčby rakoviny – chirurgie, chemoterapie a radioterapie – a také screeningových testů na rakovinu – mamografie a testu PSA.  Fungují skutečně, nebo nám přinášejí více škody než užitku?

Kniha Průmysl rakoviny obsahuje také celou kapitolu věnovanou otázce, zda se před veřejností skrývají léky nebo bezpečné a účinné léčebné postupy.  Je čas zjistit pravdu.

Chcete se dozvědět, co se děje?  Pak si musíte přečíst tuto knihu!

_________________________________________________________________________________

Vůbec první klinická studie týkající se bypassu koro-nárních tepen byla publikována v časopise The Lancet v roce 1977 a srovnávala pacienty s onemocněním srdce, kteří podstoupili bypass, s pacienty, kteří byli
léčeni pouze léky. Výsledky ukázaly, že přežití po čtyřech letech bylo o 3 % nižší u těch, kteří podstoupili operaci.8


Ve studii Coronary Artery Bypass Study z roku 1984 bylo 780 pacientům se srdečním onemocněním náhodně přiděleno buď chirurgické, nebo lékové ošetření a po pěti letech bylo vyhodnoceno. „Pětiletá pravděpodobnost, že zůstanou naživu a nebudou prodělávat infarkt [srdeční příhodu], byla 82 % u pacientů, kterým byla přidělena medikamentózní léčba, a 83 % u pacientů, kterým byla přidělena chirurgická léčba (není významné). Studie z roku 1999 z časopisu Circulation porovnávala účinnost koronární angioplastiky, koronárního bypassu a medikamentózní léčby u pacientů s onemocněním srdce. Po pětiletém sledování vědci zjistili, že všechny tři způsoby léčby „přinesly podobný výskyt akutního infarktu myokardu a úmrtí. „


Navzdory jasným důkazům, že operace srdečního bypassu nepřináší pacientům žádný prospěch, se ve Spojených státech každoročně provede více než 200 000 zákroků.11 Studie z roku 2016 publikovaná v časopise The American Journal of Cardiology se ptala 101 amerických nemocnic, kolik si účtují za operaci koronárního bypassu, a z 53 nemocnic, které odpověděly, činily průměrné náklady na tento zákrok 151 271 USD, přičemž se pohybovaly v rozmezí od 44 824 USD do 448 038 USD. Kupující pozor:
studie nezjistila „žádný důkaz, který by naznačoval, že nemocnice, které účtují vyšší ceny, poskytují kvalitnější péči.“


Ukazuje se, že rozřezávání hrudníků a rozřezávání tepen je pro chirurgy stále cenným zdrojem příjmů, zatímco pacienti končí na mizině a nejsou o nic zdravější než před zákrokem. A vzhledem k tomu, že operace koronárního bypassu s sebou nese vážné potenciální komplikace, jako je impotence,13 poškození mozku, poruchy funkce orgánů14 nebo dokonce smrt, důkazy naznačují, že se páchá mnohem více škody než užitku.
—————————————–
Závěrem lze říci, že chirurgické odstranění nádoru vyvolává uvolňování řady látek, z nichž každá hraje důležitou roli v růstu, progresi a metastazování rakoviny. Nejsou to však jen chirurgické zákroky, které
podporují růst a šíření rakoviny: Všechny formy chirurgických zákroků podporují růst a šíření rakoviny, a to i u lidí, kteří rakovinou netrpí.

———————————————

Není třeba víc než zdravý rozum, abychom si uvědomili, že vstříknutí jedu do žil nemocného člověka 1) nevyléčí a 2) pravděpodobně zhorší jeho zdravotní stav. Studie publikovaná v časopise The Lancet v roce 1980 zjistila, že ze 78 pacientů, kteří dostali chemoterapii, nebylo přežití „o nic lepší než u 80 pacientů, kteří chemoterapii nedostali“. Dále bylo zjištěno, že regrese nádorů neměla na přežití žádný vliv a „u některých pacientů, kterým byla podávána chemoterapie, mohlo být přežití dokonce kratší“, uvádí se ve studii.9


Dosud nejobsáhlejší přehled o účinnosti chemoterapie dokončil německý epidemiolog a biostatistik Dr. Ulrich Abel. Nejpopulárnější evropský zpravodajský časopis Der Spiegel, kterého se týdně prodá přes milion výtisků, uvedl publikaci Dr. Abela v roce 2004 v článku nazvaném Zbytečné jedovaté léky (Giftkur ohne Nutzen).10 Aby získal všechny studie a klinické studie, které kdy byly o chemoterapii publikovány,
rozeslal Dr. Abel dopisy na více než 350 lékařských center po celém světě; jeho přehled zahrnoval tisíce studií a jeho dokončení trvalo dva roky.


Dr. Abel prohlásil, že navzdory novým a stále dražším jedům používaným při chemoterapii „pacienti nežijí ani o den déle“ než před 25 lety. Celkově je podle něj celosvětová úspěšnost chemoterapie „děsivá“ a „u
většiny vnitřních nádorů neexistu je žádný důkaz, že chemoterapie, zejména její stále vyšší dávky, prodlužuje délku života nebo zlepšuje jeho kvalitu“.

Napsat komentář