Kniha Výměna populace v Evropě: Proč se elity rozhodly nahradit původní bílé obyvatelstvo?

Představujeme ukázku z nové knihy rakouského armádního důstojníka:
Výměna populace v Evropě / Hermann H. Mitterer

Jak v této knize ukazuje důstojník rakouských ozbrojených sil Hermann H. Mitterer, záplava uprchlíků není něčím, co by na nás nečekaně „vtrhlo“. Masové přistěhovalectví je spíše dlouhodobě plánováno; je řízeno a podporováno s obrovským úsilím.


Skutečně šokující věc:
Přistěhovalectví milionů lidí bylo zahájeno s cílem změnit etnické a kulturní složení obyvatelstva v Evropě. Ti, kteří zde žili doposud, mají být smícháni s migranty a těmito migranty vytlačeni. Mitterer to dokládá srovnáním plánů na výměnu obyvatelstva s vývojem, který lze v současnosti pozorovat, a dokládá je čísly. Autor jmenuje ty, kteří jsou za toto znovuosídlení zodpovědní. Přitom odhaluje děsivou skutečnost: na výměně Evropanů pracují nejrůznější síly.Na tomto pozadí si Hermann H. Mitterer klade otázku, proč proti výměně neexistuje téměř žádný odpor, zejména v politice. A dává znepokojivou  odpověď: většina politiků je součástí systému a podporuje odsun dlouhodobě usazeného obyvatelstva Evropy. Mnozí politici se cítí  „zmocněni dějinami“, aby tuto „misi“ úspěšně dokončili. 


V této důkladně prozkoumané a neméně vzrušující knize literatury faktu se dozvíte, kdo se skrývá za fasádou lidskosti, pestré rozmanitosti a vítačské kultury a čí zájmy jsou ve skutečnosti sledovány. Upozorní vás na netušené rozměry a vzdálené cíle tohoto „velkého sociálního experimentu“.


Přečtěte si však také, co může uprostřed této „výměny obyvatelstva v centru Evropy“ ještě udělat každý jednotlivec.

Masová migrace pravděpodobně veřejným tématem par excellence.  Přinejmenším od podzimu 2015, kdy německá kancléřka Dr. Angela Merkelová po dohodě s tehdejším rakouským kancléřem Wernerem Faymannem umožnila masovou imigraci do střední Evropy, respektive do jejího centra2 – na základě vlastní svévole a akceptování zjevného porušování platného práva. Od té doby jsme svědky masové imigrace a všech jejích důsledků – od zneužívání práva na azyl až po násilné trestné činy, jako je znásilnění, těžké ublížení na zdraví, zabití atd. – v dosud nepředstavitelném rozsahu. V dříve nepředstavitelném měřítku. Tyto jevy lze bez nadsázky považovat za přípravnou fázi vznikající okupační války. Stále častější teroristické útoky a opakované nepokoje a vážné výtržnosti ve Francii a Švédsku, jsou toho názorným příkladem. To jsou však pouze zjevné a všem viditelné důsledky migrační politiky politiků EU a jejich pomocníků v různých „národních“ vládách. Plíživé, ale masivní změny ve složení obyvatelstva se všemi důsledky pro společenský vývoj, jako je zhoršení vnitřní bezpečnosti a destrukce základů ústavního a demokratického uspořádání našich evropských států, si mnozí buď neuvědomují, nebo je z ideologicko-politických a/nebo psychologicko-manipulativních důvodů potlačují či popírají.Kromě toho se však stále nedostatečně věnuje pozornost lidem, organizacím a institucím, které to všechno umožňují, a jsou tedy za to zodpovědné. Koneckonců masová migrace na geograficky obrovské vzdálenosti není možná bez odpovídající organizační, materiální, finanční a především mediální, propagandisticko-manipulativní podpory ze strany cílových zemí migrace.Vzhledem k těmto skutečnostem a naprosto zbytečné aktivitě elit EU se nabízí otázka: Jsou to všechno hlupáci a neúspěšní lidé, nebo mají jiné plány? Slouží jiným pánům? Abychom mohli na tyto otázky odpovědět, musíme nyní porovnat skutečný vývoj – fakta a čísla – se skutečnými plány a kroky orgánů EU a dalších aktérů, kteří mají k migraci blízko. Jakkoli to lze přirozeně provést pouze v omezené a příkladné míře, výsledek je poučný. V této souvislosti je možným zdrojem informací také informační kampaň vlády SRN „Rodinné Německo“ z roku 2001 (!). V rámci této kampaně použila vláda SRN lesklé obrázky k propagaci mnohonárodnostního „Family Germany“. Státní „reklama“ na mnohonárodnostní rodiny, která je na těchto obrázcích patrná, vyvolává v souvislosti s masovou imigrací, která probíhá již několik let, otázky, jako např.

  • Proč vláda SRN vidí budoucnost země v etnicky a kulturně smíšené rodině?


• Proč je individuální volba partnera mimo vlastní kulturní okruh otevřeně politicky prosazována?
• Proč vlastně Evropa není schopna chránit své hranice?
• Existuje zde souvislost mezi politicky řízenou propagací multietnické rodiny a zjevným a naprostým selháním stejných politických aktérů při zastavení masové imigrace?V následujícím textu bude ukázáno, že vývoj masového přistěhovalectví s jeho přechodným vrcholem v roce 2015 a s ním spojená masivní změna složení obyvatelstva nebyla náhodná. Naopak, stojí za ním celé myšlenky a konkrétní koncepty spojené s jasnými záměry – a to nejen od roku 2015!Je zcela zřejmé, že jde o vyhlazovací válku proti národům Evropy a nakonec proti národům celého světa. Masová migrace jako projev globalismu , internacionalismu a multikulturalismu5 je pravděpodobně největší hrozbou pro světový mír, a tím i pro lidstvo.

Knihu vydalo nakladatelství Body art press, zakoupit ji možno zde:

http://www.bodyartbook.cz/product/politika/vymena-populace-v-evrope-/208

Napsat komentář