Kult Saturnálií: satanské hromadné oběti dětí o Vánocích ODHALENY

Anna Bragga

Skupiny zaměřené na ochranu dětí jak v Evropě, tak v Severní Americe se zavázaly ke zvláštní ostražitosti ve vánočním období, a to vzhledem k rostoucímu počtu očitých svědectví hovořících o obětech dětí prováděných satanskými kulty o důležitých dnech římského kalendáře. Minulý měsíc jsme v Neon Nettle psali o sériovém znásilnění a zavraždění malého chlapce při rituálu sekty Devátého kruhu v jezuity vedeném středisku pro mládež při kostele v San Lorenzu, necelou míli od Vatikánu. Hrůzný skutek se měl podle očitého svědka odehrát o půlnoci 22. února, což odpovídá starořímským Feráliím a Termináliím (CELÉ INTERVIEW JE NA KONCI ČLÁNKU).

1932_1

Římské svátky mají podle všeho zřetelnou souvislost se satanistickým kalendářem.

Vánoční období připadá na Saturnálie, které se tradičně odehrávaly 17. – 23. prosince, a proto se podle tajemníka Mezinárodního tribunálu pro zločiny církve a státu (ITCCS), reverenda Kevina Annetta, jedná o dobu zvýšeného rizika.

Lidské oběti jsou svázané s římskými svátky

V exkluzivním interview pro Neon Nettle uvádí tento bývalý kněz Spojené kanadské církve: „Vánoce jsou pro lidi už beztak dost náročné období. Asi si neuvědomujete, že během tohoto období roste jak počet sebevražd, tak zločinů obecně. Totéž platí pro tyhle násilné činy.“

Měli bychom se obávat, že se jejich oběťmi stane více dětí? „Tyto věci se dějí pravidelně,“ říká Annett. „Jsou pevně svázané nejen s římským, ale i se satanistickým kalendářem. Některé dny roku podle všeho mají ve vztahu k lidským obětem větší důležitost. Často bývají takovými dny Novoluní, ale starořímské svátky hrají důležitou roli, protože se jimi, jak se zdá, řídí sekty, které fungují uvnitř katolické církve nebo v její bezprostřední blízkosti.“

Kriminální živly, které se oddávají těmto rituálům, označuje spisovatel a badatel Troy McLachlan jako příslušníky „Saturnských kultů smrti,“ protože jejich vražedné obřadní aktivity jsou odvozeny od pokrouceného chápání uctívání Saturnu, při němž „se Saturnova moc využívá k ospravedlnění extrémních kontrolních mechanismů zahrnujících i rituální vraždu“.

„Přepokládám, že u veškerých údajných zločinů toho vašeho Devátého kruhu by šlo najít spojitost s vlivy Saturnova mýtu, kdyby se člověk měl možnost podívat dostatečně blízko,“ řekl nám Troy McLachlan.

Obchod s dětmi: oběti míří do rukou sekt

Členy elitního Devátého kruhu jsou mimo jiné soudci, politici a kněží. Sekta se ve věci dodávek dětí pro své příšerné obřady spoléhá na zločinecké syndikáty.

„Největším zdrojem snadno obstaratelných dětí jsou zpravidla imigranti,“ pokračuje Annett. „Víme, že v Severní Americe je nejsnazší dostat se k dětem původních obyvatel severoamerického kontinentu, protože právně spadají do odlišné kategorie. Nejsou občany. Když žijí v rezervacích, jsou svěřenci státu. Proto je lze snadno unést a zbavit se jich bez právních důsledků. Ale v Evropě jsou obrovským cílem imigranti.“

Toos Nijenhuis z Nizozemska byla jedním z dětí, které přežilo satanistické praktiky. Spolu s jinými dětmi na vlastní oči viděla, jak se vysocí představitelé evropských církví a vlád účastní rituálního znásilňování a vraždění dětí. „Když jsem se poprvé setkal s Toos Nijenhuis, která byla jako malá členkou jedné z těchto satanistických skupin, říkala, že často se obětovávaly děti z Portugalska,“ říká Annett. „Vybavuje si to kvůli tomu, že slyšela, jakou řečí ty děti mluvily, a vzpomíná si na nějaké zmínky o Portugalsku. Z Portugalska do Holandska vede nějaká trasa, po níž se tyto děti dodávají – to víme. Děti sem míří ze Severní Afriky, odkudkoli, kde se dají snadno získat… například z oblastí zmítaných válkou, jako je Guatemala.“

Děti poskytuje sektám i sám systém. Jak Anne Marie van Blijenburgh, tak Toos se zmínily o tom, že [mafie] Ndrangheta platila za děti, které si přímo z detenčních středisek pro mládež vyzvedávala policie.

„Vzhledem k tomu, že jsem vedl interview se stovkami lidí, vím, jak velký počet dětí přišel o život v internátních školách. Nebyly to jen děti, ale i mladiství zločinci – teenageři, kteří se používali při honech na lidi. Členové satanistických sekt je získávali přímo ze systému, od sociálních pracovníků a jiných státních zaměstnanců.“

Tajné dějiny církve

Existence Devátého kruhu byla možná odhalena nedávno, ale důkazy hovoří o tom, že vysocí církevní funkcionáři v tajnosti mučili a zabíjeli děti už v 18. století. Zmiňuje se o tom dokument, který byl poskytnut Mezinárodnímu soudu zvykového práva (Common Law Court) v Bruselu. Od roku 1962 uvaluje naprosté mlčení na sexuální prohřešky kněží Crimen Sollicitationis, obskurní dokument sepsaný latinsky.

„Úplně první vražda, kterou mi popsali, se odehrála v jedné církevní internátní škole pro indiány v Kanadě. Obětí byla Maisie Shaw a k činu došlo kolem půlnoci na Štědrý den roku 1946,“ pokračuje Annett.

1932_3

V internátních školách byly rituálně zabíjeny děti.

Jedním nedávným příkladem je svědectví William Coombese, který viděl, jak královna Alžběta 10. 10. 1964 odvezla z katolické školy v kanadském Kamploops deset dětí.“

„Na to místo jsme přivedli médium, které běžně spolupracovalo s policií. Žena viděla deset tělíček vyskládaných do nějakého okultního obrazce; ty děti prý byly zavražděny do 24 hodin od svého únosu. Další desítka – desátý den desátého měsíce, 19 a 64, deset dětí.“

„O život přišlo sedm chlapců a tři dívky. Když se podíváte do Bible do Knihy Jóbovy, uvidíte, že takový počet dětí měl Jób; Bůh je zabil. Obětoval sedm chlapců a tři dívky, aby zkoušel Jóbovu víru.“

„Z větší části jsou ty sekty inspirované jezuity. Ilumináti vznikli v tom samém roce, kdy byl jezuitský řád oficiálně postaven mimo zákon – v roce 1774. Šlo o to, aby bylo tajemství stále uchováváno v tom samém okruhu lidí a nedostalo se ven. Ale obecně platí to, že když jde o znásilňování dětí a obchod s nimi, jsou všichni vázaní slibem mlčenlivosti, protože by mohli skončit ve vězení. Je v zájmu každého zúčastněného, aby byl zticha.“

Když jsme v Neon Nettle kontaktovali ECPAT UK, organizaci, která ve Velké Británii vede kampaň proti obchodu s dětmi a zneužívání dětí (v souvislosti s pedofilními kartely), řekli nám, že o náboženských sektách nemají ponětí.

„Na tohle jsme nenarazili,“ řekl nám jejich mluvčí. „Rituální zneužívání a čarodějnictví, to ano, ale nic, co by souviselo s těmihle Saturnáliemi.“

INTERPOL paradoxně letos v dubnu pořádal svou mezinárodní konferenci zrovna ve Vatikánu, a to jen pár týdnů po údajných obětech Devátého kruhu v San Lorenzu. Generální tajemník Ronald K. Noble dojemně promluvil o obchodu s lidmi; ve svém projevu prohlásil, že bez ohledu na rozdíly v mandátech, národnostech či uniformách „jsme všichni spojenci v globálním boji o ochranu lidských životů a důstojnosti“.

INTERPOL letos zaznamenal v boji proti obchodníkům s lidmi patrné úspěchy – zařídil se podle důkazního materiálu poskytnutého aktivisty z ITCCS a zatknul asi tisíc povětšině „kriminálních překupníků“; v září navíc zachránil třicet rumunských dětí z pařátů italské Ndranghety.

Ke spolupráci s úřady a policií Kevin Annett říká následující:

„S veřejnými orgány je těžké pracovat jako s celkem, ale s jednotlivci to jde. Podpora ze strany jednotlivých policistů roste jak v Kanadě, tak zejména v USA, ale i v Evropě.“

O účinnosti bruselského Mezinárodního soudu zvykového práva se domnívá: „Jeho účinnost dokazuje to, že čtyři hlavní osoby, které náš soud jmenoval ve svých obviněních, všechny rezignovaly. Nejen papež Benedikt (Joseph Ratzinger), ale i ministr zahraničí kardinál Tarcisio Bertone, kardinál za Irsko Sean Brady a hlava jezuitského řádu Adolfo Pachon. Všichni se vzdali svých funkcí poté, co jejich jména veřejně zazněla v naší obžalobě.“

„Možná nyní nedisponujeme mocí normálních soudů, ale máme velkou morální moc – a ta přináší své ovoce. Viníci nikdy veřejně neoznámí, že máme pravdu – to se projeví na jejich činech. Jiné soudy mohou využít důkazů k tomu, aby vydaly soudní příkazy k zatčení. To je u nás jiné. Ti lidé u moci vědí, jaký dopad má pouhé zveřejnění důkazů, které svědčí proti nim. Poznáte to z jejich reakcí.“

VIDEO: Exkluzivní interview s Kevinem Annettem, který hovoří o Saturnáliích, rituálech satanistických sekt a obchodu s dětmi, o Marcu Dutrouxovi a holandské královské rodině, o transhumanismu a dalších tématech:

Zdroj

Napsat komentář