Legenda promluvila: Chuck Norris varuje před chemtraily

D. Samuelson

Dělá se vám špatně od žaludku, když vidíte, jak letadla chrlí jed a ničí krásnou modrou oblohu svými aerosoly, nanočásticemi a toxickými chemikáliemi? 76letý herec a aktivista Chuck Norris má stejné pocity. Norris využívá svého statutu celebrity a svých spisovatelských dovedností, aby upozorňoval na nebezpečné geoinženýrské programy. Nedávno pro World News Daily napsal článek Sky Criminals (Zločinci na obloze), jak informuje Inquisitor.com:

„[Norris] prohlásil, že lidé tuto otázku neberou vážně, ačkoli existují důkazy, podle nichž vláda chemtrails využívala již v minulosti. Podle konspirační teorie o chemtrailování americká vláda a jiné mocné osoby využívají letadla, helikoptéry a jiné druhy vzdušných dopravních prostředků k ovládání počasí a populace. Norris ve svém článku apeluje na čtenáře, aby se k němu připojili a pokládali více otázek týkajících se „utajeného chemtrailování“, čímž myslí nejen to, že vláda tuto činnost provozuje, ale i to, že vše probíhá v utajení.“

Chemtraily na nebi neuvidíte, když se pořád budete sklánět k telefonu

Obyvatelstvo, které je vycvičené neustále se klanět ďábelskému božstvu technologie, se zapomíná dívat nahoru. Říkejte tedy neinformovaným, ať zvednou hlavu a podívají se na všechna ta letadla, z nichž se řinou hromady materiálu, který se nerozptyluje jako normální contraily, ale zůstává na obloze viset jako obří chapadla a nakonec vytváří opar, který brání slunečním paprskům dopadat na zem. Norris ve svém článku píše:

„Geoinženýring spočívá v umělých modifikacích zemského klimatického systému prostřednictvím dvou primárních technologií: ovlivňování intenzity slunečního záření (Solar Radiation Management – SRM) a odstraňování oxidu uhličitého (Carbon Dioxide Removal – CDR).

K CDR technologiím podle Wikipedie náleží vychytávání uhlíku a jeho uchovávání ve zdrojích bioenergie, použití biouhlu, vázání oxidu uhličitého přímo na minerály rozptýlené ve vzduchu, hnojení oceánu a rozptylování uměle vytvořených minerálů v atmosféře. SRM technologie pro změnu fungují tak, že usilují o odrážení slunečního světla a tím i zpomalení globálního oteplování. Navrhuje se například použití sulfátových aerosolů ve stratosféře. Sulfátové (síranové) aerosoly by vyvolaly efekt globálního utlumení slunečního záření, což z nich dělá vhodné kandidáty na použití v SRM projektech klimatického inženýringu, které mají zpomalit klimatickou změnu, k níž dochází kvůli rostoucímu množství skleníkových plynů. Prozatím padly návrhy na rozptylování prekurzorů sulfidových plynů, jako je kyselina sírová, sirovodík nebo oxid siřičitý, dělostřelectvem, letadly a balóny (…) Chemtrailování je lidové označení utajované a stále probíhající umělé modifikace klimatických systémů Země za pomoci reflexních nanomateriálů (aerosolů) odrážejících sluneční světlo. Aerosoly jsou rozptylovány letadly ve stopách vznikajících jejich průletem a následně se šíří tak, že vznikají umělá reflexní mračna.“

Bez fotosyntézy by život na Zemi přestal existovat… chemtraily zemi od roku 1993 zastínily o 31 %

Chuck Norris se ve svém článku zmiňuje i o studii NASA z roku 2003, jejímž předmětem byla teorie o rozptylování očkovacích látek z oblohy. Word News Daily informuje:

„V souhrnu studie provedené Národním centrem pro biotechnologické informace (NCBI), které je součástí Národní medicínské knihovny federální vlády USA – což je pobočka Národního ústavu zdraví –  se doslova píše:

Na základě dostupných informací se zvažuje proveditelnost aerosolové vakcinace s cílem dosáhnout hromadné a rapidní imunizace, zejména v rozvojových zemích a oblastech, kde se udála katastrofa. Podání vakcíny prostřednictvím aerosolu, které nejlépe kopíruje přirozený způsob, jímž se do organismu dostává i mnoho infekcí, může vést k rozvoji imunity na vstupním portálu a zároveň navodit všeobecnější imunitní obranu.

Informovaní občané vědí, že uhlík je pro život kriticky důležitý a že celá teorie o globálním oteplování / změně klimatu slouží jen jako záminka ke kontrole veškerého pozemského života. Další informované zdroje se zmiňují o chemtrailech jako o mechanismu, jehož účelem je rozšiřovat nanočástice sloužící ke kontrole mysli. Ať už nám letadla nad hlavami rozptylují baryum, hliník, sulfáty, vakcíny nebo nanočástice s biologickým použitím, je čas podívat se nahoru a zastavit to zlo, které nám ničí atmosféru a zdroje potravy.

Zdroj

Napsat komentář