Noví lidé: ti, kdo nám přinášejí světlo

(tento článek již vyšel na OSUD.cz)

Někteří příslušníci nových generací mají velký problém fungovat ve 3D světě a jsou označováni jako „dysfunkční“. Řadí se k nim autisté, děti s Aspergerovým syndromem, jedinci s poruchami pozornosti a různými jinými dys- poruchami. Přitom se podle některých indicií minimálně v některých případech jedná o bytosti, které vnímají svět úplně jiným, multidimenzionálním způsobem a které sem přišly z hvězd ukazovat správný směr překotně se vyvíjejícímu lidstvu.

Mary Rodwell

Na naši planetu se v dnešní době inkarnují nové generace dětí, které se velice liší od těch předchozích. Tyto děti dostávají nejrůznější označení: říká se jim indigové, křišťálové, světelné či hvězdné. Takové děti jsou mnohem vnímavější k multimenzionální realitě našeho světa, než je normou. Mnohé z nich hovoří o tom, že přišly lidem pomoci probudit se do stavu vyššího vědomí. Některé jsou v kontaktu s mimozemskými inteligentními druhy.

Na naší planetě se nachází stále rostoucí počet příslušníků rasy jistých bytostí, které vizuálně a fyzicky nelze odlišit od běžných lidí. Jsou to „ti, kteří přinášejí světlo“ a přišli sem řídit probouzení zemského vědomí. Tyto Nové děti se rodí bez programů a vyvolají zde Globální probuzení. – Tracey Taylor – umělkyně, která má s těmito záležitostmi osobní zkušenost

Různé metafyzické skupiny zaznamenaly existenci těchto dětí a snaží se vysvětlovat důvod jejich jinakosti. Naneštěstí jsou některé z těchto dětí považovány za „dysfunkční“, protože je pro ně velmi obtížné socializovat se a vyrovnávat se s tlaky moderní společnosti. Takovým dětem bývají diagnostikovány poruchy pozornosti, Aspergerův syndrom, autismus či dyslexie. Tyto nálepky však vycházejí z našeho nedostatku pochopení pro způsob, jímž tyto děti fungují a vnímají realitu.

Molekulární bioložka dr. Ohlsonová označuje tyto jednotlivce jako „letter people“ (pravděpodobně tím odkazuje k  dyslexii/dysgrafii, která se u takových jedinců často objevuje). Ona sama se za jednoho takového člověka považuje. Má diagnózu Asperger + ADHD a své multidimenzionální vnímání mohla blíže fyzicky prozkoumat díky svému vědeckému zaměření.

Ty programy jako ADD, ADHD, Asperger, různé dys- … nevěřím tomu, že ti lidé mají nějak porouchané nebo dysfunkční geny, ale spíš disponují novými multidimenzionálními schopnostmi, které brání jejich plnému naprogramování realitou třetí dimenze. Ti lidé vykazují poruchu komunikace mozkových hemisfér, a proto k řešení problému používají jen jednu stranu mozku. To se považuje za dysfunkci, ale možná to představuje způsob, jak uvolnit v mozku prostor na řešení těžkých úkolů. Asperger může být zodpovědný za „vyšší“ vědění a nezájem o tradiční učení. -Dr. Ohlsonová, Ph.D.

Dr. Ohlsonová přináší dva zajímavé pohledy na tento fenomén: můžeme se na něj dívat z perspektivy cesty duše a z perspektivy našeho mimozemského původu.

Není to tak jednoduché, že by za vším stála cizí DNA. Jde o kombinaci geneticky vylepšených těl s dušemi z různých míst našeho vesmíru, které se do těchto těl inkarnují. Ty duše mají různé frekvence/vibrace v závislosti na stavu svého vývoje a to hraje roli při aktivaci DNA příslušného těla. Domnívám se, že musíme také vzít v potaz kolektivní duši homo sapiens. Ti lidé mají nadprůměrně citlivou pokožku. Slyší zvuky mimo běžné rozmezí. Vidí ty nejjemnější rozdíly mezi odstíny barev. Jejich čich i chuť jsou nadprůměrné. Vzhledem ke své vnímavosti vůči frekvencím se u nich snadno může dostavit senzorické přetížení. Jsou citliví vůči radioaktivitě i vůči energetickým polím a energiím vyzařujícím z rozzlobených lidí a zvířat. -Dr. Ohlsonová, Ph.D

Dr. Ohlsonová zaznamenala, že „letter people“ mají v mozku vyšší hladinu acetylcholinu a dopaminu, a navrhuje určité způsoby, které by těmto dětem pomohly lépe se vyrovnávat s výzvami 3D světa. Důležitou roli zde zastává výživa, zejména vitaminové a minerální doplňky.

Podle dr. Ohlsonové se acetylcholin vytváří z cholinu, který patří k vitaminům sk. B. „Letter people“ potřebují více cholinu, ale také ostatních vitaminů z této skupiny. Doporučuje následující podpůrnou léčbu:

*Vitamin D3 – 50 mikrogramů denně, Vitamin C 1-2gramy/den
* Příležitostně Silicol Gel na žaludek a nervy a probiotika na střevní mikroflóru.
* Pro mozek a nervovou soustavu (které řídí všechny tělesné funkce, a tudíž jsou klíčové): B komplex ve složení (na den) B1, B2, B6, PABA, inositol 25 mg od každého + B3, B5, cholin, 50 mg od každého + 50 mikrogramů B12, 25 mikrogramů B15, 150 mikrogramů biotinu a 200 mikrogramů kyseliny listové. (Poznámka: u prakticky všech vitaminů je překročena doporučená denní dávka, ale rodina dr. Ohlsonové tento mix bere denně už víc než deset let a žádné vedlejší účinky se nedostavily – jen zdraví zúčastněných se zlepšilo.

* Dále se doporučují omega 3,6 a 9 mastné kyseliny

* MSM: Zpočátku začněte několika málo zrnky, dávkování zvyšujte na maximální denní dávku (2 čajové lžičky). MSM podporuje enzymatické reakce v mozku a vytváření acetylcholinu z cholinu. Užívat by se mělo ráno nebo v průběhu dne, protože dodává energii a člověk by mohl mít problém s usínáním (při užívání večer).

* Pro prevenci úzkosti užívat valeriánské kapky (200-1200 mg/den) a na depresi Hypericum officinalis (600-900 mg/den).

Ufolog Neil Gould autor knihy Blízká setkání ADHD druhu, ve své knize vypráví, jak mu ADHD diagnostikovali až v dospělosti. Vybavuje si, že vždycky vnímal realitu odlišně, a proto měl ve 3D světě vždycky mnoho problémů. Zkratku ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder = porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou) Neil Gould reinterpretuje jako „Always Dialed to Higher Dimensions“ („pořád jsem vytáčel vyšší dimenze“).

Domnívám se, že Neilův výklad zkratky je mnohem přesnější a je v souladu s názorem molekulárního biologa Williama Browna, který také upozorňuje na fenomén Nového člověka a modifikace našeho genetického kódu, k nimž právě dochází.

Myslím si, že genetická modifikace, která se právě odehrává v Uteru, vede ke vzniku „Nových lidí“. Jejich nová genetická architektura jim umožňuje vidět svět multidimenzionálním způsobem. Domnívám se, že vědecký výzkum by prokázal, že do biologických systémů jsou momentálně integrovány inaktivní genetické regiony, což se odehrává u všech lidí a způsobuje to rozšířené uvědomění. Máme tu exponenciální nárůst počtu dětí s ADD, autismem a indigových dětí. Jejich mozky fungují rychleji a já věřím, že ony už „VĚDÍ“ to, co je učíme. „Vnitřní“ chápání vědomostí a informací funguje na biomolekulární úrovni – jsou to transgenerační informace. Jsou „zakódovány“ v atomární struktuře molekuly DNA. Lze k nim získat efektivnější přístup, aby člověk nabyl charakteristik všestranně nadaného učence. Modifikace DNA spíše odpovídá remodelaci genomu, při níž začnou být inaktivní regiony znovu dosažitelné. -Neil Gould

Velmi důležitým faktorem tu jsou mimozemské návštěvy, jelikož se ví, že tyto inteligentní druhy mají na lidské DNA velký zájem, a z výzkumu vyplývá, že se podílely na změnách lidské DNA. Domnívám se, že tu je přímý vztah s lidskými setkáními s ne-lidskými mimozemskými druhy. Mé hypotézy vychází z dvaceti let výzkumu fenoménu mimozemských setkání a tří tisíc konkrétních případů.

Děti si vědomě vybavují dobu strávenou na vesmírných lodích, často i na své domovské planetě a pamatují si na svoji „misi“.

Subjekty měly vztah k následujícímu:

 • Vzpomínky na svůj pravý původ, tzn. na Hvězdnou rodinu.
 • Vzpomínky na životy na jiných planetách.
 • Vzpomínky na stanovení mise na planetě Zemi.
 • Znalosti pravé historie této planety a původu lidstva.
 • Měly vědomé vzpomínky na to, že je někdo vzal do kosmické lodi, a na to, co se tam naučily.
 • Jejich multidimenzionální dovednosti se vzděláním ve vesmírných školách zlepšily.
 • Co se opravdu děje: tajné programy a skryté agendy?
 • Smysl určitých velmi starých staveb a techniky.
 • Uměly překládat některé hvězdné jazyky a číst hvězdné typy písma; rovněž znaly zdroj těchto informací.
 • Uměly dekódovat některé symboly a umělecké prvky, s nimiž se setkaly při svých setkáních s ET.
 • Uměly se na multidimenzionnální úrovni spojit s živými i neživými formami: živočichy, rostlinami a minerály.
 • Měly schopnost léčit.
 • Psaly neznámým písmem, mluvily hvězdnými jazyky, kreslily symboly a bytosti, s nimiž byly v kontaktu.

Z mého zkoumání vyplývá, že to je globální jev a že tyto děti najdeme ve všech kulturách. K jejich multidimenzionálním schopnostem patří:

 • Vnímání duchů
 • Vnímání energetických polí
 • Schopnost kontaktu s mimozemšťany
 • Ovlivňování lidí a událostí na dálku
 • Telepatie
 • Znalosti, které tyto děti nikde vědomě nezískaly
 • Léčebné schopnosti
 • Univerzální spiritualita
 • Telekineze
 • Prekognice (jasnovidnost)

Paul Dong a Thomas E. Raffill na stránkách China’s Super Psychics také hovoří o některých výše zmíněných paranormálních schopnostech. Označují tento jev jako EMF (Extra Human Functions) či HAS (High Sense Abilities – schopnosti související s vyššími smysly). Takové děti lze nicméně identifikovat v mnoha kulturách. Většinou se na ně nahlíží jako na paranormálně disponované a chybí chápání, že za jejich změnami může stát nikoli přirozená evoluce, ale zásah mimozemských kultur.

Zesnulý průkopník ufologie dr. Roger Leir proslul hlavně odstraňováním implantátů po mimozemských setkáních. Dr. Leir byl přesvědčen, že v současné době probíhá upgrade lidstva díky kontaktu a interakci s mimozemskými bytostmi.

Došel jsem k závěru, že nejen, že jsou mezi námi hvězdné děti, ale že také celé lidstvo učinilo pokrok tempem, za které pravděpodobně nemohou pozvolna působící evoluční síly. Daleko pravděpodobnější je, že tento rapidní pokrok lidského rodu způsobila mimozemská intervence do našich těl a myslí.   -Dr. Roger Leir, autor knihy The Aliens and the Scalpel (Mimozemšťané a skalpel)

Velká výzva, která stojí před Novým člověkem, spočívá v nutnosti fungovat v naší realitě navzdory tomu, že většinová společnost nerozumí jeho vědomí a chápání a ani je neuznává. To se ze strany těchto lidí projevuje někdy jako arogance a frustrace, častěji jako smutek či zmatenost. Noví lidé mohou mít pocit, že je jejich hvězdná rodina opustila a nechala je tu zápasit, přitom oni jen chtějí jít domů. Tyto pocity mohou člověka úplně zaplavit a vést k vědomé či podvědomé touze otupit se pomocí alkoholu či drog nebo opustit toto místo prostřednictvím sebevraždy.

Je důležité, aby lidstvo uznalo tento evoluční skok lidského vědomí. Abychom si uvědomili, že jsou nové generace jiné z dobrého důvodu, musíme naslouchat tomu, co nám říkají. Vždyť skutečně slouží vyvíjejícímu se lidstvu jako „ukazatelé cesty“.

Nový člověk je tu:

Dospělí mají malé uši a neslyší sdělení, která se jim pokoušíme předat. Proč jen neposlouchají!
– devítiletý NOVÝ ČLOVĚK, který mluví hvězdnou řečí, aby léčil vodu.

 

Zdroj

Napsat komentář