Podivné souvislosti mezi koronavirovým a klimatickým hoaxem

Makia Freeman

Koronavirus a klimatická změna

na první pohled nemají nic společného. To první je maličký, neviditelný virus, to druhé je problém tak velký jako sama planeta. Nějaké, dost podivné společné znaky však mají. Nejprve se podívejte na jejich propagandistickou hodnotu – obojí jsou falešné narativy využívané k manipulaci vašeho vnímání a centralizaci vlády v rukou Nového světového řádu. Dále obojí představuje hystericky podávané hrozby, které vám hrají na city. Vytvářejí klamnou nouzovou situaci (ačkoli s obojím jsou spojeny i skutečné problémy).

Není bez zajímavosti, že papež František nedávno prohlásil, že pandemie koronaviru je reakce přírody na to, že lidstvo ignoruje ekologii. Podle jeho slov prý „příroda tropí scénu, abychom se o ni začali starat“. František je už dlouho tlampačem plánů udržitelného rozvoje Agendy 2030, jejichž cílem je nastolit globální vládu pod zástěrkou péče o životní prostředí. Daří se strůjcům NWO díky koronavirovému hoaxu během pouhých týdnů či měsíců dosáhnout toho, co by jim při využití klimatického hoaxu trvalo roky?

Nepřítelem je lidstvo

Klíčovým prvkem agendy, podle níž za klimatickou změnu mohou lidé, je přesvědčit vás, že planetu ničí emise CO2, za které může lidská činnost, a to navzdory očividnému biologickému faktu, že CO2 je plyn života; dýchají ho rostliny a potřebují ho k životu – a my zas potřebujeme rostliny, aby nám vyráběly kyslík. Bez oxidu uhličitého by bylo po nás. Jak jsem upozorňoval již dříve, ekologické hnutí, které bylo původně myšleno dobře, padlo do rukou uskupením, která mají velmi nekalé cíle. Římský klub je jedna ze šesti skupin, které mají blízko ke středu Rhodéského kulatého stolu (v konečném důsledku financovaného Rothschildy), jenž zahrnuje i skupinu Bilderberg, CFR (Rada pro mezinárodní vztahy), RIIA (Královský institut pro mezinárodní vztahy), OSN a Trilaterální komisi. Dokument Římského klubu z roku 1991, jenž nese název „První globální revoluce?“ obsahuje následující pasáž:

„Při hledání společného nepřítele, proti němuž bychom se mohli spojit, vyvstala myšlenka, že požadavku by odpovídala hrozba globálního oteplování, nedostatku vody, hladomorů apod. Ve svém souhrnu a vzájemných interakcích tyto jevy přece představují všeobecnou hrozbu, jíž se všichni musí postavit pospolu… všechna tato nebezpečí vznikají vměšováním člověka do přírodních procesů a překonat je lze jedině změnou přístupu a chování. Skutečným nepřítelem je samo lidstvo.“

Pochopili jste to? Skutečný nepřítel je samo lidstvo. Strůjci Nového světového řádu chtějí, aby tato představa infikovala lidskou mysl, poničila sebelásku a sebedůvěru člověka a připravila půdu pro následující myšlenku, že by se člověk měl stydět za to, že žije na této planetě (koneckonců vydechujete CO2, vy zrádci!).

Teď si to porovnejme s tím, co se děje při této falešné pandemii, operaci Koronavirus. V první řadě dosud nemáme žádný solidní vědecký důkaz, že virus existuje. O tom už bylo napsáno dost; o exosomech, které buňky přirozeně vylučují v reakci na toxiny a které jsou pleomorfní – mohou se měnit ve viry. I tak jsou ale součástí samotného lidského těla, stejně jako viry. V rámci této hysterické agendy se ale tvrdí, že virus (=exosom) je novým nepřítelem. Kruh se uzavírá: člověkem vytvářený exosom je nepřítel, tudíž je opět nepřítelem lidstvo samo.

CO2 je jako virus – šíří se všude a zabíjí nás

Některé příklady absurdit, které se týkají souvislostí mezi koronavirem a klimatickou změnou, najdete v tomto videu Jamese Corbetta. K těmto klenotům propagandy patří názor, že kvůli „klimatické změně“ jsou nyní infekční choroby, jako je nový koronavirus, daleko běžnější. Nebo citace ze „studie“, podle níž se kvůli klimatické změně uvolňují nové, doposud skryté viry. Prostě jsme vyvolali oteplení planety oxidem uhličitým a tím umožnili šíření zabijáckého viru. Už se stydíte? Stydíte se tak, že byste se radši zabili sami?

Rádoby péče: o životní prostředí a o seniory

Tyto hoaxy mají zneužít lidskou psychiku, stavět na jejích slabostech. Sklon k zájmu o bližního a k soucitu s ním je přirozený, krásný a dělá nás lidmi. Bohužel ho lze zneužít. Vládnoucí třída na samém vrcholku pyramidy – to jedno procento jednoho procenta z jednoho procenta – se vyznačuje zločineckým, psychopatickým, satanským nastavením mysli. Naše trápení je jim fuk. Dokonce někteří provádějí satanistické rituály, aby eliminovali empatii a soucit. Veškerý jejich zájem a péče je falešný, protože oni to sami v sobě dávno potlačili. Nicméně dobře vědí, jak tahat za emocionální nitky, které ovládají obyvatelstvo, takže předstírají, že mají zájem; že jim na srdci leží například životní prostředí nebo senioři. Zatímco prohlašují, že jim záleží na naší planetě, znečišťují jejich korporace vzduch, zemi a vodu chemtraily, GMO, těžkými kovy, mikroplasty a dalším sajrajtem. Zatímco prohlašují, že jim záleží na starých lidech, uvažují o nich jako o zbytečných ujídačích bez produktivní hodnoty a neustále se snaží změnit kulturu a zákony tak, aby bylo možné zbavovat se jich, hned jak to bude možné (podívejte se na účet dr. Richarda Daye a počtěte si o plánu na „odchodovou pilulku“ pro staré).

V hlavní roli strach: Země zemře a vy taky

Zneužívání přirozené lidské empatie je jedna strana rovnice, ta druhá spočívá ve vzbuzování strachu. V tom jsou strůjci NWO mistři. Nejlepší typ propagandy je ten, v němž je lež smíšena s pravdou, takže vám říkají, že vymírají celé živočišné druhy (to je pravda, až na ty lední medvědy), že nás čeká více živelních katastrof, že se planeta nekontrolovatelně oteplí; že nakazíte své blízké, že planeta zemře, vy zemřete a tak dále. Najatí vědci ochotně doloží tyto závěry „seriózním“ vědeckým výzkumem. Je zajímavé, jak snadno lze nalézt podklady pro cokoli, když se někomu zaplatí. Vyděšení lidé nedokážou myslet racionálně. Jejich chování má pod kontrolou amygdala (bojuj, nebo uteč), a ne prefrontální kortex (rozum a logika). Navíc většina lidí uvěří všemu, co se jim dost často a dost nahlas opakuje. Manipulovat lidi je nakonec hračka.

Mainstream se pokouší propašovat do koronavirové pandemie prvky klimatické agendy

Přečtěte si tenhle úryvek z propagandistického článku v časopisu Time. Mnoho slov podložených chatrnými argumenty a autor dokonce přiznává, že nemá důkaz – ale hlavně že to zaznělo; že byla myšlenka představena veřejnosti:

„Nemám žádný důkaz, že za přeskok tohoto konkrétního viru ze zvířat na lidi mohla klimatická změna nebo že šíření infekce napomohlo globální oteplování. Navzdory tomu je dost jasné, že klimatická změna celkem vzato pravděpodobně povede k většímu výskytu budoucích epidemií vyvolaných viry nebo jinými patogeny. Vědci už desítky let chápou, že změna klimatu ovlivní způsob, jímž se šíří nemoci, ale jak se planeta otepluje, jsou tyto hypotézy testovány a vědci se učí v reálném čase. Souvislostí mezi klimatickou změnou a infekčními chorobami je mnoho, ale já se zaměřím na jednu obzvlášť novou (a znepokojivou) oblast poznání: jak rostoucí teploty způsobují nižší účinnost našich přirozených imunitních systémů.“

A toto zaznělo na NBC:

„A proto se z dlouhodobého hlediska bude jednoho dne na koronavirus pohlížet jako na požární cvičení ke klimatické změně.“

Zde je radikální pohled jednoho uctívače klimatické změny na YouTube:

„Svět se vrhá do akce, aby se vypořádal s pandemií koronaviru. Ale proč tím samým způsobem nereagujeme na klimatickou změnu?“

Ano, co nám brání kvůli klimatické změně úplně přetransformovat společnost a připravit lidi o poslední zbytky svobody?

Zdroj

Napsat komentář