Právě probíhá válka 5. generace – jak se vymanit ze systému?

Právě teď probíhá světová válka. Je to válka páté generace (nebo jak ji chcete nazvat). Probíhá ve všech oblastech současně. Válka informační, válka neurologická, válka biologická, válka ekonomická….Je to válka o plnospektrální nadvládu nad každým bojištěm a každým terénem, od nejvzdálenějších koutů zeměkoule (i mimo ni) až po vnitřní prostory vašeho těla a dokonce i vaše nejniternější myšlenky. A je to válka o vás.Když si to uvědomíme, zdá se, že úkol, který před námi stojí, je téměř nepřekonatelný. Jak se máme bránit ve válce, kterou většina lidí ani nepozná? Jak se máme bránit nepříteli, který po desetiletí zdokonaluje své zbraně ekonomické, vojenské, technologické a biologické kontroly? Jak se bránit ve válce, která neprobíhá na dvou nebo dokonce třech frontách, ale ve všech oblastech a bojových prostorech současně?V tomto kontextu se naše vyhlídky skutečně zdají být beznadějné. V tom je však klíč: naše vnímání, že je naší povinností „bojovat“ proti nepříteli v jeho válce na jeho bojišti za jeho podmínek, je samo o sobě narativním rámcem. A tento narativ sám je zbraní, která je proti nám vedena v bitvě o naši mysl..,…Co zde navrhuji je vytvoření paralelní společnosti. Toho nedosáhneme tím, že budeme žádat o další kousky z pánova stolu, že se budeme mírně podřizovat tomu, jak nás nahánějí do stále těsnějších technologických ohrad, ani tím, že si budeme myslet, že tuto válku vyhrajeme, když se pustíme do boje s nepřítelem v jím kontrolované oblasti. Toho můžeme dosáhnout pouze tím, že si vytvoříme vlastní stůl, vlastní ekonomiku a vlastní zájmové komunity. To bude vyžadovat dlouhý a obtížný úkol zvýšit naši nezávislost na autoritářských systémech ve všech oblastech: v oblasti informací, potravin, zdraví, peněz, mentální oblasti a ve všech dalších sporných bojových prostorech této totální války páté generace……Někteří řeknou: „Ale nepůjdou po té paralelní společnosti?“, jako by to vyvracelo to, co jsem zde uvedl. Jde o to, že už teď jste cílem nepřítele ve válce, kterou většina lidí chápe jen matně. Ano, nepřítel po vás půjde. Ale už teď vás ovládá více způsoby, než může kterýkoli člověk plně pochopit. To nepřestane jen proto, že vyhovíte jejich požadavkům nebo se budete podílet na jejich systému.Musíme přestat hrát jejich hru. Musíme přestat bojovat v jejich válce. Musíme se přestat vzdávat své moci, své autority, svého času, své pozornosti, své energie a svých zdrojů, abychom se zapojili do boje s nepřítelem podle jeho podmínek na jeho bojišti.Musíme si vytvořit vlastní paralelní společnost za vlastních podmínek.A tak znovu objevujeme starou moudrost. Parafrázuji: „Válka páté generace je zvláštní hra. Jediným vítězným tahem je nehrát.“… musíme se odpoutat od tohoto systému, do kterého jsme byli vetkáni. Bohužel….. jsme tak vetkáni do struktury společnosti, že je těžké si představit, že bychom se ze všech těchto procesů vymanili.Tolik našich každodenních potřeb závisí na tomto rozsáhlém a těžkopádném korporátním systému, který je napojen právě na tyto organizace, jež tahají za nitky vládních institucí, že se to může zdát naprosto zdrcující. Jak to může ovlivnit jednotlivec? …. musíme hledat každý možný bod, v němž se můžeme začít odpoutávat od těchto systémů kontroly a začít znovu získávat určitý druh nezávislosti. To může být i taková extrémně malá věc, jako například: místo nákupu potravin v obchodě si je třeba kupujte na farmářském trhu, nebo alespoň část svých potravin. Nebo si je třeba můžete sami vypěstovat na zeleninové zahrádce. Něco takového je na individuální úrovni maličkost, ale z dlouhodobého hlediska je to jediná věc, která může vést k takové společnosti, jakou chceme uskutečnit….právě takové drobnosti, pokud se začneme uplatňovat s pílí a vytrvalostí, to nakonec dokážou převálcovat. Ale bohužel….jsme na prahu této vědecké revoluce, která umožňuje vědeckou diktaturu, takže nemáme … času nazbyt. …Máme na výběr. Buď budeme pokračovat v tomto technologickém, korporátním matrixu – který zahrnuje i … všechny tyto korporátní, vojenské a velkobratrské prvky, kterým se dobrovolně podřizujeme každý den našeho života, a za které vlastně platíme peníze – nebo začneme vytvářet alternativní struktury, které se na tento systém nespoléhají. Je to volba, kterou musíme v našich životech učinit… rychleji než kdykoli jindy v historii lidstva……byly nám dány falešné šablony, podle kterých máme řešit své problémy – jednou z nich je „bojovat proti nepřátelům“ – šablony, které nám byly poskytnuty prostřednictvím mnoha sociálních podmínek a médií. Zde se jedná o to, že musíme najít srdce nebo hlavu organizace a nějak zabít toho člověka nebo tu skupinu, nebo co to je; odstranit to, a vše se zázračně obrátí k lepšímu!Když to vezmeme zeširoka, tato falešná šablona se objevuje prakticky v každé sci-fi dystopii, kterou jste kdy viděli: pokud to nakonec dopadne dobře, je to jen proto, že se podařilo setnout hlavu Bestii, ať už jde o Pána prstenů, Trona nebo jakýkoli podobný film. Myslím, že je to zásadně a zcela špatný pohled na věc, protože nakonec jsou konkrétní osoby, které mohou, ale nemusí držet „prsten moci“, nahraditelné. Ve skutečnosti existuje velmi mnoho lidí, kteří by se do této pozice moci rádi dostali, kdyby byla stará garda z jakéhokoli důvodu smetena.Myslím, že je třeba zásadnější revoluce: ne svržení konkrétní instance této myšlenky, ale svržení myšlenky vůbec.

Více o válce 5. generace v překladu Otevři svou mysl

Napsat komentář