Právník, který se chystá postavit WHO před soud, říká: máme důkazy, vidím světlo na konci tunelu

Jeden z neschopnějších evropských právníků, Reiner Fuellmich, se před několika měsíci nechal slyšet, že postaví před soud WHO (a další klíčové hráče v kauze covid) za zločiny proti lidskosti. Momentálně se svými četnými spolupracovníky a sympatizanty připravuje nejrozsáhlejší hromadnou žalobu v dějinách, cosi na způsob druhého norimberského tribunálu.

Fuellmich je jedním ze čtyř členů německé Mimoparlamentní komise pro vyšetřování okolností spojených s koronou (Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss), která byla 10. července 2020 založena s cílem vyšetřit a nechat soudně stíhat osoby a instituce, jež hrají roli v uplatňování devastačních opatření souvisejících s covidem – včetně politiků, farmaceutických společností a WHO.

Jakožto právník s rozsáhlými zkušenostmi s mezinárodními hromadnými žalobami v rámci ochrany práv spotřebitelů (kupříkladu na koncern VW či proti Deutsche bank) se svými kolegy hovoří s odborníky z různých oborů, na základě jejichž výpovědi vytváří podklady pro žaloby, které se již mnohde dostaly před soud. Je přesvědčen, že se k jeho právnímu tažení přidají právníci z více než 50 zemí.

přinášíme přepis hlavní části interview s Reinerem Füllmichem, které se v plném znění nachází tady.

Zdroj


Nemůže být vůbec žádných pochyb, přinejmenším pro mě – poté, co jsem hovořil s tolika experty ze všech možných vědních oborů, jako je medicína, epidemiologie, virologie, ekonomika, právo, psychologie, psychiatrie – nemůže být žádných pochyb o tom, že to, co se tu děje už rok, je nejhorší zločin na lidstvu, jenž byl kdy spáchán. Nyní víme, tedy měli bychom vědět – mám na mysli těch 10-20 % z nás, kterým dosud funguje mozek – že tohle nikdy nebylo o viru, nikdy to nebylo o zdraví: vždycky tu šlo o to, aby nám všechno vzali, abychom na nich byli závislí. Plus o redukci populace plus o získání naprosté kontroly nad těmi, kdo tu zbudou.

Před rokem bych tohle neříkal. Kdyby mi někdo tohle tvrdil před rokem, odpověděl bych „hele, zajdi si radši k doktorovi“. Ale k takovým závěrům ukazuje všechno, co říkají lidé, s nimiž jsme v koronové komisi mluvili. Takový závěr je nevyhnutelný. Opravdu musíte jít k lékaři, když nemáte žádné symptomy? Když přece za normálních okolností přijdete k lékaři, tak se vás ptá, co vás trápí, jaké máte symptomy! Ale podle Corman-Drostenova PCR (absolutně nevědeckého) protokolu je všechno úplně jinak. Druhá věc je, že se zdá, že byl vytvořen tak odfláklým způsobem cíleně. S jediným cílem: vyprodukovat tolik falešně pozitivních výsledků, kolik bude možné. Je to součástí agendy, která má vyústit v hromadné očkování, o němž samozřejmě víme, že to není žádné očkování, ale genetický experiment.

To „čištění“ bude nakonec trvat roky. Doufáme, že to, co se nyní děje, je něco jako přetlačovaná. Myslím, že se blížíme k bodu zlomu, protože oni dělají mnoho chyb. Nemyslím, že by všechny ty vedlejší účinky byly součástí plánu. Důvodem je to, že se celou věc snaží příliš uspěchat. Máme whistleblowerku a ta nám řekla, že původní plán byl spustit to v roce 2050. Jenže pak ti, co jsou do toho zapojeni, propadli chamtivosti a posunuli plán na rok 2030, nakonec na rok 2020. Proto se děje tolik chyb. Domníváme se, že tolik vedlejších účinků nebylo v plánu. Ty totiž probouzejí pochybnosti i v lidech, kteří vždy věřili establishmentu.

Jde o to, že my máme důkazy. To nelze říci o všech, kdo zpochybňují oficiální narativ. Ale my jsme mluvili se všemi těmi vědci. A s jinými lidmi. Teď už je jich přes sto. Nakonec se možná ukáže, že budeme potřebovat speciální tribunál, protože soudy jednotlivých států nebudou schopny zvládnout tak velkou kauzu. Má to tak obrovský rozsah, že nakonec budeme možná potřebovat Norimberk č. 2.

V současnosti se děje to, že nějakých 0,000001 % (nebo tak) lidské populace se snaží získat kontrolu nad zbytkem světa. Nejde o peníze, protože tahle skupina lidí (možná 3 000) je superbohatá už teď. Nepotřebují si koupit 30. obraz nebo 20. Maserati. Peníze používají k uplatňování moci, k podplácení politiků a odborníků; na ty používají i různé psychologické metody, aby je manipulovali, vyhrožovali jim. Využívají peníze jako nástroj, ale v jádru jim o ně nejde. Část těch osob je tzv. „davoská klika“ – jsou to političtí a korporátní lídři, které nikdo nevolil, aspoň ne s cílem dát jim tak obrovskou moc. Tihle jsou odpovědní za ekonomickou krizi před nějakými 10-12 roky. Kdybychom byli trochu obezřetnější a bdělejší, byli bychom si všimli, že tahle skupina už třicet let všude po světě krade peníze daňových poplatníků. První finanční krize pro nás představovala vynikající šanci uvědomit si, co se děje. Oni nám ale dokázali namluvit, že mají všechno pod kontrolou (neměli). Začali tisknout peníze, abychom mlčeli. Měli jsme si uvědomit, že nikdo nemůže vrátit to, co nakradl, tím, že bude tisknout peníze.

Tentokrát – ke konci roku 2019, když to zase vypadalo, že se všechno zhroutí – přišli s koronou jako s diverzní taktikou. Musíme však mít na paměti, že nestojíme proti jednolité zdi. V té skupině nevládne shoda, jsou tam rozporuplné zájmy. V tom je naše šance.

Mluvili jsme s jednou americkou investiční bankéřkou a ta řekla, že Evropa je v centru tohoto všeho proto, že Evropa je definitivně, totálně, zoufale v bankrotu. Evropská centrální banka je na mizině, všechny dluhopisy a jiné papíry jsou absolutně bezcenné. Ještě důležitější je, že úplně švorc jsou i důchodové fondy. Což znamená, že až lidé zjistí, že navzdory všem těm penězům, které zaplatili na důchody, nezbylo ve fondech nic, všechno je ukradené, bude mít klika opravdový problém. Proto se tak snaží dostat pod kontrolu Evropu, než lidem dojde, co se doopravdy děje. Myslím, že toto je hlavně otázka morálky a etiky, ne až tak práva.

Jeden z lidí, s nimiž pracujeme, říká, že v lepším světě, který přijde poté, co tohle bude pryč, ani nebudeme potřebovat zákony, protože lidé v sobě mají zabudovaný morální „senzor“, který jim říká, co je správně a co špatně. Nebudou potřeba globalizované zákony, které jsou často odtržené od reality, spíš se lidé v jednotlivých regionech domluví na tom, jak spolu žít. Bude to posun k větší suverenitě a takříkajíc zpátky ke kořenům.

WHO, Světové ekonomické fórum, to jsou soukromé globální organizace, které získaly moc nad celým světem. Soukromé organizace, řízené superbohatými. Myslím, že až lidé pochopí, nebude tak těžké ukázat jim, zač je toho loket. Koupili byste si ojeté auto od Billa Gatese, kdyby dělal v autobazaru? Asi ne, co? Jen se na ně podívejte. Těmhle lidem nelze věřit. Nejdůležitější je šířit informace, šířit pravdu, informovat tolik lidí, kolik bude možné. A neztrácet čas s lidmi, kteří agresivně brání druhou stranu, rozhodně se chtějí nechat očkovat atd. Je to tragické, ale nebudeme moci zachránit každého. Mnoho lidí přijde nejen o obživu, ale i o život. Ruku k nim máme stále napřaženou, a pokud si to rozmyslí, jsou vítáni na palubě. Je to tragické, ale pro druhou stranu nemají cenu. Slouží jim jako „kanonenfutter“ a pokusní králíci.

Ale těch 10-20 % populace (možná více, roste to), což jsme my, těchto 10-20 % populace budou ti, kdo změní situaci. Musíme se soustředit na to, jak to udělat nejlépe, a proto se spolu musíme spojit. A to i na spirituální úrovni, což mě vlastně překvapilo, ale dává to smysl. Pokud prohrajeme, bude to konec lidskosti. Pokud my, míněno my lidé, prohrajeme s digitalismem, přestaneme být lidmi v současném slova smyslu. To proto nemůžeme prohrát. Musíme zvítězit.

Oni chtějí, abychom uvěřili, že tuto bitvu nelze vyhrát. Že je to nemožné. Proto vkládají tolik snahy a peněz do mainstreamových médií. Ale pokud mohu soudit, když se rozhlédnu po Německu, realita je úplně jiná než ta, kterou nám vnucují. Když třeba někam jedu taxíkem – v Berlíně nebo tady v Göttingenu – už jsem mluvil minimálně se stovkou taxikářů a všichni (s jedinou výjimkou, to bylo minulý víkend) mi hned říkají, že samozřejmě vědí, že je to hloupost a rouška není k ničemu. Dělají to intuitivně. Někteří z nich jdou dokonce dobře informovaní – získávají informace z nezávislých alternativních médií. Stará média jsou do značné míry mrtvá.

(Odpověď na otázku, co mohou lidé udělat z praktického hlediska – co je nejdůležitější) Jak jsem již řekl, nejdůležitější je co nejvíce se informovat a co nejvíce šířit informace. To je možné jen tehdy, když lidé po celém světě navážou vzájemný kontakt, spojí se. Z toho vzniká určitá síla, která dalece překonává pouhou schopnost vyměňovat si informace. Možná to bude znít hloupě, ale myslím, že toto je síla na skutečné duchovní úrovni. Nejsem nábožensky založený. Ale dospěl jsem k přesvědčení, že je více různých úrovní vědomí, které se nacházejí za hranicemi racionálna.

Právě jsem mluvil s jednou přítelkyní, Američankou, jejíž syn nikdy nebyl očkován. To je v Americe neslýchané, protože tam mají tucty různých očkování. Jsou to nejvíce očkovaní lidé na světě. Ona (a jiní její příbuzní, kteří také nenechávají své děti očkovat) říká: „Mému synovi je 18. Můj syn má určitou vnímavost, kterou většina ostatních lidí nemá. Když je v nějaké skupině lidí, jde z něj pocit odlišnosti. Skoro jako by zářil.“

Pokouším se vysvětlit, že existuje určitá úroveň spolupráce, která zasahuje za racionální ideu spolupráce a ta nějak souvisí se spiritualitou. A z tohoto důvodu je tak důležité navázat vzájemný kontakt.

(Odpověď na otázku: kdybyste měl před sebou křišťálovou kouli, co byste viděl?) Vidím mnohem lepší svět na konci tohoto tunelu. Na konci tohoto tunelu JE světlo. A ten svět bude lepší, protože mnoho z toho, na co jsme zvyklí, náš styl života, je velmi destruktivní jak na osobní, tak na globální úrovni. Je tu příliš mnoho nespravedlnosti a příliš mnoho zneužívání jedněch lidí druhými. To se změní. To je to světlo na konci tunelu.

Určitým způsobem to souvisí i s mým právnickým hrdinou: jmenoval se (byl to bývalý člen nejvyššího soudu USA) Louis Brandeis. Před sto lety se pustil do právní bitvy se dvěma monstrózními odvětvími – s finančnictvím a s ropným průmyslem. Protože se jeho protivníci neustále pokoušeli vše zakrývat a kamuflovat, říkal, že „sluneční světlo je nejlepší dezinfekce“. To je pravda dodneška. To světlo na konci tunelu je sluneční světlo, které potřebujeme, abychom viděli, co se děje a změnili věci k lepšímu.

Už to funguje. Pokrok už se dostavil – více a více lidí začíná pochybovat. Už jen to je pokrok. Vyhráváme některé soudní bitvy a vyhrajeme jich mnohem více. Do kontaktu se dostává mnoho lidí, kteří by tomu nikdy nevěřili. Já bych třeba nikdy nevěřil tomu, že budu mluvit s vámi – a že mě to bude bavit. Někteří lidé, někteří právníci, se kterými pracujeme, jsou prostě skvělí. Nejsou to ti právničtí idioti, kteří by z vašeho pohledu vůbec nemuseli existovat, ale opravdu báječní lidé, kteří do toho nešli kvůli penězům, nýbrž kvůli kauze. A tolik skvělých lidí ze všech možných oborů. Teď vidím, jak jsem marnil čas, když jsem chodil na společenské akce a mluvil tam s ostatními o ničem. Takové plýtvání časem. Tohle už nebudu dělat ani náhodou.

Myslím, že dějiny nás budou zpětně hodnotit příznivě.Napsat komentář