Satelitní snímky NASA přinášejí důkazy klimatického inženýrství

Dane Wigington

Jak se říká, jeden obrázek vydá za tisíc slov. Snímky v tomto článku pocházejí ze satelitních zdrojů NASA a jsou vpravdě znepokojivé. Představují šokující a nepopiratelný důkaz probíhajících snah o klimatické inženýrství a kontrolu slunečního záření – geoinženýringového útoku na naši planetu a na její systémy podpory života. Na silně toxické těžké kovy a chemikálie (které v rámci geoinženýrských/SRM programů systematicky vstřikují do atmosféry tryskové letouny) cíleně působí extrémně silné radiofrekvenční signály, vysílané z různých vysílacích platforem po celé zeměkouli (zařízení založená na ohřívání ionosféry, jako je HAARP, SBX radar, NEXRAD atd.). Účinek mikrovlnného vysílání na tvorbu oblačnosti je výrazný a velmi dobře patrný (při některých programech dokonce vznikají hranaté mraky.

Na řadě níže uvedených satelitních snímků NASA lze pozorovat mnoho variací výsledků radiofrekvenčního působení na oblačnost. Míra, v níž tato stále pokračující geoinženýrská činnost, kterou lze označit za válečnou aktvitu, narušuje zemskou atmosféru a zemské systémy podpory života, už teď přesahuje hranici katastrofy a odehrává se všude, po celé Zemi.

Několik snímků – zbytek je k dispozici v původním článku pod odkazem Zdroj na konci článku:

1_NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-1-East-coast-of-Australia

východní pobřeží Austrálie

2NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-2-West-coast-of-Africa

západní pobřeží Afriky

3NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-3-Californian-coast

kalifornské pobřeží

4NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-4-Off-Africas-West-Coast

západní pobřeží Afriky

5NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-5-Off-Africas-West-Coast

západní pobřeží Afriky

6NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-6-Off-Africas-West-Coast

západní pobřeží Afriky

7NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-7-Alboran-Sea-South-of-Spain

již Španělska, Alboránské moře

8NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-8-Off-Africas-West-Coast

západní pobřeží Afriky

9NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-9-Off-Africas-West-Coast

západní pobřeží Afriky

10NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-10-Northwest-coast-of-Australia

severozápadní pobřeží Austrálie

11NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-11-Off-Africas-West-Coast

západní pobřeží Afriky

12NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-12-Off-Africas-West-Coast

západní pobřeží Afriky

13NASA-Satellite-Imagery-Reveals-Shocking-Proof-of-Climate-Engineering-13-Eastern-Pacific-ocean-west-of-Baja-California

východní Pacifik západně od Baja California

 

Manipulace hurikánových systémů

Jedním z aspektů klimatického inženýrství je potlačování/manipulace hurikánů. 85 % hurikánů, které se následně objeví v USA, vzniká v Africe. Systémy tlakové níže se od afrického pobřeží přesunují směrem na západ. Proto se velký díl geoinženýrských intervencí odehrává právě v této oblasti (a proto je také do tohoto článku zařazeno takové množství snímků západního pobřeží Afriky). Za účelem maskování klimatické intervence se zobrazené jevy standardně přičítají „prachu“. O probíhajících geoinženýrských zvěrstvech ani slovo.

Toto je například úryvek z jednoho článku na FOX news:

Právě teď je teplota oceánu v Mexickém zálivu a některých částech Karibiku mírně nad normálem, což by za normálních okolností napomohlo rozvoji tropických bouří. V atmosféře je však tolik prachu a suchého vzduchu, že se vznikající bouře „udusí,“ než má vůbec šanci se rozvinout.

nasa-satellite-imagery-reveals-shocking-proof-of-climate-engineering-gulf-of-mexico

Ačkoli si někdo může myslet, že potlačování cyklonů je dobrá věc, má takové vměšování do přirozených rytmů a systémů Země dlouhou řadu katastrofických účinků. Z dostupných údajů vyplývá, že při jiných scénářích klimatičtí inženýři zesilují a řídí cyklóny tak, aby sloužily jejich vlastní agendě.

Jedním příkladem bojového využití meteorologických jevů obrovského rozsahu je hurikán Matthew. Důkazy, že je hurikán Matthew cíleně řízen klimatickými inženýry se vrší.

nasa-satellite-imagery-reveals-shocking-proof-of-climate-engineering-gravity-waves

Toto je satelitní snímek, na němž je jasně patrné, jak hurikán Matthew obklopují jakési atmosférické vlny. Server SpaceWeather.com je označuje jako „gravitační vlny,“ ale o co se vlastně jedná ve skutečnosti? Satelitní snímky, které jsou zařazeny výše v tomto článku, nepopiratelně odhalují intenzivní atmosférickou manipulaci, na níž se podílejí nesmírně siné radiofrekvenční/mikrovlnné transmise a atmosférické aerosoly. Tato vysílání zanechávají ve vysokých vrstvách oblačnosti, prosycených elektricky vodivými kovovými nanočásticemi rozptylovanými z letadel, charakteristický otisk.

Skutečně výše uvedená fotografie ukazuje „gravitační vlny“? Nebo otisk silných radiofrekvenčních/mikrovlnných transmisí interagujících s atmosférickými aerosoly, které v atmosféře rozptylují letadla? Oba tyto prvky jsou jádrem manipulace klimatu a bouří.

Všechna dostupná data ukazují, že geoinženýři aktivně potlačovali cyklóny v atlantickém regionu přinejmenším deset let. Byla neočekávaná změna směru hurikánu Matthew o 90° směrem na sever přirozený jev? Nebo se jednalo o důsledek geoinženýrských aktivit? (pozn. překl. – článek je z loňského roku, proto se zmiňuje výjimečně silném hurikánu Matthew, který se po několikaletém klidném období objevil na přelomu září a října 2016. Co se týče současných událostí, je Dane Wigington přesvědčen, že i v průběhu hurikánů Irma a Harvey hrála/hraje významnou roli cílená manipulace klimatu, viz jeho stránky geoengineeringwatch.org).

nasa-satellite-imagery-reveals-shocking-proof-of-climate-engineering-rf-frequency-1

Jak ukazuje tato fotografie, mají radiofrekvenční transmise silný účinek na oblačnost plnou aerosolů obsahujících toxické, elektricky vodivé těžké kovy, které do ní byly uměle vpraveny.

 nasa-satellite-imagery-reveals-shocking-proof-of-climate-engineering-rf-frequency-2

RF (HAARP) transmise nad Ostrovy prince Edwarda.

 nasa-satellite-imagery-reveals-shocking-proof-of-climate-engineering-rf-frequency-3

Masivní aerosolové operace nad západním pobřežím severoamerického kontinentu.

Pro působení prostřednictvím silného „práškování“ spojeného s radiofrekvenčním vysíláním jsou typické bizarní oblačné formace.

Níže uvedený snímek (vlevo) byl pořízen ve východním Tichomoří 26. června 2015. Ten 90° zásek do vrstvy aerosoly prosycené oblačnosti je znakem vlivu radiofrekvenčního vysílání. Na snímku vpravo bizarní oblačná formace v oblastech Lake Superior/Arrowhead v severní Minnesotě.

nasa-satellite-imagery-reveals-shocking-proof-of-climate-engineering-rf-frequency-4

Po více než 65 letech klimatické intervence (nemluvě o nespočetném množství jiných forem antropogenního ničení biosféry) vznikly na zemských systémech podpory života velmi skutečné škody. Zdá se, že nyní klimatičtí inženýři zkoušejí používat ty samé intervenční metody, které tyto problémy zapříčinily, ke zmírnění napáchaných škod. V této rovnici zhola chybí duševní příčetnost.

Zřetelný vliv radiofrekvenčního vysílání na noktilucentní (= v noci svítící) mračna níže pravděpodobně dokazuje, že projekty „LUCY“ a „ALAMO“ právě probíhají. Intenzivní radiofrekvenční působení na atmosféru je extrémně škodlivé pro živé organismy včetně nás.

nasa-satellite-imagery-reveals-shocking-proof-of-climate-engineering-rf-frequency-6

 

Klimatický systém planety se den za dnem rozpadá a geoinženýři se jej horečně snaží ovládat čím dál destruktivnějšími a zoufalejšími prostředky, které však zároveň byly prvotní příčinou jeho rozkladu. Před dlouhou dobou se mocenské struktury této planety svévolně rozhodly podrobit tuto planetu (a celou síť živých organismů, které ji obývají, včetně lidstva) nepředstavitelně rozsáhlé a ničivé klimatické intervenci/útoku na světové klima. Toto rozhodnutí bylo přijato bez vědomí a souhlasu obyvatelstva.

Když budeme jen přihlížet a svou nečinností umožňovat, aby tato decimace života, tato klimatická šílenost nadále pokračovala, dostanou se zemské systémy podpory života velmi brzy za hranici možné regenerace. To není spekulace, ale matematická jistota.

Prosíme, pomozte nám v této životně důležité bitvě odhalovat a usilovat o zastavení této klimatické intervence/ útoku na světové klima. Ať je váš hlas slyšet.

 

Zdroj

2 komentáře: „Satelitní snímky NASA přinášejí důkazy klimatického inženýrství

Napsat komentář