Snaží se nová doba zlikvidovat primárně muže? Muže ohrožuje covid výrazně víc než ženy, dočasné potlačení mužských hormonů jim při studii snížilo riziko úmrtí o 92 %

Emily Henderson, B.Sc, Medical News

Z nové předklinické studie Abramsonova onkologického centra při Pensylvánské univerzitě vyplývá, že hormonální léčiva, jež snižují hodnoty androgenů (mužských pohlavních hormonů), by mohla zneškodňovat spike proteiny (hrotové bílkoviny), které koronaviru pomáhají infikovat buňky, a tím by mohla zastavovat zhoršování průběhu covidu-19. Odkaz na studii je zde.

Vědci popisují, jak virus SARS-CoV-2 využívá k pronikání do buněk dva receptory — ACE2 and TMPRSS2 – které jsou zároveň řízeny androgeny. Laboratorní studie prokázaly, že zablokování těchto receptorů Camostatem a jinými antiandrogenními farmaky zabránilo viru vnikat do buněk a množit se.

Tyto poznatky jsou jednak zdrojem nových informací o fungování viru a jednak dalším důkazem, že nový směr léčby covidu, jenž spočívá v potlačování mužských pohlavních hormonů a momentálně se zkoumá v klinických studiích se slibnými výsledky, má skutečně smysl.

„Jsme první, kdo přináší důkazy, že androgeny neregulují jen TMPRSS2, ale i ACE2. Také ukazujeme, že se spike protein viru SARS-CoV-2 spoléhá na tyto dva receptory, jež mu umožňují pronikat do buněk, a že tyto dva receptory lze blokovat existujícími farmaky. To je důležité, protože když viru zabráníte vnikat do buněk, snížíte virovou nálož a zpomalíte postup nemoci.“

  • Irfan A. Asangani, PhD, spoluautor studie a odborný asistent na ústavu, kde studie proběhla.

Camostat je lék na zánět slinivky. Používá se v Japonsku;  inhibuje TMPRSS2. K podobnému účelu slouží další antiandrogenní farmaka včetně androgenové deprivace, jejíž pomocí se léčí rakovina prostaty.

Výzkumníky zaujal nepoměr mužů vůči ženám, co se týče těžkého průběhu covidu-19, a proto se rozhodli lépe porozumět roli androgenů a jejich receptorů v infekčních onemocněních. Ví se, že obojí jsou důležité faktory ve vzniku a průběhu rakoviny prostaty.

Experimenty probíhaly za pomoci pseudotypu SARS-CoV-2, jenž nese hrotové (spike) proteiny viru, ale ne jeho genom.

Ukázalo se, že u myší s uměle sníženou hladinou androgenů neprobíhala téměř žádná exprese TMPRSS2 a ACE2, z čehož je zřejmé, že jsou regulovány těmito hormony. Vědci zároveň pozorovali, jak je po inhibici TMPRSS2 Camostatem zablokována příprava hrotového proteinu na průnik do buňky.  Camostat stejně jako antiandrogenní léčivo enzalutamid blokoval průnik viru do buněk plic a prostaty. Optimální výsledky se dostavovaly po kombinaci obou léčiv.

„Údaje, které jsme získali, představují silný argument pro klinické vyhodnocení nasazení inhibitorů TMPRSS2, androgenově deprivační terapie a antagonistů androgenových receptorů buď samostatně, nebo v kombinaci s antivirotiky za účelem zastavení progrese covidu-19, a to tak brzy, jak to jen bude klinicky možné,“ napsali autoři.

V březnu informovali brazilští výzkumníci o předběžných výsledcích šesti set hospitalizovaných pacientů, kteří byli zařazeni do klinické studie, jejímž cílem bylo posoudit účinky nového antiandrogenního léku, proxalutamidu, při léčbě covidu-19. Přípravek snížil v porovnání se standardní léčbou riziko úmrtí o 92 % a zkrátil průměrnou dobu hospitalizace o devět dnů.

Zdroj

Napsat komentář