Studie ukázala, že 94 % osob „plně očkovaných proti covidu“ nemá normální krev

Rhoda Wilson, Expose News

Studie italských vědců, jež vyšla přede dvěma týdny v magazínu International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research (“IJVTPR”), odhalila, že skoro každý, kdo se nechal tzv. očkovat proti covidu, má abnormální nález v krvi, spočívající jak v nahloučení červených krvinek, tak v přítomnosti částic různých velikostí a tvarů.

Studie započala 21. března 2021. Výzkumníci analyzovali vzorky krve od 1 006 osob, odeslaných do Giovanniniho biodiagnostického centra s různými potížemi po aplikaci genových vakcín od společností Pfizer/BioNTech či Moderna.

Vyšetření krve mikroskopií v temném poli ukázalo přítomnost cizorodých objektů, k nimž náležely i kovové částice. O těch hovořila i předchozí studie Lee et al., která byla letos zveřejněna v tomtéž periodiku.

Ze všech 1 006 vyšetřovaných osob vykazovalo jeden měsíc po aplikaci mRNA injekcí jen 58 (tzn. pouhých 5,77 %) normální hematologický nález.

Z hlediska výzkumu bylo obzvlášť cenných 12 krevních vzorků, získaných od osob z této skupiny ještě před tzv. očkováním. Vyšetření tou samou metodou ukázalo zcela normální obraz. Ten se po aplikaci genových produktů radikálně změnil.

Autoři studie si k bližšímu průzkumu zvolili čtyři klinické případy, které zastupují celou tuto širokou skupinu pacientů. Poznamenávají, že je zapotřebí dalšího výzkumu, jenž určí přesnou povahu částic, nalezených v krvi, a identifikuje možná řešení problémů, které tyto částice způsobují. Odkaz na studii je zde.

Studie obsahuje fotografie, získané z krve těchto čtyř pacientů, které slovy autorů „odhalují zvláštní jevy v jejich krvi a ilustrují rozsah a typy anomálií, nalezených při mikroskopickém zkoumání krve 94,23 % všech těchto pacientů… tito 4 pacienti jsou reprezentativním vzorkem všech 948 případů změn periferní krve“.

Fotografie (a) vlevo nahoře jako jediná zobrazuje normální krve subjektu před první dávkou očkování. Ostatní zobrazují v různém zvětšení anomálie, které se v krvi začaly objevovat po aplikaci vakcíny:

V závěru své studie italští vědci uvedli:

„Zvýrazněna byla nahromadění červených krvinek, dále byla v temném poli zjištěna přítomnost cizorodých, světélkujících částic. Luminiscence těchto částic byla markantně vyšší než luminiscence buněčných membrán okysličených červených krvinek.

U všech 948 pacientů s abnormálními krevními vzorky jsme vypozorovali tubulární/vláknité struktury a často též krystalické a lamelové struktury s extrémně komplexní, avšak konzistentně podobnou morfologií.

Naše výsledky jsou podobné těm, které získali  Lee et al. (2022). Lze tvrdit, že s výjimkou našeho inovativního použití mikroskopie temného pole k označování cizorodých kovových objektů v krvi po mRNA injekcích od společností Pfizer a Moderna jsme replikovali práci korejských lékařů, jen v mnohem větším měřítku.

Každopádně se zdá zjevné, že součástí koktejlu, který jeho výrobci označují jako mRNA vakcínu, jsou kovové částice, připomínající oxid grafenu a možná i jiné kovové látky, jako jsou ty, jež objevili Gatti a Montanari (Montanari & Gatti, 2016; Gatti & Montanari, 2012, 2017, 2018).

Naše zkušenosti klinických lékařů ukazují, že tyto mRNA injekce se jen velmi málo podobají tradičním vakcínám a jejich výrobci by podle našeho názoru měli otevřeně promluvit o tom, co je jejich obsahem a proč.

Závěrem můžeme říci, že takové náhlé změny, jaké jsme zdokumentovali v profilu periferní krve těchto 948 pacientů, nebyly dle našich zkušeností nikdy pozorovány v důsledku působení žádných předchozích očkovacích látek. Náhlý přechod (k němuž zpravidla dochází po 2. mRNA injekci) ze stavu dokonalého normálu k patologickému stavu, provázenému hemolýzou, viditelným hromaděním červených krvinek a tvorbou gigantických konglomerátů cizorodých struktur, z nichž některé se jeví jako grafenové superstruktury, nemá precedens.  

Dle našich zkušeností a společného profesionálního názoru je toto velké množství částic v krvi příjemců mRNA injekcí neslučitelné s normálním krevním tokem, zejména na úrovni kapilár.“

Zdroj

Napsat komentář