Svědectví účastníka tajných vojenských programů (1/3)

Aug Tellez

Úvod

­Následující text je svědectví z první ruky. Líčím v něm zkušenosti agenta, jenž se podílel na tajných vojenských projektech a jenž je obeznámen s existencí skrytých civilizací nad Zemí i v jejím nitru. Tyto civilizace využívají vyspělých technologií k prodlužování života a podpoře duševních funkcí takovým způsobem, že je to pro dnešní společnost nemyslitelné.

Na podzemní základny mě brali už jako dítě. Tehdy jsem byl jedním ze subjektů pokusného programu, v jehož rámci se měla populace testovat na krevní skupiny a osobnostní rysy, které by se mohly hodit určitým frakcím armády ke zlepšení vyhlídek lidstva do budoucna.

Tyto testy spočívaly ve všem možném včetně bojového tréninku, tréninku psychické výdrže ve stavu smyslové deprivace a zasvěcení do velmi vyspělých využití esoterického vědění.

Pro ujasnění, tyto informace vám přináším jako součást mé nápomoci při všeobecném odtajňovacím procesu skrytých informací, ať už těch, které mají vztah k těmto tajným projektům, nebo těch, které se týkají pravé galaktické historie Země a lidstva.

Tyto projekty jsou známy jako „oficiálně neuznané programy se zvláštními požadavky na přístup“. Tím „oficiálně neuznané“ je míněno, že úřady jejich existenci nepřiznávají nepovolaným osobám. Navenek neexistují žádné oficiální záznamy, vyloučení odpovědnosti, oficiální oprávnění osob ani interní korespondence – toto vše se přísně střeží v programu samotném. Utajení programů komplikuje jejich financování a jiné záležitosti, ale toto vše se děje pro dobro lidstva. Jsou to tajné věci a vypadá to jako manipulace, ale vše je provázáno, a kdybychom odtajnili informace, které jsou součástí obrany Země, neúmyslně bychom vystavili lidstvo hrozbám. Nyní však nastala dobra, kdy lidstvo dozrálo natolik, aby zvládlo alespoň základy galaktické historie Země a umělo si poradit s těmi nejzákladnějšími informacemi o tajných projektech. Odtajnění je též nezbytné k zachování civilizace, neboť kdybychom čekali o něco déle, nemusela by se tato příležitost opakovat.

Osobní drama

Píšu vám s vědomím, že si nejsem jist, jak daleko mám ještě k dovršení mise. Dnes vám píšu, abych vám přinesl mnoho svých osobních zkušeností z pohledu operativce výběrové, supervojenské tajné společnosti.

Činnost takového agenta nepřináší slávu a příjemné chvilky ani není vyloženě v souladu se spravedlností. Tento příběh bude obsahovat odkazy na takové věci, jako jsou cílená vyvražďování (a tresty za ně), rituální zneužívání, využívání vyspělé technologie, o jejíž existenci veřejnost dosud nic neví. Bude v něm popisována nepředstavitelná korupce, hlad po moci a po duchovním vědění, které chránily už četné civilizace, jež předcházely té naší, a které bude ochraňováno i do budoucna v této civilizaci.

Parapsychické operace

Kromě jiného jsem byl využíván k parapsychickým operacím.

To se odehrávalo v rámci výcviku a podmiňování; některé aspekty by se lidem, kteří tento výcvik nemají, zdály jako traumatizace. Mezi výcvikem a zneužíváním vede tenká hranice. Součástí celkového odtajnění jsou i informace o tom, kolikrát byla tato hranice překročena – v různých situacích a také ve vztahu k masové kontrole mysli populace.

Má-li se svět vyléčit, musí to vědět. I vy můžete pomoci. Tohle se právě teď děje v podzemních základnách a jinde. Není to vtip. Vaše rodina je v ohrožení. Vaše budoucí generace jsou v sázce. Probíhá podmiňování, které má zúčastněné přimět k tomu, aby věřili, že slouží lidstvu. Někdy nás obraceli jednoho proti druhému, ale ta averze nám nikdy nešla ze srdce, byla jen v hlavě.

Světlo pro ostatní

Touto výpovědí míním vyslat kouřový signál všem, kdo se na tom také podíleli a kladou si otázku, zda byl smysl jejich existence naplněn, nebo zfalšován pro ochranu zkorumpovaného systému, který nemá zájem ani prospívat celku, ani nahradit jednotlivým lidem čas, energii a život, který do těchto programů vložili.

Lze přijít s mnoha vysvětleními důvodů výcviku, který jsme přestáli, misí, které jsme završili, a kontrolních mechanismů, které jsme sami uváděli do praxe, jen aby se později obrátily proti nám. V konečném důsledku se domnívám, že to vše proběhlo pro dobro lidstva, třebaže jsme si někdy nebyli jisti záměry těch, kdo nás vedli, šli nám po boku nebo nás zezadu poháněli.

Účelem mého svědectví není až tak křičet o pomoc, jako spíše volat po probuzení. Je to signál, že se lidstvo dost možná vyhnulo naprosté katastrofě, ale ještě není v úplně v bezpečí.

Kapitola č. 1: Celosvětová situace

Co se děje?

Parazitická infekce mysli

Hlavním důvodem tohoto odtajnění je informovat lidstvo o čemsi, co lze označit jako „virus zasahující mysl“. Je to virová infekce holografického systému, skrz nějž operuje vědomí. Tento virus trápí lidskou společnost už tisíce let. Působí prostřednictvím vědomí a přenášejí ho elektromagnetické vlny.

Virus má éterickou formu, která se na fyzické rovině projevuje jako jakási krystalická nanotechnologie. Jedná se o syntetické vědomí, které se živí nízkofrekvenčními biologickými emisemi živých tvorů. Lidské biologické emise obsahují energii a mohou fungovat jako nosič informací a živoucích esencí. Tato vnímající technologie vyžaduje biologické emise o nízké frekvenci, protože byla vytvořena jako jistý druh biologické zbraně s cílem negativní synchronizace a zotročování.

Zároveň charakter této vědomé nanotechnologie a jejího éterického protějšku neumožňuje konvertovat na energii vysokofrekvenční biologické emise. U těch je zapotřebí více vložené energie jak k jejich zadržení, tak k nastavení příslušné synchronizace, čímž by se celý proces odsávání energie stal kontraproduktivním.

Jedná se v zásadě o syntetickou inteligenci, která operuje prostřednictvím skalárních a holografických bioemisních polí a obsazuje živé tvory emitující elektromagnetickou energii; tím pádem působí jako parazit, jenž potřebuje hostitele.

Tento inteligentní parazit již je v této civilizaci dlouho přítomen, jen čekal na dobu, kdy mu dostatečný technický pokrok umožní rozšířit se po celé společnosti během krátké chvíle, než dojde k jeho objevení. Toto rozšíření mu umožňují média, internet a systémy rádiové komunikace.

Fyzický protějšek éterického vzoru jsou mikroskopičtí nanotechnologičtí paraziti, kteří sice fungují jako samostatné jednotky, ale zároveň disponují úlovou myslí. Kdybychom hledali nějaký příměr z říše přírody, nejvhodnější by asi bylo mycelium (podhoubí) hub. Jednotliví parazité infikují hostitele a dodávají z něj úlu živiny.

Image result for aug tellez

Upíří efekt

Taková je podstata parazitování na lidském utrpení, jež provází tuto civilizaci od úsvitu věků. Parazit se vždy spoléhal na mlžení chaosem a instinkt přežití za každou cenu, vnucený člověku.

Existují procesy, které vznikly výslovně s cílem napomoci infikovat lidského hostitele parazitní entitou a podpořit její schopnost přežít v lidském energetickém poli. Ty využívají frekvenční síť lidského aurického pole tak, aby co nejvíce omezovaly biologické emise a emočně-psychické procesy na ty, jež dají vzniknout éterickým vzorcům, které jsou ku prospěchu viru.

Je to velice podobné infekci kandidou, při níž má postižený člověk neovladatelnou chuť na pivo a sladkosti a jiné potraviny, které obsahují sacharidy a kvasinky, jež se rozkládají na takové živiny, jaké kandidě prospějí nejvíc. Zato neprospějí lidskému tělu. Přesto se tělo podvolí a touží po nich, dokud se houbu nepodaří vyhnat z trávicího traktu probiotiky, půstem, detoxikací a dokonce i cvičením, poněvadž kyselina mléčná, jež vzniká při náročném cvičení, destabilizuje a odstraňuje kandidu. Jak je však možné, že člověk touží po potravinách, které nejsou pro jeho tělo výživné? Protože mu kandida zamoří tělo a přinutí je vytvářet enzymy, které dají vzniknout řetězové reakci, kvůli níž začne mozek vysílat chemické signály o extrémním hladu či chuti přesně na tyto potraviny.

Totéž dělá tento psychoéterický parazit. Nejde mu však o nějaké potraviny. Místo toho snižuje hostiteli frekvenci biologických emisí prostřednictvím chtíče, nenávisti, strachu, žárlivosti, pocitů beznaděje, nedostatku sebeúcty, duchovního úpadku, závislostí a celkově všeho, co odpovídá nízké úrovni uvědomění.

Zdali je to záměr této mikroskopické entity, není přímo jasné. Opět je to podobné jako s kandidou, o níž nelze říci, že je „zlá“ a chce nám nezdravým jídlem zničit tělo i mysl. Prostě takto funguje ve své nice, jíž je trávicí trakt větších živočichů, kteří jejím množením trpí. I ti, kdo kandidou nakažení nejsou, mohou kvůli ní trpět, a to z důvodu chování a myšlenkových procesů těch, kdo zasaženi jsou a jejichž mysl je zamlžená závislostí na tomto jídle.

Nedostatek sebeovládání v jídle je stejný jako nedostatek sebeuvědomění a sebeovládání v bioemisních projevech duchovně poškozujících vzorců chování, které se pro psychoéterický systém infikovaného člověka stávají rutinou. U obojího jde o energii. Energii, kterou parazit získává na úkor hostitele. Změna stravování či v druhém případě duchovní aktivity, které hostitele čistí a poskytují mu sílu, automaticky snižují parazitovu schopnost krmit se tím, že mění systém (ať už trávicí, nebo energetický), v němž parazit operuje.

-pokračování-

Napsat komentář