Úsporné žárovky škodí zdraví! Co máte dělat, když se rozbijí?

z organicandhealthy.org

Když byly staré žárovky povinně nahrazeny „ekologickými“ spořivými, považovali to mnozí za dobrou věc. Teď už však nadšení opadá. Na veřejnost se dostávají zprávy o značné zdravotní škodlivosti nových zdrojů osvětlení, zejména když dojde k jejich rozbití. Odborníci z americké Agentury pro ochranu životního prostředí dokonce vypracovali protokol, podle nějž bychom s úspornými žárovkami měli nakládat. Protokol se věnuje zvlášť situacím, kdy se žárovky rozbijí – uvolňuje se z nich totiž toxický plyn.

Když se úsporná žárovka rozbije v uzavřené místnosti, rozptýlí se ve vzduchu tolik rtuti, že její množství dvacetkrát přesáhne úředně stanovenou bezpečnou koncentraci. To potvrdila skupina vědců z německého Fraunhoferova institutu (Fraunhofer WKI), kteří na toto téma provedli studii zadanou německým federálním institutem pro ochranu životního prostředí.

Úsporné žárovky mohou vyvolávat:

 • závrať
 • klastrové bolesti hlavy
 • migrény
 • křeče
 • únavu
 • problémy se soustředěním

Úsporné žárovky jsou plné rtuti

Tento nebezpečný neurotoxin má ničivé účinky na organismus dětí a těhotných žen. Rtuť neblaze působí na mozek, nervovou soustavu, játra a ledviny. Devastujícím způsobem ovlivňuje i kardiovaskulární, imunitní a reprodukční systém. Nadměrná expozice (vystavení) účinkům rtuti způsobuje třes, úzkost, nespavost, ztrátu paměti, bolesti hlavy, Alzheimerovu chorobu a rakovinu.

Úsporné žárovky způsobují rakovinu

V berlínské ALAB (Akreditované laboratoři pro analýzu škodlivých látek) provedl Peter Braun studii, z níž vyplývá, že úsporné žárovky obsahují následující nebezpečné karcinogeny:

Fenol – to je mírně toxická bílá krystalická pevná látka získávaná z uhelného dehtu. Často se používá v chemické výrobě.

Naftalín – těkavá bílá krystalická látka získávaná destilací uhelného dehtu. Přidává se do kuliček proti molům. Používá se rovněž jako výchozí surovina při chemické výrobě.

Styren je nenasycený kapalný uhlovodík. Vzniká jako vedlejší produkt petrochemického průmyslu.

Úsporné žárovky uvolňují UV záření

Před UV zářením ze slunce chráníme, ale mnoho z nás neví, že toto záření vytvářejí i úsporné žárovky. Jedná se hlavně o UV-B záření se stopami UV-C.

Jak vidíte, úspora elektrické energie není zadarmo.

A toto vše není nic proti situaci, která nastane, když se taková „ekologická“ žárovka rozbije, proto Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) doporučuje, aby se občané v takovém případě řídili následujícím postupem.

Oficiální postup stanovený EPA pro případ rozbití úsporné žárovky

Před úklidem

 • Všichni by měli opustit místnost.
 • Je nutné otevřít okno, aby se dovnitř dostal čistý vzduch.
 • Vypněte centrální systém topení či klimatizace.
 • Za účelem úklidu si obstarejte: tvrdý papír/lepenku, lepicí pásku, vlhké papírové utěrky nebo vlhčené ubrousky (užívejte jen na tvrdé povrchy) a sklenici s víčkem nebo uzavíratelný plastový sáček.

Samotný úklid

Vzniklý nepořádek V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nevysávejte. Vysávat můžete, jen pokud si po důkladném úklidu povšimnete skleněných střípků. Vysáváním se rozšiřují rtuťové páry či prášek obsahující rtuť ještě víc.

Pomocí tvrdého papíru a ubrousků nabírejte kousky skla. Lepicí páska vám pomůže sebrat i ty nejmenší střípky a prach. Použitou pásku a odpad dávejte do sklenice/sáčku. Prověřte si případně detailní plán čištění tvrdých povrchů a koberců.

Veškerý odpad a prostředky, kterými jste ho odstraňovali, umístěte do uzavíratelné nádoby.

Po úklidu

Odpad v příslušné nádobě přechovávejte venku na nějakém chráněném místě, než se ho zbavíte. Nenechávejte ho v domě. Obraťte se na místní samosprávu pro informace, co přesně si s tímto nebezpečným odpadem počít ve vašem městě.

Myslete na to, že na některých místech je požadováno odevzdávat zářivky do recyklačního centra, ať jsou rozbité nebo ne. Pokud v místě, kde bydlíte, žádná taková možnost není, vyhoďte tento odpad spolu s normálním směsným odpadem.

Okno nechte otevřené a systém centrálního topení / klimatizace nechte vypnutý ještě několik hodin.

 

Zdroj

1 komentář: „Úsporné žárovky škodí zdraví! Co máte dělat, když se rozbijí?

 • 26.4.2017 (18:08)
  Permalink

  „ Pokud v místě, kde bydlíte, žádná taková možnost není, vyhoďte tento odpad spolu s normálním směsným odpadem.“ Já vám nevím, dnes už snad je sběrný dvůr v každém menším městě. Takže to je spíš o pohodlnosti a nezodpovědnosti.
  Co se stane se sklenicí obsahující rozbitou žárovku? Popelářské auto ji při nakládání rozemele (rozbije). Pokud rtuť nevytrousí po cestě, skončí na skládce. Když je v dosahu skládky podzemní voda, může rtuť z jedné úsporky zamořit i 10000 litrů vody viz článek https://www.rajsvitidel.cz/kde-a-jak-spravne-likvidovat-zarovky/

Napsat komentář