Vánoční kosmická pozice Země

Neboť se na internetu a facebooku objevilo znovu mnoho nesmyslů českých i domácích o různých otevřených transformačních branách, je možná na čase znovu se pokusit vysvětlit jak vlastně fungují základní energetické toky mezi objekty Vesmíru.

SLUNCE. Jako naše životodárná hvězda je zcela určující, co se s ní děje a kde se nachází. Slunce je sice výkonná, sice autonomní, přesto však retranslační stanice z vyšších světů, předává prostřednictvím fotonů jak řídící data, tak energii celé sluneční soustavě, tedy na nižší úrovně stvoření. Slunce je JINOVÝ OBJEKT, tedy ta Slunce, jinak by kolem něj nemohly nikdy další objekty obíhat. Slunce vydává speciální záření, které letí zakódované Vesmírem, je to určitý balíček, na jehož rozbalení potřebujete správný software, tedy dekodér. Na Zemi tvoří tento dekodér atmosféra, konkrétněji prvky jako vodík, potažmo voda. Teprve ty způsobují, že činnost Slunce pociťujeme později v podobě tepla a dalších vlivů, na jiných planetách je pak samozřejmě Slunce dekódováno jinak. Jen připomeňme, že snahou temných vládců planety Země probíhá pokus intezitu záření Slunce výrazně snížit, a to jak co do do výkonu hvězdy, tak do dopadu, používá se k tomu aktivně opatření různých, známé jsou zejména tzv. chemtrails, které odrážejí světlo pryč od země ve výšce zhruba 3-10 tisíc metrů.

A odkud Slunce předává energii? Jak nahoře, tak dole.. tedy, Slunce musí mít oba rodiče, jak jangového, Otce, tak jinového, tedy Matku. Kdo je Otcem, jak už to bývá 🙂 není úplně zřejmé.. hovoří se o plejádských sluncích, hovoří se také o sirianských planetách.. Avšak Matka je známá.. je jí všeobecně dobře známá Panna Maria. Ta panna znamená, že jde o zcela čistou, neposkvrněnou energii.

Čtenáři mých knih 2012 vědí, že za onu Pannu Marii považuji GALAKTICKÉ CENTRUM naší galaxie, tedy nejspíš mohutnou černou díru, která soustavně nasává stvoření kolem sebe, jde tedy bezpochyby o jinový objekt, Matku. Jedním ze základních axiomů jinových objektů, jež se vyznačují silným magnetismem, je právě obrovské nasávání. Nebudete-li vědět, co je jang a jin, zcela snadno si to představíte jako penis a vagínu. Pak už si odvodíte, že zatímco povahou vagíny je mohutně nasávat, povahou penisu je mohutně se vystříkat a odevzdat vagíně veškerou svoji energii, načež už možno zemřít. 🙂 Proto se také říká orgasmu malá smrt, jde o tak obrovský výron energie, že ho jang, muž, zpravidla neustojí při vědomí a po ejakulaci zpravidla aspoň na krátko odpadá do stavu, kdy potřebuje vypnout hlavu… tedy usnout, nebo si dát aspoň cigaretu, či štamprle. Nezlobte se ženy na nás, že si s vámi právě v té chvíli nechceme povídat, máme dost starostí, abychom vůbec udrželi oči otevřené.

ZEMĚ. Také Země je jinové povahy. Znamená to, že také ona přitahuje do svého středu, což za normálních okolností známe jako gravitaci. Velmi pravděpodobně je to ale mnohem komplikovanější, my žijeme uprostřed duté planety a gravitace ve skutečnosti znamená odtlačování od černé hvězdy, kterou známe jako noční oblohu. Možná vás napadne, pokud má Slunce dva rodiče, musí mít i Země, ne? Zcela správně. I Země má dva rodiče. Zatímco matka je tedy známá, je jí Slunce, Otec je opět neznámý.. 🙂 Podle mne je velmi pravděpodobné, že i naše soustava je slunečně-binární, tedy druhé Slunce, otec, se někde toulá.. a možná se nyní i vrací. Je také možné, že žijeme-li v duté Zemi, binární soustava sluncí je tam venku, zatímco uvnitř svítí jedna slabá žárovka, kterou stvořitelí instalovali do své výzkumné laboratoře. Pravdou však také je, že temné entity se pokusily onu mužskou, jangovou energii, tedy otce nahradit, nastrčili nám sem dovnitř Otčíma.

Ano, je jím tzv. Luna, MĚSÍC. Agresivní otčím, který velmi často svoji dceru bije a znásilňuje.. Že si z něj ženské new age kruhy, ale také mnohé duchovní skupiny udělaly modlu, považují ji za svůj ženský princip, modlí se k ní a meditují při ní? To je jen tristní dopad obrovské manipulace a nulového vědomí a vědění na Zemi.

Je však možné, že druhé Slunce byl/je SATURN. Tzv. černá hvězda, někdy nazývaná také ničitel (což je volný překlad prudce jangového, agresivního zářiče), podle vynikající encyklopedie dění na naší planetě, knihy Davida Icka Život v přeludu, byla tato hvězda ukradena a zneužita k účelům temných elit a k vytvoření falešné reality. Více v knizhe.

A nyní. Ve Vesmíru jsou zásadním energetickou podstatou seřazení těles a jejich vzájemná pozice. Úhly je jedna z nejdůležitějších věcí Vesmíru, ano. Je to jako koule na biliardu. Když do jedné cvrknete, dávají se do pohybu všechny ostatní, které to trefí. Právě galaktické centrum (GC) vydává tzv. pulsy. Jsou to kódované informace o všem možné, ale hlavně o čistém stvoření. Takové mapy a plánky, kterými GC zásobuje periferie, aby „inženýři“ měli možnost stvoření v případě, že se odchýlí od původního záměru, jednou za čas zkontrolovat a také opravit. Ta doba opravy naší planety je poměrně velká… malá oprava se dělá každých 12 tisíc let, velká pak každých přibližně 24 tisíc let, říká se tomu Platónský rok.

GC k nám tedy posílá jednou za čas pulsy.. ta doba nyní nadchází a naši předci o ní mluvili jako o  Věku Světla. Trvá zpravidla celých 2 tisíce let, a my bychom v ní někdy během dalších 100-200 let měli natrvalo zakotvit. Země se v té době vrátí do původního stavu, otázkou je samozřejmě, co to je původní stav.. naposledy před 12 tisíci lety to naše předky poměrně parádně spláchlo, však tu o tom Noemovi znáte dobře, že. Nezbylo tu nic a začínalo se pěkně znova, protože všechno špatně. Obávám se, že naším přičiněním se toho tady zrovna moc nezlepšilo..

Protože GC funguje na podobném principu, jako Slunce, i ono k nám (přes Slunce, samozřejmě) posílá tepelné záření, které se tepelným stane až zde, na planetě. Ano, znáte ho dobře také, říká se mu globální oteplování. Samozřejmě není způsobeno člověkem a lidskou činností, je to totální nesmysl, je způsobeno kosmickými cykly. To je také důvodem, proč se kolem Vánoc poslední roky nevysvětlitelně otepluje. Tedy venku… v lidské bytosti působí toto záření jinově (jak také jinak), tedy člověku je spíše chladno. Chladno přesto, že se mu zrovna přehřívají dráty a tělo zpravidla musí vyplavovat litry studeného potu, aby tento vzdouvající se jaderný reaktor dokázalo uchladit. Plně působí také na mozek a nervovou soustavu. Jedni by spali pořád (ti co mají shodný potenciál s GC, tedy jinové nastavení), a druzí by naopak jeli jak fretky a nemohou často ani spát (ti, co mají jangový potenciál). Svůj k svému, energie posiluje naši podstatu.

A teď už je to jednoduché… GC (přibližně na pozici Střelce) a Slunce se dostávají do v podstatě nejtěsnější přímky právě v době zimního slunovratu, tedy 24. prosince, kdy Panna Maria (galaktické centrum) porodí v Betlémě (jde o označení našeho sektoru Vesmíru), Ježíška (kristovskou, čistou, původní energii Jednoty), o čemž zprávu vysílá do Stvoření a kterou Stvoření všude oslavuje, nebo by aspoň mělo.  Během Vánoc má každý možnost se na tuto čistou energii GC napojit, pokud vibruje na příslušně vysoké vibraci a frekvenci. Samozřejmě, o to více v dobách velkých pulsů, které začaly Zemi olizovat někdy v letech 1984 a každým rokem sílí.

Letos ovšem a na další přibližně 2 roky se zimní slunovrat dostává do přímky se Saturnem. Znamená to, že velmi silný puls z GC letí nejprve do Saturnu, kde se transformuje a z něj vychází poměrně silná temná energie, která pokračuje dále přes Slunce, které jej sice částečně čistí, ale samozřejmě nelze vyčistit úplně vše, a temnota dopadá na Zemi, v případě nóvu to celé ještě nabírá temnou a agresivní intenzitu díky Měsíci. Nóv jsme měli před několika dny, úspěšně jsme jím prošli, a s napětím budeme očekávat další seřazení, a to úplněk a severní deklinaci kolem Silvestra. V té chvíli vezmou Saturn a Měsíc Zemi a Slunce do kleští, a uvidíme, jak moc zmáčknou a dají elektrickým obuškem ránu…

O Vánocích by se odpočinkem, resp. usilovnou duchovní prací měly dostat energie jangu a jinu do rovnováhy, navzdory značnému handycapu a vzdálenému či odkloněnému Slunci od severní hemisféry. Modrý jang by se měl rovnat červenému jinu, což je i podstata zdobení vánočního stromečku řetězy, původně modrým a červeným. A špica? Špica vede vzhůru k nebesům a galaktickému centru.. černé díře, původně černé Panna Marii.

Z uvedeného vyplývá, že žádná transformační energie letos příliš neletí.. spíše nám budou kapat na karbit pěkný sračky, pardon.. v podstatě tato energie intoxikuje lidský organismus, takže pokud bychom měli zdravou NS, měli bychom buď zcela odpadnout do spánku a zaspat to, nebo vyzvracet. Zdravou NS už mají pouze některé malé děti, takže prudkými teplotami, zvracením či průjmem dávají najevo ostatním, že něco není energeticky v pořádku. Jenže vykládejte lékařům na pohotovostích o pozici galaktického centra a Saturnu, že…

Přeju, ať se vám podaří celou pozici ustát co nejlépe, dávejte na sebe pozor, a nezapomeňte, kdo jsou vaši rodiče, ti původní.. a kdo se za ně jen vydávají. Však  v sáze o malém čarodějovi z Bradavic je i spousta nápovědy..

 

Aktuální kosmická pozice v programu Solar system scope. V popředí dole Země, dále Měsíc ustupující z pozice nóvu, dále Slunce a za ním v dálce v podobě oka v jedné přímce hvězda/slunce Saturn.

22122017b

Právě dnes zemřel Král. Zemřel na kříži, aby po 3 dnech vstal z mrtvých a vydal se znovu na svoji nebeskou pouť.. nepřipomíná vám to něco? Ano, je to podstata oslavy Velikonoc, které, abychom nedostali synchronizací svojí mysli i srdce s nebeským děním zbytečnou sílu navíc, elity záměrně zmátly a odsunuly o pár měsíců jinam, mimo skutečné dění na nebi. Přesto věřte, že právě to se dnes stalo.. nejtemnější den roku, kdy budeme nyní v tichosti zahloubáni ve vnitřní modlitbě a prosbách ke Stvořiteli ony 3 dny čekat, zda se 24. prosince jako každý rok znovu na severní hemisféře, v podsvětí, v její nejtemnější části, neboť největší Tma v sobě nese zárodek nejjasnějšího Světla, zda se toto dávné Světlo obrodí, neboť Tma jej nepohltila, zda se zrodí nová Naděje pro nás pro všechny, zda se zrodí podmínky pro změnu vnímání a nový Život, nebo dokonce Život věčný.

Silné energetické impulsy aka elektro-magnetické proudy Světla jsou sváděny prostřednictvím nervové sítě a neuronů do našich fyzických těl a všech buněk. Záleží na naší frekvenci, tedy naší podstatě, a částečně i na našem vědomí, kolik si z nich dokážeme vzít, nakolik posílí naši vnitřní touhu, odvahu, naději, Jednotu a Lásku, nechť je vám přidáno těchto darů, nebo naopak uspíší naši marnost a zkázu. Na připomínku toho všeho lidé zdobí vánoční stromečky vánočními řetězy, které prapůvodně symbolizují dva typy energie, magnetické, červené, jinové, a modré, elektrické, jangové, navzájem se proplétající.

Milí přátelé, i vy, kteří se sami považujete za mé nepřátele, lidé přející i nepřející, lidé bez rozdílu rasy a náboženského či politického přesvědčení, nechť Vaše příbytky rozsvítí Světlo a rozezní zvony zvěstující požehnané Vánoce. Přeji všem hodně vnitřního kristovského Světla a odvahy zářit i ve chvílích a právě ve chvílích těsně před rozedněním, kdy celé Stvoření svírá hluboká nejistota, tíseň, strach, bezpráví, tlak a utrpení.. Proto my, kteří smíme a kteří věříme či již dobře víme, jděme a zvěstujme zprávu, že se k nám vrací Král, který ale ve skutečnosti nikdy neodešel, a nikdy se od nás neodvrátil. Nechť mnohé dary k nám, Čechoslovákům, přijdou ještě vpředvečer za Tmy, dříve, než je bude moci dalšího dne za svítání uzřít celý okolní svět, dříve, než se stanou všem zřejmé.

K tomu všemu nám všem dopomáhej Bůh, děkuji ze srdce.

jiří maria mašek, Siem Reap, 20. prosince 2017

prague-christmas-tree-old-town-square

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 850 posts and counting.See all posts by veksvetl

1 komentář: „Vánoční kosmická pozice Země

  • 24.12.2017 (11:48)
    Permalink

    Mohl bych zde hodně věcí z článku okomentovat, u mnoha konstatovat, že to je nesmysl …. ale proč bych to měl dělat ? Stejně zde (bohužel) tyto věci kromě mne nikdo nekomentuje a tudíž zřejmě ani nereaguje na komentáře, takže zbytečná práce. Věřte si, chcete-li, tomu že žijeme v duté Zemi, že Slunce není generátor ebergie, že Saturn může být druhé Slunce, že nás ovlivňuje energetickými pulzy galaktický střed atd. – je mi to jedno a proč by vlastně nemělo být ….

    Takže veselé,spokojené a klidné Vánoce … snad už ten rok 2017 ve zdraví přežijeme ať už na povrchu Země nebo v dutině 🙂

Napsat komentář