Vzestup archontů

Vyšlo poprvé před časem na OSUD.cz.

Filmař, spisovatel a badatel Jay Weidner hovoří o archontech v souvislosti s gnostickými Rukopisy z Nag Hammádí, v nichž se prý píše o invazi podivných bytostí, které dokážou překrucovat realitu a odčerpávat lidem energii. Jako hlavní prostředek použily tyto bytosti, označované jako archonti, monoteistická náboženství Blízkého a Středního východu, jimž dominuje krutý a žárlivý Jahve/Alláh, a postarali se o to, aby se tato náboženství rozšířila po celém světě.

(Interview s Jayem Weidnerem pro Rense Radio)

Rense: Výraz archón už mnoho lidí někde slyšelo, ale definovat by ho nedokázali. Co je to archon?

Weidner: Nejprve bych rád upozornil na dva články na vašich stránkách – na ten o globálním puči a na ten o vlastnictví světa. Anglická královna vlastní šestinu pevninského povrchu Země. Nezapomínejme na takové věci, zatímco se budeme věnovat tématu archontů.

O archontech se šeptalo po vypálení alexandrijské knihovny – některé texty se opatrně zmiňují o záhadných bytostech, které označují jako archonty (o původu slova archón na wiki zde).

Nicméně mocní tohoto světa strávili 1300 let čištěním záznamů – archonty prakticky vymazali z historie. V roce 1947 se v egyptském Nag Hammádí našly hliněné nádoby a v nich byly svitky s texty, které popisovaly, jak obyvatelé toho místa přede dvěma tisíci let vnímali svět a jeho fungování.

Důvod, proč jsou texty z Nag Hammádí tak důležité, je ten že je nikdo nemohl zmanipulovat. Nebyly změněny, upraveny, opominuty nebo rovnou zničeny jako texty, z nichž například vznikla bible.

Dočkaly se překladu a poté, co si je lidi přečetli, pochopili, co jsou tito archonti zač. Texty byly 2100 let uschovány v hluboké jeskyni v Egyptě, aby byly ty velice důležité informace, jež se v nich nacházejí, dobře ochráněny.

Rense: Je to 13 kodexů obsahujících přes 50 textů, což je značné množství písemných materiálů.

Weidner: Velmi popisný dokument, který líčí úplně jiný svět, než ten, který známe. Lidé si to obvykle neuvědomují, ale přede dvěma tisíci let tu bylo náboženství zvané gnosticismus, což bylo tehdy největší náboženství na Zemi a soupeřilo s hinduismem.

Teď můžete historii náboženství klidně studovat na univerzitě a o gnosticismu vám nic neřeknou.

V rukopisech z Nag Hammádí je popsáno, v co gnostikové věřili. Gnóze řecky znamená, vědomost, znalost. Gnostikové věřili, že osvobození lze dosáhnout jen díky vědění, díky hodnocení reality prostřednictvím znalostí.

Knihovnu v Alexandrii provozovali gnostikové, což byli i první lidé, kteří schraňovali svitky a shromažďovali informace.

Jejich kultura se rozšířila po celé Evropě a Středním Východě. To bylo dávno před nástupem současných hlavních náboženství s výjimkou judaismu, který se většinou soustřeďoval v Izraeli.

Gnostikové kázali, že kolem roku 3600 př. Kr. a asi 1600 let předtím, než došlo k ukrytí textů, proběhla na Zemi invaze a bytosti, které sem přišly, označili jako archonty.

Tito archonti disponovali schopností duplikovat realitu a mást nás. Žárlili na nás, protože máme určitou esenci, duši, a tu oni nemají. V rukopisech z Nag Hammádí je i jejich popis. Jeden připomíná ještěra a druhý nevyvinuté novorozeně nebo možná lidský plod. Napůl žije a napůl ne, má šedou kůži a temné, nehybné oči.

Archonti duplikují realitu, a jakmile my začneme věřit tomu, že tato duplikovaná realita je ve skutečnosti ta opravdová, vítězí.

Rense: Jak duplikují realitu? Pomocí vědomí?

Weidner: Ano, podle těch textů se mohou dostat dovnitř do lidí a přimět je k tomu, aby velmi náhle dělali věci, které jsou velmi divné.

Ale zároveň jsou zodpovědní za úpadek kultury, která je velmi odlišná od kultury starých Řeků a Číňanů. Je to spíš laciná fasáda připomínající kulturu.

Spolu s tím, jak se archontská přítomnost rozšířila po Zemi a eskalovala ve 20. století, se šíří i hromadná ošklivost, kterou vidíme všude.

Příkladem archontské imitace je třeba televize.

Lidé v televizi jsou imitovaní, ale ta imitace je posunutá a téměř vždy nějakým způsobem obscénní a profánní, protože archonti nechápou posvátné – nenávidějí je. Žárlí na přírodní svět a na lidské bytosti, které jsou jeho součástí.

Je to vidět i na sexuálních vztazích: milující se páry archonty rozčilují, oni zbožňují násilí a sexuálně je vzrušuje zloba, válka a smrt. Vytvářejí války, aby se živili energií umírajících.

Rense: Zdá se, že archonti prožívají v současné době mohutný nástup. O rukopisech z Nag Hammádí si můžete přečíst na internetu, je to živoucí záznam velkého gnostického hnutí.

Gnostiky a templáře se z dějin vymazat nepodařilo. Jak tyto texty popisují příchod archontů sem k nám? Hovoří se tam o jejich způsobu přepravy?

Weidner: Údajně žijí v naší sluneční soustavě u vzdálenějších planet, hlavně u Saturnu. Gnostikové si mysleli, že Jehova je mimozemšťan, že není z této planety, že je to démon a falešný bůh – namaskovaný archon, duplikující realitu.

Jinak samozřejmě věřili v Boha, věřili v to, čemu říkali Jeden pravý Bůh.

Zajímavé je, že Ježíš definoval sám sebe jako někoho, kdo pochází od jediného pravého Boha. Vždycky na toto spojení upozorňoval. Myslím, že mnoho příběhů o Ježíšovi jsou ve skutečnosti gnostické mýty o možné rebelii proti archontům, kteří proti rebelům zasahovali velmi krutě.

Takže archonti se nějak dostali ze svého vězení – o tom nejspíš pojednává Kniha Henochova – kde se píše, že démoni byli zamčeni do truhly, ale že se odtamtud na konci časů dostanou. Ježíše velmi zajímalo to, že se na konci časů „něco“ stane.

Vidíte, že ta iluze stále přetrvává, a také je zajímavé, že z destiček s klínovým písmem, které přeložil Sitchin, vyplývá, že Annunaki jsou zároveň archonti.

O archontech toho tedy můžeme zjistit více, přečteme-li si o Annunaki, kteří sem přišli a geneticky nás změnili, aby nás mohli zotročit.

Můžeme si udělat obrázek, co jsou tyto archontské síly zač. Nějakým způsobem se je podařilo úspěšně rozprášit a pak začal jejich opětovný nástup. Mají tak blízko k nesmrtelnosti, jak si dokážeme představit, a proto jsou jejich plány tak přesné, ale potřebovali čas k tomu, aby znovu získali síly. Tehdy byli lidé povětšině gnostikové, kteří odolávali „náboženství“, které jim vnucovali a které vyžadovalo, aby se báli jakéhosi zlostného, válečnicky založeného boha jménem Jehova.

Nakonec ale Jehovovy síly ovládly poslední zbytky gnostiků a teď mají celý systém víceméně pod kontrolou a připravují se na poslední radostnou orgii zoufalství a hrůzy, kterou chystají pro lidi. Takoví jsou.

Takže co se týče Tima Rifata a jeho děsivých líčení toho, co přijde. Tim to trefil velmi přesně, protože přesně tohle chtějí, aby se stalo.

Když jsem loni dělal pořad pro History Channel, točil jsem to tak, aby to pro lidi nevyznělo děsivě. Natočil jsem to tak, abych lidi nestrašil, a oni za mými zády natočili víc materiálu, ze kterého vznikl speciál, dvouhodinovka ochromujícího strachu.

A to je jeden z hlavních televizních kanálů. Myslím, že archonti se baví nějakou bizarní pornografií strachu a zvrácenosti a snaží se extrémně kazit i nás a užívají si z toho každou sekundu. Já nevím, jestli tomu lze nějak uniknout, protože se jim povedlo udělat ze zvrácenosti, úchylnosti a násilí něco skoro žádoucího.

Rense (k posluchačům): Zeptejte se jakéhokoli mladého člověka, jaký je jeho život, a uslyšíte do určité míry to, co říká Jay Weidner. V novinách se nedávno psalo, že průměrný 14letý kluk sleduje týdně v průměru hodinu a půl tvrdého porna.

Archonské aktivitě lze připsat leccos aktuálního od sionismu po megalomanii, ale toto zlo, o kterém mluvíme, už je tu dlouhou, dlouhou dobu.

Weidner: Je to velmi organizované a překračuje to lidské možnosti a jeden z důvodů, proč jsem se do tohoto tématu ponořil hlouběji, byl ten, že jsem viděl, že celá ta organizace je na lidské poměry až příliš efektivní a funguje transgeneračně. Tehdy jsem narazil na knihu Johna Lamba Lashe, kterou vřele doporučuji. Jmenuje se Not in His Image (Nikoli k jeho obrazu) a tady si ji můžete zadarmo stáhnout.

Musíme si uvědomit, že určit, které myšlenky jsou ty nejpravdivější, lze podle toho, jak moc jsou potlačovány. Když potlačují nějaké myšlenky, výrazy (jazyk) nebo jedince (či způsob života), víte, že jste se právě dostali na stopu pravdě a že právě to potlačené představuje pravdu.

Gnostikové byli kompletně vymýceni. Skupina lidí, která otevřeně hovořila o invazi duplikátorů, byla vymýcena z historie. Úplně.

Spílalo se jim do pohanů a do kdovíčeho ještě, ale sami si takhle neříkali. Říkali si gnostikové a měli spoustu znalostí.

Věděli, že ve středu galaxie jsou miliony hvězd, věděli, jak daleko od Země je Slunce. Byli neuvěřitelně znalí a byli v protikladu k tomuto náboženství jediného válečného boha, které se pod různými jmény rozšířilo po celém světě a teď se ho chystá vyhodit do luftu, protože všechna ta Jehovu uctívající náboženství se mají vzájemně vyvraždit – o což celou dobu šlo.

Opravdu to moc nerad říkám, ale oklamali nás. Celá ta představa nějakého mesiáše, který nás přijde spasit, je archontský trik, který nás má přimět uvěřit tomu, že pro zlepšení své současné situace vy osobně nemusíte dělat nic.

Možná se sem může dostavit nějaká nadpřirozená síla, ale já si myslím, že bychom se v první řadě měli podívat na to, jakým způsobem vznikl tento útlak a proč byl vymazán z dějin.

Když se podíváte zpátky do historie na rané křesťany od Ježíšových časů do doby Konstantina kolem r. 310, uvidíte, že neuctívali Jehovu, uctívali jednoho pravého Boha.

Dalo by se říci, že raní křesťané byli ve skutečnosti Ježíšovi gnostičtí přívrženci – na rozdíl od současných křesťanů. Konstantin kompletně přepsal celý Nový zákon, všechny informace o archontech zmizely a představa Jehovy jakožto krutého boha se zmírnila. To je fakt.

Texty z Nag Hammádí jsou o 400 let starší než Nový zákon. Nový zákon, který máme teď, byl zkoncipován až kolem roku 350. Když se podíváte na ty rukopisy z Nag Hammádí, chybí v nich ten faktor hříchu; autoři píšou, co si opravdu myslí.

Rense: Představa, že nás sem někdo přijde zachránit, ať Kristus při svém druhém příchodu, nějaký duchovní mistr nebo mimozemšťani, je z toho všeho nejžalostnější. Je vyloženě škodlivé věřit tomu, že z nás někdo sejme naši vlastní zodpovědnost.

Weidner: Souhlasím. Je to vztah násilníka a oběti. Tahle náboženství dělají to, že nás tlučou klackem s hřebíky a zatímco nás bijou, vykládají nám, že nás milují a že tohle dělají z lásky k nám.

Je to trik, obrácení reality – něco, co dělají archonti pořád. Pořád se nás pokoušejí přesvědčit, že válka je mír, láska je nenávist a tak dál.

V této duplikaci reality je všechno naopak. Když se to naučíte vidět, náhle vnímáte, že všechno je vzhůru nohama – je to celé podfuk.

Nevím, jak se z toho dostat – leda o tom mluvit, jenže lidé se bojí. I učenci, kteří o archontech vědí, se o nich bojí mluvit nahlas, protože člověk si přitáhne archonskou energii jen tím, že se o nich zmíní. V této pozdní fázi hry musíme však začít uvažovat o tom, kdo nás klame a proč. Je nutné studovat vše, co o tomto říkali lidé ze starověku.

Rense: Mnoho lidí si hledá informace v médiích, nejen v mainstreamových. Takže kdo jsou nyní ti archonti? Do velké míry talmudičtí sionisté.

Jsou součástí toho všeho, možná jsou přímo v jádru. Jejich DNA říká, že pocházejí z carského Ruska.

Přijali judaismus a používali ho jako hůl, kterou bili lidi a za kterou se současně schovávali, což je velká tragédie pro pravé, čestné Židy, jichž jsou miliony. Možná jsou využíváni ještě krutěji a bezohledněji než jakákoli jiná skupina.

Tohle je souhrn, přijatelná teorie, proč je na této planetě tolik zjevného zla a proč v minulém století zemřelo tolik lidí – bylo to přes 100 milionů. Něco se tu paranormálně živí energií těchto událostí.

Je tu velká touha po krvi, temná a satanská, a my jsme teď evidentně v rukou těch bytostí. Vytvořili si ty plány už před dlouhou dobou a během posledních dvou set let je intenzivně realizují.

Teď už se to ani neobtěžují skrývat. Cpou to stále pitomějšímu a bezmocnějšímu americkému národu rovnou do obličeje. Měli gnostikové podle textů z Nag Hammádí nějaké strategie nebo nápady, jak se tomuto zlu postavit?

Weidner: Gnostikové věřili, že existují vyspělé bytosti, které se o nás opravdu zajímají a že došlo k nějaké sázce či předpovědi, že tvorové vytvoření těmito vyspělými bytostmi, tedy lidé, jednoho dne přestanou archontům ty jejich triky věřit a probudí se. Také se domnívali, že tyto vyspělé bytosti lidem otevírají cesty, aby se to mohlo stát.

Jedna věc je jistá: jestli archonti něco nenávidí víc než lásku, je to odvaha. Nemohou vystát odvahu ani jasnou, srozumitelnou diskusi, protože jejich vlastní stanoviska jsou založena výhradně na lži. Všechno je to falešné a my můžeme začít dekonstruovat dějiny tím, že prohlédneme ty lži.

Když se budete dívat mimo zajeté konvence, mimo normu, uvidíte triky archontů. Všechno, co dělají, je švindl, není to opravdové a nemá to žádnou historii, žádnou věrohodnost. Vždycky je to o parazitování na ostatních.

Jestliže si myslíte, že se za službu archontům dočkáte nějaké odměny, buďte si jisti, že se mýlíte. A protože nenávidí kuráž, postavte se jim.

Pokusí se vás zničit, roztrhat vás na kusy, ale nic je nedonutí klepat se strachy víc, než člověk, který se jim postaví. Oni na to vždycky reagují až přehnaně, jsou to totiž zbabělci.

Nevěří na posmrtný život a on možná ani žádný posmrtný život pro archonty není, ale myslím si, že lidi čeká a že lidé jsou božského původu.

To říkali i gnostikové. Byli jsme obdařeni inteligencí a schopností argumentace, a proto jsou na nás archonti tak rozzlobení, proto na nás tak žárlí – protože v sobě máme tuto vrozenou kreativní inteligenci, která nám pomůže vyřešit skoro každý problém.

A vyřešení problému s archonty je dost možná test. Konečná zkouška lidstva: dokážete definovat problém s archonty a vyřešit ho? To, co vyřeší tento problém lépe než cokoli jiného, je vzájemná bezvýhradná láska. Ta je přivádí k šílenství.

Nemohou vystát lásku v rodině ani lásku mezi mužem a ženou, proto dělají všechny tyhle věci, aby zničili její čistotu.

Když se podíváte na vývoj moderní společnosti, je to jeden pokus za druhým vymýtit čistotu z lidí, a to už od dětského věku. Děti kolem 6-7 let, které se dívají na televizi, v ní vídají věci, které by nejspíš neměl vidět vůbec žádný člověk.

To samé platí pro horory, to všechno jsou archonské triky, jejichž cílem je připravit lidi o citlivost, aby mohli dosáhnout ještě vyšších úrovní násilí, až to bude nezbytné – aby se mohli archonti nasytit. Protože tohle přesně dělají, berou nám energii, oni nemají žádné vlastní energetické jmění.

Rense: Média kontrolovaná archonty mají v první řadě hromadně připravovat lidi o citlivost a přeprogramovat je na ty nejzákladnější pudy a instinkty.

Weidner: Já se na televizi nedívám, ale nedávno jsem byl na konferenci a v hotelovém pokoji jsem si ji na chvilku zapnul. Bombardovala mě obrazy vražděných lidí a sexu všeho druhu.

Rense: Já ji doma ani nemám, před více než 21 lety jsem ji vyhodil.

Weidner: Televizní obrazy jsou nejrychlejší cesta do mysli.

Rense: Nejsmutnější na tom je, že si to děláme sami. Oni přesně chápou davovou psychologii, tlak okolí. Dobře vědí, jak mladí lidé odvozují svoji identitu od skupiny a jak touží po přijetí. Pak se dějí takové věci jako minulý týden: bystří, talentovaní britští středoškoláci se cíleně oblbují, aby mohli mít ve třídě kamarády.

Weidner: To se mi ve škole stalo taky. Musel jsem předstírat, že jsem hloupý, abych mohl vycházet se spolužáky a aby mě přestali bít.

Rense: Ti, kdo postrádají inteligenci, na ni nahlížejí jako na aroganci a domýšlivost.

Weidner: Jsou proti gnózi, proti vědění. Určující mýtus západní mytologie je ten, že Jehova řekl Adamovi a Evě, ať nejedí ze stromu vědění. A že pokud jeho ovoce ochutnají, jistě zemřou. Přesto ochutnali oba a nezemřeli, takže jim vlastně ani neříkal pravdu.

Tento klíčový mýtus, který nám říkají od samotného počátku, je ten, že máme zůstat hloupí a že když se pokusíme to změnit, budeme potrestáni.

Tento centrální mýtus je také důvodem, proč jsme chyceni v této noční můře násilnického vztahu, kdy nás bijí a přitom nám tvrdí, jak moc nás mají rádi, a říkají nám, ať si nedělám starosti, že přece přijde nějaký ten spasitel a zachrání nás. Jen nedělejte nic, pěkně si lehněte a on přiletí v kosmické lodi nebo sestoupí z oblak… nebo se objeví v podobě Obamy.

Rense: Na mnoha fotografiích má Obama (stejně jako Bush) nad hlavou světlo připomínající svatozář.

Podívejte se na www.rense.com na video s Obamu, jak se hluboce klaní před saúdským králem Abdulláhem (což pak popřeli) a na tu fotku, kde se kření od ucha k uchu. Je to falešník největšího kalibru.

Weidner: Ano, a problém s archonty je ten, že sotva prohlédnete jednu jejich tvář a zbavíte se jí, oklamou vás a vytáhnou na vás další tvář.

Islám taky není něco, co bychom v tomhle světě potřebovali. Je to jen další forma archonského podvodu. Neříkám, že nemáme věřit v duchovní svět, ale že máme být mnohem soudnější ve vztahu k tomu, co nám vnucují.

Rense: Všímám si teď toho nejprimitivnějšího jednání, nejspíš je na vzestupu vzhledem k tomu, jak se druhý a třetí svět šplhá výše po metaforickém žebříku.

Weidner: Jestli si někdo myslí, že na nás ty cizí síly s tím prezidentem necílí a že tomu naše současná slabost nenapomáhá, tak ztratil rozum.

Rense: Jestli vůbec nějaký měl! Míříme ke vzplanutí velkého konfliktu, o tom není pochyb. Kdy a kde to propukne, ještě nevíme, ale prosíme, opravdu se na to připravte. Mluvím tu o potravinách, ochraně, zdravém rozumu, pěstování vlastní potravy.

Archonti nám obrovsky ztížili přístup ke zdravému životu, protože nám neustále pumpují do těl toxické látky, toxický je vzduch, který dýcháme, i voda, kterou pijeme. Navíc je tu i i méně patrné zamoření: záření z mobilních telefonů, extrémně nízké frekvence (ELF), elektromagnetická pole, vysílače GWEN, projekty HAARP (mobilní zařízení typu HAARP lze vztyčit kdekoli), těch vlivů je obrovské množství.

Veškeré telefony a média mohou být do našich domovů přiváděna prostřednictvím elektrické sítě, elektrická síť může přenášet cokoli, jak víme.

Problém je, že oni to vědí taky.

 

Zdroj

Napsat komentář