12 rad od člověka, který viděl umírat 12 000 lidí

Deepak Ramola

V srdcích mnoha hinduistů je zakořeněna víra, že když naposledy vydechnete v Káší (Váránasí), získáte „plod Káší“ – vymaníte se z cyklu znovuzrození poháněného zákonem karmy.

Kashi Labh Mukti Bhawan ve Váránasí je jeden ze tří hostinských domů v obci, do nichž lidé přijíždějí, aby zemřeli.

Manager of Mukti Bhawan

Bhairav Nath Shukla has je vedoucím Mukti Bhawanu už celých 44 let.

Byl svědkem toho, jak se do jeho podniku uchylovali bohatí i chudí na konci svých dnů, a očekávali tam smrt v naději, že najdou mír.

Kashi Labh Mukti Bhawan

Bhairav doufá s nimi. Sedává na dřevěné lavici na dvoře u zdi z červených cihel a naslouchá steskům těch lidí. Co vyplývá z vyprávění hostů, čekajících na věčný odpočinek? Lze to shrnout do dvanácti rad či doporučení – ta jsou svého druhu koncentrátem všeho, co Bhairav za desítky let slyšel od asi dvanácti tisíc lidí, kteří přijeli do Mukti Bhawanu s jednosměrnou jízdenkou.

 1. Než odejdete, vyřešte si všechny spory

Bhairav si vybavuje příběh Šrí Ram Sagara Mišra, známého učence studujícího sanskrt.

Mišr byl nejstarší ze šesti bratrů, ale nejblíže měl k tomu nejmladšímu. Mezi oběma bratry se nicméně strhla velmi ošklivá hádka; vše nakonec vyústilo ve stavbu zdi, která rozdělila jejich společný dům.

Když se Mišr objevil v Mukti Bhawanu, byl si jist, že zemře šestnáctého dne po příjezdu.

Čtrnáctého dne řekl: „Požádejte mého bratra, s nímž jsme se odcizili před čtyřiceti lety, aby za mnou přišel. Ta hořkost mě tíží v srdci. Velmi rád vyřeším veškeré spory.“

Byla tedy odeslána zpráva. Když šestnáctého dne přijel nejmladší bratr, pozvedl Mišr ruku a požádal, aby byla stržena zeď dělící dům. Svého bratra žádal o odpuštění. Oba bratři plakali a uprostřed věty náhle Mišr přestal mluvit. Jeho tvář byla zcela klidná. Odešel.

Bhairav byl svědkem toho, jak se tento příběh v průběhu let v různých podobách a s různými aktéry znovu a znovu opakuje. „Lidé si zbytečně svým životem nesou velkou zátěž, jen aby ji na samotném konci své cesty konečně chtěli odhodit. Trik je v tom, neudržovat si konflikty, ale vyřešit je, jakmile je to možné,“ říká Bhairav.

 1. Pravda tkví v prostotě

„Když lidé vědí, že je čas odejít, přestanou se cpát vybranými pochoutkami. V posledních dnech života jim dochází, že měli žít prostě. Toho litují nejvíce,“ říká Bhairav.

Vysvětluje, že prostého života lze dosáhnout, utrácíme-li méně. Jsme zvyklí více utrácet, abychom toho více nahromadili, čímž vznikají další chutě a touhy.

Najděte spokojenost ve skromnosti a budete bohatí.

 1. Přehlížejte špatné vlastnosti ostatních lidí

Bhairav ví, že každá osobnost se skládá z různých odstínů dobrého i špatného.

Než abychom rovnou zavrhli „špatné“ lidi, musíme nacházet jejich dobré vlastnosti. Takto pomůžeme i jim – uvědomí si, co je na nich dobrého.

Dlouhodobá hořkost vůči některým lidem pramení z toho, že se soustředíme na jejich špatné stránky.

Když však budeme vidět spíše dobré vlastnosti takových lidí, poznáme je lépe a možná si je nakonec i zamilujeme.

 1. Naučte se požádat o pomoc

Vědomí, že si umíme poradit, může být zdrojem síly, ale brání nám využít znalostí, které nashromáždili jiní lidé.

Bhairav se domnívá, že musíme pomáhat ostatním, ale ještě důležitější je umět si říci o pomoc, když jsme v nouzi.

Každý člověk na světě ví v některém ohledu o něco víc než my. Znalosti ostatních nám mohou pomoci, ale jen pokud se jim otevřeme.

 1. Nacházejte krásu v prostých věcech

V Mukti Bhavanu se třikrát denně hrají cituplné bhadžany a náboženské písně. „Někteří lidé,“ říká Bhadžav, „se zastavují a obdivují melodii či zvuk hudebních nástrojů, jako by jej nikdy předtím neslyšeli. Zastavují se, aby jej ocenili a našli v něm krásu.“

Dodává ale, že u každého to tak není. Lidé, kteří jsou příliš kritičtí či pyšní, jen těžko dokážou nacházet radost v prostých věcech, protože jejich mysl je neustále zaměstnaná zdánlivě důležitějšími záležitostmi.

Když pak zestárnou, uvědomí si, že tyto „maličkosti“ jsou opravdové dary života, a litují, že jim jich tolik uniklo.

 1. Přijetí je osvobození

Většina lidí utíká před tím, čím procházejí. Toto ustavičné popírání v nich vzbuzuje velmi nebezpečné emoce.

Jen když přijmete svoji situaci, získáte svobodu rozhodnout se, jak s ní naložíte.

Lhostejnost, vyhýbání se pravdě a její popírání podle Bhairava vyvolává úzkost – lidé se o to víc bojí.

Přijímejte vždy situaci takovou, jaká je. Její přijetí vás osvobodí a dodá vám sílu.

 1. Chovejte se ke všem stejně

Bhairav po svých zkušenostech přiznává, že by měl ve svém zaměstnání podstatně těžší život, kdyby se k příchozím choval rozdílně, na základě jejich kasty, vyznání, barvy a společenského či ekonomického statusu.

Dělení lidí vede ke komplikacím a člověk nakonec nikomu neposlouží správně.

„Jakmile se začnete ke všem chovat stejně, začne se vám snáze dýchat. Přestanete si dělat starosti, koho jste urazili a koho jste se dotkli. Budete mít jednodušší práci,“ říká Bhairav.

 1. Když najdete smysl svého života, něco s tím udělejte

Vědět, jaké je vaše poslání, je skvělé, ale jen když se podle toho zařídíte.

Bhairav pozoroval, že mnoho lidí tento smysl své zdejší existence zná, ale nic s tím nedělají.

Znát účel svého života a ignorovat ho je horší než žádný nemít.

Mít perspektivu určitého cíle vám pomůže odměřit, kolik času a úsilí mu bude nutné věnovat, a překonávat situace, které se mohou zdát jako neřešitelné.

Jednejte na základě toho, na čem doopravdy záleží. To vám pomůže udržovat vnitřní oheň, který ve vás hoří!

 1. Správné návyky mají velkou hodnotu

Dobré návyky člověk získává časem, praxí. A z těchto návyků se postupně stávají hodnoty.

Bhairav doporučuje pěstovat si dobré návyky bez ustání:

„Je to jako vypracovávat si svaly, musíte se tomu věnovat každý den.“

Dokud člověk neustále nepracuje na tom, aby byl spravedlivý či laskavý, čestný nebo soucitný, kdykoli se v tomto směru objeví nějaká výzva, nemůže počítat s tím, že žádoucí vlastnost skutečně získal.

 1. Pečlivě si vybírejte, čemu se chcete učit

V nezměrném množství informací, které jsou nám k dispozici, je snadné se ztratit.

„Klíčové je vědomě si volit takové informace, z nichž máte hluboký pocit, že pro vás budou mít hodnotu,“ říká Bhairav.

Různí lidé vám můžou nutit svá témata či životní postoje, protože je osobně zajímají, a vy sice musíte jejich doporučení respektovat, ale moudré je hlouběji se ponořit jen do toho, co těší vaše vlastní srdce a duši.

S úsměvem na tváři dodává: „V posledních dnech života mnoho lidí nemůže s ostatními snadno mluvit, komunikovat; chůze pro ně bývá obtížná, vše je těžší než dříve, a proto se obracejí do svého nitra. Začínají si vybavovat věci, kvůli kterým dřív jejich srdce zpívalo, věci, které jim stály za to, aby o nich v průběhu života zjišťovali co nejvíc, a nyní jim obohacují dny.“

 1. Nepřerušujete vzájemná pouta s ostatními lidmi, ale jen s jejich utkvělými myšlenkami

Jen zřídka se můžete skutečně vzdálit lidem, které jste doopravdy milovali nebo s nimi byli nějakým způsobem spojeni.

V každém vztahu se však mohou objevit ideologické rozpory, kvůli nimž spolu lidé nakonec přestanou komunikovat.

To neznamená, že už s tím člověkem nejste spojení. Znamená to jen, že nepociťujete shodu s dominantní myšlenkou, kterou ten člověk šíří, a abyste se vyhnuli dalším sporům, raději se odtáhnete.

To proto máme dosud rádi některé lidi, s nimiž jsme se rozešli už před dlouhou dobou, ačkoli důvodu své náklonnosti nerozumíme.

Bhairav je přesvědčen, že se rozcházejí myšlenky, a ne lidé. Když to pochopíme, zbavíme se břemene hořkosti a pomstychtivosti.

 1. 10% z toho, co vyděláte, byste měli dávat stranou na dharmu

Bhairav nedefinuje dharmu jako něco náboženského či duchovního. Spíš se domnívá, že souvisí s dobročinností a zodpovědností vůči jiným lidem.

Doporučuje prostý postup – věnovat 10% svého příjmu na dobrou věc.

Mnoho lidí na sklonku života věnuje finanční dary na dobročinnost, protože cítí, že smrt je za dveřmi.

Ve svém utrpení začínají soucítit i s ostatními.

Bhairav říká, že ti, kdo mají společnost svých milovaných; ti, jimž žehnají i cizí lidé a kteří se k ostatním chovají s všeprostupující laskavostí, odcházejí v míru a snadno.

Toto je možné, pokud úzkostlivě nelpíte na všem, co máte, a necháváte část i pro ostatní.

 

Zdroj

Napsat komentář