Vnučka Eisenhowera vzkazuje temné straně: Nikdy nás nedostanete !

#WeDoNotConsent
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=0g3aEn7eSyI
VZKAZ TEMNÉ STRANĚ
Laura Eisenhower, 11. dubna 2020
(Laura Magdalene Eisenhower je pravnučkou 34. prezidenta US, Dwighta Eisenhowera)
Prosím, svobodně sdílejte


„Ahoj, tady je Laura Eisenhower. Cítím, že tady teď musím něco sdělit. Něco, co musí být řečeno nahlas. Je to vzkaz lidem, jako je Bill Gates. Mohla bych sepsat dlouhý seznam těch, ke kterým chci promluvit. Jsou to členové kabaly. Mluvím k lidem, kteří se snaží nastolit nový světový řád. Mluvím k těm, kteří manipulují s Lidstvem a zneužívají ho. Mluvím k těm z vás, jejichž chování je vázáno jakousi úmluvou s démonickými silami, které se tady snaží vytvořit budoucí celosvětovou nadvládu pro sebe, zatímco Lidstvo bude zotročeno.
Vaše činy jsou porušením Svobodné Vůle a je to porušení Přírodních a Vesmírných Zákonů. Rozumíme důvodu, proč tady existuje i temný protipól, ale nyní zacházíte příliš daleko. Na naší planetě nastává čas, kdy energie Matky Země a její Vědomí drží skutečnou nadvládu. Nemáte právo, abyste dělali dál to, co děláte. My s tím nesouhlasíme. #WeDoNotConsent
Milióny lidí otevřely svou mysl a začínají naslouchat výsledkům různých výzkumů i osobním zkušenostem těch, kteří odhalili vaše lži, podvody a váš hluboký morální úpadek. A taky všechny vaše činy, vaše zločiny nejhrubšího zrna. Zatímco v reálném životě podporujete zavírání lidí do vězení na základě kompromitujících informací, které se nemohou ani zdaleka rovnat se zlu, které způsobujete vy sami, tak vy sami porušujete Přírodní a Vesmírný Zákon. To už vám není a nebude nadále dovoleno. Nemůžete nás vlastnit, nemůžete nás mít, nemůžete nás kontrolovat. Tady se nejedná o nějaké pomluvy či vaše pošpinění. Tato věc se netýká ani politiky. Mluvím tady o vašich zločinech proti lidskosti, jejichž páchání je nadále nepřijatelné.
Pocházím z Eisenhowerovy rodiny. Můj pradědeček byl osm let prezidentem této země. Osobně se setkal s několika typy mimozemských bytostí – jak s těmi temnými tak s bytostmi, které měly čisté úmysly. Existuje mnoho programů, které ovlivňují chod americké vlády. Cílem programů je infiltrovat vlastními lidmi většinu podobných středobodů moci i tajné vesmírné programy. Naše tvrdá práce a naše daně platí všechny myslitelné projekty a operace pod falešnou vlajkou, a to za jediným účelem: mají nás srazit na kolena. Nebude dovoleno, aby se podobné plány dál uskutečňovaly.
Od svého dětství jsem byla se svým pradědečkem v duchovním spojení, na telepatické úrovni. A vím, že to nakonec budou sami lidé, kdo rozhodne. Postavíme se vám. Nemáte sebemenší právo vlastnit naše těla nebo naše zdraví – to je nyní zcela zřejmé. Je také jasné, že si zahráváte s biologickými zbraněmi, jejichž skutečným účelem je sledovat nás a kontrolovat nás. Myslet si, že vám něco takového v současnosti projde, je zkrátka absurdní. Síla Přírodních a Vesmírných Zákonů a Síla Stvoření stojí přesně na opačné straně než vaše plány, které jsou namířené proti samotné podstatě života. Jsou tady ve hře mnohem Vyšší Síly, které vám nedovolí, aby vám takové plány nadále procházely. Momentálně cítím něco jako lítost. Lítost nad tím, že byste chtěli hrát svou temnou úlohu do tak extrémní míry, že zůstanete zacykleni v jakési karmické smyčce a jen bůh ví, na jak dlouho.
Vypadá to, že ve svých životech potřebujete umělou inteligenci a transhumanismus, abyste zvládli udržet krok s drakoniánskými bytostmi. Snažíte se vytvořit geneticky modifikovanou lidskou rasu, aby vám sloužila v roli otroků. Ten nápad je odkud? Od nějaké hybridní anunnacké frakce? Existuje mnoho informací o galaktické historii, nejen o genetické manipulaci DNA a vaší snaze oddělit nás od skutečného Zdroje – nulového bodu Jediného Vědomí. Právě tyto brány se nyní otvírají. Snažíte se udržet brány zavřené, ale vaše snaha bude marná.
Abych se vrátila k vašim dohodám: Umožňují existenci temných technologií, které z nás vysávají, doslova sklízejí, energii. To všechno se děje, protože jste paraziti a upíři. Toto jsou fakta. Všechny informace jsou veřejné. Pokud jsem schopná takové informace dohledat já, znamená to, že k nim mají přístup všichni lidé.
Můj pradědeček na sebe vzal prezidentskou roli a sloužil jako generál během druhé světové války. Snažil se vyrovnat s veškerou manipulací i s tím, že pravda nesměla být veřejně odhalena a že se lidem lhalo. To všechno kvůli tomu, aby celá ta mašinérie podvodů běžela za oponou dál, se vším tím klamáním lidí prostřednictvím mainstreamových médií, s operacemi pod falešnou vlajkou, se všemi programy na vymývání mozků i s temnými technologiemi, aplikujícími na lidech sociální inženýrství v praxi. Tohle všechno teď vyplouvá na povrch.
Je mi vás líto, do určité míry. Vždyť ani netuším, jestli mluvím k někomu, kdo má uvnitř nějakou duši. Můžu jen doufat, že jste ještě schopni rozpoznat ty hrůzy, které tady pácháte, přesně ty hrůzy, které budou projednávány u kosmického soudu. Takže jakékoliv zlo, které se ještě budete snažit lidské rase napáchat… Pochopte, my jsme multidimenzionální bytosti. A vy jste součástí mnohem většího příběhu, než si vůbec dokážete představit a budete se s tím muset vyrovnat. A sebemenší další znásilnění Svrchovanosti a Svobodné Vůle každé lidské bytosti způsobí, že se propadnete ještě hlouběji do pekla, ze kterého nebudete mít úniku. Neumím si ani představit, co tam budete zažívat… Netuším ani vlastně, jestli jste lidé…

Pojďme se podívat pravdě do očí: Vaše snaha separovat nás od Zdroje a našeho božského práva, které dostáváme s narozením i to jak útočíte na Lidstvo jako celek, není v souladu se Zdrojem Energie Bezpodmínečné Lásky, odkud všichni pocházíme. Tato myšlenka pochází od skupin padlých bytostí, které zničily svou původní DNA do té míry, že musejí spoléhat na Lidstvo jako na svůj zdroj potravy, živí se jemnou podstatou a tekutinami těch nejnevinnějších z nás a používají k tomu mučení a fyzické násilí.
Vím, že je vás mnoho. A vím, že už vám vaše činy neprocházejí. Uvidíte, že zprávy v podobném duchu budete dostávat častěji, zejména pokud se rozhodnete pokračovat v uskutečňování vašich plánů. Je natočeno mnoho nových dokumentů, existuje nespočet nezávislých zpravodajství – i když se je snažíte cenzurovat, jak to jen jde. Musíte se smířit s tím, že na některé věci prostě nedosáhnete a je jedno, nakolik usilovně se snažíte manipulovat lidskou DNA. Existují sféry, ke kterým nemáte přístup, představují mnohem Vyšší Sílu, než jakou reprezentujete vy. Jediná vaše „moc“ jsou ve skutečnosti jen podvody a lži, abyste vůbec dokázali Lidstvo zmanipulovat. Všichni lidé se teď rychle probouzejí – právě ve chvíli, kdy jsou schopni rozpoznat větší a bohatší příběh a začínají rozumět tomu, co se tady doopravdy děje, i když na to velká část lidí není zatím připravena…
Jak na kosmické tak na galaktické a pozemské úrovni se nacházíme v období, kdy do hry vstupuje skutečná podstata Světla a kdy budete poraženi. Lidé si vzpomenou na to, kým doopravdy jsou a osvobodí se z vašich sítí, osvobodí se od všech věcí, které jim doteď ubližovaly – nanotechnologie, modifikace počasí a chemtrails, očistí se i od všech těžkých kovů, které jsme nuceni proti vlastní vůli vdechovat.
Nikdo vás nevolil, nikdo neodevzdával svůj volební lístek členům kabaly, členům iluminátských skupin. V současné době máme v této zemi prezidenta, kterého mnozí z nás podporují, protože je schopný zastavit obchod s lidmi. Doufáme v to nejlepší.
Jak si můžete myslet, že jen tak přijdete a začnete nám všem píchat injekce, které nás zotročí jako váš majetek, abyste nás mohli používat jako zdroj potravy? Scénář se teď mění. Přichází něco, co vám zcela znemožní, abyste svůj plán uskutečnili. Protože my s tím nesouhlasíme. #WeDoNotConsent Jsme svrchované bytosti a to, co děláte, je znásilnění Kódů Stvoření.
Ti z nás, kteří odešli na druhou stranu a my, kteří dokážeme pracovat multidimenzionálně, jsme zárukou toho, že neuspějete. Jsou tady doslova armády světelných bytostí, na které nemáte pražádný vliv a tyto bytosti beze zbytku rozpustí vaše temné plány. Toto přání vytrysklo ze srdcí všech lidí. Vzniká naše skutečné propojení v rámci kolektivního vědomí i přesto, že všechny vaše světové války nás měly rozdělit, abyste nám mohli vládnout. Využili jsme veškerou vaši infiltraci a vaši temnotu mezi námi k tomu, abychom urychlili vlastní vývoj a za to vám jako Lidstvo děkujeme. Ale teď zacházíte příliš daleko. Přestaňte na nás útočit! Je to absolutní porušení všeho, znesvěcujete to nejcennější, co máme. Jste ohavní.
Uvědomte si, že na Zemi už nic neřídíte. Tady vládne Matka Země a její Duch. My lidé žádáme zpět svou Sílu. Bude nás přibývat a naše narůstající počty urychlí příchod momentu, kdy se budete muset zodpovídat ze všeho, co jste udělali – vy i vám podobní. Nemyslete si, že si můžete zahrávat s Lidstvem jako doposud.
Tohle jsem vám chtěla sdělit. Doufám, že v sobě budete schopni najít duši, srdce. Možná byste měli začít řešit svoje vlastní poruchy. Jestliže považujete sami sebe za hrdiny, měli byste být schopni podívat se na sebe upřímně do zrcadla a přiznat si, že trpíte skutečně vážnými poruchami osobnosti. Nedá se to ani srovnat s narcisismem. Jestli si doopravdy myslíte, že na celém světě můžete hrát takovou roli a nebo prostě jakoukoliv roli, kterou tady zastáváte po několik životů – co je tohle za děsivou poruchu osobnosti? Možná byste na to měli vyvinout nějakou vlastní vakcínu. A nebo zkuste esenciální oleje, bylinky, běžte se projít do lesa.
Mimochodem, odkud pocházíte? Z Velké Matky a z Velkého Otce? Zrodili jste se z nulového bodu Jednotného Vědomí? Copak nejste také děti Stvoření? Kdo vám dává právo a pravomoc, abyste ubližovali jiným dětem Stvořitele – kterými jste také? Jak nám můžete ubližovat? Neexistuje horší zlo, než manipulace a lhaní, ničení Země, ničení zdraví lidí, držet nás v izolaci od toho, na co máme odjakživa právo, což je přístup k celistvé kapacitě dvanácti vláken DNA a víc. Snažíte se nás tady totálně uzavřít od energie skutečného Zdroje, infiltrujete náboženské struktury, politiku, Hollywood, lékařství – doplňte si sami…
To už stačilo! Počty různých vlivných sil, skupin a Vyšších Bytostí, které nás teď ochraňují, vás několikanásobně převyšují. Pozemské brány se otvírají a všechny energie sem budou proudit víc a mocněji. Navrhuju, ať všeho okamžitě necháte a začnete… Já nevím. Zřejmě karmické léčení, které by vám umožnilo přístup k vaší DNA, kterou jste sami poškodili, už pro vás není možné, a proto máte pocit, že nemáte na vybranou. Slyšela jsem nedávno jednoho z vás říct: „Jsme upíři a kyborgové a potřebujeme vás jako zdroj potravy.“
Uvědomte si, že celý ten falešný matrix, který tady pro nás celou dobu vytváříte, závisí na nás jako na vašem zdroji potravy a všichni kolektivně vám postupně vědomě odebereme možnost, abyste nás tímto způsobem zneužívali. Budeme dál, z našeho nitra i fyzicky, přitahovat Síly Světla, budeme spolupracovat se Silami Přírody, v souladu s Kosmickými a Přírodními Zákony. Můžeme vám slíbit, že skončíte tam, kam patříte. Na celém světě nesedí ve vězení jediný zločinec, který by vykonal horší skutky než vy. U vás můžeme mluvit o nezměrné masové genocidě a zmrzačování lidských duší, které nabylo obrovských rozměrů.
Máte v plánu něco pozitivního? Nemůžu se dočkat, až se o tom dovím. Ale momentálně jsem skálopevně přesvědčená o tom, že hrajete tak temnou roli, že nemůžete rozumět důsledkům svých činů. Stejně tak nemůžete chápat hodnoty, které Lidstvo dělají Lidstvem: soucit, vnitřní morální integrita a čisté srdce. Uctíváme Zemi jako její strážci, kterými bychom měli být všichni, jsme ochránci a jsme autoritami, které inspirují. Nejsme váš experiment. Jsme svébytné entity a nemůžete nás vlastnit. Sbohem.“

přeložila Kateřina M.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 892 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář