60 GHz není jako ostatní frekvence sítě 5G – je mnohem škodlivější, a přesto se chystá její rozsáhlé využívání

z videa na YouTube

(Hovoří Flemming Blicher, telekomunikační inženýr a bývalý produktový manažer pro GSM/2G/3G/Wi-Fi/ISM moduly)

Frekvence 60 GHz má jedno šeredné tajemství, o němž se nijak zvlášť nemluví. Jedná se o milimetrovou vlnovou frekvenci, velmi vysokou, jejíž výchozí signál osciluje každou sekundu 60miliardkrát. Chci upozornit, že vyšší frekvence samy o sobě nejsou o nic nebezpečnější než ty nižší. Frekvence 60GHz však má určité vlastnosti, které by každého měly přimět, aby se zastavil a poslouchal.

Je lákavé jen tak prohlásit, že vyšší frekvence jsou nebezpečnější než nižší. Podle slavného fyzika Maxe Plancka zvyšování frekvence provází zvyšování energie. To je pravda, ale má mnoho výjimek. Například já bych si, kdybych měl volbu, kterou frekvencí budu ozařován, vybral raději 70 GHz než 60 GHz. Důvod se skrývá ve vlastnostech atmosférického vzduchu, jenž nás obklopuje, a v jeho sklonu absorbovat elektromagnetické signály.

Když signál o frekvenci 60 GHz putuje suchým vzduchem, je na jednom kilometru 95-98 % tohoto signálu absorbováno molekulami kyslíku – oproti signálu o 70 GHz, ten je na tu samou vzdálenost absorbován jen z deseti procent.

Co to tedy znamená? Například to, že 60gigahertzový signál se nedostane o moc dál než na vzdálenost jednoho kilometru, jelikož ho zbydou tak dvě procenta a zbytek se po cestě ztratí. Proč bych se raději nechal ozařovat signálem o frekvenci 70 GHz? Prostě proto, že orgány mého těla potřebují kyslík, a 60GHz interaguje s molekulami kyslíku.

Co se v těch molekulách vůbec děje? Elektromagnetický signál rezonuje s kyslíkem a mění molekuly – vybuzuje je takovým způsobem, že je už lidské tělo nepoznává jako kyslíkové. Tělo to vnímá tak, že atmosférický vzduch neobsahuje žádný kyslík. Když není kyslík, objevují se respirační symptomy, trpí plíce, ale i krev, kůže, všechny tkáně organismu. To může dokonce vyvolat okamžitý kolaps organismu. Po vystavení záření o 60 GHz se může člověk zhroutit a padnout na zem. Je těžké určit, jaké intenzity signálu je zapotřebí k tomu, aby došlo k tak závažným následkům. Roli v tom hrají různé faktory včetně vlhkosti atmosférického vzduchu, stavu lidské kůže a těla, modulace signálu, doby vystavení a mnoho dalšího.

O těchto účincích pravděpodobně ví jen málo lidí a ti pracují převážně pro armádu nebo výjimečně i pro telekomunikační průmysl. Podle mých informací to v telekomunikačním průmyslu není nijak známá věc. Tyto účinky na zdraví jsou před veřejnosti dobře skryty. V telekomunikačním průmyslu se hledí spíš na jiné aspekty této frekvence, jmenovitě na její nižší interferenci s jinými signály (kvůli tomu, že jí většinu absorbuje vzduch). Tato vlastnost je telekomunikačními experty oceňována – mají díky ní jednodušší život. Dopady na lidské zdraví nikoho nezajímají.

Přitom jak ruská, tak americká armáda už v sedmdesátých letech pečlivě prozkoumala vliv těchto ultravysokých frekvencí na živé organismy. Uvádím zde náhled analýzy (čas 8:30), která je veřejnosti dostupná od roku 2012, kdy CIA zveřejnila tuto jinak tajnou studii. Doporučuji, abyste si pustili video s dr. Rashidem Buttarem, který tuto problematiku vojenského výzkumu důkladně rozebírá. Je dost děsivé, jak tato frekvence působí na lidi a zvířata.

O frekvenci 60 GHz se často hovoří tak, jako by byla jednou z mnoha frekvencí využívaných sítí 5G. Tak to není. Například v Dánsku, kde žiji, ministerstvo pro klima, energetiku a infrastrukturu už dalo pro operátory do aukce frekvenci 3,5 GHz (či spíš udělá to na podzim) pro účely 5G. Říkám 5G, ale ve skutečnosti je to 4G nebo 4G plus; pak chystá 26 GHz stejně jako většina evropských zemí – to už bude skutečná 5G. Taková, kterou telekomunikační průmysl označuje jako síť 5G milimetrových vln nebo 5G SA („stand -alone“ – samostatná síť).

Označení 5G je také svým způsobem nejednoznačné. Síť 5G, která se teď spouští, není nic vyloženě nového. Využívá síť 4G LTE; v podstatě se jedná o upgrade antén 4G. Telekomunikační průmysl to připouští velmi opatrně, když tomu říká 5G new radio. Ve skutečnosti by tomu měli říkat 4G new radio. Já to současné 5G označuji jako „4G plus“, abych tuto síť odlišil od skutečné sítě 5G. Prostě a jednoduše, momentálně, tedy na počátku července 2020, tu není žádná plně funkční 5G síť – ani ve Velké Británii, ani v Dánsku a pravděpodobně ani v žádné jiné evropské zemi. Skutečná 5G síť funguje nezávisle na síti 4G. ke svému fungování vyžaduje velmi tlustý optický kabel, který se nyní urychleně umisťuje do země všude po světě. V Dánsku snad není žádné větší či střední město, které by nemělo rozkopané ulice a náměstí kvůli tomu, že se pod zem vkládá optický kabel na 5G.

Přesto i za současné situace lze v rámci WiFi využívat i 60 GHz (tabulka čas 12:26). Navzdory tomu, že 60GHz spadá do kategorie milimetrových vln, nepůjde do aukce stejně jako 3,5 GHz a 26 GHz. Je o totiž nelicencovaná frekvence. Může ji používat kdokoli a nemusí přímo souviset s 5G. Věděli jste například, že Facebook rozjíždí síť Terragraph a rozmisťuje své vysílače připomínající bedýnky (obr. 13:06) po celé Velké Británii? V Maďarsku už tato vysokorychlostní síť je. I ta může využívat 60 GHz.

60GHz je dokonce nový WiFi standard podle IEEE – nejváženější normotvorné asociace pro elektrotechniku na světě. Standard 60 GHz nese označení 802.11ad a jedná se o doplnění k současným standardům platným pro WiFi. Současné standardy operují na 2,5 GHz a 26 GHz. Nový standard 60 GHz umožňuje mnohem větší datové přenosy. Povolená intenzita záření se v různých zemích liší, ale nikde to není horší než v USA, kde může odpovídat až 140 mikrovlnkám zapnutým současně.

Možná už dokonce máte 60GHz WiFi doma – routery jsou tady v Dánsku volně dostupné v obchodech s elektronikou a jinde na světě nejspíš také. Podívejte se například na tento gamingový router na Amazonu (16:42) s několika anténami, které umožňují formování mnohem silnějšího signálu. Funguje na bázi „beamformingu“ a „phased array“ (sfázování), což jsou termíny, které většina lidí uslyší až ve chvíli, kdy za nimi přijde jejich potomek – náctiletý hráč na počítači, který bude prosit o tento upgrade sítě; ta pak umožní přenos až 7 GB za sekundu za cenu desetinásobného zesílení existující WiFi, kterou mají nainstalovanou doma. Funkce 60GHz už je zakomponována do mnoha routerů, které lidem instalují poskytovatelé internetu, takže možná už tedy máte takovýto router doma nebo ho brzy budete mít. Zároveň s tím, jak klesají ceny, se tato technologie šíří. Pokud jste „šťastným“ majitelem smartphonu Google Pixel 4, už máte tuto funkci zakomponovanou a telefon vás klidně může ozařovat zářením o této frekvenci.

V průběhu příštích tří až šesti měsíců lze očekávat intenzivní nasazení frekvence 60 GHz spolu s odpovídajícími zdravotními důsledky, proto je potřeba, aby o tomto tajemství frekvence 60 GHz vědělo co nejvíc lidí.

Na základě tohoto videa:

Napsat komentář