David ICKE: ODPOVĚĎ (3. kapitola, část 2/5)

Zapnout-vypnout


Které geny a jejich funkce jsou a které nejsou aktivní, určuje převážně mysl a její vnímání prostřednictvím vlnového propletení s tělem. Již desítky let mluvím o tom, že ústřední roli hraje vnímání – všechno pochází z vnímání, a proto se Kult na všech frontách snaží jako svůj hlavní cíl ovládnout vnímání.


Každá myšlenka, emoce – vjem – se projevuje jako jedinečná frekvence (vlna) vyzařující z mysli a jejích emocí a vy můžete tyto vlny vysílané druhými lidmi cítit. Mluvíme o tom, že mají lidé dobré nebo špatné vibrace, a je to opravdu tak. Někdo se může přetvařovat svou mimikou či chováním, ale my z nich stejně cítíme, že nám na nich něco nesedí. Zachycujeme vlnové frekvence, které představují jejich skutečné vnímání a postoje za tou “fyzickou” maskou.


Povaha těchto frekvencí nebo vjemů rozhoduje o tom, které geny v buňce jsou aktivovány neboli zapnuty a které ne. Máme geny s různými instrukcemi, které ovlivňují “fyzický” a psychický stav těla. Jsou mezi nimi geny, které zařídí, že jste zdraví, optimističtí a duševně i emocionálně vyrovnaní, a jiné, které z vás udělají člověka nemocného, a to i smrtelně nemocného, depresivního, pesimistického a duševně a emocionálně nevyrovnaného podle toho, jakým způsobem zpracovávají informace.
Nyní si představte, jak mysl vysílá vlny nebo signály, které mají za následek aktivaci a deaktivaci různých genů na základě jejich konkrétní funkce. To je možné proto, že geny s různými funkcemi reagují na frekvence vysílané myslí, které se vztahují ke stejným funkcím (obr. 97).


Vlnová frekvence mysli a frekvence představující funkci určitého genu operují na stejné vlnové délce a proplétají se, aby vyslali signál z mysli do genu. Tímto způsobem se stav vnímání přenáší do genetického systému těla. Pokud je vaše mysl depresivní, její frekvence budou aktivovat geny, které nesou instrukci představující depresi, a tento emoční stav se bude přenášet a bude v těle vyvolávat odpovídající účinky. Stejné vjemové vlny ovlivňují to, které funkce budou zakódovány v nepopsaných kmenových buňkách.


Mainstreamová medicína vidí pouze chemický účinek na tělo a ne vlnovou nerovnováhu, která tento chemický účinek spouští a která vychází z vědomé a také podvědomé mysli. Lékaři předepisují chemické léky na chemický symptom a opomíjejí příčinu ve vlnovém poli. Prostřednictvím tohoto vlnového propojení neboli propletení se stres přeměňuje na nemoc. Stresové vlny mohou narušovat geny související se srdcem, a tak stres způsobuje srdeční choroby. Ke stejnému procesu dochází také u rakoviny a všech dalších nemocí.


Když jsou mysl a její emoce nervózní nebo vystrašené, aktivovaná frekvence způsobí, že geny emocí v břiše způsobí “posrání”, jak jsem zmínil dříve. O tom, co se stane s tělem, nerozhodují geny, nejsou tím, co způsobuje výsledek. Jsou to frekvence mysli, co určuje, které geny se zapnou a které ne.


Mysl je zpráva, poselství a geny jsou poslové. Různé myšlenky a emoce aktivují a rozsvěcují různé části mozku stejným způsobem, jako aktivují geny. Když mozek tyto informace zpracovává, reaguje na vjemové vlny/signály z mysli, a ty aktivují oblasti mozku, které s těmito frekvencemi souvisejí. Mozek je zde opět zpracovatelem/procesorem informací a ne původcem, stejně jako geny jsou zpracovateli – polovodičovými procesory – informací a ne jejich zdrojem.


To, co jsem zde popsal, dnes zkoumá nově vznikající vědecký obor zvaný epigenetika. Vědci se domnívali, že aby se změnila genetická povaha našeho těla, musí se změnit nebo zmutovat naše DNA neboli “pevný disk”. Dnes se už ví, že tomu tak není. Odráží to dlouhý seznam vědeckých dogmat, která se vyvíjejí od “takhle to je” k “ehm, no, vlastně není”, a od “plácáš nesmysly, rouháš se proti vědě” po “no, dobře, tak jsi měl pravdu, ale my si připíšeme zásluhy a nazveme to novým objevem”.


Epigenetika zkoumá, jak se tělo “fyzicky” a psychicky mění podle toho, které geny se zapínají a vypínají a které funkce genů převládají. Je velmi podstatné, že se tato sekvence vypínání a zapínání, určovaná vjemovými vlnami mysli jedné generace, může rodem přenášet na další generace.
Spermie a vajíčka se spojují, aby vytvořily tělesný (“softwarový”) program a nesly epigenetický (vlnový) otisk rodičů (i když existují případy, kdy k tomu nedochází). Děti se mohou narodit se stejnou sekvencí zapnutých a vypnutých genů se všemi dobrými i špatnými důsledky, které z toho vyplývají.


Dítě se rodí s tím, co si na základě životních zkušeností geneticky vytvořili jeho rodiče a další „předkové“. Lidé říkají “Celá maminka” a “Celý tatínek”. Má to samozřejmě i další důvody, ale epigenetika se na tom také podílí. Zároveň platí, že signály aktivující a deaktivující genové funkce se neomezují pouze na mysl, i když ta je dominantním zdrojem. Drogy/léky a toxiny jsou ve své podstatě také jevy vlnových polí, i když je holograficky vnímáme jako látky chemické povahy.


Léky farmamafie tak moc poškozují zdraví proto, že jsou to energetická narušení vln, která přenáší toto narušení do vlnového pole těla a genů. Stejné je to s toxiny v jídle a životním prostředí. Opravdu si myslíme, že jedy v herbicidech a insekticidech, které se používají při pěstování plodiny, v potravinách nezůstávají? Samozřejmě, že tam jsou – jak ve vlnách, tak ve své chemické podobě v hologramu. To, co jíme a pijeme, možná vypadá jako sendvič nebo limonáda, ale ve své základní formě jsou potraviny a nápoje informační pole.


Tato pole se mohou zharmonizovat s polem tělesné mysli, když jsou vibračně v souladu (“výživné jídlo”) nebo způsobit disharmonii a ne-moc, když jejich rušivé vlny narušují pole těla a mysli (Big Mac a kolu, prosím). Je již dlouho prokázáno, že jídlo a pití působí na lidi také psychologicky, a to způsobuje stejný vliv vln na geny (obr. 98).


Frekvence, které v posledních desetiletích představuje rychlé občerstvení, spouští geny, které souvisí s tloustnutím a prostřednictvím epigenetického vlivu se rodí generace dětí s většími genetickými předpoklady k přibírání na váze, které dřívější generace neznaly. Exploze chytrých technologií buší do všech lidí frekvencemi záření z telefonů, stožárů, satelitů a Wi-Fi, což bude mít obrovský dopad na epigenetické genové funkce, který si však běžná populace a většina lékařského a telekomunikačního průmyslu nebude uvědomovat. Kult si toho však je vědom a tyto dopady dlouhodobě plánuje. Nevyzkoušené 5G, které se teď zavádí po celém světě, je dalším stupněm genetické a psychologické manipulace. Budu se jím více zabývat v pozdějších kapitolách.


Myslí si snad lidé, že změna vnímání a emocí zejména u mladých lidí, ke které dochází v současné “smart” éře, je jen shoda okolností?


Kdo uvěří, uvidí

Když je někdo otráven, nezabíjí ho chemikálie, ale hluboce narušená vlnová pole, která jsou holograficky vyjádřena jako ona chemikálie. Oscilace vlnového pole těla je natolik oslabená, že když se jeho tančící vlny zastaví, nemůže už dál fungovat. Někteří křesťané v Americe berou biblické texty tak doslova, že aby dokázali svou víru, berou do rukou jedovaté hady a dokonce pijí smrtící strychnin. Někteří zemřou, jak se dá očekávat, ale někteří ne. Jak je to možné?


Nebezpečí hadího jedu a strychninu spočívá v účinku jeho vlnového pole na vlnové pole těla. Pokud je vlnové pole jejich mysli dostatečně silné ve své víře, že nezemřou, pak frekvenční signály z mysli nedovolí, aby jed aktivoval reakce těla, které by vedly k smrti. Takže zde máme proces demonstrující, jak “mysl vládne nad hmotou”.


Stále častěji jsme nabádáni, abychom se svých genů báli, genetické testy varují lidi před tím, co jim jejich genetická výbava chystá na další roky života. To je v mnoha směrech taková tragická ironie. Pokud věříte, že je vám předurčeno stát se obětí svého genetického plánu, vysíláte vlny mysli/mozku ve frekvenčním pásmu, které dokáže aktivovat právě ty geny, které očekávaný výsledek způsobují. Na úrovni vln a genů tak dochází k sebenaplňující se předpovědi.


Pokud naše mysl v takový výsledek nevěří – zejména pokud víme a žijeme v tom, že mysl je vládce – za celý váš život se ty rakovinové nebo jakékoliv jiné geny nebudou aktivovat. Čím to je, že tolik lidí umírá ve lhůtě, kterou jim předpověděl lékař? “Kolik mi zbývá času, doktore?” – to je ta otázka, která kolikrát přímo přináší rozsudek smrti. Mysl nabývá přesvědčení, že tělo zemře ve stanovené době, a vysílá frekvenční vlny, díky kterým k tomu dojde.


Byly zaznamenány případy, kdy lidem řekli, že mají smrtelnou chorobu a zbývá jim určitá doba života a oni v té době zemřeli, ale pak se při posmrtném ohledání zjistilo, že tou “smrtelnou chorobou” ve skutečnosti vůbec netrpěli. Zemřeli, protože uvěřili, že mají tuto chorobu a uvěřili v doktorovu prognózu, kolik jim zbývá života.


Existuje spousta podobných příběhů a vyprávění. Tímto způsobem můžeme přežít nebo zemřít na základě toho, čemu věříme. Svědčí o tom řada případů, kdy byl jedné skupině podán lék, který měl mít nějaký účinek, a druhé skupině, aniž by o tom věděla, byla podána pouze cukrová pilulka, “placebo”.


Často se stává, že ti, kteří užívají placebo bez účinné látky, přesto pociťují účinek léku, který ve skutečnosti neužili. Při některých studiích zkoumajících psychoaktivní drogy se stalo, že osoby, které užily pouze placebo, zažily psychedelický “trip”. Lidé se uzdravili ze zdravotních problémů, a to i ve vážných případech díky užívání placeba, o kterém se domnívali, že je to lék, který je vyléčí. To se může stát díky procesu, který jsem výše popsal.


Víra v uzdravení vysílá do mysli/mozku vlny, které aktivují genetickou matrici a její imunitní systém, aby způsobily výsledek, ve který věříte. Existuje také efekt zvaný “nocebo”, kdy víra ve špatný dopad na zdraví vede k zaměření mysli, které způsobí právě tento očekávaný výsledek. Je pochopitelné, že jsou lidé varováni před “vedlejšími účinky” léků, ale kolik z nich pak tyto vedlejší účinky zakouší jen proto, že byla tato možnost přenesena do jejich mysli a vnímání?


Řekněte někomu, že šálek čaje, co právě vypili, obsahoval jed, a sledujte, co se bude dít, i když v něm žádný jed ve skutečnosti nebyl. Kolik léků se zdá být účinných je proto, že lidé věří, že budou fungovat? Totéž platí i pro alternativní metody, i když ty jsou mnohem více v souladu s tím, jak tělo funguje a čím ve skutečnosti je. Pokud jde o tělo, je mysl vším a Kult to dobře ví.


Uvedu příklad, jak vnímání materializuje iluze. Mnoho let jsem se zabýval výzkumem kontroly mysli na obou stranách Atlantiku a setkal jsem se s velkým počtem lidí, kteří byli šokujícím způsobem zneužíváni v nechvalně proslulé operaci na ovládání mysli, známé jako MKUltra, vedené americkou vládou, armádou a CIA. Součástí tohoto hrůzného programu byla “kontrola mysli založená na traumatu”, při níž je subjekt vystaven situacím, při kterých prožívá extrémní hrůzu.


Jejich mysl si kolem zážitku vytvoří bariéru amnézie, člověk tyto zážitky jakoby uzavře do bubliny nebo zavíčkuje, aby je nemusel stále znovu prožívat. Tím se vytvářejí samostatné oddíly, alternativní osobnosti, kterým zasvěcení říkají alter persony nebo “altery”. Tyto oddělené alter persony jsou poté programovány, aby vykonávaly různé úkoly včetně atentátů ve stylu Mandžuského kandidáta, a manipulátoři mysli jsou schopni přepínat mezi altery na různé “osobnosti”, které vykonávají různé předem naprogramované úkoly.


Je instalován tak zvaný “frontální alter”, který funguje jako vědomá mysl subjektu, zatímco ostatní altery zůstávají v podvědomí. Naprogramovaná spouštěcí slova, fráze či zvuky slouží k přepínání mezi altery a k aktivaci konkrétního alteru. Ten se pak stává frontálním alterem, aby vykonal svůj určený úkol nebo posloužil bohatým a vlivným lidem k sexuálnímu a násilnému zneužívání. Po dokončení akce se opět přepne na hlavní frontální alter, který nemá tušení, co jiné alter dělalo nebo zažilo.
Toto jsem podrobně popsal v jiných svých knihách a zde se o tom zmiňuji proto, že mnozí z těch, kteří trpěli v MKUltra, mi řekli, že když v jednom alteru neboli fragmentu mysli užili drogy nebo byli opilí, účinky drogy a alkoholu okamžitě zmizely, jakmile byli přepnuti do jiného alteru, které nebylo “při vědomí” neboli “frontální”, když drogy nebo alkohol konzumovali.


Jedna z obětí mi řekla, že její největší noční můrou bylo, že jí v nemocnici před operací uspí a během operace se aktivuje jiný alter. Věděla, že v té chvíli by anestezie přestala působit a ona by se probudila uprostřed operace. Taková je iluze prožívané reality.


Nejnovější techniky ovládání mysli využívají alikvoty. Ty dokážou technologicky manipulovat s vlnovým polem a elektrickými vzorci mozku tak, že naprogramují vnímání a chování. Dokážou dokonce vložit i program smrti, které spustí program na vypnutí těla. Má ještě někdo zájem o 5G?

(pokračování za týden)

(c) David ICKE, The Answer, v českém překladu Hany Konvalinkové ODPOVĚĎ, vychází koncem listopadu 2021, v prodeji v knihkupectví duchovní a esoterní literatury Hledající. Předobjednávky přijímá od začátku listopadu.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 839 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář