Budoucnost letecké přepravy? Trasování, špehování, imunitní pasy

Derrick Broze

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), která zastupuje 299 aerolinek, nově vydala příručku Biologická bezpečnost letecké dopravy a harmonogram restartu letectví, která nastiňuje její strategii rozhýbání letecké dopravy v době, kdy vlády uvolňují cestovní omezení.

V oddílech „Postupy pro cestující“ a „Dočasná opatření ohledně biologické bezpečnosti“ IATA popisuje svoji vizi pokoronavirových letů. Organizace volá po trasování kontaktů, což je kontroverzní metoda sledování civilní populace s ohledem na šíření COVIDu-19.

„Předpokládáme nutnost shromažďovat  detailnější informace o kontaktech pasažérů, které by bylo možné použít k trasovacím účelům,“ uvádí se v dokumentu. „Bude-li to možné, budou se data shromažďovat v elektronické formě a ještě před příchodem cestujícího na letiště, a to prostřednictvím eVisa a elektronických platforem pro autorizaci k cestování.“

Nejspíš nikterak překvapivě tento plán přichází ve stejné době jako nedávný vznik  Covi-Passu a zdravotního pasu od Clearu. Oba projekty podporují systém digitálních ID, využívající biometrické informace, identifikační údaje a informace o cestovatelské historii a zdraví.

Generální ředitel IATA, Alexandre de Juniac, sdělil ekonomickému webu Arabian Industry, že co se týče letectví, nepůjde to bez „mnohavrstevného přístupu, jenž bude kombinovat globálně implementovaná opatření, která budou uznávána vládami různých zemí“. Má to prý být „cesta vpřed, co se týče biologické bezpečnosti“.

IATA též volá po snímání teploty cestujících u přístupových bodů do terminálů. Představuje si, že cestující budou od sebe muset na letišti udržovat odstup 1-2 m. To bude nejspíš vyžadovat úpravy letištních prostor. IATA rovněž doporučuje pasažérům zakrývání obličeje, personál bude muset mít ještě další ochranné prostředky.

Ačkoli organizace uznala, že žádný rychlý a spolehlivý test na COVID-19 neexistuje, zastává názor, že jakmile tento test bude k dispozici, měl by se provádět na vstupu do terminálu.

Co se týče imunitních pasů – což je myšlenka, se kterou přišel hlavní imunolog americké vlády Anthony Fauci za podpory WHO a Billa Gatese, IATA uvádí, že by „mohly hrát důležitou roli, co se týče dalšího usnadnění restartu letectví“. Organizace se domnívá, že pokud se prokáže, že se někdo prokazatelně zotavil z onemocnění COVID-19 a vyvinul si proti němu imunitu, nebude potřebovat ochranná opatření. Čeká se jen na to, až bude vznik takové imunity podpořen vědeckými důkazy. Pak bude nutné, aby „byl zaveden globální standard a byly elektronicky zpřístupněny odpovídající dokumenty“.

Nakonec se IATA domnívá, že by bylo záhodno „usilovat o větší příklon k bezdotykovým technologiím a biometrii“. Pod biometrii by spadalo rozpoznávání obličeje, snímání sítnice a odebírání otisků prstů.

Vize budoucnosti, kterou v tomto dokumentu vykreslila IATA, nevěstí pro příznivce leteckého cestování nic pěkného. Je téměř jisté, že pasažéři se budou muset podvolit invazivním bezpečnostním opatřením, dohledu, biometrickému trasování, imunitním pasům, snímání tělesné teploty. Na druhé straně se budou muset smířit s menším mezilidským kontaktem a menší komunikací se skutečnými lidmi. Nepochybně se jedná o další krok k zavedení digitálního identifikačního průkazu, jenž bude obsahovat nejen základní informace o držiteli, ale i o jeho zdravotním stavu a dalších osobních záležitostech. Tato agenda zde byla už před pandemií koronaviru, ale ta vše pozoruhodně uspíšila. Přišla takříkajíc jako na zavolanou, podobně jako 11. září 2001.

Jediné, co může zastavit rozkvět tohoto technokratického globálního státu, je hromadné probuzení lidí a vyjádření nesouhlasu s tím, co se děje. Informujte ty, kdo jsou stále ještě ve tmě a odpojte se od té zdánlivě všemocné kontrolní sítě.

Pokládejte otázky, nedůvěřujte všemu automaticky. Vytvářejte si své vlastní závěry.

Zdroj

Napsat komentář