Nejnovější trendy Operace koronavirus (únor 2022)

Makia Freeman

COVIDový trend č. 1: Řada evropských zemí uvolnila covidové restrikce, Izrael hází Zelený pas do starého železa

Mnoho zemí se rozhodlo, že jsou s covidem hotovy, že krize (která v první řadě nikdy neexistovala) už není a my se musíme naučit s covidem navždy žít. Covidová omezení buď téměř zrušila, nebo aspoň uvolnila velká část Evropy.

Izrael zrušil povinnost prokazovat se očkovacím pasem v restauracích, hotelech, divadlech a při sportu. V platnosti tato povinnost zůstane u větších akcí, např. svateb. „Kdyby se Zelený pas nadále využíval jako dosud, mohlo by vznikat klamné zdání [o bezinfekčnosti],“ řekl poradce vlády Naftaliho Bennetta, epidemiolog Nadav Davidovitch. Přesto však systém Zeleného pasu doporučuje pro místa s vysokou rizikovostí, například pro nemocnice, domy s pečovatelskou službou a akce, kde se společně jí, zpívá a tančí.

To je výborná zpráva! Ukazuje to, že vlády nemohou občany držet v nouzovém stavu navždycky. Čím víc lidí se ozývá, sdílí pravdivé informace, zakládá organizace pro svobodu, podílí se na pokojných protestech a podává žaloby na vedoucí představitele, aby pykali za porušování práv občanů, tím méně autoritám prochází pokračující tyranie. Nenechme se však ukolébat. Postup může také vypadat ve stylu „jeden krok vpřed, dva kroky vzad“. Stát lidem vrátí některé svobody, o které je obral, ale nevzdá se práce na hlubším, dlouhodobějším plánu.

COVIDový trend č. 2: Kanadský kamionový konvoj  

To, co začalo příjezdem několika kamionů ze západního pobřeží Kanady do hlavního města Ottawy, se vyvinulo v nepřehlédnutelné mezinárodní hnutí. Kanadský konvoj svobody s přehledem překonal světový rekord v délce konvoje nákladních vozů (přes 70 km) a navzdory tomu, že jeho organizátorům platební platforma GoFundMe (zde více o jejím napojení na Accel/CIA) odmítla vyplatit finanční dary ve výši 10 milionů dolarů, našlo si hnutí jiné alternativy, jak získat peníze (GiveSendGo). Akce byla mimořádně pokojná a jednotná. Rozhodně se při ní ukázalo, že má podporu kanadského lidu. Některé projevy, které během ní zazněly, zahřály u srdce, například tento od pastora Artura Pawlowskiho, který loni o Velikonocích označil policisty za nacisty a vyhodil je z kostela, když mu přerušili mši kvůli kontrole „hygienických“ opatření.

Hnutí už vyhrálo některé klíčové bitvy. Některé státy zařadily zpátečku, co se týče šikany neočkovaných, například Quebec, který chtěl neočkované postihovat vysokými pokutami, a Alberta, kde chtěli zavést systém vakcinačních pasů. Vůdci hnutí přísahali, že budou okupovat ulice Ottawy, dokud nebude zrušena covidová šikana.

COVIDový trend č. 3: Hromadí se důkazy hromadného experimentování na lidech a cílené depopulace

Lživakcína proti COVIDu byla nasazena v řadě šarží. Různí badatelé, kupříkladu Craig Paardekooper a jiní, provedli analýzu různých výrobních šarží a odhalili děsivý vzorec – některé šarže jsou podle všeho výrazně toxičtější než jiné. Získaná data ukázala, že pouhých  5 % šarží (distribuovaných rovnoměrně po celých USA) je odpovědných za 90 % všech vedlejších účinků, hospitalizací a úmrtí po covidové vakcíně.

Paardekooper ve videu říká, že „pravděpodobným důvodem je buď to, že tyto šarže obsahují nějaké přidané příměsi, které jsou vysoce toxické, a/nebo je v nich vyšší koncentrace těch samých složek než v ostatních.“ To je neslýchané. Vyrábí Big Pharma malá množství nebezpečných šarží a velká množství neškodných (placebo / fyziologický roztok)? Jedná se o probíhající depopulační agendu? Server Daily Expose cituje Michaela Yeadona:

„U farmaceutických výrobců byste mohli čekat, že jim půjde aspoň jedno – a oni v tom jsou opravdu dobří – stálá výroba o vysoké kvalitě, šarži za šarží. Jde jim to tak dobře, protože je to jejich práce. Tablety, kapsle, spreje a injekce vyrábějí po miliardách dávek… měl jsem důvěru v to, o čem vím, že to skutečně umí.

A pak jsem narazil na pár lidí, kteří nezávisle na sobě analyzovali databázi VAERS. Analýza této databáze ukázala, že 90 % vedlejších účinků je spojeno s méně než 10 % šarží. Vybavuji si, jak jsem tu analýzu poprvé viděl a hned jsem si uvědomil její důležitost.“

Dr. Yeadon začal líčit procesy výroby léčiv a dodal: „To se provádí za neuvěřitelné úrovně kontroly… nejde jen o toxicitu, ale i o variabilitu. Farmaceutické společnosti jsou vysoce profesionální. Vědí, jak své produkty vyrábět ve stále stejné kvalitě, pozorovali jsme to u vakcín proti chřipce desítky let. Obávám se, že jsem došel k závěru, že toto dělají záměrně. Teď už tato data znají a stejně s tím nepřestaly, takže to vypadá, že jsou s tím přinejmenším srovnané. Bojím se, že je to záměrné… ve všech lahvičkách není totéž, nemůže to být náhoda. Není možné, aby takové výsledky nastaly jen kvůli nějaké malé odchylce v produktu… jsem si zcela jistý, že motivací zde není jen zisk. Vypadá to jako kalibrování nějaké smrtící zbraně.“

Dr. Jane Ruby řekla v pořadu Stewa Peterse toto:

„Oni provádějí studie s cílem určit smrtelnou dávku. Ty mají zjišťovat, jaké množství preparátu způsobí smrt. Vždycky se provádějí na zvířatech, nikdy na lidech. Tyto tři společnosti (Moderna, Pfizer, Johnsson) právě teď aktivně provádějí studie smrtelných dávek, bez informovaného souhlasu. Dělají to beztrestně, protože neexistuje nic, co by je mohlo zastavit.

O bezpečnost jim nejde, protože to tak bylo naplánované. Bylo naplánované distribuovat toxické šarže a pak shromáždit informace.“

Na webových stránkách https://howbad.info/ zjistíte, které šarže jsou nejhorší. V tomto videu od SGT Report zazní trefné prohlášení:

„Z důkazů vyplývá, že vždycky vypustí toxickou šarži, aby zjistili, co způsobí, pak méně toxickou, pak placebo, pak méně toxickou… pak další placebo, na které není reakce. Podle odborného svědectví dr. Lee Merritta je cílem zjistit, kolik jedu mohou vstříknout do člověka, než ho to zabije. Tato křivka dávek a reakcí ukazuje předem plánovanou masovou vraždu, jejímž vykonavatelem je Big Pharma.“

COVIDový trend č. 4: Hypotéza o experimentu, jenž má zjistit smrtelnou dávku záření 5G

Čas od času se zmiňuji o spojitosti 5G a covidu. Spekulovat se o ní začalo ještě předtím, než pandemie zasáhla i Západ (viz zde a zde). Pokud chceme pochopit, co se tu vlastně stalo, je tato spojitost klíčový faktor, který vysvětluje šíření choroby. Už dříve jsem uváděl odkaz na toto video od SGT Report, v němž se hovoří o hypotéze o experimentu s cílem zjistit smrtelnou dávku 5G záření. Osoby, které stojí za NWO, podle této hypotézy spouštějí po celém světě 5G síť kontrolovaným, přesně vypočteným způsobem, aby testovali její zdravotní účinky. Ve videu se tvrdí, že „NESPOUŠTĚJÍ naráz všechny frekvence. Mění na různých místech počet frekvencí v rámci kontrolovaného experimentu na základě kritérií, k nimž nemáme přístup.“

Faktor 5G záření je velmi důležitý. Ti, kdo znají práci Arthura Firstenberga (Neviditelná duha), vědí, že v posledních 150 letech se mnoho pandemií vyznačovalo časovým souběhem s plošným spuštěním nových forem elektrifikace nebo bezdrátové technologie. Uveďme si rádio, radar, satelitní vysílání a později všechny generace mobilních sítí od 1G po 5G. Víme, že lžipandemie byla pečlivě předem plánovaná desítky let předem. Je zcela reálné, že ti, kdo ji naplánovali, ji umístili přesně do toho samého časového rámce jako globální rozjezd sítí 5G, aby se četná úmrtí a vážné stavy daly přičíst „novému, děsivému zabijáckému viru“. Zabili tak více much jednou ranou: pokryli svět ještě větším množstvím EMF (bez nichž by nefungovala chytrá síť, která nás bude mít pod kontrolou), ublížili mnoha lidem a připravili je o život (depopulace) a rozjeli & otestovali 5G, aniž by vzbudili podezření (ty lidi prý zabil COVID).

Rád bych zdůraznil, že si nemyslím, že 5G může za všechny těžké případy COVIDu a úmrtí na něj. Je to důležitý faktor, ale ne jediný. Také však musím zdůraznit, že určitá spojitost tu rozhodně je, jak vyplývá z dostupných důkazů, a bylo by nemoudré ji přehlížet. Faktor 5G hladce zapadá do předchozího covidového trendu, cílené depopulace. Manipulátoři NWO experimentují na lidech různými způsoby, aby zjistili, co vyvolá jaké reakce, kolik toho zabíjí atd.

COVIDový trend č. 5: Austrálie pokračuje v budování koncentráků

Tim Truth odvádí skvělou práci a nadále informuje o znepokojivé situaci v Austrálii. Ta nejen že staví další koncentrační tábory, ale v některých hrozí možnost zplynování uvězněných lidí. Je tohle vůbec možné?

COVIDový trend č. 6: Dávají ruce pryč od svých lží – „nikdy jsme netvrdili, že vás očkování ochrání“

Scénáristé lžipandemie covidu klidně řeknou cokoliv, jen aby si lidé nechali dát injekci a pak zase další. Přitom i generální ředitel zločinného spolku Pfizer, Albert Bourla, v nedávném interview přiznal: „Víme, že dvě dávky vakcíny poskytují velmi omezenou ochranu, pokud vůbec nějakou“. Jejich kolem je vyděsit lidi natolik, aby se nechali opíchnout, ale zároveň nechat otevřené dveře k tomu, aby pak mohli prohlašovat, že potřebujete další a další dávky pro udržení imunity.

COVIDový trend č. 7: V USA končí s rouškami i některé státy, vedené Demokraty

Z COVIDu se v mnoha zemích stalo velmi politické téma – zejména v USA, kde je podpora „protipandemických“ opatření či odpor vůči nim jasně dán příslušností k politické straně. Demokraté je sice vždy horlivě podporovali, ale jak se lžipandemie táhne už dva roky, tak jim podle všeho z pravidel taky začíná být zle. Nedávno 4 modré státy (New Jersey, Connecticut, Delaware a Oregon) zrušily povinnost nosit roušku ve škole. To je znakem, že propaganda uvadá, a aby zase nabrala na síle, byla by potřeba nějaká nová varianta nebo úplně nový virus, který by se zčistajasna objevil a oživil pandemický narativ a strach.

Závěrečné zamyšlení

Celkově lze říci, že většina nových trendů ukazuje na příznivý vývoj situace – lidé už si to nenechávají líbit, úřady se vzdávají a propagandě dochází dech. Obzvlášť kanadské hnutí za svobodu vysílá do světa jasnou zprávu o tom, že lidé mají moc; že člověk není odkázán jen na to, co mu uchystají „demokraticky zvolení zástupci“. Neměli bychom však polevovat v ostražitosti: hlubší protilidská agenda se nikam neztratila, stále je v chodu. Pozor na biologicko-bezpečnostní stát. Zločinci, kteří se snaží nastolit Nový světový řád, klidně prohrají pár bitev, když jim to pomůže vyhrát válku. Nesmíme ztratit ze zřetele to nejdůležitější – lidskou svobodu – a nechat se ukonejšit tím, že nám po kouskách vracejí to, co nám předtím vzali.

Zdroj

Napsat komentář