Bývalá zaměstnankyně OSN: Projekt 5G vážně ohrozí život na Zemi, zastavme jej hned!

Claire Edwards

Prvním osmi měsícům druhé světové války, kdy navzdory otevřenému nepřátelství nedocházelo k otevřenému boji, se říkalo Podivná válka (The Phoney War). Za použití milimetrových vln páté generace neboli 5G bezdrátových komunikačních technologií teď probíhá „podivná válka“ jiného typu.

Tato podivná válka také probíhá tiše, ale tentokrát se „střílí“ – paprsky elektromagnetického záření z tisíců drobných antén[1] – a skoro nikdo z těch, kdo jsou v první linii, nic netuší o tichých, vážných a nenapravitelných zraněních, která jsou mu přivozována.

Působení 5G zaprvé pravděpodobně vede ke vzniku elektrohypersenzitivity (EHS).[2] Za vznik té mojí s nejvyšší pravděpodobností vedlo každodenní sezení u dvou velkých počítačových monitorů po dobu 18 let, kdy jsem pracovala pro OSN. Když byly v roce 2015 na pobočce OSN ve Vídni instalovány silné Wi-Fi vysílače a přístupové body pro mobilní telefony, které měly zajišťovat dostatečnou kapacitu připojení v rozsáhlých prostorách přístupných veřejnosti, a to v úzkých chodbách se stěnami obloženými kovem, byla jsem soustavně nemocná sedm měsíců.

Dva a půl měsíce jsem dělala, co jsem mohla, abych na nebezpečí představované těmito novými zdroji elektromagnetického záření upozornila odbory, vedení a lékařský dohled, ale mé úsilí bylo ignorováno. Proto jsem v květnu 2018 přednesla své obavy před generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem [přepis rozhovoru je zde]. Původní profesí je fyzik a elektroinženýr. Na počátku své kariéry přednášel o telekomunikačních signálech, ale nyní tvrdí, že o tom nic neví. Slíbil sice, že záležitost předá Světové zdravotnické organizaci, ale o sedm měsíců později stav stále trvá. Na následné e-maily jsem nedostala odpověď.

V důsledku toho jsem uvítala příležitost připojit se ke snahám zveřejnit Mezinárodní výzvu k zastavení šíření a užívání 5G na zemi a ve vesmíru, protože jsem pochopila, že navzdory 43 předchozím apelům ze strany vědců jen málo lidí ví o nebezpečích EM záření. Jako editorka jsem mohla napomoci tomu, aby bylo prohlášení srozumitelné a pochopitelné i pro laika. Text je kompletně opatřen odkazy na vědecké práce a cituje přes sto studií z těch desítek tisíc vědeckých prací, které byly za posledních 80 let publikovány na téma účinků elektromagnetického záření.[3]

Vzhledem k tomu že jsem léta editovala dokumenty OSN věnované vesmíru, vím, že vesmír je předmětem intenzivního geopolitického konkurenčního boje a že by jakákoli mimořádná událost, jež by souvisela s některým vojenským satelitem, mohla mít katastrofální následky.[4] Vesmírné právo je tak nedokonalé – jako příklad si uveďme spletitost zákonů upravujících odpovědnost [5],[6] – že oběžné dráhy kolem Země můžeme klidně považovat za nový divoký Západ. V roce 2007 vyvolala Čína mezinárodní zděšení tím, že na svém vlastním satelitu demonstrovala účinnost své nové zbraně schopné ničit satelity.

Národům podnikajícím ve vesmíru dělá hlavní starost kosmické smetí. Vesmírného odpadu je už takové množství, že cokoli může spustit tzv. Kesslerův syndrom, řetězovou reakci kolizí, kvůli níž budou moci být zemské orbity nepoužitelné tisíc let.[7] Zní vám v této situaci jako rozumný nápad vypustit na oběžnou dráhu těch minimálně 20 000 komerčních 5G satelitů, které se plánují?

Bydlím ve Vídni, kde 5G mánie vypukla s plnou silou. Za posledních pět týdnů bylo oficiálně oznámeno spuštění pre-5G vysílačů na letišti a 5G na Rathausplatzu, hlavním náměstí, které v prosinci každoročně přivábí desítky tisíc návštěvníků na vánoční trhy a v lednu pak na umělou ledovou plochu určenou k bruslení. Obojí je lákavé zejména pro děti a jak víme, děti jsou spolu s ptáky a příslušníky hmyzí říše vzhledem k menší velikosti svého těla zvlášť citlivé vůči pustošivým účinkům 5G.[8]

Přátelé a známí a jejich děti už hlásí typické příznaky otravy EM zářením:[9]  krvácení z nosu, bolesti hlavy a očí, nevolnost, únavu, zvracení, pískání v uších, chřipkové symptomy a bolesti na hrudi/bolesti srdce. Hovoří i o pocitu, jako by měli hlavu staženou páskem, o tlacích na temeni, o bodavých bolestech na různých místech těla a o bzučení ve vnitřních orgánech. Dalším biologickým efektům, jako jsou nádory a demence, obvykle trvá déle, než se projeví, ale v případě 5G záření, které nikdy nebylo testováno s ohledem na bezpečnost – kdo ví? [10]

V Rakousku snad přes noc vyrašil les 5G infrastruktury. V prostoru tří týdnů jedna z mých přítelkyň (původně zcela zdravá) zaznamenala takový propad zdravotního stavu, že musela utéct ze země. Předtím zde žila třicet let. Každý člověk reaguje na EM záření jinak. Pro ni to byla nesmírná trýzeň, tak jsme spolu poslední dvě noci v Rakousku strávily v lese. Zajímavé je, že při jízdě přes jižní Německo trpěla ještě víc než v Rakousku, zatímco v severním Německu neměla skoro žádné příznaky a cítila se úplně normálně, což naznačuje, že systém 5G tam ještě nebyl nasazen.

Expozici elektromagnetickému záření neupravují žádné zákonné limity. Telekomunikačním společnostem se jen hodí, že k dispozici jsou pouze ze zákona nevymahatelné směrnice, například ty, které vytváří vznešeně pojmenovaná Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP), která je ve skutečnosti tak trochu jako čaroděj ze země Oz – maličká nevládní organizace v Německu, která si jmenuje své vlastní členy a žádný z nich není lékař ani ekolog.[11]

Stejně jako čaroděj ze země Oz se ICNIRP zdá mít magické schopnosti. Svým eskamotérstvím nechává dočista zmizet netepelné účinky EM záření, neboť kdyby vzala v úvahu ty desítky tisíc výzkumných studií prokazujících biologické působení EM záření, zcela by to zneplatnilo její takzvané bezpečnostní směrnice.[12] Komise natolik očarovala Mezinárodní komunikační unii, což je součást rodiny organizací spadajících pod OSN, že tyto její směrnice uznává.[13] A jediný mailík, který ICNIRPa obdržel v říjnu 2018 a který obsahoval komentář prof. Martina Palla k novým směrnicím vydaným komisí, vyvolal okamžitou explozi zájmu o odesilatelovy internetové aktivity ze strany společností i jednotlivců z celého světa a též ze strany imigračních úřadů jednoho státu, úřadu rakouského kancléře (ministerského předsedy), jedné vídeňské právnické firmy a dokonce i Interpolu! [14],[15]

Doufám, že si lidé přečtou a budou sdílet naši Výzvu k zastavení 5G ve vesmíru  (česká verze je zde), že procitnou a probudí i jiné a využijí text k tomu, aby sami podnikli nějaké kroky v tomto směru. I pouhých několik měsíců této „podivné války“ o 5G by mohlo znamenat katastrofu pro všechno živé na Zemi. Elon Musk je rozhodnut vyslat prvních 4 525 satelitů, jež mají zeměkouli opatřit „pokrývkou“ 5G signálu, už letos v červnu – navzdory tomu, že tím poruší nesčetné mezinárodní dohody. Tento multibilionový počin, největší biologický experiment všech dob a zároveň nejohavnější projev nadutosti a chamtivosti v lidských dějinách by mohl být počátkem posledního velkého vymírání.

Na myšlenku, že 5G by mohl být existenciální hrozbou všemu živému na Zemi, lidé obvykle zprvu reagují nedůvěřivě. Jakmile si však prověří fakta, nastupuje druhá reakce, zpravidla hrůza. I tuto reakci musíme překonat, pokud máme 5G vidět jako příležitost povstat, převzít odpovědnost a začít konat. Za posledních dvacet let jsme kvůli elektromagnetickému záření dost možná přišli o 80 % hmyzu.[16]  Stromy se kácí po milionech, aby byl zajištěn nepřetržitý 5G signál pro samořiditelné automobily, autobusy a vlaky.[17] Budeme jen nečinně přihlížet a dívat se, jak nás a naše děti ničí záření, jak se rozkládají naše systémy zásobování potravinami a naše životní prostředí chřadne?

Noviny nyní jen tak mimochodem popularizují mem, že by bylo vlastně celkem dobře, kdyby lidé vymřeli,[18],[19] jenže když to přestane být rétorická otázka, a začne být reálná; když bude bezprostředně ohrožen váš život, vaše dítě, vaše komunita, vaše životní prostředí, přijde vám takové uvažování v pořádku? Pokud ne, prosíme podepište naši výzvu k zastavení 5G projektu a aktivně kontaktujte kohokoli, kdo má moc projekt zastavit, zejména Elona Muska[20] a výkonné ředitele všech ostatních společností, které plánují vyslat na oběžnou dráhu 5G satelity. Pozemský život teď potřebuje vaši pomoc.

Zdroj

1 komentář: „Bývalá zaměstnankyně OSN: Projekt 5G vážně ohrozí život na Zemi, zastavme jej hned!

Napsat komentář