Skrze 5G bude jen 1 novorozenec z 8 živý a bez genetických poruch, nezabráníme-li instalaci 5G

via Gloria TV – odkaz na stránku s videem

5Gk

přepis pořadu a titulků

Odpověděl britský expert dr. Barrie Trower, bývalý specialista armádního Královského námořnictva pro vývoj mikrovlnných zbraní 5G. (České titulky nahoře, německé dole) Záhuba lidí, zvířat a přírody skrze vysílače 5G ! Telefonní rozhovor se specialistou Barrie Trowerem z 30.3.2019. V Německu 19.3.2019 byla zahájena dražba – prodej frekvencí pro nový mobilní standard 5G. Frekvence v rozsahu 2 gigahertzů a v rozmezí 3,6 gigahertzů. Ve srovnání s jinými generacemi mobilního připojení, 5G bude emitovat výrazně kratší mikrovlny. Přenos dat by měl probíhat alespoň 100 x rychleji než u stávající 4G sítě. Zatímco technologie 5G postupuje, s obrovským rostoucím trhem se mnoho lidí obává, že se jedná o vysokofrekvenční mikrovlnné záření nepříznivě ovlivňující lidi, zvířata a přírodu. 1 z těch, kteří se aktivně podílejí na varování o nebezpečnosti vlivu mikrovlnné technologie, je britský expert Barrie Trower, bývalý specialista armádního Královského námořnictva pro vývoj mikrovlnných zbraní. Klagemauer TV měla telefonní rozhovor s dr. Barrie Trowerem a kladla otázky týkající se 5G a mikrovlnného záření. V 1. části rozhovoru mluví o válčení pomocí mikrovln, které se provádí od r.1949. Podle Dr. Trowera velmi krátké mikrovlny, jako 5G, nazývané také milimetrové vlny, mohou způsobit vážné poškození mozku a lidského nervového systému. Během let vojenské služby sestavil seznam asi 60 různých pulzních frekvencí, které mohou způsobit asi 200 různých nemocí u lidí. Dnes se seznam rozrostl ze 60 na 750 různých kmitočtových impulsů. Ovlivňují zhruba 1 500 biologických struktur v lidském těle (1 500 nemocí). Kombinatorické účinky škodlivých frekvencí tu nejsou zohledněny. Dr. Trower také vysvětluje, proč mikrovlnné záření může způsobit rakovinu. Ukazuje také, jak zvířata a zejména hmyz, jsou ohroženi VYMŘENÍM. 80 % hmyzu opyluje naše rostliny a tím i zajišťuje naše dodávky potravin po celém světě. Pokusy ukázaly, že mikrovlny ničí až 90 % druhů hmyzu za několik (jejich) generací. Loňský nedostatek hmyzu je zastrašujícím důkazem tohoto. Nyní si poslechněte rozhovor s mikrovlnným specialistou Dr. Barrie Trowerem, část 1: Velice Vám děkuji, pane Trower, že jste si udělal čas na tento telefonický rozhovor o mikrovlnném záření. Mohl byste se nejprve trochu sblížit s naším publikem? Prozraďte, jak jste se stal odborníkem v oboru mikrovlnná technologie. Slovo, které nikdy nepoužívám, je odborník. Jako odborník v této oblasti byste musel být specialistou v oblasti jak medicíny, tak i fyziky, elektrotechniky, matematiky a chemie. Abyste se stali odborníky, musíte mít asi 4 až 5 doktorátů. Já jsem nezávislý vědec a badatel. Odpovím na otázky, ve kterých se cítím kompetentní. Ale necítím se na to být „expert“. O svém životě vám trochu řeknu. 1. test z mikrovln jsem absolvoval r.1959 při zápisu do armády – Královského námořnictva. Studoval jsem mikrovlny – všechny aspekty mikrovlnné války v ozbrojených silách. Část mé práce byla věnována radaru, a 2. část – byl jsem potápěč – dekontaminoval jsem miny pod vodou. Zabýval jsem se mikrovlnami po celou mou vojenskou kariéru. Téměř celou dobu jsem dělal výzkum v oblasti mikrovln. Po konci kariéry mi nabídli dělat výslechy špionů užívajících mikrovlnné zbraně, protože studená válka mezi Sovětským svazem a USA pokračovala. Zkušenosti v této oblasti jsou velmi malou částí mé práce, ale dělal jsem ji každý den téměř 11 let. Můj první doktorát je z jaderné a atomové fyziky. Napsal jsem disertační práci o mikrovlnné absorbci (vstřebávání). Mám ještě 1 doktorát z dopadů na životní prostředí – z výzkumu mikrovlnného efektu na mozek a procesy myšlení. Mám učitelský diplom z fyziologie člověka. Jsem autorem důvěrných policejních zpráv o systémech Tetra Wireless, které máte v Německu. Jsem i autorem přísně důvěrných informací pro spolupracovníky policie v radiokomunikačním systému Tetra. Vyučoval jsem pokročilou fyziku, někdy matematiku a fyziologii člověka. Teď cestuji po světě, abych varoval lidi před nebezpečím mikrovlnného záření a rizikem pro jejich zdraví a odpovídal na otázky jako teď Vám. Moc Vám děkuji! V minulosti jste pracoval pro vojenskou rozvědku. Jak a k čemu byla používána mikrovlnná zbraň? Nepracoval jsem ve vojenské rozvědce, ale poskytoval jsem informace od vládní agentury pro MI5 a MI6. Pracoval jsem na jiném oddělení. Mikrovlnné zbraně se používají od r.1949. Používají se dodnes. V těle a mozku dospělých je asi 4 500 biologických struktur, ovlivnitelných mikrovlnami (4 500 nemocí). Tehdy mikrovlnný boj studoval, které frekvence a které pulzní frekvence mohou provádět změny v různých částech mozku a částech těla. Např. existuje určitá frekvence, působící kolaps funkce střev. Jinou frekvencí Vás nutí spáchat sebevraždu, další způsobuje rakovinu. To znamená, že existuje mnoho frekvencí s velkým počtem pulsů s mikrovlnami. Mikrovlny jsou zamaskovanou zbraní, kterou lze užít ke změně v mozku nebo těle člověka, který neví, že je ozářen mikrovlnami. Nevidí, necítí zápach, prostě onemocní. Proto se používají a lze je použít zblízka i na dálku, i na velkou vzdálenost. Používají se též v biologických válkách. Ano, to je hrozné. A jaký je rozdíl mezi zbraněmi, které armáda tehdy používala a které používá stále, a 5G zářením? Moment, jen polknu šálek čaje. Jaký je rozdíl? Existuje pouze 1 rozdíl. Ve skutečnosti 2 z 5G frekvencí jsou smrtící zbraní. Problém je, že průmysl to popírá a nikomu nevěří! Ale bylo o tom informováno už ve 40. a 50. letech 20.století. Některé z předchozích experimentů, mám dokumentaci, s tzv. milimetrovými vlnami či s 5G, byly provedeny u lidí, což způsobilo vážné fyziologické poškození a ještě závažnější poškození v oblasti neurologie. 1 z 5G frekvencí – horní hranice rozsahu – je právě testována. Ale oni to odmítají přiznat. Tu frekvenci přezdívají „vrčící“ a slouží k ovládání davu, k ovládání davu. Vím, že když provedli test na vojácích, ihned popadali na kolena! Odpovídaje na vaši otázku: jaký je rozdíl mezi dobou studené války 40., 50. a 60. let minulého století a dneškem? Jediným rozdílem je, že mikrovlnné zbraně se staly dokonalejšími a přesnějšími, aby způsobily nemoc v konkrétní oblasti těla člověka. Uvedu 1 příklad. Když jsem vedl rozhovory se špiony – a dodal bych, že to bylo dobrovolné a bylo to uctivé nad šálkem čaje nebo kávy. Když jsem mluvil se špiony, sestavil jsem seznam asi 60 různých kmitočtů, které mohou způsobit 120 až 200 různých nemocí – neurologických a fyziologických. Dnes se seznam zvýšil ze 60 na 750 různých kmitočtových impulsů! Ale není to pouhých 750 nemocí, které dávají. Je to 750x matematicky znásobené, což znamená že můžete mít efekt č.1 znásobený efektem č.2, vynásobený efektem č.3 až efektem č.750 ! 750 x! Nebo jejich kombinace. Odpověď je dnes extrémně náročná a samozřejmě i elektronika v průběhu času se rozrostla, nyní je vše řízeno počítačem. Ano, zůstaňme trochu déle na tomto 5G, který je nyní implementován jako komunikační systém mezi lidmi v telekomunikacích a mezi zařízeními. Co byste řekl – v čem je nebezpečí, jak nebezpečné je toto 5G záření a jaká je hlavní škoda, kterou od ní očekáváte pro člověka, zvířata a životní prostředí? Není to jen názor, mohu vám poskytnout fakta, protože byla již publikována. Jedná se o kratší vlnové délky, což znamená, že způsobí větší rušení. Pokud jde o lidi, lze očekávat poškození zraku, sluchu a samozřejmě kůže, také poškození genitálií (pohlavních orgánů). Protože to bude velmi škodit povrchu těla těla. Ale – 5G vlny – nepřijdou osamoceně. Přicházejí s jinými frekvencemi, které pronikají hlouběji do těla, a to se již ukázalo na zvířatech. Ukázalo se, že dobytek zemřel – doslova zemřel na poli, kde prošel testováním. A nemluvíme o jednotkách. Tohle je asi o 100 kusech skotu zabitého na poli, kde bylo testování. Je známo, že ptáci umírají poblíž vysílače. Bylo zaznamenáno a zveřejněno, že je obzvláště nebezpečný pro hmyz. Mluvím-li o hmyzu, myslím létající hmyz, protože opyluje asi 80 % zemědělských plodin světa. Experimenty ukázaly, že až 90 % druhů hmyzu, členovců vymře během několika jejich generací (tj. měsíců, či pár roků). Takže přejděme k matematice. Jde o poměr plochy k objemu. Povrch létajícího hmyzu je mnohem větší než objem. Poškodíte hnyzu funkce všech orgánů vnímání. Jeho navigace je přerušená. Věděl jsem, že je nutné hledat nové způsoby opylení rostlin. Už existují univerzity pracující na mini-dronech – malém umělém hmyzu, – možná mohou nahradit vymírající hmyz. Doufejme, že to půjde. Pokud jde o ostatní zvířata, zemědělská zatím ještě přežívají. Ale největší katastrofou, která je často přehlížena – 2 katastrofy, abych byl přesný. 1.- viry a bakterie. Protože z jistého důvodu – vysvětloval mi to profesor, ale jeho znalost bakterií byla daleko nad moje znalosti. Abych byl upřímný, nechápal jsem, co mi řekl. To je 1 z důvodů, proč se nepovažuji za odborníka. Ale přesvědčil mě svými znalostmi. Bylo to experimentálně testované a prokázané, že bakterie se rozmnoží pod mikrovlnami. Cítí-li, že jsou jako druh ohrožené, začnou se množit mnohem rychleji než obvykle. Zmnoží se víc a více. Také i viry. Nebo z nějakého důvodu mohou absorbovat energii mikrovln a použít ji k rozmnožování. – Promiňte, přesně to nechápu – ale uvidíte více všech virových a bakteriálních chorob. Vy zjistíte, že vaše výnosy budou nízké, protože stromy a keře jsou zranitelné – a můžu vysvětlit proč. To bylo experimentálně prokázáno. Důležité je to 5G hlavně pro přibližně 1 milion dronů, balónů a satelitů (družic, sputniků), navržených pro 5G a Wi-Fi! Stromy jsou schopné zachytit záření na všech úrovních, stejně jako keře, které se naučily hromadit záření dlouho předtím, než jsme vstoupili na planetu. Pokud začnete ozařovat stromy mikrovlnami, což teď uděláte, oslabíte jejich odolnost vůči bakteriím a virovým infekcím a zničíte fotosyntézu, kterou vznikají potraviny. Důkazem je místo zvláštního vědeckého zájmu v Austrálii, známé jako pohoří Nardi. Bylo vyděleno coby zvláštní přírodní rezervace a mělo zůstat neporušeným jako přírodní rezervace. Průmysl přišel se svými vysílači a nainstaloval tam 1 či 2 vysílače, protože je rádi staví v horách. Vím to, protože jsem to viděl. Vyšlo 135 publikací o vymření pohoří Nardi v Austrálii. Stromy jsou mrtvé. Půda je mrtvá. Vše pohyblivé uteklo co nejdál. Vše nepohyblivé, je teď mrtvé. Je to v podstatě poušť poušť. A pokud neodstraní vysílače – a oni to neudělají, bude jen hůř a hůř. Publikuje to Světová organizace zdraví i Evropská akademie medicíny a životního prostředí – a hlupáci tam nesedí. Viděl jsem to o vztahu ke zvířatům – a 1 z těch článků jsem publikoval. Cituji: Během 3 lidských generací, včetně všech vašich germánských kmenů, jsem apolitický, pro mě je to stejné bez ohledu na to, v jaké zemi žijí, jaké barvy kůže nebo rasy, kdekoliv mluvím, – na tom nezáleží, já říkám totéž i všem v Německu, ručím za tento fakt publikovaný a experimentálně prokázaný, že za 3 lidské generace, pokud nic proti nepodniknete, jen 1 z 8 dětí – jsou to děti vystavené záření – pouze 1 z 8 vašich dětí, můžete očekávat, že se narodí zdravé ! Jde-li o zvířata, navzdory skutečnosti že mají kratší životnost, 1 z 5 se narodí zdravé! Publikoval to vědecký editor, takže dítě narozené dnes v Německu, až bude 60, 70 leté – dočte-li se, informuje-li se o porodech, dozví se, že z novorozenců jen 1 z 8 je živý a zdravý. Zbývajících 7 z 8 zemře, nebo bude mít genetická onemocnění. Bylo to publikováno. Ano. Ano. Zde bych chtěl upozornit na maximální přípustné hodnoty – normy v následujícím odstavci. Viděl jsem studii o vývoji rakoviny u lidí, která ukázala, že slabé mikrovlnné záření – měli 0,04 Watt/kg a 0,4 Watt/na kilogram – způsobují růst rakoviny více než intenzivnější záření, zde 2 Watty na kilogram. Jaké je tedy použití maximální přípustné hodnoty a jaké jsou maximální hodnoty? Myslíte si, že stanovit je má smysl? Gratuluji k vaší skvělé otázce, pane. To je velmi důležitá a jednoduše velká otázka a odpověď zní: Je známo – a platí to pro období studené války, když Sověti ozařovali USA velvyslanectví mikrovlnami – hodnoty mikrovln byly neuvěřitelně nízké a v % a to i když započítáte dnešní hodnoty, USA velvyslanectví (v Sovětském Rusku) mělo nejvyšší míru výskytu rakoviny v populaci na světě. A to ze slabého mikrovlnného záření. Mohu vám říci 1 důvod, proč se to děje. Pokud máte vysokou úroveň mikrovlnné expozice, vaše tělo si okamžitě uvědomí, že jste ve velkém nebezpečí. Týká se to doby, kdy jsme žili v jeskyních a byli nuceni odolat velmi silným bouřkovým výbojům. V buňkách máte proteiny. Pro vědce, poslouchají-li: Máte bílkoviny „protein 53“ a komplex přístavů jádra, které jsou ve vašich buňkách. Jsou-li vaše buňky vystaveny mikrovlnám nebo elektromagnetickým vlnám, tyto proteiny se zaktivují a spouštějí mechanismy, které obnovují buňky a chrání je. Ale pokud máte nízkou úroveň, problém je, že při nízké úrovni expozice, čím nižší je úroveň, tím nebezpečnější bude. Pokud máte nízkou úroveň, vstupuje do těla ve formě ozáření celého organismu a není dost silný, aby spustil mechanismus chránící organismus. Může to trvat 18 měsíců, či 4 – 5 let. Poškození je způsobeno velmi pomalu. A když si uvědomíte poškození, již máte rakovinu rakovinu. Nyní analogie, kterou tu rád používám. Vracíme se do viktoriánské éry. Když se žena chtěla zbavit velmi špatného manžela. Obvyklým k zbavení se muže, bylo dávat mu arzén do jídla. Trošičku arzenu bez chuti nebo vůně. Každý den trošku arzenu do jídla a muž pomalu onemocněl a pomalu zemřel. Tak to funguje. Když jsem na konferencích a lidé se ptají: „Jaké jsou příznaky?“ Říkám: „Tohle je otrava arzénem v malých dávkách, protože arsen ničí tělo postupně, pomalu, a olovo ničí mozek postupně, pomalu – toto dělají mikrovlny.“ Odpověď na vaši otázku, pane: Neexistuje bezpečná úroveň ozáření! Když už mluvíme o maržích, je to spíš u kouření, azbestu nebo něčem podobném, olovu v benzínu, olovu v barvách, kde nebudete mít žádné poškození 20, 30, 40 let, ale není neškodným. Zisky průmyslu jsou však tak vysoké, že dle nich stojí za to, vystavit vás riziku. Proto se mikrovlny používají ke komunikaci. To je také publikováno a mám tyto publikace. Důvod k používání mikrovln – tyto pokyny pocházejí ze zpravodajského oddělení ministerstva obrany USA. Já mám tento dokument – že oni musí chránit průmyslovou výrobu. Jinými slovy, protože je to prospěšné pro průmysl, mikrovlny jsou vyzařovány na lidi. Jsou záměrně donuceni k ozáření! Inteligentní videoodposlech zabudovaný do vašeho domova, líbí se vám, nebo ne? Je to uvaleno na lidi, což přispívá k ziskům průmyslu. Kdyby to byl legitimní experiment! Ten by ale nikdy nebyl dovolen kvůli neetičnosti na lidech. To je příliš nebezpečné. A je o tom psáno. Ano, vrátit se k tomu – nebo se trochu pozastavit na prahu hodnot. Při popisu tohoto mechanismu říkáte, že slabé ozařování je nebezpečnější než silné. Slabé záření nevzbudí obranné mechanismy tkáně. Na druhé straně existují další důsledky intenzity expozice záření. Je vysoká intenzita nebezpečnější než průměr? Závisí to na době trvání. Chci-li vymezit použití mobilu k předcházení rakovině – vše říká výzkumné oddělení Světové organizace zdravotní péče o rakovině – chcete-li se rakovině vyhnout, váš čas použití mobilního telefonu, jste-li dospělí, by neměl přesáhnout 27 minut denně. Takže to bude několik minut denně, ne víc než 27 minut denně. Překročíte-li to, myslím, že budete mít víc než 40 % šanci vzniku rakoviny. Dodržíte-li 27 minut denně, riskujete méně méně. Pro dítě je tento čas jen pár minut, protože děti pohlcují o 60 až 70 % více záření než dospělí z nejrůznějších důvodů. Navíc záření může způsobit až o 75 % více poškození vnitřních orgánů dítěte. Neexistují žádné bezpečné dávky ozáření pro děti – nebyla zveřejněna žádná oficiální bezpečná data po celém světě. Pro dospělého to znamená asi 27 minut, pokud potřebujete používat mobil, mobilní telefon. Ale i v pokynech, které obdržíte s vašimi mobilními telefony, jste varováni. Existuje mnoho varování o rakovině z mobilních telefonů. Mobily nejsou nástrojem sociální interakce. Jsou určeny pro použití v nouzové situaci. Nejsou určeny k dlouhým rozhovorům nebo jiným účelům.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 837 posts and counting.See all posts by veksvetl

2 komentáře: „Skrze 5G bude jen 1 novorozenec z 8 živý a bez genetických poruch, nezabráníme-li instalaci 5G

  • 5.1.2020 (1:13)
    Permalink

    Konec tohoto světa je již na dohled. Vymře veškerý život následkem 5G nebo svět spasí blackout? Do pěti let se to dozvíme. Jedeme z kopce, a lidé si už ani nestačí držet klobouky. Teď je třeba připravit se na náraz. Bude tvrdý, ale bude znamenat pro všechny lidi vykoupení z tohoto šíleného, přetechnizovaného světa.

Napsat komentář