Čím si nejlépe podpoříte imunitu? Meditací.

 Carolanne Wright

O imunitním systému zpravidla neuvažujeme jako o něčem velmi inteligentním a flexibilním, ale jako o čemsi mechanickém, o jakémsi procesu, který se odehrává někde v pozadí bez našeho přičinění a který si (jak doufáme) poradí s potížemi, aniž bychom si s nimi museli dělat hlavu. Ve světě vědy se však toto vnímání změnilo už někdy v 80. letech, kdy se zjistilo, že imunitní systém je ve skutečnosti svého druhu mozek rozptýlený po celém těle a jeho jednotlivé buňky reagují na chemické zprávy. Vědce nemálo překvapilo, když odhalili, že buňky imunitního systému reagují na každou naši myšlenku, náladu a pocit, a to právě prostřednictvím chemických poslů. Proto má náš duševní stav obrovskou moc působit na schopnost našeho organismu bojovat s nemocí… nebo jí podlehnout.

Po tomto zjištění udělali vědci ještě další krok. Začali zkoumat, jak na tento proces působí meditace. Výsledky, k nimž došli, jsou inspirující.

Meditace a zdraví jsou spojené.

Imunitní systém se svou pozoruhodnou citlivostí vůči jak pozitivním, tak negativním myšlenkám vždy odráží naši momentální pozici – emoční, fyzickou i duševní.

Vzhledem k tomu se vědci rozhodli zkoumat, zda pozitivní duševní stav, který vzniká meditováním, podporuje imunitu. Výsledky pak zveřejnili v odborném časopise Brain, Behavior, and Immunity. Jak výzkum probíhal? Starší dospělí, kteří se zapojili do projektu, absolvovali osmitýdenní program cílený na redukci stresu pomocí mindfulness (všímavosti / bdělé pozornosti). Po těchto osmi týdnech u nich výzkumníci zaznamenali podstatný pokles exprese prozánětlivých genů, s čímž souviselo i nižší riziko rozvoje různých nemocí. Zajímavé bylo, že předchozí postupy založené na behaviorální terapii, které měly snížit pocit osamocenosti a s ním související biologické projevy, měly jen omezený úspěch, s meditací nesrovnatelný.

I jiná studie prokázala příznivý vliv meditace na imunitu. Když 48 pracovníků v oboru biotechnologie osm týdnů pravidelně meditovalo, podstatně jim v krvi vzrostla koncentrace protilátek ve srovnání s kontrolní skupinou, která nemeditovala. K podobným závěrům došli i autoři této přelomové studie, kteří posuzovali dvacet různých randomizovaných kontrolních testů. Ty měly určit účinek meditace všímavosti na imunitní systém. Těch účinků bylo více a patřily k nim především tyto:

  • Snížené markery zánětu – vysoké se většinou objevují při zhoršeném fungování imunitního systému a při nemoci.
  • Zvýšený počet pomocných buněk CD4, které se na fungování imunitního systému podílejí tak, že vysílají signály jiným buňkám a sdělují jim, aby ničily infekce.
  • Zvýšená aktivita telomerázy. Telomeráza zvyšuje stabilitu chromozomů a brání jejich chátrání (když je tohoto enzymu nedostatek, chromozomy trpí a dochází k předčasnému stárnutí a rakovině).

Ve shodě s těmito závěry jsou i poznatky prof. Richarda Davidsona z University of Wisconsin v Madisonu, který zjistil, že dobrovolníci, kteří se zúčastnili jeho studie, měli po osmi týdnech tréninku mindfulness meditace v krvi více protilátek než členové kontrolní skupiny, kteří dostali vakcínu proti chřipce.

Vědci se shodují na tom, že pravidelná meditace všímavosti zvyšuje aktivitu prefrontálního kortexu, pravé přední insuly a pravé části hipokampu, což jsou oblasti mozku, které kontrolují pozitivní emoce a vědomou pozornost. Zároveň mají silný vliv na imunitní systém. Když tedy stimulujeme tyto oblasti, dochází i ke stimulaci imunitního systému.

Jennifer Wilkins, autorka knihy „Train Your Brain to Boost Your Immune System“ (Trénujte svůj mozek a posílíte si imunitní systém) je přesvědčena, že ve hře jsou i další faktory, které spouštějí kladný účinek meditace na imunitu:

  • Nižší úroveň stresu, zvýšená schopnost zvládat emoce: Když meditujeme, podporujeme vysílání blahodárně působících chemických zpráv z mozku, snižujeme si hladinu stresu (který prokazatelně škodí zdraví), méně přemýšlíme o nepříjemnostech a lépe zvládáme obtížné emoce.
  • Aktivace „druhého mozku“ v břiše: Mindfulness stimuluje imunitu i příznivým působením na střevní mikrobiotu, jejíž rovnováha je nezbytná pro zdravou imunitní odpověď. Když trpíme chronickým stresem, ztrácí náš střevní mikrobiom diverzitu. Tím dochází k oslabení jedné z našich hlavních obranných linií proti infekcím a náš centrální nervový systém může být předrážděný a nadměrně ostražitý, což opět škodí imunitnímu systému.

Jaký je tedy nejlepší způsob, jak si zajistit efektivní a rychlou imunitní reakci?

Centrum Deepaka Chopry doporučuje tento ucelený postup:

  • Pravidelně meditujte – ráno a večer.
  • Vyhýbejte se stresu, protože stresové hormony neblaze ovlivňují fungování imunitního systému.
  • To se týká i podnětů, které vyvolávají chronický mírný stres a mohou být dlouhodobě přítomny doma i v práci. Když se smíříte s dlouhodobým menším stresem, nijak své imunitě nepomůžete.
  • Pořádně spěte. Dobré spaní se příznivě odráží na fungování mozku a hormonů.
  • Několikrát denně si myjte ruce – a vždycky po přímém kontaktu s pokožkou někoho jiného. Lékaři, kteří si myjí ruce po kontaktu s každým pacientem, snižují počet případů nemocničních infekcí o 50 %.

 

Zdroj

Napsat komentář