Člověk potřebuje obrovské množství mléka a vápníku, režim jim ho však po válce úkladně zakázal

Syrové mléko opět na rozcestí

Málokdo z nás se narodil v době, kdy síly prosazující pasterizaci mléka zahájily první velký útok na dokonalou přírodní potravinu. V roce 1945 vyšel v časopise Coronet článek „Syrové mléko vás může zabít“, který obviňoval syrové mléko z vypuknutí brucelózy ve městě Crossroads (Křižovatky, vymyšený název) v USA, na kterou zemřela třetina obyvatel. Příběh převzal časopis Reader’s Digest a o rok později jej otiskl.
Časopis Coronet, květen 1945

Článek „Syrové mléko vás může zabít“ z časopisu Coronet Magazine, květen 1945.

S touto „reportáží“ je jen jeden problém. Neexistovalo žádné město Crossroads ani žádné ohnisko brucelózy. Celý příběh byl výmysl – jinak známý jako lež, fake news. A lži o syrovém mléce pokračují dodnes.

Bohužel smyšlený příběh o Crossroads připravil půdu pro zákony proti prodeji syrového mléka, počínaje Michiganem v roce 1948.

Zde je další příklad lží proti syrovému mléku (na který jsem odkazoval v dřívějším příspěvku,[i] ale stojí za to ho zopakovat). V roce 2007 John F. Sheehan, BSc (Dy), JD, US Food & Drug Administration, Center for Food Safety & Applied Nutrition (USFDA/CFSAN), Division of Dairy and Egg Safety, připravil Powerpoint očerňující syrové mléko; na Národní konferenci o mezistátních dodávkách mléka (NCIMS) v roce 2005 jej prezentovala Cindy Leonard, MS[ii].

Jak ukazuje následující tabulka, všech patnáct zpráv, které spojují výskyt onemocnění z potravin se syrovým mlékem a které Sheehan cituje, má závažné nedostatky. Například ve dvou z patnácti autoři studie nepředložili žádné důkazy o tom, že by někdo konzumoval výrobky ze syrového mléka, a v jedné z nich ohnisko nákazy vůbec neexistovalo. Ani jedna ze studií neprokázala, že by pasterizace epidemii zabránila.

Žádný platný pozitivní vzorek mléka 12/15 80%
Žádná platná statistická souvislost se syrovým mlékem 10/15 67 %
Zjištění zkreslená FDA 7/15 47 %
Zjištěné alternativy, které nebyly použity 5/15 33 %
Žádný důkaz, že by někdo konzumoval syrové mléko 2/15 13 %
Ohnisko nákazy vůbec neexistovalo 1/15 13 %
Nebylo prokázáno, že by pasterizace zabránila propuknutí epidemie 15/15 100%

Přesuňme se rychle do současnosti a k povyku kolem ptačí chřipky u dojnic – další lži, velmi chytré lži, ale přesto stále lži.

V tiskové zprávě z 25. března 2024 ,[iii] oznámilo americké ministerstvo zemědělství (USDA), Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), jakož i státní veterinární a zdravotničtí úředníci vyšetřování „onemocnění především starších dojnic v Texasu, Kansasu a Novém Mexiku, které způsobuje sníženou laktaci, nízkou chuť k jídlu a další příznaky“.

Agentury tvrdí, že vzorky nepasterizovaného mléka od nemocného skotu v Kansasu a Texasu byly pozitivně testovány na „vysoce patogenní ptačí chřipku (HPAI)“. Úřady viní z propuknutí nákazy kontakt s „volně žijícími stěhovavými ptáky“ a možná i přenos mezi dobytkem. Tisková zpráva výslovně varuje před konzumací syrového mléka, což je varování opakované v mnoha publikacích a internetových příspěvcích.

Podle tiskové zprávy potvrdily národní laboratoře testováním přítomnost HPAI (vysoce patogenní ptačí chřipky), ale neuvádí se, jaký typ testu byl použit k odhalení tohoto tzv. virového onemocnění.

PRVNÍ LEŽ: Vědci zjistili virus HPAI v mléce nemocných krav.

Úředníci NENAŠLI žádné viry v mléce ani v jiných sekretech nemocných krav. CDC dosud neodpovědělo na opakované žádosti o důkaz o nálezu izolovaného viru HPAI v jakékoli tekutině nemocného kuřete nebo jiného zvířete[iv]. žádný důkaz o izolovaném viru ptačí chřipky neposkytly ani zdravotní a zemědělské úřady v Kanadě,[v] Japonsku[vi], Velké Británii[vii] a Evropě[viii].

Co se týče všech studií, které můžete najít ve vyhledávači PubMed a které tvrdí, že došlo k „izolaci“ viru, žádná z nich neprokazuje skutečnou izolaci viru, jakéhokoli viru, z tekutin (hlenu, krve, moči, plicních tekutin atd.) jakéhokoli zvířete, ptáka nebo člověka[ix].

Pravdou je, že „viry“ slouží jako bič na toxiny z prostředí, a v systému chovu zvířat v uzavřených chovech je jich spousta – například sirovodík, oxid uhličitý, metan a čpavek z výkalů. [x] Dále jsou tu toxiny v krmivu, například arsen přidávaný do krmiva pro kuřata, a mykotoxiny, tropanové a β-karbolinové alkaloidy v sójové moučce.[xi] Obviňováním neexistujících virů se zemědělští úředníci mohou vyhnout tomu, aby šlápli na kuří oko velkému průmyslovému odvětví, a ani nepřispívají k rostoucímu znechucení veřejnosti systémem chovu zvířat ve velkochovech.

Již v roce 2006 publikovali vědci Crowe a Englebrecht článek s názvem „Virus ptačí chřipky H5N1: Žádný důkaz o existenci, patogenitě nebo pandemickém potenciálu; příčiny jiné než H5N1’z vynechány.“[xii]Od té doby se nic nezměnilo.

Zde je váš domácí úkol: Kontaktujte USDA na adrese Aphispress@usda.gov a požádejte je o poskytnutí důkazu o izolaci viru HPAI nebo jakéhokoli viru v mléce nemocného skotu.

DRUHÁ LEŽ: Národní laboratoře potvrdily testováním přítomnost HPAI (vysoce patogenní ptačí chřipky).

Neuvádějí nic o druhu testu, který použily, ale téměř jistě se jedná o test PCR (polymerázová řetězová reakce). Test PCR detekuje genetický materiál z patogenu nebo vzorku abnormálních buněk a umožňuje výzkumníkům vytvořit mnoho kopií malého úseku DNA nebo RNA. Test nebyl navržen k určení nebo diagnostice nemoci, byl navržen k amplifikaci nebo zvětšení určitého úseku genetického materiálu.

Každé „zesílení“ znamená zdvojnásobení materiálu. Pokud amplifikujete třicetkrát, dostanete negativní výsledek; pokud amplifikujete 36krát nebo vícekrát, dostanete pozitivní výsledek. Při šedesáti amplifikacích bude každý „pozitivní“ na jakýkoli kousek genetického materiálu, o kterém se domníváte, že může způsobit onemocnění.“[xiii] Pokud chcete ukázat, že se chystá pandemie, stačí amplifikovat, amplifikovat, amplifikovat. Přátelé, tohle není platný test, není to dobrá věda ani náhodou – zejména proto, že na začátku nebyl žádný virus.

Kolikrát naši hygienici zesílili vzorky, které získali z mléka nemocných krav? Nezapomeňte se jich zeptat, až budete na e-mailovou adresu Aphispress@usda.gov žádat o důkaz viru.

TŘETÍ LEŽ: „Virus“ je vysoce patogenní.

Podle deníku Wall Street Journal onemocněl jeden – pouze jeden člověk pracující v mlékárnách, který byl pozitivně testován na ptačí chřipku po kontaktu s mléčným skotem, u něhož se předpokládá, že je nakažen ptačí chřipkou H5N1.[xiv] Tento člověk uvedl jako jediný příznak zarudnutí očí neboli zánět spojivek – příznak, který lze vysvětlit vystavením některému z mnoha toxinů přenášených vzduchem v uzavřených mlékárnách. (Jak tuto nemoc léčí? Vitamínem A a bylinnými očními kapkami? Ne, ten chudák se léčí toxickým antivirotikem.)

Podle CDC se onemocnění u lidí pohybuje od mírných infekcí, které zahrnují příznaky spojené s horními dýchacími cestami a očima, až po těžký zápal plic. Pokud je „virus“ tak vysoce patogenní, očekávali bychom, že spousta pracovníků pracujících v blízkosti těchto nemocných krav skončí v nemocnici. . ale zatím jsme o žádné neslyšeli.

ČTVRTÁ LEŽ: Ptačí chřipkou se můžete nakazit při pití syrového mléka, ale pasterizované mléko je bezpečné.

Podle lékařské bioložky Peg Colemanové[xv] „Nedávná sdělení CDC, FDA a USDA o rizicích přenosu vysoce patogenního viru ptačí chřipky neboli HPAI (subtyp H5N1) na člověka prostřednictvím syrového mléka neobsahují v recenzované literatuře žádné podpůrné důkazy o přenosu viru ze syrového mléka na člověka. . . Rozsáhlý soubor vědeckých důkazů z recenzované literatury… nepodporuje předpoklad těchto vládních agentur USA, že [neexistující] virus HPAI se přenáší na člověka prostřednictvím mléka nebo potravin a způsobuje onemocnění. Vědecké důkazy nepodporují ani doporučení, aby se spotřebitelé vyhýbali syrovému mléku a výrobkům ze syrového mléka [zvýraznění v originále].“ [xvi].

Coleman upozorňuje na soubor bioaktivních složek v syrovém mléce, včetně mléka kravského, které ničí patogeny a posilují střevní stěnu. „Mnohé z těchto bioaktivních složek syrového mléka jsou… citlivé na teplo a v pasterizovaném mléce mohou chybět, být neaktivní nebo přítomné v nižších koncentracích.“ … . . Mezioborové důkazy ukazují, že syrové mléko od zdravých krav není ze své podstaty nebezpečné, což je v souladu s důkazy CDC o trendech pro roky 2005-2020 a důkazy o přínosech a rizicích. Neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by HPAI v syrovém mléce způsobovala onemocnění lidí.“

A přestože USDA, FDA a CDC ujišťují veřejnost, že pasterizace zajistí bezpečnost mléka, upozorňují, že „mléko od nakažených zvířat je odkloněno nebo zničeno“, což naznačuje, že samotná pasterizace bezpečnost nezaručuje. V každém případě prodej průmyslově pasterizovaného mléka nadále neúprosně klesá.

Naštěstí jsou již konzumenti syrového mléka k vládním prohlášením skeptičtí a dovedou prokouknout lži. Velké i malé mlékárny se syrovým mlékem hlásí, že jejich prodej je na vzestupu. Současná aféra kolem ptačí chřipky je jen další křižovatkou v USA, snůškou lží, které podporuje nepoctivý mlékárenský průmysl, jenž si bere na mušku konkurenci.

Nadace Westona A. Pricea spravuje Kampaň za skutečné mléko a je jedničkou mezi zastánci návratu k typům potravin, které živily naše předky. Zvažte možnost stát se jejím členem a podpořit tuto činnost.

[i] https://nourishingtraditions.com/got-raw-milk-ucla-professor-of-medicine-says-no-thanks/

[ii] https://www.realmilk.com/wp-content/uploads/2012/11/SheehanPowerPointResponse-UpdatedAug2010.pdf

[iii] https://www.aphis.usda.gov/news/agency-announcements/federal-state-veterinary-public-health-agencies-share-update-hpai/

[iv] https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2022/05/CDC-avian-influenza-PACKAGE-redacted.pdf

[v] https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2023/06/Canadian-Food-Inspection-Agency-PACKAGE-redacted.pdf

[vi] https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2024/04/Japan-National-Institute-of-Infectious-Diseases-avian-influenza-virus-PACKAGE.pdf

[vii] https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2023/06/UK-Animal-and-Plant-Health-Agency-H5N1-PACKAGE.pdf

[viii] https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2023/04/ECDC-H5N1-avain-influenza-PACKAGE-redacted.pdf

[ix] https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2023/06/2023-05-11-excel-Papers-NCFAD_and_ADRI-Lehtbridge-ATIP_request.xlsx

[x] https://healthfully.com/effects-breathing-raw-sewage-8372308.html

[xi] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996922005488

[xii] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7173052/

[xiii] https://www.youtube.com/watch?v=F5Htd9CzPYY

[xiv] https://www.wsj.com/health/healthcare/bird-flu-human-infection-texas-cattle-885b00be

[xv] https://www.colemanscientific.org/about

[xvi] https://www.colemanscientific.org/blog/2024/4/7/where-is-the-evidence
Sdílet:

Související

Máte syrové mléko? Profesor medicíny z Kalifornské univerzity říká „Ne, díky!“.

 1. prosince 2023
  V článku „Kampaň za pravé mléko“

Co dělá pasterizace s vitamíny v mléce

 1. října 2018
  V „Kampani za pravé mléko“

Ceny mléka a úpadek života na venkově

 1. dubna 2016
  V „Kampani za skutečné mléko“
  Autor: Mgr: Sally Fallon Morellová

Sally Fallon Morell je známá především jako autorka knihy Nourishing Traditions®: Kuchařka, která zpochybňuje politicky korektní výživu a dietní diktátory. Tento fundovaný průvodce tradičními potravinami, který nutí k zamyšlení, obsahuje překvapivé poselství: živočišné tuky a cholesterol nejsou zloduchy, ale životně důležitými faktory ve stravě, které jsou nezbytné pro normální růst, správnou funkci mozku a nervového systému, ochranu před nemocemi a optimální hladinu energie. Zobrazit všechny příspěvky od Sally Fallon Morell

23. dubna 2024 v 23:30 hod.  

Nikdy neuvěřím jejich lžím o potravinách, doplňcích stravy a virech, protože jsem Price girl už 17 let!

24. dubna 2024 v 3:23 hod.  

Jako elektrikář mohu dosvědčit, že vysychání krav způsobuje něco jiného. Takzvaný "virus ptačí chřipky" je používán jako lest, která nás má svést z cesty od skutečného zdroje problému. Národní elektrický předpis, který vyžaduje, aby betonové desky ve stodolách byly vybaveny ekvipotenciální rovinou. Jinými slovy, uzemněné dohromady. Na tento problém se upozorňovalo již před desítkami let. Pokud není deska svázána dohromady uzemňovacím vodičem, krávy vyschnou.

   Tento problém se stal novinkou, když policejní koně v New Yorku náhle padli mrtví při přešlapování na trhlině v chodníku.

24. dubna 2024 v 3:41 hod.  

Perfektní a fantastický článek. Pro běžného člověka, který nemá o všech těchto věcech ani páru, asi až moc, ale snad se někteří, kteří se s takovými informacemi setkají, podívají hlouběji a zjistí pravdu.

24. dubna 2024 v 12:20 hod.  

Miluju Sallyiny příspěvky! Mám štěstí, že žiji v Kalifornii, většinou jen co se týče syrového mléka, pro které mám výborné místní možnosti. Jinak je Kalifornie oříšek a ne ten dobrý naklíčený. Syrové mléko piju už od starých časů Alta Deny v 70. letech. V posledním roce a půl vyrábím sýry ze syrového mléka, protože máme místní paní sýrařku, která pořádá kurzy a dělí se o své recepty. Je zanícenou zastánkyní syrového mléka na výrobu sýrů, i když jinak o Vyživujících tradicích neví. Možná jí tu knihu dám. 🤔


Mýtus o nákaze, Sally Fallon Morell a Thomas S. Cowan, MD
Nadace Westona A. Pricea
P.A. Bowen Farmstead
Nejnovější příspěvky

Syrové mléko na křižovatce... znovu
Mohu dokázat, že Země je kulatá
Máte syrové mléko? Profesor medicíny z Kalifornské univerzity říká "Ne, díky!".
Dr. Weston A. Price a eugenické hnutí
Válka proti dobrým snídaním

zdroj, transation via deeps and deepl

Napsat komentář