COVID-19 je nemoc, která postihuje v první řadě hemoglobin, proto ji ventilátor nevyléčí

Uvedl jsem to už v článku, který jsem psal před měsícem – v riziku úmrtí na COVID-19 hraje roli pět věcí.  

Tehdy jsem nevěděl, proč přesně ony, ale data na ně ukazovala.

Teď už to vím. . .

Covid není nemoc ze zápalu plic, je to nemoc z nedostatku kyslíku.

Sice na to ještě nejsou žádné dvojitě slepé studie, ale vysvětlení je k dispozici – to nejjednodušší (tudíž podle principu Occamovy břitvy nejspíš i pravdivé).

Virus pravděpodobně útočí na červené krvinky a uvolňuje z nich železo, které vyvolává všechny ty potíže. Nedostatek kyslíku pak způsobuje selhávání orgánů a oboustranné plicní problémy.

www.covidPERSPECTIVE.com

Při nízké imunitě se virus replikuje a škodí – proto nám vitamin C dělá tak dobrou službu, jak zdůrazňuji už od začátku.

Odkazy:

Hemoglobin a stárnutí

Hemoglobin a kouření

Hemoglobin a obezita

5G na 60 GHz zhoršuje absorpci O2 a narušuje vázání kyslíku na hemoglobin

Dlouhodobé užívání nesteroidních protizánětlivých léků vede k poklesu hladiny hemoglobinu

* Poškození plic patrná na CT jsou důsledkem uvolňování oxidativního železa z hemů v plicích, proto jsou skoro vždycky oboustranná. To normální zápal plic skoro nikdy není.

* Prosté metody léčby nemocných

1) Hydroxychlorochin s azithromycinem a zinkem (studie bez zinku jsou neúspěšné, se zinkem zaznamenávají velký úspěch).

2) Vysoké dávky vitaminu C nitrožilně – nebo 5 000 až 10 000 v liposomální formě denně.

3) Ozón /Oxygenace hyperbarickým ozonem (pokud ventilátor, pak vysoká hladina O2 a nízký tlak)

Covid-19 nás všechny doběhl, ale nyní jsme možná našli jeho tajemství.

V posledních 3–5 dnech se objevila hora důkazů z jednotlivých případů pacientů vážně nemocných COVIDem v Itálii, Španělsku atp. Ty se nejen hromadí, ale ukazují směr ke všeobecnému konsenzu podpořenému několika méně známými studiemi. Zdá se, že jsme to celou dobu chápali špatně. Tedy některé věci byly až nepochopitelně správně, zvlášť terapie hydrochlorochinem a azithromycinem se zinkem.

Není žádný zápal plic a není žádný ARDS (akutní respirační syndrom). Přinejmenším žádný ARDS se známými protokoly léčby a procedurami. Ventilátory jsou možná nejen špatné řešení, ale intubace za vysokého tlaku může dokonce vyvolat víc škody než užitku, nemluvě o poškození průdušnice z důvodu nutnosti dlouhodobé intubace… ačkoli v blízké budoucnosti by šlo ventilátory využívat pro pacienty, kteří jsou na tom tak špatně, že jim tato nově objevená léčba nepomůže.

To by vysvětlovalo, proč 65 % amerických pacientů připojených na ventilátor stejně umírá. A proč ve Wu-chanu umíralo 98 % intubovaných pacientů.

V posledních několika dnech došlo k obrovskému objevu: COVID-19 způsobuje dlouhodobou, progresivní hypoxii (nedostatek kyslíku) tím, že se váže na hemové skupiny v hemoglobinu přítomném v červených krvinkách. Lidé prostě ztrácejí kyslík v krvi a právě to nakonec vede k selhání orgánů, které je zabíjí – ne ARDS či zápal plic.

Všechna ta poškození plic, která vidíme na CT, způsobuje uvolňování oxidačně působícího železa z hemů, které představuje nadměrnou zátěž pro přirozené způsoby obrany proti oxidačnímu stresu v plicích a vyvolává to nepěkné, vždy oboustranné zastínění na snímcích. Pacienti, kteří se vracejí do nemocnice dny či týdny po vyléčení a trpí posthypoxickou leukoencefalopatií, jsou dalším důkazem, že COVID-19 vyvolává hypoxii navzdory absenci znaků respirační krize.

Celý proces popíšu:

Vaše červené krvinky vám roznášejí kyslík z plic ke všem orgánům těla. Dokážou to díky hemoglobinu, což je protein složený ze čtyř „hemů“. Hemy obsahují zvláštní druh iontů železa, které jsou ve volné podobě celkem toxické, proto jsou v hemoglobinu uzamčeny porfyrinem, který funguje jako jakási jejich nádoba. Takto lze železo bezpečně transportovat a umožnit mu navázat na sebe v plicích kyslík.

Když se červená krvinka dostane do alveoly, plicního sklípku, v němž se odehrává výměna dýchacích plynů, ten zvláštní iont železa může díky výměnám elektronů měnit stav mezi Fe2+ a Fe3+, což mu umožňuje navázat na sebe něco kyslíku. Pak se vypraví na tu svou pouť, na níž může předat kyslík někam jinam.

Tady vstupuje do hry COVID. Jeho glykoprotein se naváže na hem, a tím se ten zvláštní, toxický ion železa uvolní. Dostane se z klece a potuluje se po těle, jak se mu zlíbí.

To je špatné ze dvou důvodů:

  1. Bez iontu železa nemůže hemoglobin vázat kyslík a dodávat ho do buněk. S veškerým hemoglobinem poškozeným jsou z červených krvinek jen trucky bez návěsů – zbytečné náklaďáky, které nemohou vozit náklad (kyslík). Všechny ty zbytečně obíhající červené krvinky s viry COVIDu místo kyslíku jsou jen zbytečná zátěž a nastupuje nedostatek kyslíku. Je NESPRÁVNÉ předpokládat, že dochází k tradičnímu ARDS. V takovém případě léčíme NESPRÁVNOU CHOROBU. Uvažujte o tom jako o otravě oxidem uhelnatým, který se váže na hemoglobin a brání mu přenášet kyslík. V takovém případě ventilátor neléčí příčinu. Pacientovy plíce nevysazují (což je zpravidla důvod plicní ventilace) – červené krvinky prostě nemohou přenášet kyslík, tečka. Jen v tomto případě je hemoglobin poškozen nenávratně, neboť přišel o železo – na rozdíl od otravy CO, při níž se hemoglobin může molekuly oxidu uhelnatého zbavit. Tělo se snaží kompenzovat tento nedostatek nosné kapacity kyslíku a jeho dodávek tím, že nutí ledviny uvolňovat hormony, jako je erythropoetin, který říká vaší kostní dřeni, ať pohne s produkcí nových červených krvinek s novým, plně funkčním hemoglobinem. Z tohoto důvodu je zvýšená hladina hemoglobinu a snížená hladina kyslíku v krvi jedním ze tří primárních indikátorů vážného stavu pacienta.
  2. Ten malý iontík železa si teď s miliony svých kamarádů uvolněných z jiných hemů volně plave v krvi. Jak jsem uvedl už předtím, tento typ iontů je vysoce reaktivní a způsobuje oxidační poškození. To se v omezené míře v organismu děje i za normálních okolností a my máme k dispozici čisticí a obranné mechanismy, které zajišťují rovnováhu. Konkrétně plíce mají tři primární typy obrany, které se v nich starají o „homeostázu železa“. Dva z nich působí v alveolách, v těch pytlíčcích v plicích, o kterých jsme už hovořili. Ten první se odvíjí od činnosti makrofágů, které se pohybují v plicních sklípcích a „požírají“ všechny volné radikály, na které narazí, jako je zrovna toto oxidačně působící železo. Druhý zajišťuje sliznice stěn sklípků (tzv. epitel), na níž se nachází tenká vrstva tekutiny plné antioxidačních molekul… mimo jiné kyseliny askorbové (zvané vitamin C). Inu, tohle při obvyklém stavu uprchlých iontů železa stačí, ale COVID-19 je pro tato protiopatření příliš velké sousto… je to, jako když vypustíte vězně ze všech věznic naráz. Příliš velké množství uvolněných iontů železa zahlcuje obranné mechanismy a v plicích nastává proces oxidačního stresu. Ten vede k zánětu a poškozením, která vidíte na CT snímcích pacientů s COVID-19. Už jste si všimli, že jsou skoro vždycky oboustranná? Zápal plic málokdy postihuje obě plíce zároveň, ale COVID-19 ano… skoro POKAŽDÉ. To proto, že se plíce pokoušejí napravit všechny ty škody a ztráty.

Jakmile se tělo vymkne kontrole a všechny ty kyslíkové náklaďáky bez nákladu se spolu s hromadami toxického železa motají po krevním řečišti, naskočí další obranné mechanismy. Zatímco mají vaše plíce plné ruce práce se vším tím oxidačním stresem, který je nad jejich síly, a vaše orgány marně prahnou po kyslíku, jehož konstantní přísun jim za normálních okolností zajišťují červené krvinky, dělají vaše játra maximum pro to, aby odstranila volné železo z krve a uskladnila ho ve svém „trezoru na železo“. Jenže i na ně je toho moc. Ke vší té práci se železem jim chybí kyslík a ona začínají volat o pomoc tím, že uvolňují enzym alanin-aminotransferázu (ALT). Bum, a máme tu druhý ze tří primárních indikátorů, že má pacient problém.

Nakonec dochází k tomu, že pokud imunitní systém pacienta nad virem nevyhraje včas a  saturace kyslíkem poklesne příliš nízko, ať už je pacient na ventilátoru nebo ne, orgány se začnou vypínat. Žádné palivo, žádná práce. Jediný způsob, jak je udržet v činnosti, spočívá v tom, že do pacienta dostanete maximum kyslíku, klidně i v hyperbarické komoře na 100% O2 při tlaku několika atmosfér, aby ten zbytek fungujícího hemoglobinu dostal šanci roznést dost kyslíku orgánům a udržet je naživu. Dobrá, těch komor zdaleka nemáme dostatek, takže budou muset stačit transfuze čerstvých červených krvinek s normálním hemoglobinem.

Jde o to, že léčit pacienty s hemoglobinem bez železa (jenž je abnormální a nefunkční) intubací na ventilátoru je marné, pokud to neděláte prostě jen v naději, že se pacientův imunitní systém včas vzpamatuje. Je však nutné působit na kořen nemoci.

Nejlepší scénář? Začít s léčbou včas, dokud symptomy nepostoupí příliš daleko. Hydroxychlorochin (více o něm za chvilku) s azithromycinem a zinkem vykazuje fantastické výsledky. Dříve jsem jeho nasazování kritizoval kvůli tomu, že je to lék proti parazitům (způsobujícím malárii), ne proti virům. Teď, když už víme, že se vlastně jedná o problém s kyslíkem a hemoglobinem, dává jeho fungování dokonalý smysl.

Jak hydroxychlorochin funguje? Stejně jako při malárii. Parazit způsobující malárii vniká do červených krvinek a požírá hemoglobin, jenž mu slouží jako potrava. Hydroxychlorochin pomáhá při malárii stejným způsobem jako při COVID-19. Mechanismu zatím úplně přesně nerozumíme, ale předpokládá se, že se váže na cizorodou DNA a brání jí působit na hemoglobin. To platí i pro ty kousíčky DNA obalené v pouzdře, zvané viry způsobující COVID-19.

Nadto hydroxychlorochin, pokročilejší potomek starého, normálního chlorochinu, snižuje pH, což může narušovat replikaci viru. Znovu zdůrazňuji, že všechny detaily o jeho působení nejsou známy, ale výchozí bod této léčby, která může úplně změnit situaci, spočívá v tom, že ochraňuje hemoglobin, ať už před původci malárie nebo COVIDu. Hydroxychlorochin je však vždycky nutné kombinovat s azithromycinem a zinkem.

(převzato z fcb)

1 komentář: „COVID-19 je nemoc, která postihuje v první řadě hemoglobin, proto ji ventilátor nevyléčí

Napsat komentář