Crha a Strachota nám nasypali jed a sypou dál, vždy 5. července

text pochází z fcb profilu Petra Nováka

CRHA a STRACHOTA aneb ti, co nám přinesli „jed z Judeje“

Toto je přepracovaný text z minulého roku, kdy je ovšem dobré, si některé věci neustále připomínat. Je nutné si připomínat procesy z naší historie, kdy byla naše kultura záměrně indoktrinována cizím JEDEM a kdy nám byla vnucena myšlenka, že na Východě jsme byli vždy jen primitivními lidmi jakési třetí kategorie, pro které je dobrý akorát tak odpad ze Západu a jejichž „elitám“ je vhodné občas hodit nějaké ty „korálky pro Indiány“, tedy drobky ze stolu, aby hezky držely ty „východňáry“ dál pěkně v jedné ohradě.

Každé náboženství bylo vytvořeno proto, aby se ovce lépe ovládaly. Vzniklo, když se setkal podvodník s hlupákem, když ti co chápou více potřebovali získat kontrolu nad myšlením těch co chápou méně. Žít podle vlastního svědomí, lásky k přírodě, v souladu s prostředím? Nevěřit v Boha, ale věřit Bohu (Tvůrci, Prozřetelnosti, Vědomí, Stvořiteli, Absolutnu, Přírodě, Hierarchicky nejvyššímu řízení atd..)? Ne, boj se hříchů, Boha i ďábla, věř v naše židovské pohádky a kaj se. Vytvořit „Království Boží“ zde na Zemi? Ne, chovej se jak chceme a dostaneš se do něj (možná) po smrti, ale to musíš nejdříve věřit v námi vymyšleném příběhu o oživlém zombí. Ale pozor, nesmíš věřit v jeho učení Lásky, ale pouze našim zprzněným pohádkám o něm.

Připomínáme si příchod Cyrila a Metoděje, staročesky Crhy a Strachoty, na Velkou Moravu, tedy příchod tzv. Slovanských věrozvěstů. Věděli jste ovšem, že nebyli Slovany, ale pouze ovládali náš jazyk a to, že byli po matce našeho etnika jsou jen ničím nepodložené dohady? Věděli jste, že příchod na Velkou Moravu byl jejich až druhou misí (Cyrilovou třetí)? Jaká byla ta jejich první společná mise? Slyšeli jste někdy o Chazarské říši? Učili jste se o ní někdy ve škole? Ptal jsem se učitelů dějepisu a ti tvrdili, že nic takového neexistovalo. Když jsem jim poslal odkazy, tak mi jeden z nich napsal: „Nikdy by mě nenapadlo, že někdo dokáže přepsat dějiny tak, že takto zásadní dějinnou etapu lidstva o jedné z nejmocnějších říší schválně vynechá a to způsobem, kdy o ni ani učitelé nemají tušení“. I ostatní pedagogové mi následně napsali, že pouze zírají…

Chazarská říše existovala mezi lety 618 až 1048, rozléhala se od řeky Dněpr, přes Krym, Kaspické moře až ke Kavkazu. Takže existovala „pouze“ pár set let a měla „pouhé“ 2 milióny km². Ale někdo si dal opravdu velkou práci, aby tuto etapu zcela vymazal ze školních osnov jako zcela nedůležitou.
Chazaři byli kočovní nájezdníci, žili z toho, že vybírali daně, ale na rozdíl od jiných národů za ně neposkytovali plátcům ochranu. Všechny brali jako své otroky. Časem jim ovšem došlo, že mají slabinu a to NÁBOŽENSTVÍ!!! Křesťané, muslimové i židé drželi často při sobě, i když byli různých národností, ale Chazaři nikam nepatřili a to i když měli dobré vztahy s Byzancí se kterou společně bojovali proti Arabům. Napadlo je tedy udělat jakési „výběrové řízení“, kterému se dnes říká „chazarská polemika“. Požádali tedy představitele všech tří největších abrahámovských (chápej židovských, přesněji – z jednoho „hnízda“ vytvořených) náboženství, aby jim poslali své největší „učence“ (propagandisty) a ti aby je přesvědčili o tom, že právě ten jejich náhled na Boha je ten nejlepší a k tomu se oni pak s celou říší (!!!) přidají. Za Byzanc byli vysláni právě „naši“ bratři ze Soluně, kteří ovšem neuspěli. Islám (neboli judaismus v orientální imaginaci) také neuspěl. Uspěl totiž judaismus a to právě z toho důvodu, že jako jediný (v té době) uznával lichvu (4. priorita řízení – podmaňte si druhé tím, že je zadlužíte). A tak se nesemitský (!!!) národ stal ze dne na den národem židovským. Celá obrovská říše. Je celkem zajímavé, nakolik pragmaticky na náboženství Chazaři nahlíželi – jako na čistě světskou, praktickou, obchodní (což jim vydrželo věky, tedy dodnes) záležitost. Časem si je podmanili Arabové (není to ten národ, který je s nimi stále na ostří nože?), ale jen na krátko. Opět se zvedli a byli ještě brutálnější. Nezbylo tedy, aby se do toho vložila Kyjevská Rus, která tuto říši zla dobyla a to pod velením knížete Svjatoslava Igoreviče. Ten dotyčnou říši rozprášil, ale obyvatele nechal odejít a tak se po různých skupinách rozplynuli po Evropě. Dnes si říkají Aškenázové. Nechtějí od té doby jisté mocenské kliky Rusko zcela vymazat z mapy světa? Možná, že někoho napadne, proč lidé typu Zuckerberga, Sorose, Marxe, Einsteina nebo třeba Rothschildů nevypadají jako etničtí židé z Blízkého východu? Nebo proč bylo kompletní vedení VŘSR tohoto etnika a proč nechali zabít tak velké množství etnických Rusů a proč je financovaly ty největší židovské banky?

Možná je již celkem zřejmější, proč se někdo pokusil tuto etapu dějin vymazat z učebnic, ne?

A tak k nám bratři ze Soluně dorazili s křesťanstvím a to na pozvání knížete Rostislava (všimněte si, že slovanské „elity“ již tenkrát své národy zradily, protože si uvědomily, že pomocí tohoto jedu se budou jejich poddaní mnohem lépe ovládat i jimi samotnými). Proč je pozval? Protože se u nás tento jed šířil velice pomalu, protože všichni kněží byli z Francké říše, kázali latinsky a řecky a Slované jim nerozuměli. Indoktrinace, ale „musela“ proběhnout v původním jazyce. Proto přijeli oba bratři a Frankové byli okamžitě vyhnáni. Co udělali „věrozvěstové“ jako jednu z prvních věcí? Vydali právní spis Zakon sudnyj ljudem, který říká asi toto: Budeš-li i nadále uctívat Slovanské bohy a dělat rituály svých otců, tak veškerý tvůj majetek propadne církvi a ty sám budeš prodán do otroctví a peníze za tebe utržené dostane chudý plebs. Chytré že? Církev dostane tvůj majetek a spodina se sama přičiní, aby tě udala, protože za to dostane drobky ze stolu.

A tak dnes slavíme umělou indoktrinaci našich národů „jedem“, který měl za úkol, stejně jako ostatní dvě abrahámovská náboženství, dostat lidi na úroveň stejnou psychickou algoritmikou postižených zvířátek. A tak se i naše děti neustále učí ve škole lež, že tihle dva „moudří páni“ přinesli Slovanům „naše“ první písmo, i když jsme jej měli již stovky let předtím (ne, Slované skutečně nebyli retardovaní, aby se dorozumívali jen řečí, jako národy žijící v době kamenné). Jenže vše staré bylo křesťany označeno za „pohanství“ a pomocí jimi psaných opisů knih, se celá staletí šířila jen jejich ideologie. Věděli jste, že ten nesmysl o tom, že nám přinesli první písmo se začal v textech objevovat až v době středověku? A dnes o tom ABSOLUTNĚ (!!!) lidé nepochybují.

A hned poté následuje u nás další náboženský svátek a to upálení mistra Jana Husa. Tedy člověka, který si myslel, že když přidá do misky s jedem spoustu kvalitních ingrediencí, tak že to lidi nezabije.

Nepleťme si prosím „duchovní cit“, tedy vnitřní touhu po Jednotě s Celkem, po sebe-poznání, Lásce (s velkým L), štěstí a harmonii, k čemuž lze dojít pouze duchovní praxí, s „nábožností“ (vírou v ideologii) a „náboženstvím“ (ideologií na ovládání ovcí). Duchovní cit je právě to, co „muselo“ být náboženstvím těmi co chápou více zlikvidováno a to tak, že nad těmito přirozenými lidskými potřebami převzali pomocí svých ideologií kontrolu a institucionalizovali je.

Příčí se vám co je výše napsáno? Jste pobouřen/a? Učí vás v kostele jiné věci? Tak potom je vaše mysl otrávena právě tím jedem o kterém je tento text. Můžete dál věřit v 21. století v mluvící hady, psychopatického „boha“ JHVH z knihy Tanach, že jsme jen hříšný prach, který se v prach obrátí a můžete věřit i tomu, že vírou v oživlé zombí docílíme „Spásy“, ale pak se nedivte, že se svět nezmění a nezměnil. Není nic děsivějšího, než se stavět proti nynější koncepci globalizace elit a pak se jít do kostela pomodlit k nástroji právě jejich řízení na ovládání ovcí, které jim tak dlouho fungovalo. Zbavme se jedu ze svých myslí a začněme konečně pracovat na změnách, aby byl svět konečně pro-lidským, bratrským „Královstvím Božím“, ovšem zde na planetě Zemi a ne v teoriích mrtvých teologických dogmat pro ovečky.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 854 posts and counting.See all posts by veksvetl

1 komentář: „Crha a Strachota nám nasypali jed a sypou dál, vždy 5. července

Napsat komentář