Detailní průvodce odbouráváním deuteria (2/3) – 5 příznivých účinků zbavování se deuteria

Corey Nelson, Kriben Govender

Jako odbourávání deuteria (angl. deuterium depletion) se označuje jakákoli metoda, která vede ke snížení hladiny deuteria v organismu.

Lidé, zvířata, rostliny a jiné živé organismy se deuteria zbavují přirozeně, dokud jsou mladé a zdravé. Oproti oceánské koncentraci 150-160 ppm (miliontin) deuteria ho mnoho organismů má jen 100 ppm i méně, protože ho cíleně odbourávají. Zdravé buňky, mitochondrie („buněčné elektrárny“) a střevní flóra vylučují deuterium samy o sobě. Tudíž se můžete části nadbytečného deuteria zbavovat jednoduše dýcháním, pocením, močením a defekací.

Živé organismy reagují na koncentraci deuteria. Například bakterie E. coli rostou rychleji v prostředí mírně obohaceném deuteriem. Vaše tělo může deuterium strategicky využívat v některých tkáních, aby snížilo poškození buněk; někteří výzkumníci se domnívají, že život se na Zemi vyvinul díky pozitivnímu účinku deuteria na růst živých organismů.

Na druhé straně vysoká koncentrace je pro živé organismy toxická. Studie na buňkách a rostlinách ukázaly, že odbouráváním deuteria se zpomaluje růst buněk, zatímco obohacení prostředí deuteriem na rozumnou míru jejich růst zrychluje. Deuterium tedy sice může být prospěšné pro růst a normální vývoj buněk, ale na druhé straně může rovněž podnítit rozvoj rakoviny a poškozovat buňky. Zdá se, že se život vyvinul tak, aby uměl deuterium využít, ale zároveň aby ho uměl odizolovat, bude-li to nutné.

Rostliny si takto izolují a ukládají deuterium v plodech, cukrech a listech. Instinktivně to nejspíš vědí octomilky, které se živí ovocem: mají-li možnost, volí si aspoň vodu s nižším obsahem deuteria. V některých případech nicméně tyto izolační mechanismy nefungují řádně. Narušuje je kupříkladu stárnutí. Jindy je ve stravě či životním prostředí tolik deuteria, že se ho organismus není schopen dostatečně zbavovat.

Před nějakými 11 700 lety byla možná koncentrace deuteria na Zemi o 30 % nižší. Proč? Protože tehdy končila poslední doba ledová.

Jak vyplývá ze studia hluboko uložených ledových vzorků, nízké teploty a velké množství sněhu a ledu mohou odstraňovat deuterium z vody. Jinými slovy, během dlouhých fází evoluce našich předků byla hladina deuteria v životním prostředí podstatně nižší. A obsah deuteria v moderních, průmyslově zpracovaných potravinách plných obilovin a cukru naši současnou situaci ještě zhoršuje.

Co získáte aktivním odbouráváním deuteria?

#1: Více energie

Odbourávání deuteria má potenciál odstranit únavu a zvýšit hladinu energie. Vašemu tělu zajišťují energii mitochondrie, které možná znáte jako „buněčné elektrárny“. Deuterium zpomaluje tvorbu energie, narušuje fungování mitochondrií a zvyšuje produkci ničivých volných radikálů.

Postupem času vede vysoká koncentrace deuteria v organismu až k poškození mitochondrií. A v tom se skrývá jádro problému: poškozené mitochondrie a nedostatečná produkce energie vede k únavě. Studie, jichž se účastnili lidé postižení chronickým únavovým syndromem, potvrzují, že zhoršené fungování mitochondrií je spojeno s únavou.

Proto se někteří badatelé domnívají, že odbourávání deuteria by mohlo představovat klíčový krok k vypořádání se s únavou. Jedna studie provedená na zvířatech prokázala, že voda částečně zbavená deuteria (deuterium depleted water = DDW) může zvýšit tvorbu energie v mitochondriích.

Existují tedy důvěryhodné důkazy, že chronická únava je mitochondriální problém a že odbourávání deuteria může při únavě pomoci. Dost možná vám zvedne tvorbu energie a opraví mitochondrie; zároveň může být vynikajícím prostředkem k odbourání nadbytečného tělesného tuku a udržení zdravé váhy, což už souvisí s 2. bodem:

#2: Méně nadbytečného tělesného tuku

Myslete na to, že vysoká hladina deuteria vám ničí mitochondrie. Současné poznatky ukazují na to, že s nezdravými mitochondriemi budete mít problém pálit tuk, budou vás honit chutě na sladké a tuk se vám bude i více ukládat.

Prosperující kolonie mitochondrií je životně nezbytná i pro zdravý sacharidový metabolismus a prevenci diabetu. Podle jedné studie na zvířatech, zrealizované v roce 2017, může DDW zintenzivnit expresi glukózových transportérů a podpořit vychytávání glukózy, což může zlepšit prevenci či léčbu diabetu. Závěr: pro lidi, kterým se těžko hubne nebo kteří bojují se závislostí na cukru, případně mají metabolický problém, jako je diabetes 2. typu, může odbourávání deuteria představovat přínos.

#3: Lepší nálada a fungování mozku

Ze všech orgánů využívá nejvíce energie v poměru ke hmotě mozek. V důsledku toho je v něm neuvěřitelná hustota mitochondrií, které produkují energii.

Vědci se domnívají, že mitochondriální dysfunkce by mohly být odpovědné za četné problémy související s mozkem. K těm patří mimo jiné psychiatrické symptomy, migrény, chronická traumatická encefalopatie a dokonce i Alzheimerova choroba. Nicméně kolonie mitochondrií, sídlících ve vašem mozku, ovlivňuje vaše mentální funkce, poznávací funkce a paměť, i když žádné zdravotní problémy s mozkem nemáte.

Podle autorů jedné studie z roku 2014 je „mozek podle všeho vůči mitochondriálním defektům nejcitlivější, z čehož vyplývá, že neurony jsou obzvlášť citlivé na bioenergetické fluktuace (…) mitochondrie regulují nejzásadnější aspekty fungování mozku.“

Není tedy nijak překvapivé, že odbourávání deuteria díky tomu, že zlepšuje stav mitochondrií, zlepšuje i náladu, předchází onemocněním mozku a zvyšuje bystrost. Studie z roku 2014, provedená na zvířatech, odhalila, že DDW voda zvířatům zlepšuje dlouhodobou paměť. A nejen to: odbourávání deuteria by dokonce mohlo ve vašem mozku zvýšit produkci neurotransmiterů.

To potvrzuje studie z roku 2015, podle níž voda částečně zbavená deuteria (DDW) u pokusných myší imitovala účinky antidepresiv.

#4: Protirakovinné účinky

Odbourávání deuteria je slibná experimentální metoda léčby rakoviny. V porovnání s ostatními možnými zdravotními benefity snižování hladiny deuteria je ten, jenž spočívá v protirakovinném působení, podložen těmi nejsilnějšími klinickými důkazy. Nejedná se přitom o primární terapii – využívá se jako doplňková léčba. Výzkumníci v oblasti odbourávání deuteria na základě mnoha studií zdokumentovali dramaticky prodloužené dožití u následujících typů rakoviny:

  • rakovina plic
  • rakovina prsu
  • rakovina prostaty
  • rakovina slinivky břišní
  • glioblastom

Zde jsou důvody, proč odbourávání deuteria takto funguje:

  • snižuje poškození DNA a pravděpodobnost zlomů jejích vláken; ty jsou spojeny s rakovinnými mutacemi;
  • odbourávací terapie mohou v rakovinných buňkách vyvolávat oxidační stres tím, že obracejí v mitochondriích deuteriový gradient a posunují protony z mitochondriální matrice do mezimembránového prostoru;
  • Warburgův metabolismus (anaerobní glykolýza) mnoha rakovinných buněk je spojen s nahromaděním deuteria, takže odbourávání deuteria může tento efekt napravit, navrátit buňce zdravý metabolismus a „recyklovat“ rakovinnou buňku;
  • deuterované lipidy (tuky) zvyšují zánětlivý a pro-rakovinný metabolismus lipoxygenázy, zatímco odbourávání deuteria ho napravuje.

V zásadě může být odbourávání deuteria neinvazivní metoda prevence rakoviny, zpomalení jejího růstu či dokonce jejího léčení. Pokud rakovinu nemáte, existuje značná šance, že odbourávání deuteria sníží riziko jejího vzniku.

#5: Zlepšení stavu srdce a cév

Vaše srdce je plné mitochondrií, na váhu jich obsahuje neuvěřitelných 35 %. Odbourávání deuteria může zlepšit stav vašeho oběhového systému tím, že pomůže lépe fungovat mitochondriím v srdci. Jak víme, deuterium snižuje stabilitu fosfolipidů a narušuje jejich fungování. Z některých důkazů vyplývá, že změny fosfolipidů v srdci provázejí nemoci srdce. Odbourávání deuteria tedy vašemu srdci prospěje nejen podporou mitochondrií, ale i zachováním řádné konfigurace fosfolipidů.

V závěrečném díle série si povíme, jak nejlépe se zbavovat nadbytečného deuteria.

Zdroj: The Ultimate Guide To Deuterium Depletion

Napsat komentář