Experimenty s pulzním elektromagnetickým polem (magnetoterapií) a expozicí 5G s očkovanou krví C19

Krevní sraženiny. Jsou badatelé, kteří stále bádají sraženiny často i s následkem smrti, které vytváří spojení ochko a záření z nových technologií v krvi. Zde má slovo doktorka Ana Maria Mihalcea. Snaží se pomoci stovkám tisíc lidí poškozených očkováním. Provádí pokusy s krví očkovaných i neočkovaných a objevila důležité skutečnosti. Co vytváří v krvi tyto zvláštní chemické polymery (badatelka jim říká hydrogel)?

Jako jediné možné řešení pro očkované stále vidí (EDTA) chelataci. Ta se v ČR na vyžádání v lékařských zařízeních komerčně neprovádí, v okolních zemích ano. Problematice se dlouhodobě pomocí překladů a dalších zjištění na věku světla věnujeme.

Ana Maria Mihalcea, MD, PhD

Již dříve jsem zveřejnila naše výsledky hodnocení srážlivosti krve očkované proti C19. Vzorky krve byly odebrány třem osobám očkovaným proti C19. Dva z nich byli poškozeni vakcínou a jeden byl zcela bez příznaků. U všech vzorků se po ponechání vzorku 4 hodiny při pokojové teplotě vytvořila na povrchu nažloutlá gumovitá vrstva. Tato nažloutlá vrstva byla gumovitá a nebyla mechanicky rozpustná. Jak jsem již dříve psala, domnívám se, že se jedná o hydrogelový polymer oddělující se od krve. Tyto experimenty si můžete prohlédnout zde – pro pochopení souvislostí si prosím přečtěte předchozí článek:

Vizuální kontrola očkovaných živých krevních sraženin C19 – nalezena látka podobná gumě (hydrogelu)

Obrázek: Čtyři očkované vzorky krve ponechané 4 hodiny v klidu

Je velmi důležité si uvědomit, že zcela asymptomatičtí jedinci očkovaní vakcínou C19 mají stejné nálezy srážlivosti krve jako poškození vakcínou. Přibližně před rokem jsem poprvé hovořila o počítačové termografii osob očkovaných vakcínou C19, které byly asymptomatické, jako o metodě detekce asymptomatických krevních sraženin. To by bylo náročné zavést v masovém měřítku kvůli omezenému přístupu k termografii a nákladům. Tato nová metoda, která je zde představena, vyžaduje pouze odběr krve a je možné vidět závažnost plastické jakoby hydrogelové vrstvy během 45 minut. Abychom zajistili dostatečnou dobu koagulace hydrogelu, nechali jsme v našich předchozích testech vzorky 4 hodiny.

V této další sadě experimentů jsme chtěli odpovědět na důležité otázky, jaký vliv má vystavení záření 5G na vznik nažloutlé gumovité zóny – o níž předpokládám, že je to hydrogelový polymer – na základě všech našich předchozích experimentů s Cliffordem Carnicomem a mého výzkumu. Mnoho lidí navrhovalo vyřadit nanotechnologie a syntetickou biologii pomocí pulzních elektromagnetických polí. Tato myšlenka vychází z poznatku, že takovým pulzním elektromagnetickým polem lze vymazat pohon mobilního telefonu a jeho naprogramování – proto byla naděje, že by se takovou metodou měl vyřadit i podezřelý nanotechnologický program.

V první sadě experimentů byly odebrány čtyři injekční stříkačky s 30 ml krve od jedince zraněného vakcínou C19. Jedna injekční stříkačka byla vystavena 40minutovému záření 5G pomocí věže 5G. Další stříkačka byla vystavena 40 minutám záření 5G a 3 minutám PEMF*). Dvě stříkačky byly bezprostředně po odběru krve umístěny do Faradayova vaku jako kontrola. Všechny vzorky byly po 4 hodinách zkontrolovány a byly pořízeny snímky.

U krevních sraženin vystavených působení 5G, PEMF nebo stínění Faradayovým vakem nebyl zjištěn žádný významný rozdíl. Zdálo se, že PEMF pomáhá rozkládat sraženinu. Proto byl proveden další experiment. Očkovaná osoba C19 byla vystavena PEMF po celé tělo po dobu 3 minut. Poté byla znovu odebrána krev a po 30 minutách provedena kontrola:

Ukázalo se, že PEMF nezvýšila plochu žlutého hydrogelu. Sraženinu bylo možné mechanicky rozložit, ale měla žlutavé vláknité rysy.

O měsíc později byl stejný pokus zopakován. Stejný jedinec poškozený vakcínou C19 byl vystaven 3 minutám PEMF.

Tentokrát již měla krev před působením PEMF nažloutlou gumovitou „hydrogelovou“ zónu. Po 3 minutách působení PEMF se však nažloutlá část sraženiny výrazně zvětšila a zhoršila. Navíc se červená část krve změnila z normální konzistence na lepkavou – to bylo poprvé, kdy byla pozorována změna červené části krve. Mechanicky není možné nažloutlou hydrogelovou sraženinu rozložit, jak jsme ukázali ve videu vloženém v minulém článku.

Shrnutí:

Náš experiment se srážlivostí krve před a po léčbě je levný a snadný způsob, jak kvantifikovat zlepšení nebo zhoršení léčby. V následujících příspěvcích si ukážeme různé experimenty.

Nezaznamenali jsme okamžité zhoršení vývoje hydrogelu po expozici 5 G, nicméně při analýze živé krve jsme trvale pozorovali zhoršení hydrogelových vláken a zvýšenou tvorbu roulek – proto stále doporučujeme maximální opatrnost při jakékoli expozici 5G nebo EMF.

Zatímco zpočátku se zdálo, že expozice PEMF pomáhá rozbíjet sraženiny, opakovaný experiment ukázal znepokojivé zhoršování a rychlý růst hydrogelové části sraženiny. Doporučujeme proto mimořádnou opatrnost při vystavování osob očkovaných proti C19 pulzním elektromagnetickým polím za účelem zneškodnění nanotechnologie nebo sraženin. Může to lidem zhoršit stav.

zdroj, translation via deeps and deepl

*) Termín PEMF v angličtině znamená Pulsed Electromagnetic Field (pulzní elektromagnetické pole). PEMF je terapeutická metoda, která využívá pulzních elektromagnetických polí k léčbě různých zdravotních stavů. Tato metoda se používá v lékařství, fyzioterapii a alternativní medicíně. PEMF se využívá k podpoře hojení zranění, zlepšení cirkulace, zmírnění bolesti a podpůrné terapii pro různé chronické onemocnění. Pulzní elektromagnetická pole mohou být generována různými zařízeními, která vytvářejí pulsy elektromagnetické energie s přesně nastavenými frekvencemi a intenzitou.

1 komentář: „Experimenty s pulzním elektromagnetickým polem (magnetoterapií) a expozicí 5G s očkovanou krví C19

  • 27.5.2023 (22:17)
    Permalink

    Co se týče vystavení elektromagnetickému záření a vlivu na krev očkovaných… Jak vlastně může v této souvislosti působit klasická magnetoterapie. Zda se, že nejdříve zlepšení a pak se může projevit dúsledek „zranění“ krve…

Napsat komentář