Farmaceutický koncern začne testovat vakcínu proti covidu i na 12letých dětech

Erin Elizabeth

Společnost Pfizer, jeden z farmaceutických koncernů, který v USA pracuje na vývoji vakcíny proti covidu-19, dostal souhlas FDA k tomu, aby do svých probíhajících studií zahrnul i děti od dvanácti let.

K tomuto rozšíření testované populace došlo na popud zdravotních orgánů, které žádaly o zařazení dětských účastníků, aby se potvrdilo, že vakcína bude „účinná a bezpečná i u dětí“.

Dosud se do testů vakcín v USA nezařazovaly žádné osoby mladší šestnácti let. Jak uvedl L.J. Tan, strategický ředitel provakcinační neziskovky Immunization Action Coalition:

„Myslím, že to je obrovsky důležité. Bez provedení klinických studií přímo na dětech bychom se ve věci užívání vakcíny proti onemocnění COVID-19 museli spoléhat jen na data získaná od dospělých.“

Tento měsíc zaslala Americká pediatrická akademie otevřený dopis ministerstvu zdraví a pečovatelských služeb a rovněž FDA. Žádala tyto federální agentury o zařazení dětí do testů vakcín. Prezidentka Americké pediatrické akademie napsala:

„Do studií očkovacích látek musejí být zařazeny děti, abychom co nejlépe porozuměli případným jedinečným imunitním reakcím a/nebo problémům s bezpečností vakcíny, které by se mohly u dětí vyskytnout.“

Dále dodala, že by bylo neetické „nechat děti, aby nesly během této pandemie velké břemeno, ale nedat jim příležitost mít prospěch z očkování nebo tento prospěch odkládat jen kvůli tomu, že nebyly zařazeny do testů“.

Pediatři a odborníci na infekční choroby se shodli na tom, že dávalo smysl začínat testy se staršími účastníky, kteří mají vyšší riziko vážného průběhu onemocnění COVID-19. Nyní však tlačí na zařazení dětí do studií. K expertům, kteří zastávají tento názor, náleží též profesorka pediatrie a epidemiologie na Stanfordově univerzitě, Yvonne Maldonado, která říká:

„Vzhledem ke spěchu, s nímž se testy rozjížděly, nebyly děti prozatím v ohnisku zájmu. Téměř u všech testů vakcín se standardně začíná dospělými účastníky, aby se zjistily signály případných bezpečnostních rizik, než se posunete k pediatrické populaci.“

Jelikož se vývoj vakcín proti COVIDu-19 hýbe opravdu rychle, pediatři doufají, že se nezapomene na děti. Yvonne Maldonado dodává:

„Po získání dostatečných dat o bezpečnosti ze studií na dospělých a po přijetí nezbytných preventivních opatření je důležité přistoupit k testům na starších dětech.“

Kromě společností Pfizer a Moderna provádějí pozdní fáze testů koronavirových vakcín i koncerny Johnson & Johnson a AstraZeneca.

Podle: CNN

(Pozn. red.: Nabízí se otázka, nač vlastně děti, u nichž COVID-19 typicky probíhá mírně či bezpříznakově, nutně potřebují vakcínu na toto onemocnění, zejména když se na vývoj vakcíny tak spěchá a v rámci testů už došlo k prvnímu úmrtí.)

Zdroj

Napsat komentář