Identifikace nákazy „covid příznaky“

Jak jsem již sdílel, náš výzkum covid „nemoci“/příznaků před pár dny skončil. Vzhledem k povaze covidových příznaků, které lze zestručněně tento stav označit jako zahuštění toxiny vlivem speciálních forem ozáření, ionizujícího záření atd., měli byste vědět, jak vlastně probíhá „nákaza“:


– nebezpečné jsou zejména intenzivní srocení/zahuštění lidí, dopravní uzly, nákupní centra, stadiony, veřejná shromáždění (v řádech spíše tisíc, než stovek lidí), energie přitom v prostoru zůstává ještě 24 dalších hodin poté, než se postupně rozptýlí


– pravděpodobnost je tím vyšší, v čím starším kolektivu se nachází, prakticky nulová je možnost nakažení ve škole, velmi vysoká naopak v domovech důchodců, resp. různých alzheimer centrech, psychických léčebnách apod., kde jsou soustředěni lidé s nefungujícími hormony


– zejména v blízkosti silných zářičů, kromě antén mobilních vysílačů či wi-fi zejména frekvencí 5G sem počítáme i Slunce, nezapomeňme že většina lidí si přivezla do ČR covid z prvního jarního Slunce v Itálii, Italové si jej zase přivezli ze Španělska z fotbalového zápasu Ligy mistrů (rychlá kombinace Slunce, dopravních prostředků – letadel a hluku – skandování, ale také emocí)


– covid chytnete díky přenosu atomů/elektronů spíše od příbuzného stejné či podobné krve/DNA, než od cizího


– spíše ho chytnete doma (díky zakřivení prostoru bytů a domů), než venku (těla si začínají energeticky vypomáhat), nošení roušek na veřejnosti včetně městských dopravních prostředků situaci jen zhoršuje


– díky vysokému napětí v podzemních drahách (kolejích) je možnost nákazy – excitace valenčních elektronů a energetické výměny s dalšími lidmi -větší, v menší míře platí i pro vlaky


– pomáhají mu vibrace zvuku, které rozruší membrány buněk, patří k nim zejména hluk, včetně městského, skandování na stadionu, extrémně pak koncerty neharmonické hudby


– vzhledem k jangu a vibracím (v letadlech ještě tlaku) motorů je možnost nákazy v dopravních prostředcích větší


– čím jste oblečenější, zahalenější, tím je možnost správné reakce těla nesnadnější, naopak, čím nahatější, tím lépe


– takřka nulová je možnost nákazy v létě u moře


– roli hraje i nadmořská výška a tlak, pro domorodce je to polehčují okolnost, pro návštěvníky pohoršující


– chemické a prašné prostředí bude logicky vytvářet větší nákazu, resp. pozitivitu (obrannou reakci organismu nan znečištění) včetně např. důlního prostředí


– ve hře je i to, zda slinivka může krátkodobě vystoupat (či se propadnout) s cukrem do vyšších hladin a ochránit tak tělo a zejména srdce a krev před zářením

– přitěžující okolností je také alkohol, o drogách ani nemluvě, tedy veškeré další zatížení jater

-roušky situaci výrazně zhoršují téměř ve všech ohledech a prostředích, připouštím však možnost, že valenční elektrony vzhledem ke konstantnímu dušení se, existenční nouzi díky nedostatku kyslíku, mohou méně vstupovat do propojování – výměny s dalšími subjekty/lidmi.


Věnujte soustavnou pozornost přístupu Slunce, bez chránění se krémy či slunečními brýlemi, případně dávkám vitamínu D v doplňcích, odvádění toxinů z těla. Pijte dostatek pramenité či/a zásadité vody, nezapomeňte na síru a chinin jako dva hlavní prostředky a látky k odvodu zničených/otrávených buněk. Naopak, nevěnujte pozornost lživé propagandě masových médií, ani politickým prohlášením pseudoodborníků, kterým buď není známo nic o skutečné podstatě obtíží, nebo nepokrytě lžou a odvádějí pozornost. Případně se jedná o podomní či mediální prodejce očkovacích vakcín, tzv. šmejdy, typu pana Prymuly či Maďara.

veksvetl

Vydavatel a šéfredaktor OSUD.cz a Věk světla.

veksvetl has 839 posts and counting.See all posts by veksvetl

Napsat komentář